Dutch BodyThetan Organizationfiller
'Suppressief Persoon'
verklaringen
door de scientology-sekte
LineLeeft de Scientology 'kerk' nog in de middeleeuwen?

Het antwoord is onomwonden: ja!

Waarom 'ja'? Omdat zij nog steeds mensen in de ban doet! Men heeft er wel een andere term voor bedacht, want 'in de ban doen' klinkt niet zo prettig. Men noemt het een 'Suppressief Persoon verklaring', of 'SP declare'.
INHOUDWanneer MOET iemand tot
Suppressief Persoon
worden verklaard?


Er zijn ongeveer 90 "zware misdrijven" en "suppressieve daden" op grond waarvan Scientology mensen tot suppressief persoon verklaart. Veruit de meeste ervan betreffen 'misdaden' tegen tegen Scientology, zoals:
 • Zich in het openbaar van Scientology afkeren.
 • Het gebruik van de dienst- en handelsmerken van Dianetics en Scientology zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de merken of de houder van een vergunning die geautoriseerd is om daarvoor toestemming te geven.
 • Het voorstellen van, aanbevelen van of stemmen voor wetgeving of verordeningen, voorschriften of wetten die erop gericht zijn Scientology te onderdrukken.
 • Vijandig getuigenis afleggen bij staats- of openbare onderzoekingen naar Scientology om Scientology te onderdrukken.
 • Een rechtzaak tegen een Scientology-organisatie of Scientoloog aanspannen, ook in het geval waarin rekeningen niet betaald zijn of geld niet is terugbetaald, zonder de zaak eerst onder de aandacht te brengen van de International Justice Chief en een antwoord af te wachten.
 • Anti-Scientology-brieven aan de pers schrijven of anti-Scientology- of anti-Scientologen-gegevens aan de pers verstrekken.
 • Een Scientoloog zonder gepaste verdediging of geoorloofd protest uitleveren wanneer dit volgens burger- of strafrecht geŽist wordt.
 • Lawaai, onderbreking van sessies. Plotselinge harde geluiden, luid in lachen uitbarsten, roepen, fluiten, luidruchtige conversatie in de buurt van sessies.
 • Niet 's ochtends, na lunchtijd en na de avondpauze precies op tijd een muster houden met zijn studenten, niet noteren wie afwezig is en geen actie ondernemen om wie afwezig is terug te halen.
 • het niet schrijven van een verklikkersrapporten over mede-scientologen;
 • enz., enz.

Klik HIER voor het overzicht van alle misdrijven, zware misdrijven, en suppressieve daden volgens Scientology [100 kB].

Wat moet er gebeuren met Suppressieve Personen?


Dit: ...[Een SP = criticus/vijand/afvallige] mag van z'n bezit worden beroofd of verwond op alle manieren door iedere scientoloog zonder gevolgen / strafmaatregelen voor de scientoloog.

Hij/zij mag worden bedrogen, vervolgd of belogen, of vernietigd.

L. Ron Hubbard®
(Straffen voor de lagere condities,
HCO Policy Letter van 18 October 1967, Issue IV)

Scans van deze 'Policy Letter':


(Uit het archief van Gerry Armstrong)

Fair Game penalties G.
(Uit het archief van een Nederlandse scientoloog)

Fair Game penalties C.
Uit 'Dianetics', hoofdstuk 10:
 • Mogelijk dat in de verre toekomst alleen de ungeaberreerde persoon burgerrechten zal hebben voor de wet. Misschien zal dat doel gehaald worden ergens in de toekomst wanneer alleen de ongeabereerde persoon aanspraak kan doen op en gebruik kan maken van haar burgerschap. Dat zijn te wensen doelen.


Uit 'Science of Survival':

Pagina 131:
 • In any event, any person from 2.0 down on the tone scale should not have, in any thinking society, any civil rights of any kind, because by abusing those rights he brings into being arduous and strenuous laws which are oppressive to those who need no such restraints.

Pagina 157:
 • There are only two answers for the handling of people from 2.0 down on the tone scale... The other is to dispose of them quietly and without sorrow... it is only necessary to delete those individuals who range from 2.0 down... or simply quarantining them from the society.


Oftewel: door Scientology tot suppressief persoon verklaarde mensen hebben volgens de heer L. Ron Hubbard® (de oprichter en goeroe van de sekte) geen enkel recht op mensenrechten...


" Kwak ze maar,
zonder spijt en stilletjes,
op de vuilnisbelt
"...

Hoeveel Suppressieve Personen zijn er?Uit 'Introductie tot Scientology Ethiek', pagina 14:
 • Vergelijkbaar, als de samenleving die persoonlijkheid zou herkennen als ziek persoon, zoals ze nu mensen isoleren met de pokken, dan zou zowel social als economische opbloei kunnen onstaan. Dingen zullen niet veel beter gaan zolang 20% van de bevolking toegestaan wordt het leven en ondernemingen te domineren en pijnigen van de overige 80%.


   En van die 20% zijn "2,5% truly suppressive" (S.O.S.)...

Het gaat derhalve om
30 miljoen mensen
(2,5% x 20% x 6 miljard)
   die bij het oud vuil dienen te worden gezet...


Voorbeelden van (Nederlandse) SP verklaringen.Suppressief Persoon verklaring John Leemhuis.


Klik HIER voor meerdere, volledige verklaringen
(incl. vervolgbladen: 203 kB).Scientology's leugen inzake het intrekken
van de 'Fair Game Law'.Scientology (NL) beweert - naar buiten toe - dat het beleid van het moeten vernietigen van Suppressieve Personen, de 'Fair Game Law' genaamd, is gecanceld. Om dat te 'bewijzen' voert men deze Policy Letter ten tonele:


Fair Game cancellationHier staat dus dat het in het openbaar tot 'Fair Game' verklaren niet meer mag gebeuren omdat dat slechte publiciteit veroorzaakt, EN, dat de behandeling van Suppressieve Personen ongewijzigd blijft (inclusief die Fair Game Law).

Dat laatste blijkt onder meer ook uit het volgende:
 • De Fair Game Law werd voor het eerst gepubliceerd in de HCOPL van 1 maart 1965, HCO (Division 1) - Ethics, Suppressive Acts, Suppression of Scientology and Scientologists, The Fair Game Law.
 • De herdruk ervan verscheen in The Basic Staff Hat volume 1, East Grinstead, 1968.
      In 1971 werd deze policy letter getoond voor Justice Megaw in Hubbard v. Vosper, Court of Appeal, London, case no. 7360.
 • In de Intelligence Training Courses werd deze policy letter daarna nog steeds gebruikt: Guardian Order, Confidential - Intelligence Course, 9 September 1974, p.18.
 • In 1980 verklaarden hoge scientologen dat fair game nooit werd afgeschaft: USA v Jane Kember & Morris Budlong, US District Court for the District of Columbia, criminal no. 78 401 (2) & (3), Sentencing Memorandum of the United States of America, footnote, p.16.

Interessant is voorts dat in de Policy Letter waarmee het Fair Gamen werd geintroduceerd, staat dat "Suppressieve Personen rechtstreeks mogen worden vermoord [1st degree murder] of/en dienen te worden bestreden met misdrijven als brandstichting en "disintegration of persons or belongings" ". (Bron: Jon Atack, Religion or Intelligence Agency).


Conclusies.


Scientology heeft als officieel beleid:


het vernietigen van zo'n 30 miljoen mensen,

'rehabilitatie' van 1,2 miljard mensen via strafkampen,

het onzeggen van mensenrechten aan een ieder
die serieuze kritiek uit op Scientology of/en
haar oprichter L. Ron Hubbard®,

het in de ban doen van 'Suppressieve Personen'.
Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789