Dutch BodyThetan Organization Filler
Pers en Media berichten
over Scientology

Line


Programma:Met het oog op morgen
Reportage:Radio-interview met Jeanine Slot, woordvoerster Scientology Nederland
Uitzend datum:20 augustus 2000


Dit interview is door een ervaren ex-scientoloog(m/v) op papier gezet. Tekst tussen vierkante haakjes is door hem/haar toegevoegd.


Interviewer:

"Wat is Scientology?", dat zou menigeen wel willen weten. Nou, morgen begint in Hotel American in Amsterdam onder die titel een expositie.
      Jeanine Slot, woordvoerster van Scientology in Nederland, vanwaar opeens deze openheid?


Jeanine Slot (Scientology):

Nou, deze openheid is er op gericht om mensen dus de gelegenheid te geven om op heel vrijblijvende wijze kennis te nemen van Scientology. En met eigen ogen te kijken en te zien wat het is, en dan vervolgens een eigen oordeel te vellen.
      Er is natuurlijk heel veel gezegd en geschreven de laatste jaren over dit onderwerp en wij denken dat het nu echt de hoogste tijd heeft dat mensen gewoon zelf zien wat het is en dan een eigen conculsie trekken.


Interviewer:

Ja, want tot nog toe is Scientology omgeven met een waas van geheimzinnigheid, verhalen over intimidatie, geheime dossiers, peperdure cursussen..., dat gaat u allemaal ontzenuwen?


Jeanine Slot:

Nou inderdaad, ik denk dat dit soort verhalen met name komen van journalisten die niet echt onderzoek hebben gedaan naar wat Scientology werkelijk is... en elkaar wat snel overschrijven.

[ Commentaar: Dat zullen luisterende journalisten vast een leuke opmerking hebben gevonden. Les 1 in 'Hoe maak ik vrienden' ]


Interviewer:

Nou moet ik u zeggen uit mijn eigen ervaring in het verleden, het is nog niet zo gemakkelijk om onderzoek te doen naar Scientology. Ik bedoel, u had de deur niet bepaald open staan, tot op heden.


Jeanine Slot:

Nou, er zijn wereldwijd 12 wetenschappers geweest die hebben onderzoek gedaan naar Scientology. Er zijn 35 rechters in Duitsland alleen al, die hebben onderzoek gedaan. De Amerikaanse belastingdienst die echt niet zo vriendelijk is, die heeft onderzoek gedaan naar Scientology, tientallen jaren lang.

[ Commentaar: Vooral niet ingaan op je eigen situatie, veel lullen over 'daar' en 'verder...'. Verplaats de aandacht naar alle mogelijke kanten. ]


Interviewer:

Nou ben ik begonnen over verhalen van journalisten en nou weet ik toch bijna zeker uit het verleden dat als je zegt van "ik wil eens een tijdje meelopen binnen in de Scientology Kerk" en zien hoe het toegaat, dan was je in Nederland tot op heden niet welkom.


Jeanine Slot:

Oh, dat vind ik merkwaardig, ik kan u bij deze zeggen dat u van harte welkom bent om onderzoek te doen en een tijdje mee te lopen en uw eigen conclusie te trekken.

[ Commentaar: OK jongens, de deuren staan open, waar zijn de vrijwilligers?? ]


Interviewer:

Ja, sterker nog, ik ken zelfs een aantal verhalen van journalisten die dan kritische verhalen schreven. Ik ken meer dan 1 collega die daarna onder druk zijn gezet met bedreigingen van "We weten je vrouw en kinderen wel te vinden". Dat is toch niet?...


Jeanine Slot:

Nou, ik vind dat een prachtig indianenverhaal, ik denk dat het inderdaad niet meer dan een verhaal is.


Interviewer:

Nou, ik ken die collega's persoonlijk, misschien hebben ze gejokt tegen mij...


Jeanine Slot:

Laten we het daar op houden... Kijk, u moet niet vergeten dat wat ik net al noemde de Amerikaanse belastingdienst - de IRS - heeft ongeveer 40 jaar lang onderzoek gedaan naar Scientology. Daar zijn dus honderden mensen dag in dag uit mee bezig geweest, en ze hebben dus inzage gekregen in alle papieren van Scientology, alle bonnetjes, waar gaat het geld precies heen, wat houdt hun leer in, hoe zit de organisatie in elkaar, enz. enz. Hun conclusie was: Scientology is gewoon een bonafide religie, uitsluitend en alleen werkzaam voor religieuze en liefdadige doeleinden.

[ Commentaar: "Honderden mensen dag in, dag uit"? "40 jaar lang"? Ik acht de amerikanen redelijk competent, maar als honderden mensen het al 40 jaar kost om te kunnen doorgronden of iets wel of niet bonafide is, dan zou ik als hoofd van dat team gezegd hebben: "Jongens, het is nu mooi geweest, we gaan erom tossen"; om daarna uitgeput in slaap te vallen. ]


Interviewer:

Ja, maar waarom vond u het dan niet goed dat bijvoorbeeld de geschriften van uw stichter Ron Hubbard op het Internet verschenen. Ik bedoel, een religie wil toch graag haar boodschap verspreiden?


Jeanine Slot:

Juist, precies, iedereen is vrij om kennis te nemen van Scientology op vrijblijvende wijze dmv het lezen van boeken uit de winkel of uit de bibliotheek. Mensen kunnen vrijblijvend bij ons binnen komen om films te bekijken, video's te bekijken, gesprekken te hebben en dergelijke... Het overgrote merendeel van de leer is openbaar en het is inderdaad zo dat, wat ik net al zei, de Internet kwestie is een auteursrechtenkwestie. Het is een goed fatsoen van menig auteur en schrijver om zijn auteursrecht te beschermen, ook op Internet, en dat heeft de rechter dus onlangs bepaald dat het auteursrecht ook op Internet geldt.


Interviewer:

Oh, u wil dus niet geheim houden, maar u wilde er auteursrechten voor innen.


Jeanine Slot:

Nou, het gaat niet om het innen zozeer..., het gaat om de zuiverheid van de leer. [Kijk] het is zo dat Ron Hubbard heeft heel waardevolle geschriften geschreven die heel goed bruikbaar zijn voor een menselijk leven, maar ook voor de maatschappij, op allerlei gebieden. En wij denken dat het niet erg zinvol is om daar een verdraaiing aan te geven.


Interviewer:

Maar als je die geschriften publiceert op Internet, dan kun je ze toch niet verdraaien? Dat is eigenlijk net zoals de Bijbel, iedereen kan daar kennis van nemen en zelf daarmee aan de haal gaan.


Jeanine Slot:

Juist, de dame waar u op doelt heeft weinig anders gedaan dan wijzigen en geschriften verdraaien. En wij vinden het prima. Wij hebben zelfs een heel grote site, ik bedoel, ik weet niet of u daar al eens op geweest bent, maar de site op Internet van Scientology is een van 's-werelds meest grote sites. U bent van harte welkom om daar dag in dag uit op te gaan surfen en te kijken wat Scientology is. Daar staan hele boekwerken op het Net. U kunt daar gewoon vrij kennis van nemen.

[ Commentaar: "De dame" zal wel Karin Spaink zijn. Zij heeft echter geciteerd, dus niets verdraaid. Maar nu het mooie: "En wij vinden het prima"... Oh? Karin, hoor je dat ook? Scientology is niet meer boos op je. Heb je al een brief van ze gekregen waarin ze meedelen dat alle juridische stappen afgeblazen zullen worden? ]


Interviewer:

Maar niet alle boekwerken...


Jeanine Slot:

Wellicht niet alle, maar wel het merendeel...


Interviewer:

Nou in het verleden zijn er ook wel eens verhalen geweest van organisaties als bijvoorbeeld 'De rechten van de mens', en tegen schokterapie enzo. Er werd beweerd dat die van Scientology uitgingen, maar dat werd dan ontkend tot uiteindelijk bleek dat het waar was. Waarom doen jullie..., er is toch niks tegen om dat soort acties te voeren? Waarom wilt u dat geheim houden?


Jeanine Slot:

Dat ben ik helemaal met u eens, sterker nog, ik kan u zeggen dat vanuit de Scientology kerk een comite is opgericht eind jaren 60, het comitee voor de rechten van de mens, om misstanden in de psychiatrie aan te kaarten.


Interviewer:

Maar als iemand dan zei: "Dat is een organisatie, dat gaat uit van Scientology", dan werd dat door u ontkend.


Jeanine Slot:

Het is zo dat, dat comite is niet van de kerk. Het is opgericht vanuit de kerk, het bestaat uit leden van Scientology, ook uit niet-leden. Een bekende psychiater en Hongaar toevallig ook, we hebben het daar vanavond al over gehad, meneer Sasz is daar oprichter van. Hij is geen lid van Scientology, hij is hoogleraar in de psychiatrie en hij heeft na zijn emeritaat zich ingespannen voor dit comite om misstanden in de psychiatrie aan de kaak te stellen.

[ Commentaar: "Opgericht vanuit de kerk", "Meneer Sasz is daar oprichter van", "is geen lid van Scientology". Kan iemand hier de logica van mevrouw Slot nog volgen? ]


Interviewer:

En hoe zit het dan met al die verhalen..., via uw cursussen komt u heel veel aan de weet over het prive-leven en de prive-opvattingen van mensen en die dossiers die daarover zijn van leden en ex-leden, die blijven uw eigendom.


Jeanine Slot:

Dat klopt, tenzij iemand zegt: "Ik wil mijn dossiers hebben", dan kan hij die gewoon inzien en mee naar huis nemen.

[ Commentaar: Oh? Nou, dank u wel Scientology. Vertel het aan iedereen die ooit een service heeft gedaan. Je mag nu al je folders komen ophalen!! Hebben ze zeker nu alles netjes ge-filed, de bureacratie afgeschaft en een Folder Clerk ingesteld. ]


Interviewer:

Maar als daar niks mis mee is, dan is de vraag waarom heeft u zich niet aangemeld bij de Registratiekamer om eens te laten nagaan of daar netjes mee wordt omgegaan.


Jeanine Slot:

Ik moet constateren dat u niet helemaal goed geinformeerd bent, dat hebben wij gedaan. Wij hebben ons laten registreren in 1972 als kerkgenootschap bij het Kabinet der Koningin [?] en het Ministerie van Justitie, en wij zijn te rade gegaan bij de Registratiekamer om inderdaad advies te vragen over de kwestie 'Hoe moet je iets registreren'. Het is zo dat een kerkgenootschap valt buiten de plicht om zich aan te melden bij de Registratiekamer. Wij zijn een kerkgenootschap, met andere woorden, wij vallen daarbuiten. Dat is ook door menigeen bevestigd. Dat kunt u gewoon nalezen in de wet op de registratie.

[ Commentaar: Wij hopen graag erkend te worden als kerkgenootschap, maar zijn dat officieel nog niet. Dat doet een beetje pijn want daar wringt op dit moment onze nieuwe (nou ja, toch ook alweer 50 jaar oude) schoen. ]


Interviewer:

Hoe komt het dan toch volgens u dat toch eigenlijk al 20 - 25 jaar [ in Nederland ] Scientology in die reuk van geheimzinnigheid en interne intimidatie staat.


Jeanine Slot:

Ja, ik moet zeggen dat een journalist die gewoon onderzoek doet en afgaat op de feiten, komt met een heel ander verhaal dan de eindeloze verhalen die u nou ook weer aanhaalt. Dus ik denk dat daarin een verklaring ligt. Verder moet ik zeggen dat Scientology is vrij nieuw, slechts 50 jaar oud en menig ding wat nieuw is...

[ Commentaar: Sorry voor al jullie inspanningen dames en heren journalisten. Tot op heden hebben jullie gewoon nog geen onderzoek gedaan en feiten gevonden. ]


Interviewer:

Wordt als bedreigend ervaren bedoelt u?...


Jeanine Slot:

Ja, dat zou in ieder geval kunnen. Ik denk dat dat hier ook wel het geval is. En verder hebben wij inderdaad moet ik zeggen nogal wat onfrisse zaken boven tafel gehaald, dat comite heeft dat dus gedaan waar we het net al over hadden... en dat is ons niet in dank afgenomen door menigeen in Duitsland.

[ Commentaar: Ze zien wel een splinter bij een ander, maar de balk in hun eigen ogen valt ze niet op. ]


Interviewer:

Ja. Maar u gaat ons op die expositie dus laten zien wat de leer inhoud als het ware. U gaat niet laten zien hoe de Kerk intern reilt en zeilt en georganiseerd is.


Jeanine Slot:

Oh zeker, als iemand daarin geinteresseerd is dan kan hij gerust...


Interviewer:

Maar dat is nu niet opgenomen in de expositie?


Jeanine Slot:

Nou, we hebben geen paneel met teksten over de organisatiestructuur, maar nogmaals als iemand daarin geinteresseerd is, dan zijn er boeken beschikbaar, die liggen daar gewoon ter inzage waarin dat keurig netjes beschreven staat.


Interviewer:

En vanaf morgen zijn ook alle journalisten welkom in uw organisatie?


Jeanine Slot:

Ja, absoluut, iedereen is welkom om 13:00 uur om onderzoek te doen, en een kijkje te nemen.


Interviewer:

Vanaf 13:00 uur?


Jeanine Slot:

Absoluut.


Interviewer:

De expositie begint nu in American in Amsterdam en daarna?


Jeanine Slot:

Hij is 4 dagen in het American Hotel op het Leidseplein en daarna op het Centraal Station in de zalen... op perron 2a.


Interviewer:

En is dit een wereldwijde campagne? Doen Scientology kerken in andere landen dit nu ook?


Jeanine Slot:

Ja, dit is deel van een campagne van 52 tentoonstellingen door heel Europa heen die dus inderdaad als doel hebben om mensen gewoon te informeren van nou... wat is het nu eigenlijk. Je hebt er zoveel over gehoord, ga het zelf zien, concludeer voor jezelf wat het is en wat je eraan hebt of... wie dan ook.


Interviewer:

En als ik daar morgen kom dan kan ik aan zo'n, hoe heet het, E-meter gaan zitten?


Jeanine Slot:

Ja hoor. Dat is geen probleem, u bent van harte welkom.


Interviewer:

En wat heb ik daaraan?


Jeanine Slot:

Nou ja, dat moet u voor uzelf weten, maar het zou kunnen zijn dat u geinteresseerd bent in de vraag 'Hoe werkt een E-meter?', "Wat kan dat voor een persoon betekenen?". De E-meter is er op gericht om iemand te helpen om gebieden van moeilijkheden in z'n leven op te sporen en daar dus makkelijker overheen te komen zou je kunnen zeggen.


Interviewer:

Ja, wat is dat apparaat? Niet iedereen weet dat waarschijnlijk?


Jeanine Slot:

Nee precies, de E-meter staat voor electro-psychometer. Het is een apparaat wat heel snel en heel simpel laat zien waar een gebied in jouw leven zit, waar wat emotionele lading op zit en dat heeft dus te maken met dingen die jou zijn overkomen, verdrietige dingen, of spannende dingen of wat dan ook, conflicten, of dingen die jij een ander hebt aangedaan.


E-METER De E-meter is een primitieve leugendetector.

De prijs van dit "religieuze instrument " is slechts 8000 gulden (1997).Interviewer:

Juist. Nou, misschien kom ik morgen in het American om de E-meter te raadplegen.


Jeanine Slot:

Prima, u bent van harte welkom.


Interviewer:

Mevrouw Slot, dank u zeer.


Jeanine Slot:

Graag gedaan.


[End]Scientology tentoongesteld:

[local]/akties/scn-tentoongesteld.html


Line

Terug
Start-page

Email: hier .