Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's systematische
schending van de privacy

Line
- C. Voorbeelden van gegevens die
systematisch worden vergaard -


1. De Persoonlijkheidstest (9 blz)
    + de 'juiste' antwoorden
    + voorbeeld van de automatisch gegenereerde grafiek


De (rijke) Scientology® sekte werft haar klanten op vele manieren. Bij al die manieren wordt, op de één of andere wijze, gebruik gemaakt van de gratis 'persoonlijkheidstest'. Wat opvalt is dat het woord Scientology is verstopt. Heeft men soms iets te verbergen?

      Hierna staan de 200 vragen zoals die worden gepresenteerd door het 'Dianetics Test Centrum'. In deze elektronische versie staat, helemaal onderaan, een email adres waarin het woord Scientology voorkomt - dat was blijkbaar niet te vermijden.


De test is, volgens erkende test-instellingen, waardeloos. De naam ervan, 'Oxford Capacity Analysis', suggereert dat het iets heeft te maken met de Oxford University - dat is niet waar.

      Wat wél waar is, is dat de antwoorden op de vragen zogenaamde 'gevoelige informatie' (WPR / WBP) leveren over de invuller. De antwoorden worden door de sekte in het zogenaamde 'preClear ' dossier van de invuller bewaard - "voor eeuwig".

      Wat óók waar is, is dat men, aan de hand van de grafiek die wordt samengesteld, probeert de 'ruïn' van de invuller te ontdekken. De 'ruïn' is, zeg maar, een belangrijk probleem dat iemand heeft.


Na zo'n probleem te hebben gevonden, door middel van een gratis 'evaluatiegesprek', biedt men een relatief goedkope cursus aan om het probleem op te lossen - meestal de 'Communicatie Cursus'. Gaat de invuller hier op in dan heeft hij z'n eerste stappen gezet op een lange, desastreuze weg. Een weg die minimaal 8 ton kost en waarin hem uiteindelijk wordt wijsgemaakt dat hij vol zit met zielen van overledenen ('BodyThetans', duizenden). En al die BodyThetans moeten worden uitgedreven - doe je dat niet dan word je nooit een vrij en gelukkig mens.

      Voor deze misstand blijkt overigens de galactische heerser Xenu verantwoordelijk te zijn - gelukkig is die 75 miljoen jaar geleden opgesloten.

      De goeroe en oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard®, beweert dat hij dit alles wetenschappelijk heeft bewezen.

      Het hoeft geen verbazing te wekken dat het dag in dag uit, jaar in jaar uit bezig zijn met het uitdrijven van 'BodyThetans' niet zelden leidt tot psychosen bij gevorderde scientologen, en ook zelfmoorden komen regelmatig voor...


De 'juiste' antwoorden op de vragen hierna zijn vooringevuld (zie onderaan). Dat wil zeggen: 'juist' in die zin dat de lijn in de grafiek dan 'maximaal positief' is. Of te wel: het wordt zo vrij lastig om de 'ruïn' van de invuller te ontdekken.
OCA(r) Oxford Capacity Analysis(r)

PERSOONLIJKHEIDSTEST

____________________________________________________________

VOEL JE VRIJ OM JEZELF TE ZIJN
LEER ANDEREN BETER TE BEGRIJPEN
ONTDEK WAAR UW SUCCES IN HET LEVEN VAN AFHANGT
VERKRIJG NIEUWE INZICHTEN OM DE KWALITEIT VAN HET LEVEN TE
VERBETEREN
ONTDEK WAAR UW WERKELIJKE CAPACITEITEN LIGGEN
____________________________________________________________


INSTRUCTIES:

* Deze persoonlijkheidstest geeft nauwkeurige resultaten
  en inzichten in uzelf mits u de vragen op de volgende
  bladzijden ZO EERLIJK MOGELIJK beantwoord.
* De test bestaat uit in totaal 200 persoonlijk gerichte
  vragen.
* Lees de eerste vraag en geef het antwoord dat als eerste
  in uw gedachten opkomt.
  Vul het antwoord op het antwoordformulier aan het eind
  van de test in met '+' voor 'meestal wel', beslist wel'
  of 'ja'; 'M' voor 'onzeker', 'misschien', of 'niet
  duidelijk ja of nee'; en -' voor 'meestal niet',
  'beslist niet' of 'nee'.
* Ga vervolgens op deze manier verder voor alle vragen.
* Blijf niet te lang bij één vraag. Beantwoord het zodra u
  de vraag begrijpt en ga verder met de volgende vraag
* Indien een antwoord anders zou zijn indien u naar het
  verleden kijkt dan indien u naar het heden kijkt,
  beantwoord dan de vraag met betrekking tot het heden.
____________________________________________________________


1 Maakt u ondoordachte opmerkingen of uit u
  beschuldigingen waarvan u later spijt heeft?
2 Blijft u betrekkelijk rustig wanneer anderen van streek
  raken?
3 Zit u louter voor uw plezier te bladeren in
  spoorwegboekjes, gidsen of woordenboeken?
4 Wanneer u gevraagd zou worden een beslissing te nemen,
  zou u zich dan laten beinnvloeden door het feit of u de
  betrokken persoon mag of niet mag?
5 Wilt u 1, niet meer dan 2 of helemaal geen kinderen, ook
  al kunt u zich qua gezondheid en inkomen meer kinderen
  permitteren?
6 Heeft u af en toe spiertrekkingen zonder dat daar een
  logische verklaring voor is?
7 Geeft u er de voorkeur aan om in een positie te
  verkeren, waarbij besluitvorming niet tot uw
  verantwoordelijkheden behoort?
8 Vinden anderen uw doen en laten onvoorspelbaar?
9 Bent u van mening dat er voor de sociale zekerheid meer
  geld moet worden uitgetrokken?
10 Stelt u veel belang in anderen?
11 Vindt u uw stem eerder monotoon dan levendig?
12 Laat u de ander gewoonlijk het gesprek beginnen?
13 Bent u gauw geinteresseerd in de conversatie tussen
  anderen?
14 Zou het idee dat u wild, kleine dieren of vissen pijn
  zou doen, u ervan weerhouden om te gaan jagen of vissen?
15 Bent u vaak impulsief in uw gedrag?
16 Spreekt u langzaam?
17 Maakt u zich vaak zorgen over de noodzaak uw gezondheid
  te moeten beschermen?
18 Krijgt u van een onverwachte actie spiertrekkingen?
19 Houdt u gewoonlijk rekening met de gevoelens van uw
  employes, familieleden of leerlingen bij wat u van hen
  verlangt?
20 Bent u van mening dat u voor de vuist weg een geldig
  oordeel zou kunnen geven?
21 Maakt u zich nog steeds zorgen over wat u in het
  verleden niet is gelukt?
22 Merkt u dat u gedurende een periode van een paar dagen
  extra actief bent?
23 Neemt u het anderen kwalijk als zij u proberen te
  vertellen wat u moet doen?
24 Vindt u het gewoonlijk moeilijk om eerlijk voor iets uit
  te komen en schuld te bekennen?
25 Heeft u liever een kleine kring van intieme vrienden dan
  een groot aantal vrienden en kennissen?
26 Is uw leven een constante strijd om het bestaan?
27 Zingt of fluit u vaak gewoon voor uw plezier?
28 Vinden uw vrienden u hartelijk?
29 Zou u liever orders geven dan krijgen?
30 Houdt u ervan om anderen te vertellen over de laatste
  schokkende gedragingen van de mensen waarmee u omgaat?
31 Kunt u instemmen met strenge discipline?
32 Zou de gedachte aan helemaal opnieuw te moeten beginnen
  u ernstig zorgen baren?
33 Doet u uw best anderen in een goede stemming te brengen
  en aan het lachen te maken?
34 Vindt u het gemakkelijk om uw gevoelens tot uitdrukking
  te brengen?
35 Weerhoudt u zich erover te klagen als de ander te laat
  is voor een afspraak?
36 Wordt u soms door anderen als spelbreker gezien?
37 Vindt u dat er mensen zijn die u beslist onvriendelijk
  bejegenen en u tegenwerken?
38 Zou u toegeven dat u ongelijk had alleen om de vrede te
  bewaren?
39 Kent u maar een paar mensen die u echt heel graag mag?
40 Bent u zelden gelukkig, tenzij u daarvoor een bijzondere
  reden heeft?
41 Praat u met Jan en alleman op feestjes en partijtjes?
42 Treft u redelijke voorzorgsmaatregelen om ongelukken te
  voorkomen?
43 Maakt alleen de gedachte al om mensen te moeten
  toespreken, u zenuwachtig?
44 Als u in een winkel een artikel ziet waarop heel
  duidelijk een te lage prijs staat aangegeven, zou u dan
  toch proberen het tegen die prijs te krijgen?
45 Heeft u vaak het gevoel dat mensen naar u kijken of
  achter uw rug over u praten?
46 Raakt u altijd in moeilijkheden verzeild?
47 Heeft u een bepaalde angst of haat?
48 Bent u liever toeschouwer dan deelnemer in een actieve
  sport?
49 Vindt u het gemakkelijk om onpartijdig te zijn?
50 Heeft u een bepaalde, vaste norm van beleefd gedrag ten
  opzichte van familieleden?
51 Kunt u op feestjes en partijtjes de bal aan het rollen
  brengen?
52 Zou u op afbetaling kopen in de hoop dat u bij kunt
  blijven met betalen?
53 Krijgt u een na-reactie wanneer er iets onverwachts
  gebeurd is, zoals een ongeluk of een storend voorval?
54 Houdt u eerder rekening met het heil van alle 
  betrokkenen dan met uw eigen persoonlijke voordelen?
55 Krijgt u, bij het luisteren naar een spreker, soms het
  gevoel dat hij het alleen over u heeft?
56 Wordt u in uw concentratie zelden gestoord door geluiden
  om u heen?
57 Bent u gewoonlijk helemaal op de hoogte van de
  dagelijkse gebeurtenissen?
58 Bent u er zeker van dat u de een of andere taak kunt
  plannen en werken aan de voltooiing ervan binnen een
  tijdsbestek van 6 maanden?
59 Vindt u dat de hedendaagse ontwikkeling naar een systeem
  van gevangenissen zonder tralies gedoemd is tot
  mislukking?
60 Bent u geneigd zich nergens om te bekommeren?
61 Komt het leven u soms als in een droom voor, waarin
  alles onwerkelijk schijnt?
62 Herstelt u snel van de gevolgen van slecht nieuws?
63 Probeert u, wanneer u kritiek levert, tezelfder tijd aan
  te moedigen?
64 Vinden anderen u meestal koud?
65 Zijn uw meningen niet belangrijk genoeg om aan anderen
  te vertellen?
66 Bent u zo zelfverzekerd dat anderen zich daar soms aan
  ergeren?
67 Houdt u angstvallig bij welke van uw bezittingen u aan
  uw vrienden heeft uitgeleend?
68 Geniet u van activiteiten die u zelf verkozen heeft?
69 Maakt gevoelige muziek een enorme indruk op u?
70 Als iemand in zijn betrekkingen tot u in een enkel
  opzicht uw rivaal of tegenstander is, veroordeelt u hem
  dan helemaal?
71 Zit u vaak na te denken over doodgaan, ziekte, pijn of
  verdriet?
72 Wekt de gedachte aan je gezicht te kunnen verliezen
  onrust bij u op?
73 Verzamelt u altijd dingen die wel van pas kunnen komen?
74 Zou u de gebreken bekritiseren en de slechte punten
  aanwijzen in iemand's karakter of handarbeid?
75 Geeft u openlijk blijk van waardering voor mooie dingen?
76 Geeft u soms dingen weg die eigenlijk niet van u zijn?
77 Groet u mensen uitbundig?
78 Peinst u vaak over vroegere tegenslagen?
79 Vindt men soms dat u uw handelingen of meningen probeert
  door te drukken?
80 Accepteert u kritiek gemakkelijk en zonder wrok?
81 Wordt u gewoonlijk niet gestoord door geluiden in de
  omgeving als u probeert te rusten?
82 Wordt u gemakkelijk jaloers?
83 Bent u geneigd dingen uit te stellen tot het te laat is?
84 Houdt u zich liever aan de wensen van anderen in plaats
  van te proberen uw eigen mening door te drukken?
85 Kunt u zich er gemakkelijk toe brengen om met een
  project aan de slag te gaan?
86 Bent u een nagelbijter of een potloodknabbelaar?
87 Schroeft u uw emoties op gewoon om meer effect te
  creeren?
88 Als we een ander land binnenvielen, zou u begrip kunnen
  opbrengen voor principiele dienstweigeraars van uw eigen
  land?
89 Zijn er wat uzelf betreft dingen waarover u zich
  gemakkelijk kunt opwinden?
90 Heeft u maar weinig interesses en activiteiten die u
  zelf heeft gekozen?
91 Krijgt u wel eens een enkele gedachte die dagenlang
  blijft rondhangen?
92 Bent u een langzame eter?
93 Kunt u een stabiliserende invloed zijn wanneer anderen
  in paniek raken?
94 Zou u stoppen om vast te stellen of iemand hulp nodig
  had, zelfs als men u er niet direct om had gevraagd?
95 Bent u bevooroordeeld ten gunste van uw school,
  universiteit, club of team enz.?
96 Betaalt u uw schulden en houdt u zich aan uw afspraken
  als het mogelijk is?
97 Slaapt u goed?
98 Zou u een lichamelijke straf toedienen aan een kind van
  tien jaar oud, dat u weigerde te gehoorzamen?
99 Heeft u het liefst een passieve rol in een club of
  organisatie waar u bij hoort?
100 Bent u logisch en wetenschappelijk in uw denken?
101 Heeft de jeugd van nu meer mogelijkheden dan de jeugd
  van een generatie geleden?
102 Gooit u dingen weg om dan later tot de conclusie te
  komen dat u ze toch nodig zal hebben?
103 Zou u gemakkelijk opgeven op een ingeslagen koers als
  deze u veel ongemak bezorgde?
104 Zijn er maar enkele onderwerpen waarvoor u enthousiasme
  kunt opbrengen?
105 Vindt u de handelingen van anderen zelden verdacht?
106 Vraagt u zich soms wel eens af of er iemand is die echt
  om u geeft?
107 Wijst u verantwoordelijkheid af, omdat u twijfelt of u
  deze aankunt?
108 Voelt u wel eens dat u een nieuwtje of de een of andere
  onbenulligheid gewoon moet door vertellen?
109 Heeft u de neiging een rechtvaardige klacht te
  overdrijven?
110 Is uw gezichtsuitdrukking eerder gevarieerd dan strak?
111 Moet u een eenmaal verkondigde mening gewoonlijk
  rechtvaardigen?
112 Bewondert u schoonheid in anderen openlijk en oprecht?
113 Zou het u beslist inspanning kosten om over het
  onderwerp zelfmoord na te denken?
114 Zou u zichzelf energiek noemen in uw houding ten
  opzichte van het leven?
115 Zou een meningsverschil uw algemene relatie met een
  ander beinvloeden?
116 Baart een geringe tekortkoming van uzelf u zelden
  zorgen?
117 Vindt u soms dat u teveel praat?
118 Glimlacht u veel?
119 Bent u gauw tevreden?
120 Zou u, ondanks rechtstreekse tegenstand, toch eerder
  trachten uw zin te krijgen dan toe te geven?
121 Als de afstand niet te groot was, zou u toch liever per
  auto gaan dan te voet?
122 Raakt u wel eens van streek door het geluid van de wind
  of een huis dat kraakt?
123 Wordt uw mening beinvloed doordat u de dingen bekijkt
  vanuit het standpunt van uw ervaring, beroep of
  opleiding?
124 Maakt u vaak tactloze opmerkingen?
125 Wantrouwt u mensen die u geld te leen vragen?
126 Speelt eigenbelang een overwegende rol in uw
  besluitvorming?
127 Kunt u heel enthousiast worden over een simpel
  niemendalletje?
128 Gaat u vaak tot actie over ook al zegt uw gezond
  verstand het niet te doen?
129 Bent u voor rassenscheiding en klassenstelsels?
130 Bent u zich bewust van bepaalde lichamelijke
  hebbelijkheden zoals trekken aan uw haren, neus, oren en
  dergelijke?
131 Kunt u zich snel aanpassen en gebruik maken van nieuwe
  omstandigheden en situaties, ook al zijn ze moeilijk?
132 Zijn er van die geluiden die u door merg en been gaan?
133 Kunt u, als u wilt, het standpunt van een ander zien?
134 Gaat u naar bed wanneer het u zint in plaats van precies
  op tijd?
135 Maken de kleine zwakheden van anderen u ongeduldig?
136 Irriteren anderen u?
137 Bent u minder spraakzaam dan de mensen waarmee u omgaat?
138 Voert u taken gewoonlijk prompt en systematisch uit?
139 Zou u een medereiziger eerder zelf helpen in plaats van
  dat aan de officiele instanties over te laten?
140 Stemt u altijd op dezelfde partij in plaats van de
  kandidaten en partijprogramma's te bestuderen?
141 Blijft u vaak stilstaan bij de vroegere ziektes of
  pijnlijke ervaringen die u heeft gehad?
142 Voelt u zich gauw slecht op uw gemak in een wanordelijke
  omgeving?
143 Levert u gewoonlijk kritiek op een film of show die u
  ziet of een boek dat u leest?
144 Kunt u, wanneer u een grappig voorval navertelt, de
  manier van doen of het dialect in het oorspronkelijke
  voorval gemakkelijk nadoen?
145 Zijn uw ideeen over onderwerpen, waarin u geen expert
  bent, belangrijk genoeg om aan anderen te vertellen?
146 Heeft u de neiging om een wanorde in het huis van een
  ander op te ruimen?
147 Kunt u gemakkelijk een nederlaag accepteren zonder uw
  teleurstelling te moeten wegslikken?
148 Voelt u zich vaak teneergeslagen?
149 Voelt u zich in de buurt van kinderen ooit slecht op uw
  gemak?
150 Als u iets niet kunt doen, raakt u dan ontmoedigd in
  plaats van een andere activiteit of ander systeem te
  vinden?
151 Is het voor u soms volslagen onmogelijk om mee te doen?
152 Geeft u zelden uiting van uw grieven?
153 Werkt u bij vlagen, zodat u bij tijden haast niets doet,
  afgewisseld met korte perioden van koortsachtige
  activiteit?
154 Maakt u zich zorgen over het aantal onafgemaakte
  karweitjes dat u om handen heeft?
155 Vinden mensen het plezierig in uw gezelschap te zijn?
156 Zou u iemand de laatste twee woorden in een
  kruiswoordpuzzel kunnen laten afmaken zonder u ermee te
  bemoeien?
157 Neemt u bij mensen meestal hun goede punten in acht en
  spreekt u maar zelden geringschattend over hen?
158 Heeft u een gulle glimlach en lacht u spontaan?
159 Bent u beslist en nadrukkelijk in uw spreken en manier
  van doen?
160 Als u uitbundig bent, uit u dat dan alleen tegenover
  goede vrienden?
161 Zijn uw intellectuele en andere interesses zo belangrijk
  dat er voor iets anders maar weinig tijd over blijft?
162 Zou u in de omgeving waar u woont iets nieuws willen
  beginnen?
163 Zou u de noodzakelijke handelingen verrichten om een
  dier dood te maken om het uit zijn lijden te verlossen?
164 Kunt u zich gemakkelijk ontspannen?
165 Heeft u weinig spijt van tegenslagen en mislukkingen uit
  het verleden?
166 Geeft alleen de gedachte al aan angstige of
  angstaanjagende dingen u een lichamelijke reactie?
167 Kunt u uw oordeel vertrouwen in een emotionele situatie
  waarbij u betrokken bent?
168 Zou iemand anders kunnen vinden dat u echt actief bent?
169 Vindt u het moeilijk om een begin te maken met iets dat
  gedaan moet worden?
170 Bent u tegen het systeem van voorwaardelijke in
  vrijheidstelling voor misdadigers?
171 Brengt u veel tijd door met u nodeloos zorgen te maken?
172 Vindt u het bij een meningsverschil moeilijk te
  begrijpen hoe de ander uw kant niet kan zien en het
  daarom niet met u eens is?
173 Kunt u de dagelijkse zorgen van het bestaan redelijk
  goed aan?
174 Bent u gewoonlijk eerlijk tegenover anderen?
175 Neemt u liever een afwachtende houding aan in plaats van
  het heft in eigen handen te nemen?
176 Geeft u meer geld uit dan uw inkomen u toelaat?
177 Kunt u zonder u te veel zorgen te maken een weloverwogen
  risico nemen?
178 Als u betrokken was bij een niet-ernstig auto-ongeluk,
  zou u er dan echt voor zorgen dat alle eventuele schade
  die u had veroorzaakt, werd vergoed?
179 Spelen anderen de baas over u?
180 Ziet u bij uw vrienden door de vingers, wat u bij
  anderen wellicht strenger zou beoordelen?
181 Denkt u vaak na over uw eigen minderwaardigheid?
182 Bekritiseert men u tegen anderen?
183 Vindt u een hartelijke begroeting, zoals een kus,
  omhelzing of slaan op uw schouder onprettig als dat in
  het openbaar gebeurt?
184 Laat u regelmatig na de dingen te doen die u zelf wilt
  doen, omdat u rekening houdt met de verlangens van
  andere mensen?
185 Bent u soms overtuigd van de juistheid van uw mening
  over een onderwerp, ook al bent u geen deskundige?
186 Merkt u vaak dat u alle kanten tegelijk opgaat?
187 Heeft u de indruk dat uw kennissen een hogere dunk van
  uw bekwaamheden hebben dan u?
188 Is alleen de gedachte al aan de dood of zelfs maar iets
  wat u aan de dood doet denken, afschuwwekkend voor u?
189 Wanneer u een ruzie heeft bijgelegd, blijft u dan nog
  een tijdje een slecht humeur houden?
190 Heeft u een vriendelijke stem, houding en
  gezichtsuitdrukking?
191 Vindt u het leven nogal vaag en onwerkelijk?
192 Voelt u zich vaak van streek over het lot van
  oorlogsslachtoffers en politieke vluchtelingen?
193 Kloppen kennissen zomaar bij u aan voor hulp of advies
  bij hun persoonlijke moeilijkheden?
194 Als u iets bent kwijt geraakt, krijgt u het idee dat
  iemand het heeft gestolen of weggemaakt?
195 Als u dacht dat iemand u en uw daden wantrouwde, zou u
  hem er dan over aanspreken in plaats van hem het zelf te
  laten uitzoeken?
196 Denkt u wel eens dat u uw leeftijd tegen heeft (te jong
  of te oud)?
197 Heeft u vlagen van droefheid en neerslachtigheid zonder
  dat er een aantoonbare reden voor bestaat?
198 Moppert u vaak over de omstandigheden waaronder u moet
  leven?
199 Heeft u de neiging om uw gevoelens te verbergen?
200 Bent u van mening dat u veel hartelijke vrienden
  heeft?

============================================================


          ANTWOORD FORMULIER

  + M -      + M -      + M -      + M -

1  O O X    51 X O O   101 X O O   151 O O X
2  X O O    52 O O X   102 O O X   152 X O O
3  X O O    53 O O X   103 O O X   153 O O X
4  O O X    54 X O O   104 O O X   154 O O X
5  O O X    55 O O X   105 X O O   155 X O O
6  O O X    56 X O O   106 O O X   156 X O O
7  O O X    57 X O O   107 O O X   157 X O O
8  O O X    58 X O O   108 O O X   158 X O O
9  O O X    59 O O X   109 O O X   159 X O O
10 X O O    60 O O X   110 X O O   160 O O X
11 O O X    61 O O X   111 O O X   161 O O X
12 O O X    62 X O O   112 X O O   162 X O O
13 X O O    63 X O O   113 X O O   163 X O O
14 O O X    64 O O X   114 X O O   164 X O O
15 O O X    65 O O X   115 O O X   165 X O O
16 O O X    66 O O X   116 X O O   166 O O X
17 X O O    67 X O O   117 O O X   167 X O O
18 O O X    68 X O O   118 X O O   168 X O O
19 X O O    69 X O O   119 X O O   169 O O X
20 X O O    70 O O X   120 X O O   170 O O X
21 O O X    71 O O X   121 O O X   171 O O X
22 O O X    72 O O X   122 O O X   172 O O X
23 O O X    73 O O X   123 X O O   173 X O O
24 O O X    74 O O X   124 O O X   174 X O O
25 O O X    75 X O O   125 O O X   175 O O X
26 O O X    76 O O X   126 O O X   176 O O X
27 X O O    77 X O O   127 X O O   177 X O O
28 X O O    78 O O X   128 O O X   178 X O O
29 X O O    79 X O O   129 O O X   179 O O X
30 O O X    80 X O O   130 O O X   180 O O X
31 X O O    81 X O O   131 X O O   181 O O X
32 O O X    82 O O X   132 O O X   182 O O X
33 X O O    83 O O X   133 X O O   183 O O X
34 X O O    84 O O X   134 X O O   184 O O X
35 X O O    85 X O O   135 O O X   185 X O O
36 O O X    86 O O X   136 O O X   186 O O X
37 O O X    87 O O X   137 O O X   187 O O X
38 O O X    88 X O O   138 X O O   188 O O X
39 O O X    89 O O X   139 X O O   189 O O X
40 O O X    90 O O X   140 O O X   190 X O O
41 X O O    91 O O X   141 O O X   191 O O X
42 X O O    92 O O X   142 O O X   192 O O X
43 O O X    93 X O O   143 O O X   193 X O O
44 O O X    94 X O O   144 X O O   194 O O X
45 O O X    95 X O O   145 X O O   195 X O O
46 O O X    96 X O O   146 O O X   196 O O X
47 O O X    97 X O O   147 X O O   197 O O X
48 O O X    98 O O X   148 O O X   198 O O X
49 X O O    99 O O X   149 O O X   199 O O X
50 X O O   100 X O O   150 O O X   200 X O O
____________________________________________________________


UW GEGEVENS:

Datum     : _______________________________  M/V _____
Naam      : ___________________________________________
Adres     : ___________________________________________
Postkode    : __________
Woonplaats   : ___________________________________________
Leeftijd    : _______
Beroep 	    : ___________________________________________
Telefoon prive: _________________   werk:________________

____________________________________________________________


OPSTUREN:

Stuur deze persoonlijkheidstest op naar het Dianetics Test
Centrum.
Per e-mail: test@dianeticsscientology.nl
Per post : In een gesloten enveloppe zonder postzegel naar
       Dianetics Test Centrum
       Antwoordnummer 11022
       1000PB Amsterdam

Wij nemen direct contact met u op nadat wij het ontvangen
hebben en maken met u een afspraak voor een vertrouwelijke
test analyse.Grafiek


Line

Terug
Start

Email: hier .