Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's systematische
schending van de privacy

Line - C. Voorbeelden van gegevens die
systematisch worden vergaard -


3. De Johannesburg Confessional lijst (Security Check) (7 blz)


Scientology verzamelt zr veel, zr persoonlijke gegevens over zowel haar leden als over haar "enemies". Dit al zo'n 30 jaar in Nederland. Deze gegevens worden vastgelegd en "voor eeuwig" bewaard. Ex-leden durven hierdoor niets over de praktijken van de (rijke) internationale sekte te vertellen...


Hieronder staat n van de vele vragenlijsten die Scientology (en Dianetics) gebruikt om informatie in te winnen. De lijst, genaamd de Johannesburg Confessional Lijst, wordt toegepast in zogenaamde 'auditing sessies' (een gevaarlijke, nergens erkende primitieve psycho-therapie). Iedere scientoloog krijgt er zeker mee te maken.
De nederlandse versie van de 'Joburg' is nog niet eerder gepubliceerd.

      Het formulier is onderdeel van de 'Hubbard® Gediplomeerde Auditor ' cursus. Deze cursus kost minimaal 6000 gulden en is zelf een onderdeeltje van de opleiding tot auditor (kost in totaal 100.000-den guldens). Om dit 'hoge' niveau te mogen doen heeft de cursist cq patint tot nu toe al zo'n 30.000 gulden moeten 'doneren' (dit in het gunstige geval - wat zelden of nooit voorkomt).


In de inleiding staat dat dit n van de zwaarste vragenlijsten is. Dat is beslist niet juist. Zie bijvoorbeeld de zogenaamde 'Lists' en 'Security Checks' waarvan er een aantal in bijlage 3 zijn te vinden.


Tekst tussen vierkante haakjes is toegevoegd ter verduidelijking. De originele tekst is in donkergroene letters.Voorkant map 'Academie Niveau 2':(Klik hier voor scan's van deze vragenlijst)HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO POLICY LETTER VAN 7 APRIL 1961RC
HERZIEN OP 15 NOVEMBER 1987

Remimeo
HCO
Tech/Oual

Confessional-formulier 1RA

JOHANNESBURG-CONFESSIONAL-LIJST

Ref.:
HCOB 30 nov.'78R PROCEDURE VAN DE CONFESSIONAL
Herz. 10.11.87


      Dit is de Johannesburg Confessional-lijst, verder uitgebreid door mij. Dit is de zwaarste Confessional-lijst in Scientology. We zullen hem de "Joburg Confessional" noemen. Hij vervangt niet per se andere Confessional-lijsten, maar hij is waarschijnlijk de grondigste die we nu hebben.

      Gebruik bij het herdrukken van dit formulier folio-formaat en door de hele tekst heen een dubbele regelafstand behalve in de richtlijnen.


JOBURG CONFESSIONAL-LIJSTNaam persoonNaam Security CheckerDatum


      AANWIJZINGEN: Volg de volledige procedure zoals beschreven in HCOB 30 nov. '78R, DE PROCEDURE VAN CONFESSIONALS.

      De volgende verklaring moet worden voorgelezen aan of aangehaald voor degene die deze Confessional-lijst ontvangt, wanneer de Confessional als een HCO Confessional wordt gedaan:

      "Ik auditeer je niet. We gaan zo meteen beginnen met een HCO Confessional. We zijn geen zedenmeesters. We zijn in staat mensen te veranderen. We zijn hier niet om ze te veroordelen. Hoewel we je niet kunnen garanderen dat kwesties die tijdens de behandeling van deze lijst aan het licht komen, voor altijd geheim gehouden zullen worden, kunnen we je eerlijk beloven dat geen enkel deel ervan, noch enig antwoord dat je hierbij geeft, aan de politie of de staat zal worden gegeven. Geen enkele Scientoloog zal ooit voor het gerecht tegen je getuigen vanwege antwoorden op deze Confessional. Deze Confessional is uitsluitend voor doeleinden van Scientology.

Copyright© 1961, 1980 L. Ron Hubbard:
Herzieningen en vertaling copyright© 1987 L. Ron Hubbard Library. Alle rechten voorbehouden.


- 2 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


Je kunt alleen voor deze Confessional falen als je weigert de proef te ondergaan, als je de vragen ervan niet naar waarheid beantwoordt of als je hier bewust bent om Scientology te schaden. De enige straf verbonden aan falen voor deze Confessional is dat we weigeren je in dienst te nemen of een certificaat te verstrekken, en dit zal alleen gebeuren als we merken dat je bewust probeert Scientology te schaden. Je kunt voor deze proef slagen door (1) ermee in te stemmen deze te ondergaan, (2) elke vraag naar waarheid te beantwoorden en (3) geen lid te zijn van een subversieve groep die probeert Scientology te schaden.

      "De eerste vragen zijn onbetekende vragen om je reactiepatroon vast te stellen.

      "We gaan nu beginnen."

Leugenreactie:

 1. Zit je op een stoel?

 2. Ben je op de maan?

 3. Zijn alle katten zwart?

 4. Ben ik een struisvogel?

 5. Is dit de aarde?

 6. Heb je ooit water gedronken?

 7. Houd je een boom omhoog?

 8. Ben ik een olifant?

 9. Ben jij een tafel?

 10. Is dit een Confessional-lijst?


 1. Heb je ooit geleefd of gewerkt onder een valse naam?

 2. Heb je me je werkelijke naam gegeven?

 3. Ben je hier voor een ander doel dan je zegt?

 4. Heb je ooit iets gestolen?

 5. Heb je ooit iemand anders' handtekening vervalst?

 6. Heb je ooit iemand gechanteerd?

 7. Ben je ooit gechanteerd?

 8. Heb je ooit iets gesmokkeld?

 9. Heb je ooit in de gevangenis gezeten?

- 3 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


 1. Heb je je ooit uitgeleefd in dronkenschap?

 2. Heb je ooit roekeloos gereden?

 3. Heb je ooit ergens ingebroken?

 4. Heb je ooit geld verduisterd?

 5. Heb je ooit iemand aangerand?

 6. Heb je ooit in de cel gezeten?

 7. Heb je ooit leugens verteld voor het gerecht?

 8. Heb je ooit iets te maken gehad met pornografie?

 9. Heb je ooit brandstichting gepleegd?

 10. Ben je ooit een verslaafde aan drugs geweest?

 11. Heb je ooit verdovende middelen verhandeld?

 12. Heb je iets te maken gehad met gestolen goederen?

 13. Heb je een strafbiad?

 14. Heb je ooit iemand verkracht?

 15. Ben je ooit betrokken geweest bij een abortuspoging?

 16. Heb je geassisteerd bij een abortuspoging?

 17. Heb je ooit overspel gepleegd?

 18. Heb je ooit homoseksualiteit bedreven?

 19. Heb je ooit geslachtsverkeer gehad met iemand uit je familie?

 20. Ben je ooit seksueel ontrouw geweest?

 21. Heb je ooit sodomie bedreven?

 22. Heb je ooit consequent een gewoonte gemaakt van seksuele perversies?

 23. Ben je ooit naar bed geweest met iemand van een ras van andere kleur?

 24. Heb je ooit dood door schuld teweeggebracht?

 25. Heb je ooit iets gebombardeerd?

 26. Heb je ooit iemand vermoord?

- 4 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


 1. Heb je ooit iemand ontvoerd?

 2. Heb je ooit klandestien diamanten gekocht?

 3. Heb je ooit iemand verraden voor geld?

 4. Heb je ooit iemand bedreigd met een vuurwapen?

 5. Heb je ooit illegaal vuurwapens bezeten?

 6. Ben je ooit betaald voor het verschaffen van bewijs?

 7. Heb je ooit iets vernietigd dat toebehoorde aan iemand anders?

 8. Ben je ooit een spion geweest voor een organisatie?

 9. Heb je ooit iets te maken gehad met het communisme of ben je ooit een communist geweest?

 10. Ben je ooit verslaggever voor een krant geweest?

 11. Heb je ooit geslachtsgemeenschap gehad onder de invloed van drugs?

 12. Heb je ooit geslachtsgemeenschap gehad onder de invloed van alcohol?

 13. Heb je ooit drugs of alcohol gebruikt om aan seks te komen?

  48a. Heb je ooit chantage gebruikt om aan seks te komen?

 14. Heb je ooit kinderen mishandeld?

 15. Heb je ooit geld aangenomen voor het geven van geslachtsgemeenschap aan iemand?

 16. Heb je ooit iets te maken gehad met een bordeel?

 17. Heb je ooit iets te maken gehad met een engeltjesmakerij?

 18. Ben je ooit een spion geweest voor de politie?

 19. Ben je bang voor de politie?

 20. Heb je ooit iets gedaan waarvan je bang bent dat de politie erachter zou kunnen komen?

 21. Heb je ooit de boeken vervalst in een bedrijf waarvoor je werkte?

 22. Heb je ooit iets gedaan dat je moeder beschaamd zou maken als ze erachter kwam?

- 5 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


 1. Hoe zou je jezelf over het algemeen kunnen helpen?

 2. Heb je overts [ slechte daden ] begaan tegen jezelf?

 3. Hoe zou je je familie kunnen helpen?

 4. Heb je overts begaan tegen je familie?

 5. Hoe sta je tegenover seks?

 6. Heb je overts begaan tegen de org?

  63a. Heb je overts begaan tegen anderen?

  63b.Heb je overts begaan tegen een groep?

 7. Hoe zou je de org [ Scientology organisatie ] kunnen helpen?

  64a. Hoe zou je anderen kunnen helpen?

  64b. Hoe zou je een groep kunnen helpen?

 8. Hoe zou je de mensheid kunnen helpen?

 9. Heb je ooit mensen onder controle gehouden?

 10. Hoe sta je ertegenover onder controle gehouden te worden?

 11. Heb je overts begaan tegen de mensheid?

 12. Hoe zou je dieren en planten kunnen helpen?

 13. Heb je overts begaan tegen dieren en planten?

 14. Hoe zou je stoffelijke zaken kunnen helpen?

 15. Heb je overts begaan tegen materie?

  72a. Heb je overts begaan tegen energie?

  72b. Heb je overts begaan tegen ruimte?

  72c. Heb je overts begaan tegen tijd?

 16. Hoe zou je geesten kunnen helpen?

 17. Heb je overts begaan tegen geesten?

 18. Hoe zou je God of de oneindigheid kunnen helpen?

 19. Heb je overts begaan tegen God?

  76a. Heb je overts begaan tegen de oneindigheid?

 20. Wat is het communisme?

- 6 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


 1. Heeft het communisme naar jouw gevoel enige goede punten?

 2. Ben je ooit lid geweest van de Communistische Partij?

 3. Ben je ooit lid geweest van een groep met soortgelijke idealen als de Communistische Partij?

 4. Ken je persoonlijk enige communist?

 5. Heb je ooit schade toegebracht aan Dianetics of Scientology?

 6. Heb je ooit overts begaan tegen een Scientologyorganisatie?

 7. Heb je ooit iets gestolen van een Scientology-org?

 8. Heb je overts tegen LRH? [ L. Ron Hubbard, de goeroe en oprichter van Scientology ]

 9. Heb je ooit onvriendelijke gedachten gehad over LRH?

 10. Heb je ooit Scientologen kwaad gedaan?

 11. Heb je ooit onvriendelijke gedachten gehad over Scientologen?

 12. Heb je ooit Scientology verraden?

 13. Weet je van geheime plannen tegen Scientology?

 14. Heb je ooit geld aangenomen om schade toe te brengen aan Scientology?

 15. Heb je ooit Dianetics of Scientology gebruikt om iemand seks op te dringen?

 16. Weet je van plannen om schade toe te brengen aan een Scientology-organisatie?

 17. Ben je van streek over deze Confessional?GeslaagdGezaktWaarom?

Getekend door de C/S
[ Case Supervisor ]


- 7 -

HCO PL 7.4.61RC
Herz. 15.11.87


L. RON HUBBARD
Grondlegger

Aanvaard als officieel
beleid van de
CHURCH OF SCIENTOLOGY
INTERNATIONAL


LRH:CSI:sw.gm
Dutch transl. HVO:OJC:CdR:ojc [ Olfert ]
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EU en stort dan in elkaar. [ Dit staat er echt... :-) Geen wonder dat Olfert inmiddels geen lid meer is]Nadat Olfert zo'n 10 jaar als vertaler (Engels -> Nederlands) had gewerkt (vrijwel voor niets) vond men dat hij niet voldoende kwaliteit leverde. Tijdens deze periode sprak hij ook tapes in.

LRH Comm CLO EU betekent L. Ron Hubbard Communicator Continental Liaison Office Europe.


Klik hier voor een andere Scientology lijst met zeer persoonlijke vragen: 'Het Oorspronkelijke Assessmentsblad'.


Line

Terug
B-org

Email: hier .