Dutch BodyThetan Organization Filler
Begin sessie!
Wel eerst even dokken. Dank je.

Line


Scientology® verkoopt van alles en nog wat: stapels boeken (zelf gedrukt en in eigen beheer uitgegeven), bakken vol geluidsbanden met lezingen, talloze cursussen, en vooral niet te vergeten een gevaarlijke en peperdure kwakzalver-therapie genaamd:

' AUDITING' ®

      Scientology Nederland is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het is géén Stichting, géén Vereniging, géén BV, géén Firma. Wat het wel is? Het is een 'kerk'. Een 'kerk' met ruim 7700 (!) handels & dienstenmerken en copyrights op hun produkten, zij het dat deze niet op naam staan van het Nederlandse filiaal.


Om te bewijzen dat Scientology Nederland financiële, zakelijke, transacties met klanten afsluit, en dus als een bedrijf opereert, staat hieronder een contrôlelijst zoals die wordt gebruikt bij de 'org'(anisatie) te Amsterdam. Het gaat hier om de lijst met voorbereidingen die moeten worden getroffen alvorens er een 'auditing sessie' mag plaatsvinden. De opmaak en letterkleur van het formulier zijn als in het origineel (klik hier voor een scan van het eerste blad).

      Het document bevindt zich in de map waarvan hieronder de voorkant is afgebeeld: de 'Hubbard Erkende Scientoloog cursus, Academie Niveau 0 '. In de map zitten zo'n 400 A4-tjes met door Hubbard® (de goeroe en oprichter van Scientology) geschreven teksten. De contrôlelijst bestaat uit 4 pagina's.


Het citaatrecht is hier van toepassing mede omdat het de bedoeling is aan te tonen dat auditing een Scientology praktijk is waarvoor een factuur wordt uitgeschreven. Een factuur die betaald moet zijn vóór er ge-auditeerd mag worden; zie punt 1 (één) van de lijst.

      Van "vrijwillige donaties voor Religieuze Dienstverleningen", zoals Scientology dat noemt, is derhalve géén sprake. Sterker nog: Scientology heeft zelfs een verkoop-contract voor dit soort 'dienstverleningen'. Dat vertrouwelijke contract staat hier.


In het onderschrift bij de foto is te lezen hoeveel de scientology student cq. patiënt al heeft moeten 'doneren' om dit niveau te mogen doen. De cursus zelf kost minimaal 6000 gulden (1999). Voor de "eigenlijk wel benodigde" bijkomende studiematerialen zoals de 'tech volumes', kan op een zelfde bedrag worden gerekend.

Onderaan deze webpagina staat een korte uitleg van hoe ' auditeren ' in de praktijk gaat. En hoeveel ervoor betaald moet worden.Voorkant map 'Academie Niveau 0':

Om Niveau 0 te bereiken heeft de student, cq. preClear, cq. patiënt, tot nu toe tenminste 12.000 gulden voor andere cursussen moeten 'doneren'. Hierbij is niet inbegrepen de zogenaamde 'E-meter', een stapel benodigde Hubbard boeken, de verplichte 'donaties' lidmaatschap & IAS (International Association of Scientologists), en zo nog het één en ander: bij elkaar toch minstens 10.000 gulden.HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 4 DECEMBER 1977R
HERZIEN OP 19 AUGUSTUS 1987

Remimeo
Alle niveaus
Alle auditors
(Herzien om de punten 30, 50 en 56 te
verduidelijken. Herzieningen cursief)

CONTROLELIJST VOOR HET GEREEDMAKEN

VAN SESSIES EN HET OPZETTEN VAN

EEN E-METER


      Om te voorkomen dat een sessie voortdurend onderbroken wordt voor het halen van woordenboeken, geprepareerde lijsten enz. enz. en omdat het van zo'n vitaal belang is dat de pc [preClear, patiënt] moeiteloos in sessie wordt gehouden - geïnteresseerd in zijn eigen case en bereid om met de auditor te praten - is de volgende controlelijst opgesteld.

      Een auditor moet deze controlelijst oefenen totdat hij hem grondig kent en niet meer hoeft na te slaan.


A.   VOOR DE AFSPRAAK:

 1. Betaalde factuur van de pc.

 2. Dossiers van de pc -

  2A. Huidige
  2B. Oude

 3. Studie van de dossiers van de pc door de auditor.

 4. Samenvatting van de Fouten in het Dossier (Folder Error Summary).

 5. Een C/S [Case Supervisor] voor de sessie.

 6. Eventueel noodzakelijke Cramming [bijspijker]-maatregelen aangaande de C/S.


B.   OPROEP:

 1. Genoeg tijd om de sessie te doen.

 2. AFSPRAAK (wordt gemaakt door de auditor of door Technical Services).

 3. Rooster (auditor, pc, kamer, tijd).


C.   GEREEDHEID VAN DE-KAMER:

 1. Maak de kamer schoon.

 2. Geurtjes verwijderd.

 3. Kamertemperatuur geregeld.

 4. 'Stilte'-bordjes gemaakt voor de afdeling en de gang.

 5. 'Stilte'-bordjes aangebracht.

 6. Weten waar de W.C. is.

 7. Tafel van de juiste grootte, stevig, kraakt niet.

 8. Zijtafel.

 9. Voldoende licht voor als de kamer donker is.

 10. Zaklantaarn voor het geval dat de elektriciteit uitvalt.

 11. Geruisloze klok of horloge.

 12. Deken voor de pc voor het geval dat hij het koud krijgt.

 13. Ventilator of airconditioning voor het geval dat de pc het te warm krijgt.


D.   AUDITING-BENODIGDHEDEN:

 1. Papier voor werkbladen en lijsten.

 2. Ballpoints of potloden.

 3. Kleenex-zakdoekjes.

 4. Anti-transpiratiemiddel voor transpirerende handpalmen.

 5. Handcreme voor droge handpalmen.

 6. Woordenboeken, met inbegrip van een Tech en Admin Dictionary en een goed (niet te klein) woordenboek in de taal.

 7. Een grammatica.

 8. Auditing-benodigdheden, Oorspronkelijke Assessmentbladen, geprepareerde lijsten, met inbegrip van die waarom wellicht wordt gevraagd op andere geprepareerde lijsten.

 9. E-meter.

 10. Reservemeter.

 11. Voorbereidende controle van de meter om te zien of hij geladen is en werkt.

 12. Scherm voor de meter (om de meter te verbergen voor de pc).

 13. 'In Sessie'-bordje voor de deur.

 14. Extra snoer voor de meter.

 15. Blikjes van verschillende grootte.

 16. Een plastic zak om een van de blikjes mee te bedekken voor pcs die de blikjes tegen elkaar slaan.

 17. Voltooi het gereedmaken van de kamer voor de sessie.


E.   BINNENKOMST VAN DE PC IN DE AUDITINGKAMER:

 1. 'In Sessie'-bordje op de deur.

 2. Telefoon afgesloten.

 3. De pc op zijn stoel laten plaatsnemen.

 4. Ga na of de pc de stoel aangenaam vindt en regel het.

 5. Het aanpassen van de stoel van de pc.

 6. Ga na of de kleren of schoenen van de pc te strak zitten en regel het.

 7. Ga na of de pc de kamer in orde vindt en regel het.


F.   HET OPZETTEN VAN DE METER VOOR DE SESSIE:

 1. Controleer 'test' (op lading).

 2. Kijk of de naald niet zelfstandig danst of zichzelf auditeert.

 3. Ga aan de hand van de trim na of 2,0 = 2,0.

 4. Steek de stekker van het snoer in de meter.

 5. Controleer de trim door de kalibreer-weerstand in de krokodilleklemmen aan te brengen.

 6. Zet de naald op 'set'.

 7. Laat de pc de blikjes oppakken.

 8. Pas de gevoeligheid voor de pc aan totdat er een fall is over 1/3de van de wijzerplaat wanneer de pc in de blikjes knijpt.

 9. Corrigeer een valse TA [Tone Arm] wanneer dat nodig is met inbegrip van verandering van blikjes, creme en anti-transpiratiemiddel wanneer dat nodig is.

 10. Laat de pc diep inademen, zijn adem een ogenblik inhouden en daarna via zijn mond uitademen. Kijk of de naald een latente fall vertoont (wat deze behoort te doen).

 11. Ga na of hij voldoende heeft geslapen.

 12. Ga na of de pc heeft gegeten en geen honger heeft.

 13. Vraag of er enige reden is om de sessie niet te beginnen.


G.   BEGIN DE SESSIE.

L. RON HUBBARD
Grondlegger

Herziening met hulp van
LRH Technical Research and
Compilations

LRH:dr.ahg.ja
Trans:HVO:MS:OJC:acvtr
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EU


Copyright © 1977 L. Ron Hubbard;
Herzieningen en vertaling copyright © 1987 L. Ron Hubbard Library.
Alle rechten voorbehouden.WAT IS AUDITING

Er bestaan twee vormen van auditing: Dianetics auditing en Scientology auditing. Dianetics auditing kost zo'n 40 gulden per uur - het is "ouderwets en niet erg effectief " en wordt eigenlijk alleen gebruikt om klanten op te warmen voor de "professionele" Scientology auditing. De prijs hiervan begint met f. 500,-- per uur en loopt op tot meer dan f. 2000,- per uur; het kan in principe alleen in blokken van 12,5 uur worden gekocht: de zogenaamde 'intensives'.

      Auditeren gaat als volgt. De auditor stelt vragen en geeft opdrachten aan de patiënt (de 'preClear'). De patiënt heeft in iedere hand een leeg soepblikje dat is verbonden met een primitief soort leugendetector: de 'E-meter '. Door de vragen en opdrachten beweegt er een wijzertje op de E-meter waardoor er allerlei psychische storingen van de patiënt zouden worden ontdekt - storingen die kunnen worden genezen door het toepassen van de auditing 'tech' (zegt Scientology). Professionele auditing is op die manier zelfs in staat om kanker te genezen omdat ook kanker een psycho-somatische ziekte zou zijn (zegt Scientology).


E-METER De E-meter is een primitieve leugendetector.

De prijs van dit "religieuze instrument " is slechts 8000 gulden (1997).De goeroe en grondlegger van Scientology, L. Ron Hubbard® beweert dat hij wetenschappelijk heeft bewezen dat auditors met behulp van zijn 'tech'(nologie) zelfs overleden kinderen tot leven kunnen wekken...

Naar wetenschappelijke publicaties van de heer Hubbard® wordt al zo'n 40 jaar gezocht. Zij zijn nog niet gevonden.


Line

Terug
B-org

Email: hier .