Dutch BodyThetan Organizationfiller
Pers en Media berichten
over Scientology
LineUtrechts Nieuwsblad, 25-10-2003, voorpagina.Scientology loopt leeg na 'muiterij'

GPD
AmsterdamDe Scientology Kerk Nederland wordt geconfronteerd met een massale uittocht. Volgens voormalige kopstukken van de sekte zijn de afgelopen maanden zeker vijftig van de circa 150 actieve kernleden uitgetreden en zal dat aantal de komende tijd nog verder oplopen.

De leiding van Scientology spreekt in interne stukken van 'muiterij', zoals gebruikelijk bij de geringste twijfel aan de leer van oprichter L. Ron Hubbard. Inmiddels zijn hoge scientologen uit het buitenland in Nederland om de crisis in de Amsterdamse vestiging te bezweren.

De massale desertie uit de kostbare sekte (jarenlange studie van de grondbeginselen van L. Ron vergt al gauw een investering van tonnen) is volgens de afvalligen zelf terug te voeren op een aantal oorzaken. Enerzijds is er langzaam maar zeker een scheiding ontstaan tussen zogeheten Trade Marks (rechtlijnige gelovigen die van mening zijn dat de Scientology Kerk het monopolie heeft op Hubbards gedachtegoed), en de Independants: scientologen die hun geloof tot wisselende hoogte wel trouw blijven, maar tot de ontdekking zijn gekomen dat dat buiten het sektarische keurslijf van de Kerk veel beter, gezelliger, en vooral goedkoper kan.


Fraudeschandaal

Anderzijds heeft ook een aantal gelovigen de beweging de rug toe gekeerd vanwege een fraude schandaal dat al geruime tijd sluimert. Scientologen hebben daar bij, via maatschappijtjes in binnen- en buitenland, zowel collega-gelovigen als niet-kerkelijken voor tonnen opgelicht. Een groot deel van dat geld is, volgens gedupeerden, via-via uiteindelijk in de kas van Scientology beland.

Beide stromingen afvalligen zijn momenteel druk bezig zich buiten het verband van de sekte te organiseren. De gedupeerden van het fraudeschandaal hebben een advocaat in de arm genomen, en bereiden schadeclaims voor. De Independants hebben zich verenigd in een nieuwe, veel liberalere stroming, met sinds augustus ook een eigen website: Ronsorg.nl.


Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789