31 oct 2004
 
K r ä v

d i n a

p e n g a r

t i l l b a k a

f r å n

s c i e n t o l o g i k y r k a n
K r ä v

d i n a

p e n g a r

t i l l b a k a

f r å n

s c i e n t o l o g i k y r k a n

Välkommen till
"Kräv dina pengar tillbaka från scientologikyrkan!"-
sidan.

Kära läsare,

Har du någon gång försökt att få dina pengar tillbaka från scientologikyrkan? Eller har du inte ens försökt därför att du tänkte att det inte går?

I så fall är du inte den enda. Vi kanske kan hjälpa dig.

Undrar du vilka vi är? Vi är en grupp av "före detta churchies" som med tiden har skaffat sig en hel del erfarenhet med scientologikyrkans "återbetalningsriktlinjer".

Vi arbetar enligt följande: Organisationen ifråga får ett rekommenderat brev med de (financiella) kraven och en betalningsanmaning. Om detta brev inte besvaras följer ett andra brev med information om att kravet kommer att lämnas över till ett internationellt inkassoföretag och att de kostnader som uppkommer därmed kommer att debiteras scientologikyrkan. Om organisationen fortfarande inte reagerar eller inte betalar, inleds rättsligt förfarande.

På detta sätt har vi förra året lyckats samla in 1 000 000 euro.


Med vänliga hälsningar,

Scientologiåterbetalningsteamet.
Tack så mycket Zenon för översättningen!