Dutch BodyThetan Organization Filler
'Upper Level Tech':
N.O.T. nummer 22, ANATEN

Line


Hieronder staat de nederlandse vertaling van de zogenaamde NOT 22. NOT betekent New Era Dianetics for Operating Thetans. NOT nummer 22 is onderdeel van de hoogste niveau's van Scientology (new OT Level V).

      Om dit 'Level' te mogen doen, dwz veilig te kunnen doen, moet je minimaal 5 ton hebben 'gedoneerd', alle voorgaande 'levels' hebben betaald en bestudeerd (duurt vele jaren), en een 'miljard jaar durend ' zwijgcontract te hebben getekend. Als je aan n van deze voorwaarden niet hebt voldaan loopt het niet goed met je af: je sterft dan aan een longontsteking... (zie OT III)    :-)  .

      Onderaan dit artikel staat de uitleg van een aantal van de gebruikte Scientology termen. In de vertaling is zo dicht als mogelijk in de buurt gebleven van de oorspronkelijke, slecht geschreven, Engelse tekst. Tekst tussen vierkante haakjes, [   ], is toegevoegd ter verduidelijking. De oorspronkelijke uitgaves van de NOT's waren op paars papier gedrukt, later werden zij uitgeven zoals alle 'tech'(nology): felrode tekst op wit papier.

      Het citaatrecht is van toepassing omdat het gaat om 1 bladzijde uit 500, alsmede omdat het de bedoeling is aan te tonen dat Scientology onbevoegd de geneeskunde uitoefent, en voorts om te laten zien dat de hoogste en geheimste Scientology leringen (alleen) gaan over het exorceren van (niet bestaande) BodyThetans en Clusters.


Jeta


WAARSCHUWING
Het lezen van onderstaande
  Scientology wijsheid is dodelijk voor 
een ieder die nog niet Clear® is!
Dit volgens Scientology zelf.

Je leest de tekst op eigen risico.

:-)
Doorgekruist KruisHUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 26 SEPTEMBER 1978
ISSUE IVBEPERKTE
VERSPREIDING
Advanced Courses
    Specialist
    Checksheet.
ACS Auditors.
ACS C/Ses.

NED for OTs Series 22

V E R T R O U W E L IJ K

ANATEN
[ Analytical Attenuation =
Analytische Verzwakking ]


      Wanneer een slapende BodyThetan wakker wordt heeft hij massa nodig. Hij 'is er niet', en dan, wanneer hij aandacht krijgt, heeft hij massa nodig. Hij is in n of andere kunstmatige persoonlijkheid [ 'valence' ] (die massa produceert). Als hem enige erkenning wordt gegund, krijgt hij een persoonlijkheid en vertrekt hij [ 'blows' ]. Er is een lint / ribbel als een Thetan [ 'Ziel' ] voelt dat hij wordt aangevallen, of misschien niet aangevallen - zijn eerste reaktie is het te stoppen, dus stelt hij zich massa voor.

      Een BodyThetan die zich op of in de buurt van een zenuwbaan bevindt en die wakker wordt gemaakt en zich plotseling massa of een lint / ribbel voorstelt, sluit de zenuw af en schopt de persoon bewusteloos [ 'anaten' ] - schopt het lichaam bewusteloos - niet de pc [ 'preClear' = patint ]. In het bijzonder in het hoofd, wanneer een Cluster [ 'groep samengeklonterde BodyThetans' ] zich plotseling massa voorstelt, sluiten zij zenuwbanen af.

      Sommige mensen die doof of blind zijn kunnen simpelweg een Cluster hebben die op een zenuw zit, en dat al vele jaren waardoor de zenuw is verschrompeld. Catatonici kunnen aan dit soort toevallen lijden. Dit verklaart waarom een aanrakingsproces werkt - je doet aanraking op een bed, enz, en de persoon komt bij.

      Een andere bron van anaten is een wezen dat anaten uitstraalt - hij kan een stuk anaten zijn - en hij straalt ook anaten uit, en wezens om hem heen gaan anaten. Het is een gevoel - een onbewust gevoel.

      Cluster A gaat anaten, beinvloedt dan Cluster B, waarna Cluster B omhoog komt tot aan bewusteloosheid, waardoor je anaten gaat. Deze Clusters bestaan als iets vasts ver beneden bewusteloosheid, en zij reageren totaal niet op III [ zie 'OT III' ]. Beide bovenstaande fenomenen produceren anaten.


'IETS DAT ER NIET IS'

      Het is ook mogelijk tegen een BodyThetan aan te lopen die denkt dat hij 'negatieve massa' is en die de waarneming of het gevoel afsnijdt in een gebied.

      Zo nu en dan kun je tegen enige BodyThetan's aanlopen die samengeklonterd zijn in een voorgesteld [ 'mocked up' ] vacum.

      Sommige BodyThetan's hebben een 'iets dat er niets is'. Ze waren bezig met het zich terugtrekken van iets, maar er was niets. Het is f uit het bestaan weggedrukt f het gebeurde ineens waardoor zij zijn blijven steken in een patroon van terugtrekking; ze kunnen dit zelfs rechtvaardigen en denken dat er iets is waarvan ze zich aan het terugtrekken zijn. Ze hebben iets bedacht om zich van terug te trekken - een negatieve voorstelling. Of ze denken dat er een andere BodyThetan is die iets heeft bedacht, dat er niet is.


SOMATICS

      Soms gaan ze er vandoor waardoor er een Somatic [ 'lichamelijke pijn' ] wordt ingeschakeld - twee wezens zijn samengeplakt en op het moment van de crisis [ 'crunch' ] krijgen ze een Somatic.

      Er zijn meerdere massa's voor nodig om een Somatic te veroorzaken. Of het om een aantal BodyThetans of Clusters gaat, het mechanisme van de Somatic is massa versus massa, niet Cluster vs. lichaam, maar Cluster vs. Cluster, of BodyThetan vs BodyThetan, of BodyThetans en Clusters vs. BodyThetans en Clusters, of Cluster vs. Cluster met een BodyThetan die tussen hen in is platgedrukt. De Cluster vs. Cluster Somatic is ernstiger dan een Somatic in een beeldplaatje (incident) - tenzij hij geheel tot leven is gekomen in het incident. Je kunt je ook een Somatic voorstellen, maar dat is iets anders.

  Signature Hubbard L. RON HUBBARD®
GRONDLEGGER

LRH:dm:kjm
Copyright © 1978
by L. Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVEDUITLEG VAN ENIGE SCIENTOLOGY TERMEN


Blow: In dit verband: BodyThetans of Clusters die een 'vlees-lichaam' verlaten (door de Scientology 'Upper Level' exorcisme 'tech').

BodyThetan (BT): Thetan (Ziel) die aan een andere Thetan of aan een menselijk stoffelijk lichaam zit vastgerot maar daar geen controle over heeft. De lichamen van BT's werden 75 miljoen jaar geleden vermoord door de galactische heerser Xenu®. Hij transporteerde ze toentertijd vanaf 76 planeten in onze uithoek van het universum naar de Aarde (toen 'Teegeeack') en sloot ze hier op. Ze ontsnapten echter en daarom zwerven er nu triljarden rond op zoek naar 'vlees lichamen' (zie OT III).

Clear: Iemand die bewust en naar believen oorzaak kan zijn over mentale materie, energie, ruimte en tijd wat betreft de eerste dynamic (persoonlijk voortbestaan). Hij heeft geen 'engrammen' meer.

Clearen: alle lichamelijke pijn en pijnlijke emotie uit het leven van een individu verwijderen.

Cluster: Groep aan elkaar geplakte BodyThetans; veroorzaakt door een gemeenschappelijke ervaring.

Engram: Mentaal beeld dat een opname is van een tijd van lichamelijke pijn en bewusteloosheid. Per definitie moet een verwonding of schok deel uitmaken van zijn inhoud.

PreClear: Iemand die Scientology 'processing' ondergaat of/en aan het leren is hoe het toe te passen.

Pre-OT: Iemand die al 'Clear' is en nu bezig is met z'n 'Opererende Thetaan' studie / processing.

Thetan: Scientology woord voor Ziel.


Line

Email: hier