Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology maakt je nuchter
in enige minuten

Line


Scientology kan alles:

Ziekten genezen, tot en met kanker, geen probleem. Verslaafden van hun gewoonte afhelpen, komt voor elkaar. Criminelen omvormen tot gerespecteerde burgers, fluitje van een cent. Overledenen tot leven wekken..., geen punt.

      Ook voor mensen met een slok op heeft Scientology een remedie - de Dianetics 'tech'(nologie) staat voor niets. Binnen enkele minuten krijgt men iemand nuchter, en mocht je een verslavingsprobleem hebben dan wordt ook dat gewoon even weg 'ge-auditeerd'.

      Een beetje vreemd is wel dat Jan Bertz, staflid van het Narconon afkickcentrum te Zutphen, al twee keer is veroordeeld wegens rijden onder invloed. Misschien dacht de man dat hij weer nuchter was na het doen van de onderstaande 'tech'.


Hieronder staat de 'Hoe men iemand weer nuchter kan maken 'tech'. Het citaatrecht is van toepassing omdat het gaat om n bladzijde tekst uit de 'Hubbard® Dianetics van het Nieuwe Tijdperk' cursus (totaal 330 pagina's), alsook omdat dit citaat duidelijk maakt hoe Scientology haar groteske beloften niet waar maakt.

      Deze cursus kost minimaal 8000 gulden en is zelf een onderdeeltje van de opleiding tot auditor (kost in totaal 100.000-den guldens). Om dit 'hoge' niveau te mogen doen heeft de cursist c.q. patint al minstens 50.000 gulden moeten 'doneren' (dit in het gunstige geval - wat zelden of nooit voorkomt).


Tekst tussen vierkante haakjes, [   ], is toegevoegd ter verduidelijking. De originele tekst is in rode letters.


Jeta


Voorkant map 'Academie Niveau 5':
(dit is de 'hoogste' cursus die
in Nederland wordt gegeven)HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 7 JUNI 1969R
HERZIEN OP 13 AUGUSTUS 1987


Remimeo


HOE MEN IEMAND NUCHTER KAN MAKEN


      Vele jaren geleden is een interessant stuk tech ontwikkeld en gebruikt, maar niet eerder opgeschreven. Het is het gebruik van Locational Havingness om iemand nuchter to maken.

      Dit proces wordt niet gebruikt om iemand van alcoholisme to genezen. Door de ontwikkeling van de Prior Assessment in Dianetics van het Nieuwe Tijdperk (HCOB 19 mei '69RB, HET DOEN VAN PRIOR ASSESSMENTS BIJ DRUG- EN ALCOHOL-CASES) kunnen de omstandigheden worden behandeld waardoor iemand een alcoholicus werd.

      Door het gebruik van Locational Havingness kan iemand die dronken is, in slechts enkele minuten nuchter worden gemaakt en de oorzaak van zijn behoefte aan alcohol kan later weggeauditeerd worden. Omdat de samenleving op het moment geen technologie heeft voor het behandelen van dronkaards, die een handicap vormen voor de politie, hun familie en vaak henzelf, heeft dit proces maatschappelijke waarde en kan het dienen om medewerking en hulp van de politie te krijgen.

      Het Locational Havingness-proces bestaat eenvoudig uit de opdracht: Kijk naar dat ___(voorwerp in de kamer)___." Gebruik zeer goede TR 0 [ Training Routine Nul ]. Iemand die dronken is wordt gewoonlijk enigszins onconfronteerbaar geacht en hij kan zelf beslist niet confronteren. En ding dat hij niet kan confronteren is een leeg glas. Hij vult het altijd weer, als het leeg is.

      Herhaal de opdracht en wijs daarbij telkens naar een voorwerp in de kamer, zo vaak als nodig is om de persoon weer nuchter to maken. Q & A [ Questions and Answers ] niet met de frequente opmerking "Welk voorwerp?" Zorg gewoon dat de opdracht wordt uitgevoerd, bevestig en geef de volgende opdracht.

      WORD NOOIT KWAAD OP IEMAND DIE DRONKEN IS, EN SLA HEM NOOIT, WAAR DE PROVOCATIE OOK UIT BESTAAT.

      Het is niet in het bijzonder ons terrein om mensen die dronken zijn, te behandelen. Maar we houden ons bezig met het helpen van onze medemens. In een samenleving waarin het enige alternatief een nacht in de cel en een boete is, wat noch de politie noch de dronken persoon wenst, kunnen we beiden helpen en de situatie in enkele minuten afhandelen. Later kan het geval volledig behandeld worden met de Reinigingsrundown en Drug Rundown-auditing met uitstekende blijvende resultaten, als de persoon dat uit eigen beweging wenst.


L. RON HUBBARD
Grondlegger

Herziening met hulp van
LRH Technical Research
and Compilations

LRH:RTRC:bl.fas.ei.sj.ja.gm
Dutch transl. OJC:ojc
vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EU


Line

Terug
B-org

Email: hier .