Dutch BodyThetan Organization Filler
'Upper Level Tech': N.O.T. nummer 34
Hoe een lichamelijke ziekte
te behandelen

Line


Hieronder staat de nederlandse vertaling van de zogenaamde NOT 34. NOT betekent New Era Dianetics for Operating Thetans. NOT nummer 34 is onderdeel van de hoogste niveau's van Scientology (new OT Level V).

      Om dit 'Level' te mogen doen, dwz veilig te kunnen doen, moet je minimaal 5 ton hebben 'gedoneerd', alle voorgaande 'levels' hebben betaald en bestudeerd (duurt vele jaren), en een 'miljard jaar durend ' zwijgcontract te hebben getekend. Als je aan één van deze voorwaarden niet hebt voldaan loopt het niet goed met je af: je sterft dan aan een longontsteking... (zie OT III)    :-)  .

      Onderaan dit artikel staat de uitleg van een aantal van de gebruikte Scientology termen. In de vertaling is zo dicht als mogelijk in de buurt gebleven van de oorspronkelijke, slecht geschreven, Engelse tekst. Tekst tussen vierkante haakjes, [   ], is toegevoegd ter verduidelijking. De oorspronkelijke uitgaves van de NOT's waren op paars papier gedrukt, later werden zij uitgeven zoals alle 'tech'(nology): rode tekst op wit papier.

      Het citaatrecht is van toepassing omdat het gaat om nog geen 3 bladzijden uit 500, alsmede omdat het de bedoeling is aan te tonen dat Scientology onbevoegd de geneeskunde uitoefent, en voorts om te laten zien dat de hoogste en geheimste Scientology leringen (alleen) gaan over het exorceren van (niet bestaande) BodyThetans en Clusters.


Jeta


WAARSCHUWING
Het lezen van onderstaande
  Scientology wijsheid is dodelijk voor 
een ieder die nog niet Clear® is!
Dit volgens Scientology zelf.

Je leest de tekst op eigen risico.

:-)
Doorgekruist KruisHUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 14 NOVEMBER 1978BEPERKTE
VERSPREIDING
Advanced Courses
    Specialist
    Checksheet.
ACS Auditors.
ACS C/Ses.

NED for OTs Series 34

V E R T R O U W E L IJ K

HOE EEN LICHAMELIJKE ZIEKTE TE BEHANDELEN


      Er bestaat een absolute methode om lichamelijke ziektes te behandelen. Om deze ziektes volledig te genezen moeten alle volgende stappen in de onderstaande volgorde worden doorlopen:

 1. Het item [ De stoffelijke veroorzaker ]

 2. Het lichaamsdeel

 3. De ziekte (van het lichaamsdeel)

 4. De anti-stoffen / zielen [ 'cures' ] van de ziekte

 5. Het verzet van de anti-stoffen / zielen

 6. Het lichaamsdeel (nogmaals)

 7. Het item [ De stoffelijke veroorzaker ] (nogmaals)

 8. De ziekte(s) erop / er omheen


Stap Een - Het item [ De stoffelijke veroorzaker ]

      Het item dat de ziekte veroorzaakt. Zoals bijvoorbeeld stof dat allergien veroorzaakt. Of 'giftige stoffen', 'bedorven voedsel', 'verfdampen', enz.

      Het item wordt behandeld door het op te sporen en [ daarna door ] het verwijderen van BodyThetans en Clusters die

      (a) het item zelf zijn

      (b) zich verzetten zich tegen het item

      Het item geeft daarna geen read meer.

[ = Het item verdwijnt dan; de naald van de 'E-meter' komt tot rust. Dit betekent dat de betrokken vastgerotte (groepen van) zielen, de BodyThetans en Clusters, de benen hebben genomen. Toegewijde scientologen hebben zichzelf wijsgemaakt dat dit plaatsvindt door het (zelf)'auditeren' met behulp van de 'E-meter'. Een E-meter is een huidweerstandsmeter die de elektrische weerstand van het lichaam meet. Het apparaat heeft veel weg van een primitieve leugendetector. Prijs: minstens 8000 gulden, werkelijke waarde 100 gulden. ]


Stap Twee - Het lichaamsdeel

      Het lichaamsdeel dat ziek is door de stoffelijke veroorzaker.

      Dus, bv, in het geval van 'stof' zijn dat de longen en in het geval van 'giftige stoffen' of 'bedorven voedsel' is dat de maag.

      In dit onderdeel behandel je de BodyThetans die het lichaamsdeel zijn geworden, bijvoorbeeld de 'longen'. Hierbij inbegrepen zijn de negatieven van BodyThetans die 'geen lichaamsdeel zijn' zoals 'geen longen' en voorts BodyThetans en Clusters die in en op het lichaamsdeel, of in de buurt ervan, zijn vastgerot. Pas als al die BodyThetans en Clusters zijn behandeld zal de naald van de E-meter tot rust komen.


Stap Drie - De ziekte (van het lichaamsdeel)

      Het volgende wat er moet gebeuren is de behandeling van de ziektes van het lichaamsdeel zelf (dwz die BodyThetans en Clusters die de 'zieke longen' zijn of die de oorzaak van de ziekte of kwaal zijn). Hierna komt de naald van de E-meter voor wat betreft de 'ziekte van het lichaamsdeel' tot rust.


Stap Vier - De anti-stoffen / zielen [ 'cures' ] van de ziekte

      Je zult vervolgens BodyThetans en Clusters tegenkomen die de anti-stoffen zijn van de ziekte van het lichaamsdeel [ te vergelijken met bv witte bloedlichaampjes ]. Behandel al die BodyThetans en Clusters door ze te blowen [ exorceren ]. Hierna komt de naald van de E-meter voor wat betreft de 'De anti- stoffen / zielen' tot rust.


Stap Vijf - Het verzet van de anti-stoffen / zielen

      Je zult nu BodyThetans en Clusters tegenkomen die weerstand bieden. Exorceer deze allemaal en de naald van de E-meter komt tot rust vwb 'het verzet van de anti-stoffen / zielen'.


Stap Zes - Het lichaamsdeel

      Je zult nu tot de ontdekking komen dat de naald van de E-meter vwb het oorpronkelijke lichaamsdeel weer uitslaat. Behandel nu weer alle BodyThetans en Clusters die erop of erin zitten, of die het zelf zijn, totdat de naald van de E-meter wederom tot rust komt [ 'Floating Needle' ].


Stap Zeven - Het item[ De stoffelijke veroorzaker ]

      De oorspronkelijke stoffelijke veroorzaker (uit Stap Een) zal nu de naald van de E-meter weer uit laten slaan dus exorceer [ 'blow off' ] je alle BodyThetans en Clusters weer. Hierbij inbegrepen zijn BodyThetans en Clusters die engrammen [ opslagplaatsen van slechte ervaringen ] hebben, BodyThetans en Clusters die als stoffelijke veroorzaker werden behandeld terwijl ze dat niet waren (dwz de verkeerde stoffelijke veroorzaker voor hen) en BodyThetans en Clusters die het één en ander hebben gekopieerd. Het is zelfs mogelijk dat je BodyThetans tegenkomt die al 'Clear' [ vrij van hun eigen 'engrammen' ] waren maar dachten dat ze nog engrammen hadden terwijl dat niet zo was.


Stap Acht - De ziekte(s) erop / er omheen

      Er zijn tijden in het leven (de levens) van een persoon geweest dat hij de lichamelijke ziekte daadwerkelijk had. Door de gemeenschappelijke ervaringen van de betrokken BodyThetans vormden zich daardoor Clusters waardoor de ziekte soms al jaren aktief is. Dit is 'de duur van de ziekte of kwaal' als 'cluster-vormend incident'. Het gaat hier om BodyThetans en Clusters die in feite niet zijn verbonden met de stoffelijke veroorzaker of met de ziekte zelf, maar zijn ontstaan door de duur van de ziekte.

      De hierbovenstaande stappen zijn, in de genoemde volgorde, de manier om een lichamelijke ziekte of kwaal te genezen. De ziekte komt terug indien ze niet volledig worden uitgevoerd. Daarom moeten alle stappen volledig worden uitgevoerd in de genoemde volgorde.

      In iedere genoemde stap worden de BodyThetans en Clusters behandeld met de verschillende bekende exorceer technieken. De Valence Technique is hierbij de gebruikelijkste en effectiefste methode.

      De stoffelijke veroorzaker uit Stap Een wordt gevonden door de PreOT [de patiënt] te vragen wat de ziekte veroorzaakt of in stand houdt. Hoogstwaarschijnlijk zal dat het eerste zijn wat er in de PreOT opkomt. Let er op dat je geen onbelangrijke lijst maakt. Gebeurt dat toch dan heb je zeer waarschijnlijk de fout(en) gemaakt dat het toch het eerste punt van je lijst was dat je hebt geïnvalideerd, of dat je het hebt overzien doordat je een te lange lijst hebt gemaakt, of dat je het had gevonden en niet helemaal hebt geauditeerd [ behandeld ] waardoor het werd onderdrukt of geïnvalideerd.

      De stappen worden hier in 't kort herhaald voor gebruik door de auditor [ genezer ] :

 1. Het item [ De stoffelijke veroorzaker ]

 2. Het lichaamsdeel

 3. De ziekte (van het lichaamsdeel)

 4. De anti-stoffen / zielen [ 'cures' ] van de ziekte

 5. Het verzet van de anti-stoffen / zielen

 6. Het lichaamsdeel (nogmaals)

 7. De stoffelijke veroorzaker (nogmaals)

 8. De ziekte(s) erop / er omheen

  Signature Hubbard L. RON HUBBARD®
GRONDLEGGER

LRH:dm:kjm
Copyright © 1978
by L. Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVEDUITLEG VAN ENIGE SCIENTOLOGY TERMEN


Blow: In dit verband: BodyThetans of Clusters die een 'vlees-lichaam' verlaten (door de Scientology 'Upper Level' exorcisme 'tech').

BodyThetan (BT): Thetan (Ziel) die aan een andere Thetan of aan een menselijk stoffelijk lichaam zit vastgerot maar daar geen controle over heeft. De lichamen van BT's werden 75 miljoen jaar geleden vermoord door de galactische heerser Xenu®. Hij transporteerde ze toentertijd vanaf 76 planeten in onze uithoek van het universum naar de Aarde (toen 'Teegeeack') en sloot ze hier op. Ze ontsnapten echter en daarom zwerven er nu triljarden rond op zoek naar 'vlees lichamen' (zie OT III).

Clear: Iemand die bewust en naar believen oorzaak kan zijn over mentale materie, energie, ruimte en tijd wat betreft de eerste dynamic (persoonlijk voortbestaan). Hij heeft geen 'engrammen' meer.

Clearen: alle lichamelijke pijn en pijnlijke emotie uit het leven van een individu verwijderen.

Cluster: Groep aan elkaar geplakte BodyThetans; veroorzaakt door een gemeenschappelijke ervaring.

Engram: Mentaal beeld dat een opname is van een tijd van lichamelijke pijn en bewusteloosheid. Per definitie moet een verwonding of schok deel uitmaken van zijn inhoud.

PreClear: Iemand die Scientology 'processing' ondergaat of/en aan het leren is hoe het toe te passen.

Pre-OT: Iemand die al 'Clear' is en nu bezig is met z'n 'Opererende Thetaan' studie / processing.

Thetan: Scientology woord voor Ziel.


Line

Email: hier