Dutch BodyThetan Organization Filler
Pers en Media berichten
over Scientology

Line


http://www.brabantsdagblad.nl


Brabants Dagblad,
10 augustus 2000
(binnenland, ochtend-editie)


Recht op inzage en vernietiging dossier gevraagd

Bossche vrouw strijdt tegen Scientology Kerk

Door Ad Rijken


DEN BOSCH - Vernietiging van een dossier dat grotendeels al vernietigd is. Daar draaide het gisteren om voor de rechtbank in Den Bosch.

De rechtbank boog zich over een verzoekschrift van Ineke Franssen uit Den Bosch. Zij vroeg daarin het recht op inzage in het dossier dat de Scientology Kerk Amsterdam over haar heeft aangelegd en tevens de vernietiging daarvan in haar aanwezigheid. Volgens Franssen heeft het kerkgenootschap in de vijftien jaar dat zij er lid van is geweest een dossier met zeer persoonlijke gegevens over haar aangelegd dat letterlijk een meter dik is.

De Scientology Kerk is een organisatie die haar leden door cursussen en dergelijke een weg naar persoonlijke groei wil wijzen.

Het in Amsterdam gevestigde kerkgenootschap ontkent niet dat er gegevens over Franssen zijn vastgelegd maar zegt die nagenoeg allemaal al vernietigd te hebben toen zij meldde alle banden te willen verbreken. Franssen zegt er niet gerust op te zijn dat dat ook echt gebeurd is.

De Scientology Kerk stelt haar verschillende keren de gelegenheid te hebben geboden bij te vernietiging aanwezig te zijn. Twee keer bracht zij volgens de kerk echter getuigen mee die onacceptabel waren, omdat zij de Scientology Kerk vijandig gezind zijn. De kerk zegt vervolgens zelf de dossiers vernietigd te hebben.


Kerkgenootschap

Voor de rechtbank in Den Bosch gaf het hoofd externe betrekkingen J. Rijnvis gisteren toe dat er nog wel bonnetjes van Franssen in de administratie zitten. Op verzoek van rechter S. Venhuizen gaat de kerk na of deze bonnetjes aan Franssen kunnen worden afgestaan.

De rechter wil verder het antwoord van de Registratiekamer afwachten op de vraag of de Scientology Kerk als erkend kerkgenootschap gezien kan worden. Als dat wel het geval is, heeft de Scientology Kerk in ieder geval het recht persoonlijke gegevens van haar leden vast te leggen.

Ineke Franssen overweegt om in een aparte procedure 25.000 gulden schadevergoeding van de Scientology Kerk te eisen. Haar acties tegen de kerk zegt zij vooral te voeren om anderen te waarschuwen voor de gevaren. Volgens Franssen is de Scientology Kerk een onderneming die haar leden uitbuit. Een woordvoerster van de kerk zegt dat het Bossche ex-lid gedreven wordt door wrok.


Line

Terug
Start-page

Email: hier .