Dutch BodyThetan Organizationfiller
Pers en Media berichten
over Scientology
LineHet Parool

Zaterdag 8 november 2003
Pagina 7

Tandarts-scientoloog weigert een afvallige


Door Bart Middelburg


AMSTERDAM - De Larense tandarts Hans Beekmans, actief lid van de Scientology-sekte in Amsterdam, weigert een complexe behandeling bij een andere scientoloog te voltooien, omdat deze patient door Scientology wegens 'muiterij' is uitgeroepen tot besmet persoon. Beekmans, naar eigen zeggen tevens tandarts van verscheidene leden van de koninklijke familie, heeft al geruime tijd een relatie met de executive director van Scientology Nederland, Maria Koster.

Scientologen mogen volgens het interne rechtssysteem van de sekte geen contact hebben met gelovigen die door de leiding als 'suppressive person' zijn geexcommuniceerd. De patient, Ricardo Wirth uit Amsterdam, is woedend over Beekmans' weigering hem verder nog te behandelen.

"Ik zie het als twee gescheiden dingen: je hebt je beroepsleven, en je bent scientoloog. Beekmans is die twee dingen aan het mengen, en dat klopt niet."

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt het eveneens 'geen behoorlijke gang van zaken' als een tandarts een behandeling afbreekt naar aanleiding van verwikkelingen binnen een sekte. "Er kunnen natuurlijk om standigheden zijn waardoor een tandarts niet verder kan of wil met een patient," zegt woordvoerder Raymond Salet van de inspectie. "Maar iemand de deur wijzen met als argument: je bent verstoten door een sekte en dus behandel ik je ook niet meer, dat kan in onze ogen niet zomaar."

Wirth sloot zich circa drie jaar geleden aan bij de door L. Ron Hubbard opgerichte sekte, gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Ongeveer een jaar geleden trad ook Beekmans in. Beekmans geldt als een autoriteit op het gebied van implantaten. Hij is secretaris van de Dutch Academy of Esthetic Dentistry, en een van de ontwikkelaars van een implantaat van zirconiumoxide.

"Hans had prive-problemen gehad, en op advies van weer een andere tandarts, die al langer bij ons zat, is hij toen bij Scientology terecht gekomen," aldus Wirth. Als aspirant-scientoloog moest Beekmans, zoals gebruikelijk, eerst de purification rundown van de sekte volgen: een 'ontgiftingsprogramma' dat voornamelijk in de sauna dient te worden doorgebracht, en waarbij onafzienbare hoeveelheden vitamines moeten worden geslikt. Er zijn gevallen bekend van beginnende scientologen die tijdens hun purf bloed gingen ophoesten. "Als meer ervaren scientoloog was ik daarbij de twin van Hans, zoals ze dat noemen, zijn begeleider; we hebben heel wat uren in de sauna doorgebracht," zegt Wirth.


parool-20031108Miljonair

Al vrij snel na zijn intrede in de sekte kreeg Beekmans ook een relatie met de hoogste baas in de 'Org', het hoofdkantoor aan de Nieuwezijds, melden meerdere scientologen. Die hoogste baas is Maria Koster, zakelijk directeur van de sekte. "Puur om z'n poen," zegt Wirth. "Hans is miljonair, dat heeft-ie me vaak genoeg verteld, hij deed af en toe een flinke donatie, dus dat zag Maria Koster allemaal wel zitten." De relatie met Koster bleek daarbij ook zeer bevorderlijk voor Beekmans' voortgang op Hubbards Bridge to Clear: waar de studie bij Scientology van minder gefortuneerde volgelingen nog wel eens jaren lang wil stagneren, vloog Beekmans van het ene level naar het volgende.

Behalve twin werd Wirth afgelopen voorjaar ook patient van Beekmans. "Dat kwam: ik miste al jaren een tand. Hans zou bij mij een tand implanteren, en de deal was daarbij dat als de behandeling helemaal klaar zou zijn, hij mijn geval zou mogen gebruiken voor reclamedoeleinden en presentaties. Ik vond dat prima."

Wirth kreeg naar eigen zeggen eerst een uitvoerige voorbereidende behandeling. "Om ruimte te maken voor zo'n implantaat, vertelde hij. Die operatie lukte goed en na zes maanden zou dat implantaat erin worden gezet. Dat had dus in september moeten gebeuren."

Tussentijds, op 15 augustus om precies te zijn, werd tegen Wirth door de leiding van Scientology echter een zogeheten SP-declare (en hier) uitgevaardigd: hij werd uitgeroepen tot suppressive person, kortweg SP.


Oranjes ook patient bij sekte-lid?


Wirth had namelijk een halsmisdrijf begaan: Scientology loopt leeg, de afgelopen maanden hebben tientallen scientologen de sekte de rug toegekeerd, en Wirth had met een aantal van die afvalligen contact gehad. En contact met een suppressive group geldt nu eenmaal als muiterij, aldus de SP-declare, die zoals gebruikelijk in de Org op het prikbord werd gehangen.

Met SP's mogen volgens het interne sanctiestelsel van Scientology niet alleen geen contacten worden onderhouden, ze moeten ook worden 'bedrogen, vervolgd of belogen, of vernietigd' - dus van esthetic dentistry kan helemaal geen sprake meer zijn.

Wirth: "Ik belde Hans op om een afspraak voor de verdere behandeling te maken en kreeg te horen dat ik er een potje van maakte en dat hij mij niet meer wilde behandelen. Hij gaat natuurlijk met de directrice, en hij vindt die hele filosofie van Hubbard fantastisch, maar ik vind het niet in de haak."

Tegenover diverse scientologen heeft Beekmans het afgelopen jaar laten doorschemeren verscheidene leden van de koninklijke familie te behandelen. "Hij heeft mij eens verteld dat hij vorig jaar hals over kop naar het AMC toe moest om te kijken of alles nog in orde was met het gebit van prins Claus," aldus Wirth. "Dat was een paar dagen voor Claus' dood, en Hans maakte er een heel verhaal van, compleet met een geblindeerde auto waarin hij werd opgehaald, en met lijfwachten."


Beatrix

Andere scientologen bevestigen dat, onder wie John Leemhuis, voormalige zieltjeswinner van de sekte: "Er zijn wel eens bijeenkomsten in de kapel van de Org waar mensen over hun vorderingen en functioneren moeten vertellen. Hans Beekmans is daar ook eens op het podium geklommen en heeft daar toen verteld dat hij de tandarts van het koninklijk huis was. Daar was ik zelf bij. Koningin Beatrix heeft hij ook onder z'n hoede, zei hij."

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets zeggen over de betrekkingen tussen Beekmans en de koninklijke familie. Beekmans zelf heeft ook na lezing van het voorgaande 'geen commentaar' op de kwestie-Wirth, noch op zijn relatie met Maria Koster of op zijn vorderingen op de Bridge to Clear, noch op zijn werkzaamheden voor de koninklijke familie.

"Het betreft hier arts-patient-relaties, en daar mogen wij als praktijk geen uitspraken over doen," aldus Beekmans' office manager Marcel van de Vis.

Met Beekmans' vorderingen bij Scientology zal het overigens wel loslopen. Twee weken geleden, bijvoorbeeld, werden via een advertentie in de Gooi- en Eemlander belangstellenden geworven voor een voorlichtingsbijeenkomst van de stichting Narconon. Dit 'afkickcentrum' wordt, ook al stond dat er in de advertentie niet bij, geleid door de veteraan scientologe Joanna Kluessien, en is er vooral op gericht ook verslaafden de sekte in te loodsen. Plaats van handeling, aldus de advertentie: Beekmans Tandartsen te Laren. "U kunt zich aanmelden bij de balie of u kunt bellen naar de praktijk."


Het Parool, 8-11-2003
Tekst overgenomen met toe- en instemming van Het Parool)


Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789