Dutch BodyThetan Organizationfiller
Pers en Media berichten
over Scientology
LineHet Parool

Zaterdag 25 oktober 2003
Voorpagina + pag. 2

Tekst pagina 1
Hubbard's sekte ziet gelovigen weglopen


Door Sladjana Labovic en Bart Middelburg


AMSTERDAM - De Scientology Kerk Nederland, gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam, wordt sinds kort geconfronteerd met een massale uittocht. Volgens voormalige kopstukken van de sekte zijn de laatste maanden zeker vijftig van de circa 150 actieve kernleden uitgetreden.

De leiding spreekt in interne stukken van 'muiterij', zoals altijd bij de geringste twijfel aan de leer van oprichter L. Ron Hubbard. Hoge scientologen zijn uit het buitenland ingevlogen om de crisis in Amsterdam te bezweren.

De desertie uit de kostbare sekte (jarenlange studie van de grondbeginselen van L. Ron vergt al gauw een investering van tonnen) is volgens de afvalligen terug te voeren op een aantal oorzaken. Enerzijds is er langzaam maar zeker een scheiding ontstaan tussen Trade Marks (rechtlijnige gelovigen die vinden dat de Scientology Kerk het monopolie heeft op Hubbards gedachtegoed), en de Independents: scientologen die tot de ontdekking komen dat dat buiten het sektarische keurslijf van de kerk veel beter, gezelliger en vooral goedkoper kan.

Anderzijds heeft ook een aantal gelovigen de 'Org' aan de Nieuwezijds, zoals het hoofdkantoor van de sekte intern wordt genoemd, de rug toegekeerd vanwege een fraudeschandaal. Scientologen hebben daarbij, via maatschappijtjes in binnen- en buitenland, collega-gelovigen en niet-kerkelijken opgelicht voor tonnen. Een groot deel van dat geld is, volgens gedupeerden, via-via uiteindelijk in de kas van Scientology beland.

Beide stromingen afvalligen zijn bezig zich buiten het verband van de sekte te organiseren. De gedupeerden van het fraudeschandaal bereiden met een advocaat schadeclaims voor. De Independents hebben zich verenigd in een nieuwe, veel liberalere stroming, met eigen website: Ronsorg.nl, wat 'Ron's Organization and Network for Standard Tech' betekent.

De onttakeling van de omstreden Scientology-sekte is het gevolg van "een geleidelijk ontwaken", zegt Caspar de Rijk, begin jaren zeventig een van de oprichters en ook directeur van Scientology Nederland.

"Scientology is echt een sekte: je bent gelovige, je aanbidt Hubbard, je mag nooit iets doen dat de kerk verbiedt en voor de rest mag je je blauw betalen. Maar op een gegeven moment komen mensen erachter dat het ook heel anders kan. Steeds meer mensen zijn dat nu aan het ontdekken.''


Lees verder op pagina 2

SP's mogen volgens de interne 'ethics' namelijk
"worden bedrogen, vervolgd of belogen, of vernietigd".


Gijzeling door diknekken stemde tot nadenkenTekst pagina 2Groot probleem is altijd geweest, aldus De Rijk, dat Scientology 'de onderlinge communicatie van de leden sterk manipuleert', onder meer via het beruchte interne sanctiestelsel, de zogeheten 'ethics'.

''Je mag niet meer met je familie praten, je mag niet meer met mensen met kritiek praten, je mag niks meer. Zo kwam je er voorheen nooit achter dat je ook buiten Scientology een Scientoloog kunt zijn. Internet, New Age in z'n algemeenheid en andere factoren hebben dat veranderd. Wat Hubbard ooit begonnen is, wordt zo weer teruggebracht tot normale proporties.''

De mislukte Amerikaanse science-fictionschrijver Hubbard lanceerde zijn pseudo-filosofie Scientology in de jaren vijftig. Al het wereldleed, verzon Hubbard, is terug te voeren op de tiran Xenu, die de aarde zo'n slordige zeventig miljoen jaar geleden met thermo-nucleair wapentuig bestookte. Sedertdien is de mens behept met thetanen: onzichtbare, maar zeer vileine wezentjes die ons functioneren ernstig frustreren. Jezelf verlossen van al die negatieve ballast kan maar op één manier: eindeloos cursussen volgen bij Scientology.

Met die cursussen kunnen na verloop van jaren allerlei imposante titels worden verkregen, zoals 'Operating Thetan', kortweg 'OT', maar goedkoop is het niet: ''Sommige mensen investeren inderdaad tonnen, zeker als je in de VS of Denemarken studeert,'' zegt De Rijk, zelf 'OT' op 'level 5'.

Scientology in Amsterdam drijft vooral op ronselpraktijken in de binnenstad. Voorbijgangers worden daarbij aangesproken met de vraag of zij 'een persoonlijkheidstest' willen ondergaan. Wie ja zegt, moet in de Org een ellenlange vragenlijst invullen ('Bent u een langzame eter?') en wordt aan de E-meter gezet (een soort leugendetector), met onveranderlijk als uitslag dat betrokkene onverwijld in therapie moet - bij Scientology.


E-METER De E-meter is een primitieve leugendetector.

De prijs van dit "religieuze instrument " is slechts 4000 euro.


Ook runnen Scientologen een aantal 'managementbureaus.' (zoals Silhouet bv) die bedrijven aanbieden hun personeel te testen. Ook daar luidt de uitslag steevast dat de betrokken testpersoon direct op Hubbards 'Bridge to Clear' moet. ''Het is ze eigenlijk alleen maar om geld te doen, verder niks,'' zegt oud-directeur De Rijk.

Recent werd, zegt De Rijk, een avond voor afvallige gelovigen georganiseerd waar een kleine vijftig man op af kwam. ''Die hadden allemaal iets van: verrek, buiten Scientology kunnen we precies hetzelfde doen, maar dan zonder al die indoctrinatie en intimidatie. Daarna is onder Scientology-leden een soort explosie gevolgd: fantastisch dat dit ook kan! Dat is wat nu gaande is.''


Militair

De Rijk zelf begon een paar jaar geleden voor het eerst te twijfelen, nadat hij in Kopenhagen (waar een grote Scientology-afdeling zetelt) enige tijd was gegijzeld door diknekken van de sekte.

''Ik zat bij de Sea Org, een op militaire leest geschoeide elite-afdeling, met rangen en standen van de Amerikaanse marine. Als je het daar ergens niet mee eens bent, kritiek hebt of ergens kwaad over bent, word je ondervraagd en je moet aan de E-meter. Dan wordt getest of je kwade bedoelingen hebt - maar die hád ik niet, dus heb ik geweigerd.''

Volgens de 'ethics' van Scientology geldt een dergelijke weigering als een halsmisdrijf: de volgelingen worden niet geacht zelf te denken of er een eigen mening op na te houden. Derhalve werd De Rijk, in lijn met de jurisprudentie van de Sea Org, overgedragen aan de RPF, de Rehabilitation Project Force, voor internering in een soort heropvoedingskamp.

''En dat weigerde ik ook,'' zegt De Rijk. ''Ze zijn toen een beetje in paniek geraakt, want dat was kennelijk nog nooit gebeurd. Ze hebben me toen een middag vast gezet in een ruimte met een paar bodyguards. Ze beschouwden me op dat moment natuurlijk als een gevaar, omdat ik ook een hoog OT-level had. Ik ben er toen uitgegooid, en zo ben ik stukje bij beetje gaan nadenken: wat zoek ik hier eigenlijk nog? En wat zoeken anderen hier nog? Voor soms duizend dollar per uur.''

Voor de Scientology Kerk Nederland (naar verluidt sowieso al jaren verliesgevend) moet het vertrek van tientallen actieve leden een forse financiële aderlating zijn. Niet alleen loopt de sekte inkomsten mis, op de site van Ronsorg worden afvalligen ook nog eens nauwkeurig geďnstrueerd hoe bij de International Association of Scientologists in East Grinstead, Engeland, cursusgelden en donaties kunnen worden teruggevorderd.

Bij dergelijke terugvorderingsprocedures haalt Scientology overigens alles uit de kast, waarschuwt Ronsorg: ''Wat je kunt verwachten, is dat men je probeert van gedachten te laten veranderen door op al je voor hen bekende buttons te drukken.'' Scientologen worden tijdens hun verblijf op de 'Bridge to Clear' jarenlang onophoudelijk 'geauditeerd'. Daarbij komen ook zeer persoonlijke zaken aan de orde, die in een dossier komen. Deserteurs of afvalligen in spe met wilde plannen hoeven er door Scientology meestal dus alleen maar even aan te worden herinnerd dat ze ooit, pakweg, vreemd zijn gegaan, of drugs hebben gebruikt, om ze op andere gedachten te brengen. Scientology schroomt niet uitgebreide lastercampagnes te voeren en daarbij gebruik te maken van de ledendossiers.

De afvalligen die door andere Scientologen via binnen- en buitenlandse maatschappijtjes voor tonnen zijn opgelicht, treffen maatregelen. Zij studeren met een advocaat op terugvorderingsprocedures en schadeclaims. ''Binnenkort wordt een speciale stichting opgericht en treden we in volle omvang naar buiten,'' aldus een woordvoerder. sp-decl-ricardo-1.jpg


Doodvonnis

De leiding van Scientology heeft tot nu toe geheel volgens protocol op de massale uittreding gereageerd. Tegen een aantal afvalligen is een 'SP-declare' [en hier ] uitgevaardigd: een verklaring (die als een soort doodvonnis wordt opgehangen in de 'Org') dat een bepaald lid per heden te boek staat als 'Suppressive Person' - het ergste wat je bij Scientology kan overkomen.

SP's mogen volgens de interne 'ethics' 'worden bedrogen, vervolgd of belogen, of vernietigd'. Ze zijn in de ban gedaan omdat ze 'in communicatie zijn getreden met en zijn toegetreden tot een groep die Suppressief is verklaard'. Ernstig misdrijf is ook dat zij 'niet-standaardmateriaal' hebben toegespeeld aan andere Scientologen 'in de hoop dat deze zich zouden aansluiten bij deze Suppressieve groep'.

Het aantal banvloeken wordt om strategische redenen overigens beperkt: het is intern toch lastig uit te leggen dat ruim eenderde van het actieve ledenbestand plotsklaps 'suppressief' is.


© Het Parool, 25-10-2003
(Tekst overgenomen met toe- en instemming van Het Parool)


Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789