Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology schreeuwt de
doden weer tot leven...

Line


L. Ron Hubbard®, de goeroe van Scientology en Dianetics in 'Magazine Articles, Dissemination of Material', blz.75; 1968:

"Een kind was gestorven, was dood, was overleden verklaard door een arts, en de auditor die de Thetan terugriep en hem beval het lichaam weer over te nemen, wekte het kind tot leven."
Scientology belooft haar beoefenaars van alles en nog wat. Verbetering van vaardigheden; het oplossen van relatieproblemen; het genezen van allerlei ziektes (waaronder zelfs kanker); enz.

      Het tot leven kunnen wekken van overledenen is ook zo'n belofte. Laten we eens bekijken hoe deze "onfeilbare" 'tech'(nologie) werkt.


Hieronder staat de tekst van Scientology's 'Weer tot leven wekken assist '. De tekst komt uit de 'Hubbard® Dianetics van het Nieuwe Tijdperk' cursusmap. Deze cursus is de hoogste die het Nederlandse Scientology filiaal mag geven (Niveau V). De cursus kost zo'n 8000 gulden en is zelf een onderdeeltje van de opleiding tot auditor (kost in totaal 100.000-den guldens). Om dit 'hoge' niveau te mogen doen heeft de cursist c.q. patint al minstens 50.000 gulden moeten 'doneren'; dit in het gunstige geval - wat zelden of nooit voorkomt).


Tekst tussen vierkante haakjes is toegevoegd ter verduidelijking. De originele tekst is in felrode letters.


JetaVoorkant map 'Academie Niveau 5':
HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN VAN 8 APRIL 1988

Remimeo
Tech/Oual


DE "WEER TOT LEVEN WEKKEN" ASSIST
Referenties:
Tape: 5212C03 PDC-9  DE ANATOMIE VAN PROCESSING - ENERGIE-VERSCHIJNSELEN / SENSATIE
Tape: 7204C07DOORBRAAK WAT BETREFT ZIEKTEN
LRH Technische Trainingsfilm nr. TR Tien, "Assists"

(De gegevens in dit HCOB mogen niet worden opgevat als een aanbeveling voor medische behandeling of medicatie. Deze uitgave neemt niet de plaats in van competente medische attentie voor een lichameljke conditie noch heeft ze de bedoeling iemand af te raden een lichamelijke conditle onder de aandacht van een competente arts to brengen. De in deze uitgave genoemde methode wordt door ieder op eigen verantwoording geleverd.)


HET DOEN VAN EEN BUNK


      "Doing a bunk ('het doen van een bunk')" is een Engelse slangterm die "weglopen of deserteren" betekent.

      In onze terminologie betekent het dat iemand uit zijn hoofd schiet. Hij verlaat werkelijk het lichaam, d.w.z. het wezen is werkelijk ervandoor.

      Er is een verschil tussen een thetan [ziel] die het lichaam verlaat en een thetan die bewusteloos raakt. Wanneer iemand bewusteloos is, haalt hij nog steeds adem en heeft hij nog steeds een polsslag. Maar wanneer iemand is vertrokken, kan er aan de polsslag en ademhaling een einde komen.

      Iemand die een bunk heeft gedaan, moet binnen drie vier minuten behandeld worden. De maximale tijdsduur zou acht minuten zijn, maar tegen deze tijd zal het lichaam waarschijnlijk al schade hebben opgelopen.

      Een assist kan worden gedaan om iemand weer tot leven te wekken. Ieder die een dergelijke aanpak probeert uit te voeren, moet snel optreden.


COMMUNICATIELIJN

      Wanneer iemand een bunk heeft gedaan, bestaat er nog steeds een communicatielijn naar het lichaam. Er is altijd een communicatielijn naar het lichaam, omdat de thetan afgestemd is op de golflengte van de ridges van dat lichaam. Daarom kan de thetan, zelfs als hij zich zes universa verder bevindt, nog steeds via het lichaam communiceren.


ASSIST

      Als iemand een bunk heeft gedaan, kun je hem eenvoudig opdragen terug te komen en het lichaam weer tot leven te wekken. De opdrachten worden gericht tot de persoon en moeten op autoritaire toon gegeven worden.

      De opdracht zou zo eenvoudig kunnen zijn als: "Kom terug en wek dit lichaam weer tot leven!" Of: "Kom hier terug en pak je lichaam op! Onmiddellijk! Pak het op! Dit is een bevel! Doe het nu onmiddellijk!"

      Je moet hem gewoon met Toon 40 [schreeuwen] bevelen blijven geven. Hij is nog steeds in de buurt en kan ertoe worden gebracht terug te komen.

      Er bestaat nog een andere manier om iemand weer tot leven te wekken. Je kunt de persoon ertoe overreden terug te komen. In n geval hield een auditor pleidooien zoals dat de persoon aan haar echtgenoot moest denken, aan haar kinderen moest denken, enzovoorts; op geen van die dingen werd gereageerd. Hij slaagde er totaal niet in haar het lichaam te laten oppakken. Uiteindelijk zei de auditor: "Denk aan je arme auditor!" Op dat moment kwam ze terug en wekte ze het lichaam weer tot leven.

      Zodra je de persoon weer tot leven hebt gewekt, is deze assist-actie afgelopen. Indien nodig, moet de persoon natuurlijk volledig behandeld worden met medische behandeling en verdere assist-acties om hem volledig gezond te maken.

L. RON HUBBARD
Grondlegger
Compilatie met hulp van
LRH Technical Research
and Compilations

LRH:RTRC:ms.gm
Dutch transl. OJC:ojc
Vertaling goedgekeurd
door LRH Comm CLO EU


Line

Terug
B-org

Email: hier .