Dutch BodyThetan Organization Filler
Pers en Media berichten
over Scientology

Line


Reaktie in de nieuwsgroep nl.scientology
op het artikel in de VPRO-gids
'Scientology houdt niet van kinderen'23 juli 2000:

Onderaan dit artikel staan de nodige referenties (web-adressen) alwaar ondersteunende details van de beweringen die hierna worden gedaan zijn te lezen.


Jeanine Slot (PR Scientology NL)
in de VPRO gids 15 t/m 21 juli 2000, nr. 29:

" Jammer dat het verhaal van een kind dat het niet redt op een school de indruk wekt dat de kerk waar de school deel van zou uitmaken daarvoor verantwoordelijk is. Als een kind zich niet thuisvoelt op een christelijke school, krijgt dan ook het christendom het verwijt dat het niet van kinderen houdt?"

De goeroe van Scientology en Dianetics, Hubbard® beweert zelf dat Scientology geen religie is - dus spreken over een kerk is nogal hypocriet.

Uit "The Creation of Human Ability", Los Angeles: A.S.H.O., 1971, page 251, all rights reserved:

" Scientology heeft de deur geopend naar een betere wereld. Het is geen psycho-therapie, noch een religie."
En deze is ook wel illustratief (uit HCOPL 29 Oct 1962, 'Religion', all rights reserved):
" Vanaf 1970 wordt Scientology over de hele wereld ingericht als een organisatie op religieuze grondslag. Dit zal op geen enkele manier de normale aktiviteiten van welke Scientology organisatie dan ook verstoren.

Het gaat hier om een kwestie die alleen van belang is voor boekhouders en rechtskundigen."

      Let even op het 'all rights reserved'; de teksten zijn gedeponeerd bij het Copyright Office, waarmee Scientology dus zelf bewijst dat het inderdaad om hun teksten gaat.


Maar afgezien hiervan, op de Lafayette School van Scientology te Amsterdam worden precies dezelfde 'trainingen' en doctrines toegepast als binnen Scientology zelf; trainingen en doctrines die helemaal niets met religie te maken hebben:

  • de kinderen moeten elkaar uren aanstaren om (zogenaamd) beter te leren communiceren (de "TR's", Training Routines);
  • de 'stats' (statistieken) moeten altijd 'up' zijn; zo niet dan zwaait er wat;
  • er wordt de kinderen wijs gemaakt dat als ze iets niet begrijpen dat dat dan altijd ligt aan een 'verkeerd begrepen woord';
  • wat mis gaat is altijd hun eigen schuld (je "pulled" het zelf "in");
  • bestraffing vindt plaats volgens Hubbard's nogal gore psychologische manipulatie voorschriften zoals die ook in de 'org'(anisatie) gelden;
  • kinderen zijn in principe 'downstats' omdat ze nog niet kunnen 'produceren' (= geld verdienen voor Scientology);
  • enz., enz.

      Vertel 's Jeanine, wat vind je van de 'Security Check Children'?

      Vraag ook 's aan Esther Rood (een 'Opererende Thetaan Niveau 3') of ze nog steeds iedere dag haar duizenden 'BodyThetans' (zielen van overledenen) aan het uitdrijven is.


Het antwoord op je 'vraag' of men het Christendom hetzelfde verwijt zou maken, is: als men soortgelijke walgelijke, achterlijke voorschriften en denkbeelden als die Scientology heeft t.o.v kinderen net zo strikt en gevoelloos toepast, dan: ja.


" Fijn dat dit kind het op een andere school meer naar zijn zin heeft, maar laten we niet vergeten dat de onderwijsmethode van L. Ron Hubbard die de basis vormt van vijf scholen in Denemarken alleen al, honderden kinderen, die niets te maken hebben met scientology, helpt met hun leerproblemen, die op andere scholen onopgelost bleven."

Het kind heeft 't niet alleen naar z'n zin, hij haalt ook prima resultaten. Z'n apathie is verdwenen; en z'n doodswens ook. Het jaar leer-achterstand dat hij opliep op de Lafayette School is er nog wel.

      Over Welke vijf scholen heb je het? Er is geen enkele niet-Scientology school in Denemarken die de 'onderwijsmethode' van Hubbard toepast v.z.i.w.

      Hoe gaat het met de vijf andere Lafayette School kinderen die soortgelijke problemen hadden? En dat op een leerlingen bestand van slechts 25.

      Sta je nog steeds 3 maal per dag verplicht enthousiast te klappen voor het portret van Hubbard®, Jeanine?


Jeta EggersReferenties:


NEDERLANDS:

Lafayette School (Scientology) leerling: "ik wil dood":
[local]/ex-leden/ik-wil-dood.html

Ook Nederlandse scientologen mis-voeden hun babies:
[local]/ex-leden/mis-voeden-scn-babies.html

Verplicht applaudiseren voor goeroe Hubbard®:
[local]/ex-leden/applaus-voor-hubbard.html

Scientology houdt niet van kinderen (VPRO gids):
[local]/pers/vpro-20000704.html

Scientology's manipulatie schaal voor leden:
[local]/tech/ethiek-gradienten.html

Scientology's hoogste kerngeheim Xenu en de BodyThetans:
[local]/tech/ot-3-nederlands.html


ENGELS:

Vragen voor Scientology kinderen; aan de leugendetector:
[local]/tech/security-check-children.txt

"We are a Religion":
[local]/scn/tour/not-a-religion.htmlKlik hier voor enkele reakties in de VPRO-gids.


Line

Terug
Start-page

Email: hier