14 srpna 2007
 
P o ž a d u j t e


v a š e


p e n í z e


z p ě t


o d


S c i e n t o l o g i e
P o ž a d u j t e


v a š e


p e n í z e


z p ě t


o d


S c i e n t o l o g i e

Vítej na stránkách
"Požadujte zpět své peníze od Scientologické církve".

Vážený čtenáři,

už jste někdy zkusili získat zpět své peníze od Scientologické "církve"? Nebo jste s tím nikdy ani nezačali, protože jste si mysleli, že to nikdy nezvládnete?

Pokud je tomu tak, určitě nejste ani první ani poslední. Pravděpodobně vám ale můžeme být užiteční.

Divíte se, kdo jsme? Jsme skupina bývalých "členů církve", kteří mají řadu zkušeností se směrnicemi Scientologické "církve" ohledně navrácení příspěvků.

V krátkosti, postupuje následujícím způsobem. Příslušný "org" obdrží doporučený dopis s finančními požadavky včetně doby, kdy je daná platba očekávána. Pokud nenastane žádná reakce, bude následovat druhý doporučený dopis, který bude obsahovat upozornění, že vymáhání peněz bude předáno specializované mezinárodní agentuře pro vymáhání pohledávek, což je bude stát další nemalé výdaje navíc. Pokud "org" stále nereaguje nebo neplatí, budou podniknuty veškeré nezbytné právní kroky.

Takto jsme již loni zvládnuli vybrat 1 000 000 Euro.


Naše e-mailová adresa je: (nebo scientologypayback@seznam.cz)


S pozdravem,

The Scientology PayBack Team.