Dutch BodyThetan Organization Filler
Pers en Media berichten
over Scientology

Line


Het Parool, pagina 3, binnenland. 19 07 2001.Scientology is een kerk als zij dat wil

(Van een verslaggever)


DEN BOSCH - Eigenlijk ging het Ineke Franssen, ex-lid van Scientology, om haar studie- en councelling-dossiers toen ze augustus vorig jaar bij de rechter een verzoekprocedure begon om die in te mogen zien. Ook de bonnetjes van haar giften wilde ze graag krijgen.

{ 1. Deze (grote) stapel rekeningafschriften had Scientology nooit ter beschikking gesteld als Ineke de dossiers-kwestie niet aan de rechtbank had voorgelegd.

2. De sekte loog toen zij (per aangetekende) meldde dat ze Ineke alle nog aanwezige - niet vernietigde - gegevens al had opgestuurd. Alleen al op grond hiervan is duidelijk dat het aanspannen van deze zaak terecht is - en dat de kosten daarom ten laste van de sekte behoren te komen. }


Tijdens de eerste zitting in Den Bosch, augustus vorig jaar, bereikte ze daarover al overeenstemming met de Scientology Kerk Amsterdam (SKA). Maar haar advocaat, Lisette Vedder, vroeg gisteren in een tweede zitting aan de rechter een 'overweging ten overvloede' om te bepalen of Scientology wel of geen kerkgenootschap is. Want die vraag is van belang om te bepalen hoeveel persoonsgegevens Scientology eigenlijk mag vastleggen.

{ Als kerkgenootschap mag je maar een zeer beperkt aantal gegevens méér vastleggen zonder hiervoor toestemming te moeten aanvragen bij de Registratiekamer.
      De enorme hoeveelheid zeer gevoelige gegevens die Scientology aanlegt van haar leden (en ook van haar "vijanden") is zeker aanmeldingsplichtig - kerkgenootschap of niet - , zoals Jan Holvast, adviseur van de Registratiekamer al eerder vaststelde.

Het is te hopen dat de rechtbank inderdaad een 'overweging ten overvloede' toevoegt waarin wordt gemeld dat Scn niet als kerkgenootschap kan worden aangemerkt inzake de privacy-wetgeving.
      Misschien dat dát de Registratiekamer ertoe zal bewegen haar huidige (te) terughoudende houding t.o.v de sekte te laten varen. }


Vedder probeerde de rechter ervan te overtuigen dat Scientology geen kerk is, omdat volgens een arrest uit 1964 dan sprake moet zijn van een gemeenschappelijke godsverering. "Het is bij Scientology geen doel zekerheid over God of over de kerk te verschaffen, maar om de mens innerlijke zekerheid te geven door therapie," betoogde ze. En de belastingdienst zit op hetzelfde spoor, bleek uit een brief die Vedder inbracht.

Franssen wilde weten of haar giften ter hoogte van enkele tienduizenden guldens aan de SKA aftrekbaar waren. "Nee", antwoordde de belastingdienst, want "de Scientology Kerk kan niet worden beschouwd als een kerkelijke of levensbeschouwelijke instelling".

Advocate Katlijne van Meerwijk van Scientology bestrijdt dat oordeel. De belastingdienst kan niet over die vraag oordelen, is haar idee. "De Wet op de kerkgenootschappen is lange tijd geleden afgeschaft. Als je in je statuten hebt staan dat je een kerk bent, ben je een kerk."

{ Dus als een bordeel in haar statuten meldt dat zij een kerk is die haar parochianen slechts religieuze diensten ter beschikking stelt, dan heeft dat bordeel verder niets met de belasting- en privacy wetgeving, (zoals die op commerciële bedrijven van toepassing is) te maken. Interessant. }


Het zijn er nogal wat, die gegevens die Scientology bewaart. Volgens Vedder moeten nieuwe leden vragenlijsten invullen waarvan de uitkomst zonder uitzondering is dat er nog iets schort aan de persoonlijke ontwikkeling van het nieuwe lid, waarna betrokkene een cursus aangeboden krijgt. Bepaald niet gratis, natuurlijk.

"Zeer beledigend," noemde Scientology-woordvoerder Jeanine Slot deze kenschets na afloop. "Mevrouw Franssen heeft hier een blauwe maandag gewerkt. Tweeënhalf jaar om precies te zijn." "Maar dat is kort vergeleken met haar lidmaatschap van ongeveer vijftien jaar," vindt ze. "En ik wil dat je dit weet: ze doet dit alleen maar om herrie te schoppen."

{ Wat een rare definitie van een 'blauwe maandag' is dit. Gegeven Jeanine's 'carrière' bij Scientology werkt ze er zelf dan twee blauwe maandagen; en is ze nog maar een groentje gezien haar veel minder dan vijftien jaar durende lidmaatschap.

"Zeer beledigend"? Zou ze nog steeds niet door hebben waarvoor Scn's nep-persoonlijkheidstest dient? (het aansmeren van waardeloze en dure cursussen).

"Alleen maar om herrie te schoppen"? Nee Jeanine, het doel is om de walgelijke, de misleidende en de criminele activiteiten van de (rijke) sekte waarvan je deel uitmaakt, te stoppen. }


Uitspraak over zes weken.

© Het Parool, 19-7-2001 Friday, August 10, 2001


Line

Terug
Start-page

Email: hier .