Dutch BodyThetan Organization Filler
Kom kleien bij
  Scientology® !

Line


KOM KLEIEN BIJ SCIENTOLOGY!

Maak gebruik van de speciale beginnersregeling,
betaal slechts 2500 gulden aan.

De Scientology en Dianetics religie is peperduur. Maar daar krijg je dan ook wat voor.

      Na eerst een gratis persoonlijkheidstest en een gratis evaluatie-gesprek te hebben gehad krijg je een niet-zo-heel-dure cursus aangeboden. Daarna volgt het begin van het echte werk: de 'Student Hat ' cursus - bestemd voor volwassenen. Hierin wordt geleerd hoe je moet studeren; kleien is daarbij van essentiëel belang!

      Knoeien-met-klei moet je blijven doen tijdens je hele, slechts 8 ton kostende, religieuze, totaal-opleiding. Na een jaar of 10, 20, 50 kom je zo tot de ontdekking dat je vol zit met 1000-en 'BodyThetans' (zielen van overledenen, vermoord door de galactische warlord Xenu). Deze BodyThetans® moeten allemaal worden uitgedreven.


Hierna staan enige bladzijden tekst uit de 'Student Hat ' cursusmap (bevat in totaal ongeveer 200 bladzijden). De bedoeling is aan te tonen dat Scientology deze kinderlijke 'tech'(nologie) inderdaad gebruikt / toepast, en dat zij daarvoor veel geld vraagt. Het citaatrecht is daarom van toepassing.

De originele tekst van de klei-tech® is in rood.
De 'klei-tech' is bestemd voor volwassenen.Voorkant 'Student Hat' map:HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 10 DECEMBER 1970RA
NUMMER I
HERZIEN OP 10 FEBRUARI 1981
OPNIEUW HERZIEN OP 25 JULI 1987

Remimeo
Alle niveaus
Training
Tech/Qual

(Herzien om aanvullende gegevens van LRH
[L. Ron Hubbard®, de goeroe en grondlegger]
over kleitafeltraining erin op te nemen.
De herzieningen zijn niet cursief.)


KLEITAFELWERK IN TRAINING


Refs.:
HCOB 11 oct.167 KLEITAFELTRAINING
HCOB 10 jan.184 HET GEBRUIK VAN DEMONSTRATIE

      Het is belangrijk dat Supervisors en studenten weten hoe kleidemonstraties gedaan moeten worden, en ze correct uitvoeren.

      Bij training mag iedereen aan de kleitafel gaan zitten en kleidemo's maken om de definities van woorden voor zichzelf duidelijk te maken of om massa en realiteit te krijgen op iets dat hij bestudeert. Dat is een standaardactie bij training.

      Het belang hiervan zal duidelijk worden wanneer je onze onderwijstechnologie bestudeert, die voornamelijk te vinden is op de Studietapes.


DE KLEITAFEL


      Een kleitafel is een verhoging waaraan een student, staand of zittend, op zijn gemak kan werken. In een Academie kan ze 1 bij 1 meter of 1,5 bij 1 meter of van grotere afmeting zijn. Een kleinere afmeting heeft geen nut.

      Het oppervlak moet glad zijn. Een tafel van ruw hout is goed, maar de bovenkant, waarop gewerkt wordt, moet van zeil of linoleum zijn. Anders blijft de klei eraan plakken en kan ze niet schoongemaakt worden, zodat men al gauw niet meer duidelijk kan zien wat er gedaan wordt, omdat ze besmeurd is door overblijfselen van klei.

      In de Academie kunnen zwenkwieltjes worden bevestigd aan de poten van zowel de kleitafel als de bak met klei, wanneer ze veel verplaatst worden.


KLEI


      Er moeten verschillende kleuren worden aangeschaft. De beste bron is een handel in schoolartikelen waar onderwijsartikelen worden verkocht. Kunstenaarsklei is niet zo goed als de op scholen gebruikte klei. (Vraag naar klei voor de kleuterschool.)

      Een bak, ook van hout of metaal en met een eigen onderstel van een of ander soort, is ook waardevol. Deze bak moet onderverdelingen hebben voor de verschillende kleuren klei.

      De hoeveelheid van elke kleur is niet belangrijk zolang er in een kleine zaal van elke kleur tenminste een paar pond aanwezig is.

      In de Academie worden kleuren alleen gebruikt om een student het verschil te laten zien tussen het ene voorwerp en het andere. Ze hebben geen andere betekenis, omdat de voorwerpen in het verstand niet uniform gekleurd zijn. Hoewel 'ridges' zwart zijn, kunnen ze wit worden. Engrammen kunnen elk een aantal kleuren hebben, net zoals Technicolor een kleurenfilm is. Maar sommige personen zien engrammen alleen zwart-wit. Dus de kleur is in de Academie alleen bestemd voor instructie en helpt onderscheid te maken tussen het ene voorwerp en het andere.


GEBRUIK OP CURSUSSEN


      Elk deel van het verstand en elke term, idee, actie of situatie in Scientology kunnen gedemonstreerd worden op een kleitafel.

      Het is belangrijk om dit punt te begrijpen. Het gebruik van de tafel is niet slechts voor een paar termen. Ze kan voor alle definities en principes gebruikt worden.

      De vindingrijkheid van de student en zijn begrip van de termen of gegevens die gedemonstreerd worden, zijn de enige beperkingen op een kleitafel.

      Eenvoud is de essentie. Niets is te onbetekenend of te onbelangrijk om op een kleitafel te demonstreren.

      Alles kan aldus gedemonstreerd worden als je je ervoor inspant. En alleen al door uit te werken hoe je het zult demonstreren of het in klei met etiketten zult uitbeelden, krijg je er een nieuw begrip van.

      In de zin: "Hoe beeld ik het in klei uit?" ligt het geheim besloten van het onderwijzen. Als men het in klei kan uitbeelden, begrijpt men het. Als men dat niet kan, begrijpt men eigenlijk niet wat het is. Dus klei en etiketten werken alleen als men de term of de dingen werkelijk begrijpt. En door ze in klei uit te werken, krijgt men er begrip van.

      Daarom kan men voorspellen dat de kleitafel het meest gebruikt zal worden in een praktijk of organisatie die het meest begrijpt, en het minst gebruikt zal worden in een organisatie die het minst begrijpt (en het minste succes heeft).

      Laten we eens bekijken hoe eenvoudig de termen zijn die bij instructie gebruikt moeten worden.

      Laten we de term LICHAAM eens nemen. Goed, maak een paar klompen klei, noem het een lichaam en voorzie het van een etiket: "LICHAAM".

      Welnu, dat lijkt weinig om het lijf te hebben. Maar het doet veel om het begrip te bevorderen.

      Laten we eens een gele ring van klei naast het lichaam of erop of erin maken en die voorzien van het etiket "een thetan" [ziel].

      We kunnen vervolgens de relatie zien tussen de twee meest gebruikte termen in Scientology, "lichaam" en "thetan". En hieruit zullen cognities voortvloeien. De aandacht van de student wordt regelrecht op het vertrek en het onderwerp gevestigd.

      De student dit zelfstandig laten doen levert een nieuw resultaat op. De student het 25 maal met eigen handen laten doen maakt hem bijna exterior. De student laten bedenken hoe hij het beter in klei kan uitvoeren of op hoeveel manieren het in klei kan worden uitgevoerd, maakt hem het hele idee duidelijk van de plaats waar de thetan zich in het lichaam bevindt.

      Het is niet de bedoeling van kleitafelwerk om een KUNSTWERK te maken. De vormen zijn grof.

      Je kunt een voorstelling van het "VERSTAND" maken door een grote bonk klei van een of andere kleur te nemen en hiermee zowel de "thetan" als het "lichaam" te bedekken.

      Laat de student elk deel van het verstand in klei uitbeelden door het maken van een thetan, het maken van een lichaam en het maken van een of meer delen van het verstand (machine, facsimile, ridge, engram, lock, wat al niet - alle Scientology-termen), dan wordt het ons duidelijk waar we mee bezig zijn.

      Laat een student een "probleem in het heden" maken. Laat hem alle delen ervan aanbrengen, uitgevoerd in klei (baas, moeder, hijzelf) en laat hem elk uitbeelden met een lichaam, een thetan en een verstand, dan begint hij nogal opmerkelijke dingen te beseffen.

      Het aantal dingen dat gemaakt kan worden is onbeperkt.


HET ETIKETTEREN VAN KLEIDEMONSTRATIES


      Elk afzonderlijk ding dat op de kleitafel wordt gemaakt, wordt voorzien van een etiket, hoe grof het etiket ook is. Studenten maken etiketten gewoonlijk van met een ballpoint beschreven stukjes papier. Wanneer een etiket wordt uitgesneden, wordt aan een kant een punt gemaakt, zodat het gemakkelijk is het etiket in de klei te steken.

      De procedure behoort als volgt te gaan - de student maakt een voorwerp, etiketteert het, maakt een ander voorwerp, etiketteert het, maakt een derde voorwerp en brengt er een etiket op aan, enzovoorts, het ene na het andere. Dit is op grond van het gegeven dat voor optimaal leren evenwicht nodig is tussen massa en betekenis en dat te veel van het ene zonder het andere de student een slecht gevoel kan geven. Als een student alle massa's van zijn demonstratie tegelijk maakt, zonder ze te etiketteren, stapelen al die betekenissen zich in zijn hoofd op in plaats van dat hij ze elk al voortgaande neerlegt (in de vorm van een etiket). Dit is ook een verzuim om de technologie betreffende "het stabiele gegeven in een verwarring" toe te passen zoals staat in het boek De Problemen van de Arbeid, en is een verzuim om één actiecyclus tegelijk (starten, veranderen, stoppen) te voltooien. De juiste procedure is dat men al voortgaande elke massa etiketteert.

      Elk deel van het verstand kan voorgesteld worden met een stuk klei en een etiket. De uit massa bestaande delen worden met klei uitgebeeld, de uit betekenis of denken bestaande delen met een etiket.

      Een dunne ring van klei met een groot gat erin wordt gewoonlijk gebruikt om een pure betekenis mee aan te duiden.

      De richtingen waarin flows gaan of dingen zich verplaatsen, worden gewoonlijk aangegeven met pijltjes en dit kan belangrijk worden. De pijl kan worden gemaakt uit klei of kan uit een ander soort etiket worden gemaakt. Het is vaak door gebrek aan gegevens in de demo over de richting waarin welke dingen gaan of waarin welke dingen stromen, dat de demo onherkenbaar wordt.


AFMETING VAN KLEIDEMO'S


      Kleidemo's moeten groot zijn.

      Eén van de doeleinden van klei-tafeltraining is de materialen die bestudeerd worden, werkelijk voor de student te maken. Als de kleidemo van een student klein is (minder massa heeft), kan ze onvoldoende realiteit hebben. En uit langdurige ervaring is gebleken dat GROTE kleidemo's meer succes opleveren in die zin dat studenten meer cognities krijgen.


HET OMGAAN MET KLEI


      Klei is kliederig. Totdat of hetzij we een soort klei vinden die geheel vrij is van olie, moet ervoor gezorgd worden dat studenten schoon blijven, en als ze niet schoon zijn, dat ze zich achteraf schoonmaken.

      Klei kan op E-meter-blikjes [de E-meter is een primitieve leugendetector - kost minimaal 7000 gulden] terechtkomen en een isolatie vormen tussen de blikjes en de handen. Klei kan op zeer alarmerende wijze op kleren, papieren, muren en deuren terechtkomen.

      Daarom kunnen studenten die klei gebruiken, zichzelf van een schortje voorzien en de Cursusadministrateur kan voor ruime hoeveelheden goedkope schoonmaakdoekjes en oplosmiddelen zorgen.

      Verscheidene goedkope oplosmiddelen werken. Die welke het minst slechtriekend en het gemakkelijkst te hanteren zijn, zijn het beste. Men moet oppassen voor slechtriekende oplosmiddelen, omdat Academies al snel zullen beginnen te ruiken als winkels voor schoonmaakmiddelen of lijkenhuisjes. Gebruik dus reukloze oplosmiddelen.

      En zorg voor prullemanden voor gebruikte schoonmaakdoekjes. En leeg ze.

      De eigenschap van klei om zich aan dingen te hechten en de geur van slechte oplosmiddelen zouden een einde kunnen maken aan de grote waarde van kleitafelwerk. Pas hier dus voor op. -,-

      Waar het om gaat is dat men elke student ELKE SCIENTOLOGY TERM IN KLEI MET ETIKETTEN LAAT MAKEN.

      Je zult in training een nieuw tijdperk zien ontstaan. Je zult in de Academie geen blows [afnokken zonder toestemming] meer zien en in veel gevallen de tijd die de student over de cursus doet, tot een vijfde zien afnemen. Het is gewenst om deze dingen op elke cursus te bereiken, dus kleitafelwerk is een serieuze zaak in de Academie.

      Vindingrijkheid en begrip zijn de enige beperkingen bij het gebruik van de kleitafel en het bereiken van uitstekende resultaten ermee.

L. RON HUBBARD
Grondlegger

Herziening met hulp van
LRH Technical Research
and Compilations

LRH:RTRC:nc.fa.rw.ja
Dutch transl. HVO:OJC:ojc
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EU


Line

Vorige
B-org

Email: hier .