Dutch BodyThetan Organizationfiller
Scientology's hoogste
kern-geheim:
Xenu en de BodyThetans
Line


De Scientology® religie kost een paar centen. Dat is bekend. Voor een ton of 8, minimaal, kan de "Brug naar Totale Vrijheid" worden gekocht.

De hoogste scientology-leringen zijn zr geheim. Dat is noodzakelijk omdat iedereen die er te vroeg kennis van neemt, sterft. Aan een longontsteking om precies te zijn. Dit volgens Scientology zelf.

Lezers van dit artikel wordt daarom sterk aangeraden om eerst een donatie aan Scientology (of Dianetics) te doen. Voor 100.000 euro is het gevaar grotendeels geweken. Wil je er zeker van zijn dat je het overleeft dan is 200.000 euro beslist noodzakelijk.


WAARSCHUWING

Het lezen van onderstaande
  Scientology wijsheid is dodelijk voor 
iedereen die nog niet Clear® is!

Je leest de tekst op eigen risico.

:-)
De kern van de hoogste Scientology leringen is de ' Opererende Thetaan Niveau 3 ' cursus. In deze cursus wordt het grootste levensgeheim dat ooit werd ontdekt, onthuld. De ontdekker ervan, de heer L. Ron Hubbard®, heeft voor deze wijsheid zijn leven in de waagschaal gesteld. Hij moest ervoor door de 'Muur van Vuur®'. Zie Ron's Journaal 1967.

Welnu, wat is dan dat grootste geheim van het leven? Dit:    Het lichaam van ieder mens zit vol met   

BodyThetans® !

:-)
BodyThetans zijn zielen van overledenen. Zij komen van de 76 planeten in onze uithoek van het universum. Hun lichamen werden 75 miljoen jaar geleden ontzield door de galactische heerser Xenu®. Details staan hieronder.

De BodyThetans zijn de oorzaak van alle narigheden op deze planeet. Het is daarom van groot belang om ze allemaal uit te drijven; stuk voor stuk, maar ook per groep. Scientology heeft hiervoor de tech(nologie) in huis. Deze 'tech' komt neer op leren te praten met je eigen 1000-en BodyThetans. Je ontdekt ze met behulp van de 'E-meter ':

E-METER De E-meter is een primitieve leugendetector.

De prijs van dit "religieuze instrument " is slechts 4000 euro.

De kostprijs per uitgedreven BodyThetan is ongeveer 150 euro. Het aantal BodyThetans dat zich in het lichaam van een scientoloog bevindt is direct afhankelijk van de hoogte van zijn bankrekening.

Na de OT III cursus is het enige waarmee de gevorderde scientoloog zich dagelijks bezighoudt, jaar in jaar uit: het exorceren van BodyThetans. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit vaak leidt tot psychische storingen; en zelfs zelfmoorden komen regelmatig voor.
In de vertaling hierna is er zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke (slecht geschreven) engelse tekst gebleven.

Over deze engelse tekst hebben drie nederlandse rechtscolleges uitgesproken dat het publiceren ervan valt onder het citaatrecht (Scientology vs. Providers/Spaink, klik hier voor details). Met andere woorden het openbaar maken ervan is


Wettelijk goedgekeurd


EN Scientology heeft met deze rechtszaken helemaal zelf bewezen dat het inderdaad om hun tekst gaat...

:-pKlik hier voor een scan van de eerste handgeschreven bladzijde.
De 'tech'(nologie) in gedrukte vorm is altijd in rode letters.
Crosses Standard Tech

OT III
[Opererende Thetaan Niveau 3]
BODY THETANS

door L. Ron Hubbard®De leider van de Galactische Federatie (76 planeten rondom grotere sterren, zichtbaar vanaf hier) (95.000.000 jaar geleden opgericht, een echt ruimte-avontuur) loste de overbevolking op (ongeveer 250 miljard mensen per planeet, met een gemiddelde van 178 miljard) door middel van massa implantatie.

Hij liet mensen naar Teegeeack (de Aarde) brengen en gooide waterstofbommen op de belangrijkste vulkanen (incident II) en daarna werden die van het Grote Oceaangebied meegenomen - in kisten naar Hawaii en die van het Atlantisch gebied naar Las Palmas en daar 'ingepakt'.

Zijn naam was Xenu. Hij gebruikte deserteurs. Verschillende misleidende informatie werd dmv circuits in de inplants geinstalleerd. Toen hij klaar was met zijn misdaad, namen loyale officieren (loyaal naar de mensen) hem na zes jaar strijd gevangen en stopten hem in een electronische bergval, waar hij nu nog is. 'Zij' zijn weg. De plek (Confederatie) is sindsdien een woestenij.

De duur en wreedheid van dit alles was zodanig dat de Confederatie nooit hersteld is. De implant is er op berekend om iedereen die 'm probeert op te lossen te doden (door longontsteking etc). Door mijn tech ontwikkeling is het niet nodig om aan dit nadeel blootgesteld te worden. Men kan door de implant "freewheelen" en sterven, tenzij het precies benaderd wordt zoals het beschreven is. Het "freewheelen" door de implant (voortdurend automatisch runnen) duurt te lang, veroorzaakt slaapgebrek etc. en men sterft. Dus zorg er voor alleen Incidents I en II te doen op de aangegeven manier en niet rond te ploegen of nalaten een thetan per keer te doen.

In December 1967 wist ik dat iemand de sprong moest wagen. Ik deed het en kwam er weer bovenop, zeer uitgeput, maar levend. Waarschijnlijk de enige die dit gelukt is in 75.000.000 jaar. Ik heb nu alle informatie, maar alleen dat wat hier gegeven wordt is nodig.

Iemands lichaam is een massa van individuele thetans, die vastzitten aan iemand zelf of aan het lichaam.

Men moet ze verdrijven door het doorlopen van Incident II en Incident I. Het is een lange klus die zorg, geduld en goede auditing vereist.

Je bent wezens aan het runnen. Ze reageren zoals iedere preclear. Sommige groot, sommige klein.

Thetans geloofden dat ze een waren. Dit is de belangrijkste fout.

Veel succes.
Voor alle duidelijkheid: met BodyThetan wordt bedoeld: een thetan die vastzit aan een andere thetan of lichaam, maar die er niet de controle over heeft.

Een Thetan is natuurlijk een Scientology woord afkomstig van de Griekse letter theta, wat het Griekse symbool was voor gedachte of levenskracht.

Een Cluster is een groep BodyThetans die samengedrukt zijn of bijeen gehouden worden door gezamenlijke nare ervaringen.

Kenmerken van BodyThetans

BodyThetans zijn gewoon thetans. Als je je er van eentje bevrijdt, gaat hij weg. Het is mogelijk dat hij wat rondhangt, een lichaam oppikt, of madeliefjes gaat bewonderen. Hij is eigenlijk een soort geclearde Being. Hij moet uiteindelijk veel vermogens herwinnen, als hij deze tenminste niet al onmiddelijk terugkrijgt. Vele hebben de laatste 75.000.000 jaar geslapen. Een BodyThetan reageert op elk proces waar een gewone Thetan op reageert.

Sommige BodyThetans zijn suppressief. Een suppressieve thetan is 'out-valence' in R6. In Incident I is hij bijna altijd 'in-valence'.

Men kan geen mensen runnen op deze twee incidenten omdat mensen uit samenstellingen bestaan en daarom dit hele zaakje niet zullen kunnen runnen. Daar komt nog bij dat degenen die niet Clear zijn, ver beneden het bewustzijnsniveau zitten dat nodig is om deze Incidenten zelfs maar te kunnen vinden.

Door Clearing en OT I en OT II zijn al grote hoeveelheden lading van de case en de BodyThetans afgehaald, om nog maar te zwijgen van engrammen en de lagere graden.

Bewustzijn staat in verhouding tot de hoeveelheid lading die van een case afgehaald is.

Hoewel een mens een samengesteld wezen is, is er maar een 'ik' (dat ben jij) dat dingen runt.

BodyThetans houden iemand zonder meer tegen.

Jij zult gewoon jezelf blijven. Jij, van binnen, kunt natuurlijk onderscheid maken tussen BodyThetans en dus is solo auditing hierop het antwoord. Hoe goed moet je zijn om BodyThetans weg te laten gaan? Nou, als je je graden niet overgeslagen hebt, Clearing en in het bijzonder OT II, zul je gemakkelijk in staat zijn om BodyThetans opdrachten geven.

Incident II duurt meer dan 36 dagen. Gevangenname op andere planeten vond weken of maanden vr de implant plaats. Degenen op Teegeeack (Aarde) werden gewoon opgeblazen, behalve de Loyale Officieren die (kort voor de explosie op Aarde) bijeen gedreven werden.

Doorzoek niet de gehele duur van 36 dagen. De vulkanische explosie op Aarde tot aan het punt waar de piloot zegt dat hij het opmockt is slechts een paar dagen.

Opeenvolging van gebeurtenissen Incident II voor Thetans op een andere planeet:

  1. gevangenname (neergeschoten worden),
  2. bevriezing,
  3. transport naar Teegeeack (soms via een verzamelpunt),
  4. bij een vulkaan geplaatst worden,
  5. begin van de implant tot aan 'de piloot',
  6. verschillende films en plaatjes,
  7. de 7's en C.C. en OT II materialen,
  8. 36 dagen beeld-implantaten met een ontzaglijke hoeveelheid materiaal en drie uiteenzettingen over het bombarderen,
  9. transport naar Hawai of Las Palmas voor het inpakken in clusters.

De beelden (plaatjes, films) bevatten God, de Duivel, Engelen, ruimtevaartavonturen, theaters, helicopters, een continue wervelen, een draaiende danser, treinen en verschillende scenes die veel op het moderne Engeland lijken. Noem maar op en het bevindt zich in deze implant - die we in z'n geheel "R6" noemen. Als iemand een Loyale Officier op Teegeeack was, dan was de volgorde: (1) gevangenname; (2) nummer 5, en verder. Voor bewoners van Teegeeack begon het met nummer 5, en zo verder.

Het verstrekte materiaal op de diverse 'vulkanen' was langer of korter, maar komt neer op dezelfde beelden. We hebben de gehele tekst, maar dat is onnodig.

Mensen die duizelig worden zitten in het wervelende gedeelte.

Incident I gebeurde 4 quadrillioen jaar geleden, ongeveer. Veel eerder dan Incident II dat slechts 75 miljoen jaar geleden plaats had (iets eerder).

Incident II betreft alleen deze planeet en dichtbij staande sterren, terwijl Incident I alle Thetanen aangaat.


[KNIP]

  Signature Hubbard L. RON HUBBARD®
GRONDLEGGER      

Scan van de eerste
handgeschreven bladzijde:

Handgeschreven OT3 tekst

[omhoog]


Line

Email
020-6681789