Dutch BodyThetan Organization Filler
Pers en Media berichten
over Scientology

Line


Het Parool

3 juni 2000
PS van de week,
pp 60-61

nieuwe media


DIGITALE OPENBAARHEID

Vorig jaar wist Scientology af te dwingen dat haar gedachtegoed niet vrijelijk aan het web mag worden prijsgegeven. Nu tasten de vrijmetselaars de grenzen van de digitale openbaarheid af. Zij willen voorkomen dat hun rituelen op internet worden gepubliceerd.

Door Henk Schutte


De loge is voorzien van zwart behang. In het midden van een grote cirkel met een driehoek staan op de vloer 81 kaarsen op negen kandelaars met negen armen. De Driewerf Machtige, in een zwarte mantel met hermelijn, geeft met twee vingers van de rechterhand het teken van de Stilzwijgendheid. Dan wordt er zeven keer op de deur geklopt.

      Zo begint het Rituaal voor de Graad van Geheim Meester, een van de talloze van de vrijmetselarij. Niet zo lang geleden wist de Deense Grootloge nog een tv-uitzending waarin rituelen werden nagespeeld, te voorkomen. Pogingen van Nederlandse vrijmetselaars om geheime teksten te verwijderen van de website van Squin de Florian, een groep die onderzoek doet naar geheime genootschappen, hadden tot dusver minder succes.

      Deze maand dient een kort geding daarover. Publicatie van Ritualen is volgens de vrijmetselaars illegaal omdat het auteursrecht aan de orde toebehoort; Squin de Florian zegt dat het om eeuwenoud materiaal gaat; een deel van de teksten zou bovendien bij de Slechte zijn te vinden.

      Het conflict lijkt in veel opzichten op de rechtszaak die de Scientology-sekte had aangespannen tegen enkele internetproviders. Sinds 1994 doen scientologen hun uiterste best om te voorkomen dat geheime teksten die ex-lid Steven Fishman ooit als bewijs in een proces had gebruikt, op het web komen. Aanvankelijk deed de sekte dat door de berichten uit nieuwsgroepen te wissen, later door invallen bij internet providers om te achterhalen wie ze had verzonden. Uit protest zette schrijfster Karin Spaink de teksten integraal op het web.

      De ideeŽn van Scientology doen nauwelijks onder voor vrijmetselaars- rituelen. Volgens scientology-goeroe Ron Hubbard liet een opperwezen, Xenu, 76 [m/z 75 miljoen] jaar geleden de bevolking van zijn 67 [m/z 76] planeten naar de aarde transporteren om hen vervolgens op te blazen met waterstofbommen. Hun zielen, thetans, dolen hier nog rond. Wie erin slaagt de [body]thetans uit zijn geest te verwijderen, bereikt zijn oorspronkelijke, goddelijke staat. Daartoe zijn diverse, peperdure cursussen nodig.

      Scientology claimde alle auteursrechten op de hersenspinsels van Hubbard. Vorig jaar stelde de rechter de sekte in het gelijk. Providers die weten dat er Scientology-teksten op hun systeem staan, moeten die verwijderen op straffe van 5000 gulden per dag. Hoewel de bedrijfsgeheimen van Scientology tot op heden zonder moeite op internet te vinden zijn, gaat de sekte in Nederland nog steeds met de grootste geheimzinnigheid te ewerk. Deze week eiste een ex-lid voor de rechter inzage in het dossier dat Scientology over haar heeft opgebouwd.

      Met de rechtszaak van de vrijmetselaars worden opnieuw de grenzen van de openbaarheid afgetast. Squin de Florian heeft aangekondigd ook andere occulte geheimen op het web te zetten. Er wordt gewerkt aan publicaties over de Hospitaalridders van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem en de Militaire en Hospitaalorde van Sint Lazarus.

www.stelling.nl/vrijmetselarij
www.xs4all.nl/~kspaink/fishman/home.html
[local]/scn/nl/index.html


Line

Terug
Start-page

Email: hier .