Dutch BodyThetan Organizationfiller
Pers en Media berichten
over Scientology
LineHet Parool

Vrijdag 31 oktober 2003
Pagina 2"Hij zette z'n Mercedes pontificaal op de stoep,
en vervolgens trokken ze op straat een grote fles campagne open."

parool-20031031De bakken geld van sluwe Thomas G.


De Scientology Kerk Nederland verliest niet alleen massaal leden, maar volgelingen van de sekte schromen ook niet elkaar en ongelovigen via allerlei bv'tjes voor tonnen op te lichten. De 'kerk' leent zich dan ook bij uitstek voor onderlinge oplichting: het is scientologen ten strengste verboden elkaar voor de rechter te slepen. Een reconstructie van de zaak-Thomas G.

Door Bart Middelburg
Even afgezien van zijn Mercedes van twee ton: echt ogen als een doorgewinterde oplichter doet Scientoloog Thomas G. niet. "Integendeel," zegt een zakenman die door G. een paar ton lichter is gemaakt. "Ze zien er beslist niet uit als ruige criminelen. Ze praten over de kerk, over kindertjes, heel zoetsappig en braaf allemaal. Ze zweven ook tien centimeter boven de grond: er is geen concreet gesprek mee te voeren. En intussen laten ze je er met open ogen in lopen."

Eind jaren negentig richtte Thomas G. Source Business Administration Gmbh op, gevestigd in het Zwitserse Baar. Behalve G. (die zowel de Nederlandse als de Zwitserse nationaliteit heeft) figureerden ook broers en zusters van hem in het firmaatje, eveneens Scientologen. Op papier richtte Source Business zich op 'management and public relations', in werkelijkheid houdt G. er een heel andere core business op na, zeggen collega-gelovigen: schijnbaar serieuze en lucratieve plannen ontwikkelen, daarmee links en rechts zo veel mogelijk geld zien los te peuteren, en dan - met het geld - spoorloos verdwijnen.


Kader Aan Source werd vervolgens een kerstboompje aan Nederlandse bv's geplakt: Source kreeg als honderd-procentdochter Survive Group bv in Den Bosch, Survive kreeg als dochter Eurotrade bv in Roermond, Euro-trade kreeg als dochter Orangeclub Beheer bv in Oss,en Orangeclub Beheer kreeg Orangeclub Keep Shape bv in Oss. Het management van al die bedrijfjes kwam ook in handen van vrienden en familie van G., meestal Scientologen.

De Nederlandse Scientoloog Johan ('liever geen achternaam') werd aangetrokken als 'OES', oftewel Organization Executive Officer van Source Business. Thomas G. en Johan hadden elkaar leren kennen op het Celebrity Centre Rheinland, een even prijzig als elitair opleidingscentrum van Scientology in Düsseldorf. "Ik dacht toen nog echt dat het een bonafide club was, helemaal omdat hij en zijn familie ook bij Scientology zitten," aldus Johan.Grootaandeelhouder


Als grootaandeelhouder van Source Business ontwikkelde Thomas G. in 2000 het plan via de Survive Group in Nederland een keten aan fitnesscentra uit de grond te stampen. Hij benoemde de Bosschenaar Jan van Maastricht (geen Scientoloog) tot directeur van Survive, en in samenwerking met adviesbureau Price Waterhouse Coopers ontwikkelde hij een businessplan dat investeerders over de streep moest trekken. De Orangeclub Keep Shape in Oss moest het eerste fitnesscentrum in de reeks worden.

Van de familie Van de Goor in Oss, eigenaar van een garagebedrijf, werd vervolgens een kapitale ruimte gehuurd, nadat die door de Van de Goors eerst voor circa drie ton (nog in guldens) was verbouwd tot sportruimte. Er werd vijf man personeel ingehuurd, er werd volop geadverteerd en het klantenbestand groeide enige tijd gestaag; de Orangeclub Keep Shape kreeg bijvoorbeeld de voltallige personeelsvereniging van Akzo-Organon in Oss als klant.

Huur betaalde de Orangeclub bv echter niet, de contributiegelden werden volgens betrokkenen wekelijks door G. opgehaald en uiteindelijk liet hij de zaak ploffen, met achterlating van een reeks schuldeisers.

"Ik ontving steeds maar geen huur, dus op een gegeven moment heb ik ze eruit gezet," zegt Harry van de Goor. "Dat was ook net een film. Die G. zette z'n Mercedes pontificaal op de stoep, en vervolgens hebben ze met z'n allen op straat een grote fles campagne opengetrokken. Dat was puur even iedereen uitlachen, die jongen deinst nergens voor terug. Even indruk maken, geld aftroggelen, en weer wegwezen. Officieel was een broer van G. directeur, maar die had niks te vertellen: die G is degene die aan de touwtjes trekt."Termijnen

Van de Goor heeft nog wel geprobeerd wat van zijn geld te achterhalen. "Maar daar ben ik mee gestopt. Er was gewoon nergens een vinger achter te krijgen, dus ik ben voor ruim drieenhalve ton het schip in gegaan. Ik heb ook nog navraag gedaan bij de Duitse dealer waar-ie z'n Mercedes heeft gekocht, maar dat was hetzelfde liedje: hij had daar ‚‚n of twee termijnen betaald en daarna hadden ze nooit meer iets van hem gehoord." Tot de schuldeisers behoorden onder anderen ook het personeel, dat lange tijd niet betaald werd, de belastingdienst, aangezien geen loonbelasting en premies werden afgedragen, en directeur Jan van Maastricht, die ook nooit salaris heeft gehad.

Uiteindelijk werd de Orangeclub Keep Shape vorig jaar failliet verklaard; korte tijd later gebeurde hetzelfde met 'moedermaatschappij' Eurotrade.

In een poging alsnog zijn geld te krijgen, spande Van Maastricht een civiele procedure aan tegen Source Business, en met succes: de rechtbank Den Bosch veroordeelde Source tot betaling van 20.000 euro aan achterstallig salaris. "Maar dat geld heb ik nooit gehad," aldus Van Maastricht. "Ik ben op zoek naar die Thomas G., maar die is natuurlijk spoorloos."

De curator in het faillissement van Orangeclub Keep Shape, advocaat A. van Zandvoort uit Oss, bevestigt dat bij de bv 'niks meer te halen' viel. "Het faillissement liep in de tonnen, en daar heb ik geen cent van terug kunnen vinden. Het heeft me als curator ook wel een beetje verbaasd dat sommige mensen zo - om maar eens een passende term te gebruiken - goedgelovig konden zijn."

Scientoloog Johan, gewezen Organization Executive Officer van Source Business, claimt eveneens tonnen: aan achterstallig salaris, en aan betalingen die hij rechtstreeks aan de sekte heeft gedaan. Aangezien G. hem maandenlang geen salaris betaalde, kon Johan leningen niet meer aflossen, met als gevolg deurwaarders, beslagleggingen en zelfs een huisuitzetting.

Probleem bij zijn claim is echter dat scientologen elkaar niet mogen 'berechten', ofwel procedures tegen elkaar voeren: zo houdt de sekte de vuile was binnen. Voor misdrijven (zelfs als het gaat om seksueel misbruik van kinderen) en juridische geschillen hebben de volgelingen van L. Ron Hubbard eigen rechtbanken, zoals de Court of Ethics, de Executive Court, en het Committee of Evidence.

Mede om die reden houdt Johan de Scientology Kerk deels aansprakelijk voor de uitdagende oplichtingspraktijken van Thomas G. "De ethics van Scientology maken dat ik niet tegen hem kan procederen om m'n geld terug te krijgen, dus dan moeten ze daar ook maar de consequenties van dragen."Hand boven het hoofd

"Dat is één, maar bovendien houdt de kerk hem al jaren de hand boven het hoofd: ze weten van de hoed en de rand van zijn praktijken, maar ze ondernemen steeds maar niets, omdat hij het geld natuurlijk wel met bakken tegelijk binnen brengt. Hij koopt zo tien E-meters (de zelf ontworpen leugendetectoren die Scientology gebruikt - bm) van 20.000 dollar per stuk; hij betaalt opleidingen van hemzelf en familieleden in Florida, en op The Freewinds, een opleidingsschip in het Caribisch gebied; hij en z'n familie zijn ook donateurs van Scientology; de mensen bij Source Business waren allemaal scientoloog; al het personeel van de Orangeclub moest steeds op cursus bij het Celebrity Centre in Düsseldorf - en ga zo maar door."


E-METER De E-meter is een primitieve leugendetector.

De prijs van dit "religieuze instrument " is slechts 4000 euro.

De 'speciale versie' kost 20.000 euro.


In diverse brieven en mails aan Scientology heeft Johan de sekte gemaand hem schadeloos te stellen, met als resultaat dat de top van de 'kerk' hem kort geleden een 'schadevergoeding' van enkele tienduizenden euro's heeft aangeboden. "Veel te weinig natuurlijk, maar het toont dat ze zich wel medeverantwoordelijk voelen. Ik weet dat ze ontzettend met G. in hun maag zitten en grote druk op hem uitoefenen."

Behalve een gevoel van aansprakelijkheid voor de problemen waarin Johan en anderen verzeild zijn geraakt, speelt daarbij overigens ook angst een rol:
    de angst dat ook justitie en/of de belastingdienst de oplichtingspraktijken van G. vandaag of morgen gaan vereenzelvigen met de sekte zelf, en besluiten maar eens een inval te doen bij de 'Org', het hoofdkantoor van Scientology aan de Amsterdamse Nieuwezijds Voorburgwal.


© Het Parool, 31-10-2003
(Tekst overgenomen met toe- en instemming van Het Parool)


Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789