Dutch BodyThetan Organization Filler
Het verhaal van Jrgen,
ex-scientoloog

Line


Bronnen (in duits):
http://cisar.org/juergen.htm
http://accessories.purespace.de/test/

Tekst tussen vierkante haakjes
is toegevoegd ter verklaring.De hele waarheid
of
wat gebeurt er werkelijk in Scientology ?

door Jrgen


MAART 1989

Net voordat ik klaar zou zijn met mijn training als EDP technicus [dit is een niet-Scn opleiding], kwam ik in contact met de kerk in Hamburg door een folder die was verspreid door dhr. Andreas Gross op de CeBit Hannover [computerbeurs]. In de folder werd Scientology niet genoemd, het ging over gratis professionele counseling; counseling die ik overigens tot op dit moment niet heb ontvangen.

      Mr. Gross was / is een FSM (Field Staff Member van de kerk; iemand die 'in het veld' werkt), dwz. iemand die mensen binnen brengt en 5 10% commissie ontvangt van alle 'donaties' die door deze mensen worden gedaan (het gaat om 'donaties' voor 'auditing' en om cursusgelden die worden betaald door de 'uitverkorenen'; dwz mensen die op grond van de inhoud van hun portemonnee en/of hun bewustzijnstoestand voor Scientology waardig of overreedbaar worden geacht).

      Ik ontving van hem tegen betaling van DM 19,80 [pakweg 22 gulden] het boek 'Dianetics, de moderne wetenschap van mentale gezondheid'. Dit boek is de bijbel van de scientologen en wordt in hun jargon 'Boek 1' genoemd. Later werd de titel gewijzigd in 'Dianetics, the Road Map to Human Understanding'. Ik las het met interesse.

      Met de vrouw van Andreas Gross, Telse, sprak ik veel over de telefoon. Vanaf het begin kon ik goed met haar opschieten. Zij zei me steeds, "Kom toch 's naar ons centrum". Ik had geen idee waar het over ging. Van Scientology en Dianetics had ik nog nooit gehoord, en ik wilde me wel even 'uit de eerste hand' hierover laten informeren.


MEI 1989

Spoedig daarop bezocht ik, op eigen initiatief, de Hamburger organisatie, in het scientologees de 'Org' genaamd. Daar moest ik een lijst met 200 vragen invullen - door hen de 'persoonlijkheidstest' genoemd - welke een zg. OCA grafiek opleverde (Oxford Capacity Analysis; vaardigheidstest).

      Mijn grafiek zag er zo rampzalig uit dat ik automatisch dacht dat ik dringend iets moest doen voor mijn zieleheil of zoiets.

      Ik moest me met m'n 'run' gaan bezighouden [Run = zwak(ste) punt van iemands persoonlijkheid; dat wat hem runeert]. Een staflid van de publiciteitsafdeling van Hamburg (Susi Striebel) zei me dat ik er binnen 5 jaar 'geweest zou zijn' als ik er niet iets aan deed; lees: Scientology niet zou gaan toepassen en ervoor zou gaan betalen. Deze voorspelling werd geheel anders werkelijkheid dan mevr. Striebel bedoeld zal hebben. Maar daarover later meer.

      De OCA grafiek was geen zier veranderd toen ik de test nog eens deed in mei 1995. In de Hamburg Org hangen veel voor-en-na OCA grafieken aan de muur. En case [geval] liet een 10% stijging zien op al de 10 test-onderdelen kort na de Purification Rundown [Reinigingsprogramma]. Ik moet erbij zeggen dat ik niet leed aan specifieke kwalen die ik kwijt zou willen raken via een dergelijke therapie. Op dat tijdstip ging het het me niet bijzonder goed of slecht; het was meer het zoeken van een dertiger naar betekenis en richting.

      'Het vinden van de run' wordt op soortgelijke wijze op zowat iedere nieuweling toegepast. Een vriend van mij werd verteld dat hij niet in staat was tot samenwerking en dat hij er binnen 5 jaar geweest zou zijn.


Wat is de 'Run'?

Citaat uit het 'Handboek voor de Verspreiding van Scientology':

'Dissemination Drill' [Verspreidings Oefening]

Punt 1:
Kontakt de persoon: dit is duidelijk en simpel. Het betekent simpelweg: een persoonlijk contact leggen met iemand; ofwel jij benadert de persoon, of de persoon benadert jou.

Punt 2:
[Be]'handel' hem: als de persoon zich zeer openstelt voor Scientology en er naar streeft, kan deze stap worden worden overgeslagen - er valt dan niets te handelen.

 • 'Handelen' betekent hier het 'behandelen' van iedere aanval of/en vijandigheid die de persoon zou kunnen uiten naar jou of naar Scientology.
 • Definitie van 'handelen' [to handle]: controle hebben over, sturen.
 • 'Handling' bestaat uit het sturen van een verworven vaardigheid teneinde een direkt doel te bereiken.

Als de persoon is 'ge-handeld', dan volgt ...

Punt 3:
Red hem! Definitie van redden: 'beschermen tegen de run'. Voordat je iemand kunt beschermen tegen zijn run moet je uitvinden wat zijn persoonlijke run is. In principe gaat het hierom: Wat runeert hem? Wat blesseert hem. Het moet om een voor de persoon ongewenste toestand gaan waarvan hij zich bewust is of waarvan hij bewust kan worden gemaakt dat het een ongewenste conditie is.

Punt 4:
Breng hem tot begrip: is de persoon zich eenmaal bewust van wat zijn run is, maak hem dan duidelijk dat Scientology deze toestand in orde kan brengen. Je krijgt dit voor elkaar door simpelweg te zeggen dat Scientology hier toe in staat is, of, als hij meer gegevens wenst, hem te tonen hoe het mogelijk is. In deze fase aangekomen overhandig je de persoon op het juiste moment een selectiebriefje of een zakenkaartje en wijs je hem op de dienst ['service'] die het beste gevolgd kan worden om datgene waar hij mee zit in orde te brengen.

Einde citaat.


      Het pad van 'Raw PreClear', 'Raw Meat' [rauw vlees], 'WOG' of Homo Sapiens naar 'Clear' wordt door Scientology op dit moment geschat op 26 'intensives' (een 'intensive' is 12,5 uur auditing; totaal dus 325 uur). Ik weet niet of dit reel is. Ik ken namelijk een case die nog steeds niet voorbij graad 0 kwam na 40 'intensives' (= 500 uur auditing).

 • 'Raw meat' is een term die de onbedorven man in de straat aanduidt.
 • 'WOG' staat voor Worthy Oriental Gentleman, dat teruggaat op LRH's [L. Ron Hubbard, de goeroe en oprichter van Scientology en Dianetics] verblijf in India, toentertijd Engels Kroongebied, alwaar WOG werd gebruikt als minachtende term voor [inheemse] handelaren.
 • 'Homo Sapiens' wordt in Scientology ook minachtend gebruikt.
 • 'Rundowns' zijn een serie processen die worden verondersteld tot een 'eind fenomeen' te leiden [ook: eind product, EP].
 • Indicatoren zijn signalen van de PC [preClear, patint] die aangeven dat een keten [een 'chain'] is ontladen of dat een proces is voltooid.

Kommentaar:
De auditor besluit in de sessie of de indicatoren worden gekenmerkt als goed (GI = goede indicator, VGI = very good indicator) of als slecht (BI = Bad Indicator). Hij is ook degene die als enige mag beslissen of en wanneer de sessie mag worden beindigd.


 1. Eind fenomeen van Graad 0: kan met iedereen vrij over alles praten.
 2. Eind fenomeen van Graad 1: in staat de bron(nen) van problemen te herkennen en deze te laten verdwijnen.
 3. Eind fenomeen van Graad 2: vrij van de vijandigheden van het leven.
 4. Eind fenomeen van Graad 3: vrij van negatieve emoties uit het verleden en in staat om naar de toekomst te kijken.
 5. Eind fenomeen van Graad 4: zich uit vastgeroeste situaties kunnen bevrijden en in staat nieuwe dingen te starten.


De 'Brug' leidt [in eerste instantie] tot de toestand van 'Clear'. Wat 'Clear' precies betekent, wordt later uitvoeriger besproken.

26 'intensives' met een prijs van 4.500 DMark in de Hamburg Org is 117.000 DMark [grofweg fl. 130.000].

Bovenop deze vaste prijs (zie verderop) was een 'scholarship' noodzakelijk, dwz het voltooien van alle Academie-graden, prijs: 140.000,- DM (fl. 155.000).

In FLAG, het centrum en hoofdkwartier van Scientology gevestigd te Clearwater (Florida, USA), het "Mekka van de Technologie", kostte het $155.660 [3 ton] (inclusief minimaal 6 maanden hotelkosten) om 'Clear' te worden. Maar ook hier werd er niets gegarandeerd. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen case.

Regel 1: De Technologie werkt altijd;
Regel 2: Zo niet, dan treedt regel 1 in werking!


      Ikzelf ontving in totaal 17 'intensives', dat is 212,5 uur; mijn status op de 'Bridge' was, volgens de technische evaluatie van najaar 1995: begin maar weer van voren af aan!


De 'Bridge' [brug] is de studie / trainings route naar 'Clear'; bedacht in jaren "60 door L. Ron Hubbard (ook wel LRH), welke hij later [vaak] wijzigde; het is ook een opeenvolging van 'rundowns' (bepaalde blokken met 'auditing') die verondersteld worden te leiden tot 'Clear' en verder. De eerste is de 'Purification [reinigings] Rundown'. Die heb ik in totaal 3 keer gedaan.

Opmerking van Astrid v. Rnn, Ethiek Officier, tegen mij in september 1990:

"Iedereen, ook jij, is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen case".

Maar ik zal chronologisch verder gaan.


MEI 1989

In de Org was de eerste cursus die ik deed, de Communicatie Cursus, meer precies de STCC (Succes door [through] Communicatie Cursus), die redelijk goedkoop was (160 DM).

      Al de aandacht van de staf deed me erg goed. Ik had het gevoel op n of ander manier tot een gengageerde gemeenschap te behoren; een gemeenschap die streefde naar een werkelijk-de-moeite-waard doel voor zowel het individu ('Clear') als voor de gemeenschap ['Clearing the Planet'].

      Kort voor het geplande einde van mijn beroeps- opleiding in juli 1989 probeerde mevr. Charlotte Mittendorf - die toen 'registrar' [verkoopster] was en thans auditor in de Hamburg Org - mij om te praten mijn opleiding te staken danwel mijzelf medisch te laten afkeuren. Ze kende zelfs een dokter die dit voor mij kon regelen. Ze benadrukte dit met de woorden, "de Brug op gaan is het belangrijkste in het leven."

      Het aller-belangrijkste echter, daarvan ben ik nu overtuigd, zijn de statistieken van de organisatie, dat wil zeggen de GI (Gross Income, Bruto Inkomsten). De GI van de Hamburg organisatie in de zomer van 1990 bedroeg zo'n 400.000 DM per week (~450.000 gulden), de GI van de FLAG organisatie in Florida was rond de $1.600.000 [~3,2 miljoen gulden] per week. Dit laatste bedrag hoorde ik persoonlijk van een Class 12 auditor, n der hoogst getrainde auditors ter wereld.

Opmerking: Ik ken zijn naam.

      De Scientology week loopt van donderdagmiddag 2 uur tot de volgende donderdagmiddag 2 uur. Dit is willekeurig gekozen, zodat men een tijd-spanne heeft om statistieken over van alles en nog wat op te maken, in hoofdzaak echter over geld-inkomsten.


JULI 1989

Na de afsluiting van mijn beroepsopleiding besloot ik de Purification Rundown te doen (3.000 DM; 3.400 gulden), die de eerste en laagste stap is op de zogeheten 'Brug naar de Totale Vrijheid'. De 'Brug' is een (studie)route bepaald door L. Ron Hubbard, later [vaak] door hem gewijzigd, of een opeenvolging van 'rundowns' (bepaalde auditing blokken) die worden verondersteld te leiden tot de staat van 'Clear' en hoger.

      Een 'Clear' is, volgens LRH, een persoon die niet langer zijn 'reaktief verstand' heeft, dwz. een destruktief onbewuste. Ietwat te vergelijken met Freud's 'ES'.. Daarna komen op de 'Brug' de zg. OT niveau's. (OT betekent Operating Thetan, een wezen dat zonder lichaam kan opereren of handelen).

      De PC [PreClear, nog niet Clear, dus op weg daarheen] wordt 'case gain' [case winst] beloofd.

Verklaring:
Een 'case' [geval] is de som van alle aberraties (afwijking van standaard of rationeel gedrag) die een persoon heeft en die hem ervan weerhouden zijn 'analytische verstand' ten volle te gebruiken. Dat kunnen zijn: "angsten, depressies, psychosomatische ziekten of niet-in-staat-zijn met een meisje te praten" (oorspronkelijk citaat van LRH). 'Case gain' is dan de winst die een persoon, de PC (spreek-uit: prie klier = Pre Clear) heeft, wanneer deze n of meer van deze toestanden voorgoed kwijt raakt. Hoe dan ook, dat is wat de gladde reclame van Scientology belooft.


Opmerking:
Als mijn toon in dit rapport soms wat cabaratesk wordt, dan is dat niet bedoeld om individuele PC's of auditors af te vallen. Het is mijn wijze om hiermee af te rekenen en soms doet het pijn om te lachen.


      Meteen na mijn afstuderen als EDP-vakman, nam ik de eerste Purification Rundown, 'Purif' in 't kort. Dit duurde ongeveer 2 weken. De Purif komt neer op het dagelijks zo'n 4 uur in de sauna zitten in de Hamburg Org, en het innemen van grote doses vitamines en andere, minder goed bekende substanties. Ik had er werkelijk vertrouwen in.


EIND AUGUSTUS 1989

Kort na de 'Purif' leende een vrouwelijk staflid van de Hamburg Org mij zo'n 4.500 DM [fl. 5.000] zodat ik een zogeheten 'Life Repair' [levensreparatie] kon volgen. ("Life Repair kan veel helderheid brengen in het leven van een PC" - LRH).


Opmerking:
Dit "kan" vindt men zeer vaak in advertenties voor Scientology diensten. Het betekent waarschijnlijk "We zijn er niet zeker van, maar onder ideale omstandig- heden, met genoeg geld, enzovoorts, zal auditing waarschijnlijk een bepaalde verandering te weeg brengen."


      Ik heb het bedrag voor 'Levens Reparatie' in gedeelten terugbetaald. Dit was het begin van mijn schulden in Scientology. Daarnaast betaalde ik dhr. Gross 1.200 DM voor een 'intensive' (= 12,5 uur professionele counseling).


SEPTEMBER 1989

Ik ontving het blok van 25 uur auditing voor 'Levens Reparatie' gedurende deze maand; hiertoe reisde ik heen en weer tussen Hamburg en mijn woonplaats Braunschweig; 's-nachts verbleef ik bij vrienden of scientologen, wanneer nodig.


SEPTEMBER - DECEMBER 1989

In de Hannover Org (toen op Boedeckerstraat, thans op Hubertusstraat 2, 30169 Hannover) nam ik enkele kleine cursussen, kocht ik vele cassettes en boeken, en beleefde ook het genoegen van een 'Ethics(=beoordeling!) handling'.

      De dienstdoende Ethiek Officier (veel van de militaire termen in Scientology komen uit LRH's geschiedenis als scheepskaptein; hij liet zichzelf bv graag 'Commodore' noemen) mw. Kathi Runge, droeg mij op alle 'overts' (slechte daden in de meest algemene zin) vanaf mijn kindertijd op te schrijven. Dat loopt van 'snoep gestolen' via 'vriendin bedrogen' tot 'massa- moord', kortom het hele spectrum. Later worden daar nog vorige levens bijgevoegd.


Opmerking:
Ik wil niet zeggen dat deze of soortgelijke daden mij op n of andere manier hebben geschaad. Feit is, niettemin, dat de individuele Org's mij zouden kunnen afpersen met deze documenten nadat ik ge-excommuniceerd was. Maar daar ben ik niet bang voor. Ik weet tenminste van n geval van een moord die werd bekend tijdens een auditing sessie, maar de auditing ging gewoon door. Ik waardeer deze geheimhouding - of het biechtgeheim waartoe Kerk zichzelf verplicht - positief noch negatief, maar ik merk op dat zeer, zeer veel vertrouwen wordt verwacht van individuen in de kerkleiding en haar organen.

      Vandaag heb ik dat vertrouwen niet meer!


Opmerking:
Tot en met Augustus 1990 nam ik uit vrije wil deel aan alle 'handling' en akties, of het nu in Ethiek was of in de Auditing-afdeling van Hamburg, Hannover of FLAG. Niet nadien. Zie verder.


DECEMBER 1989 / JANUARI 1990

Genspireerd, en gevangen in een bepaalde, ondefinieerbare fascinatie besloot ik naar Hamburg te verhuizen vanwege Scientology en de Hamburg Org, om daar naar werk te zoeken, en om de 'Brug' op te gaan.

      Mijn zoeken naar werk duurde niet lang vanwege mijn zeer goede kwalificaties als wiskundige en EDP technicus.

      Nadat de werkovereenkomst was getekend reden dhr. en mw. Gross met mij naar mijn ouders (januari 1990) met de bedoeling om van hen een lening van 75.000 DM te verkrijgen. Dit bedrag was bedoeld als aanbetaling voor mijn 'Brug' bij de Hamburg Org. Ik was het hier mee eens omdat ik van mijn salaris wel 1.000 DM per maand kon missen voor rente en afbetaling. Er werd een hypotheek afgesloten op het huis van mijn ouders. Ik moest instaan voor de afbetalingen, en deed dat ook.


JANUARI 1990 tot JUNI 1990

Allereerst betaalde en nam ik 9 auditing 'intensives' van 12 1/2 uur per stuk voor 4.500 DMark elk. Dat betekent dat ik 40.500 DM (~45.000 gulden) uitgaf in 5 maanden; daarbij niet meegeteld de 22.300 DM die ik direkt aan dhr. Gross betaalde voor de Academie Graden.

DM 40.500
DM 22.300
----------- +
DM 62.800 [~70.000 gulden]


UITLEG

- Academie graden
- Rundowns
- PTS typen

Academie graden:

Dit zijn de stappen op de Brug die je moet doen om zelf auditor te worden. Ze bestaan uit training van Class 0 tot [en met] Class IV auditor in de zogenaamde Academie van een bepaalde Org. Ze kunnen niet worden meegenomen naar een andere Org als je verhuist - of om andere redenen.

      De genoemde betaling voor de Academie graden maakt een 'gereduceerde' prijs mogelijk van 4.500 DM per 'intensive', welke anders 9.000 DM zou hebben gekost (7.200 DM voor leden van IAS). In Flag is de prijs $7.000 [fl. 14.000] per 'intensive' ($5.600 voor IAS leden). [IAS = International Association of Scientologists].

      Als men behandeling verkiest door hoger opgeleide 'auditors', dan moet de verwachtingsvolle 'PC' minstens $1.000 (IAS prijs) neertellen; dat is zo'n 1.200 DM [ruim 1.350] per uur!

      Ik gaf dus, alles bij elkaar, ~62.800 DM uit; dit komt neer op 1 2 keer een gemiddeld jaarinkomen. De kerk belooft (zie de introduktie video) dat men door het opgaan van de Brug vaardiger wordt, waardoor je meer zult gaan verdienen, zodat bedragen van 6 cijfers zich vlot terug zullen verdienen. Ik ken persoonlijk tenminste n uitzondering op deze regel, namelijk ikzelf. Eerlijk gezegd ken ik niet n scientoloog, buiten die van de wervingsafdeling van Flag, die kan bevestigen dat deze belofte voor hem is uitgekomen.

      Op de zelfde manier worden er bv bij Narconon te Itzehoe 'processen' van 12 uur op PC's toegepast door nauwelijks opgeleide auditors - net zolang totdat de PC eindelijk 'goede indicatoren heeft' (Narconon centra zijn afkickbedrijven van Scientology). Het is te hopen dat de PC's / verslaafden zo verstandig zijn om 'goede indicatoren' voor te wenden omdat zij anders, tot op de dag van vandaag, nog steeds heen en weer zouden lopen van muur tot muur om deze aan te raken. Dit is daadwerkelijk een 'process' van Scientology: SOP 8C [Standard Operating Procedure Control].

      Annegret Biermann, een 'registrar', heeft me later vertelt dat ik nog geluk heb gehad dat ik pas in de 90-er jaren met Scientology ben begonnen. In de begintijd van Scientology zijn er cases geweest die enige honderden uren zijn "over-run'd". Dit betekent dat de auditor gewoon doorging met de 'processen' omdat hij het 'eind fenomeen' ervan helemaal niet had opgemerkt! Natuurlijk op kosten van de PC, wie anders (100 uur auditing, gegeven door een junior auditor, kost, in de goedkoopste Org, tegen de gunstigste tarieven, 36.000 DM).

      Na iedere sessie wordt je door een 'Examinator' ondervraagd. Hij is degene die moet testen of de PC inderdaad 'zeer goede indicatoren' heeft gehad. Dit testen vindt plaats met behulp van de 'E-meter' - de wijzer ervan wordt veronderstelt op een bepaalde manier te bewegen als de sessie goed is geweest. De ge-examineerde krijgt het resultaat niet te zien. Op een stuk papier wordt iets geschreven als: "VGI's, F/N (Floating Needle), Toonarm positie 2.3 ".
      Met de 'Toonarm' wordt de gevoeligheid van de E-meter ingesteld; de E-meter is in feite een verfijnde Ohmmeter, een huidsweerstandmeter.

      Dit is het wat mij altijd werd gezegd bij de examinator, k als ik me niet zo goed voelde. De examinator vraagt trouwens niets, hij heeft slechts aandacht voor de positie van de naald van de E-meter. Ik ken geen enkele case die vanwege slechte indicatoren terug moest in sessie. En dat al helemaal niet van cases die geen [al betaalde] auditing uren meer tegoed hadden, of geen geld meer hadden.


Tussen januari en juli 1990 deed ik de volgende

Rundowns

 1. De Objectieve Processen

  Volgens de beloften van de 'Graden Kaart', ofwel de 'Brug naar de Totale Vrijheid', is het Eind Fenomeen [of 'Eind Product = wat er bereikt wordt met deze rundown] van deze akties: "Volledig georinteerd in het heden van het physieke (dwz materile universum).


 2. De Scientology Drug Rundown (SDRD)

  Het Eind Fenomeen van deze aktie is: "Bevrijd van de schadelijke gevolgen van drugs, medicijnen of alcohol.


 3. PTS Rundown

  Het Eind Product van deze aktie is: "Iemand die niet meer door elkaar geschud wordt [kan worden] door het leven, dwz geen last meer heeft van 'ups en downs'; iemand die zijn 'case gain' (zie eerder) nooit meer kwijt zal raken.

  Uitleg PTS: Potential Trouble Source, iemand die moeilijkheden veroorzaakt [kan gaan veroorzaken] voor Scientology.


PTS typen

Er zijn 10 soorten "PTS'ness": A t/m J. [Opmerking Jeta: er zijn er meer volgens de 'tech'; hierna wordt aangehouden wat Jrgen heeft opgeschreven]

Citaat uit Hubbard Communications Office Policy Letter, dd. 26-10-1964R, 'Beleid aangaande Lichamelijke Genezingen, Geestesziekten en Bronnen van Problemen":

PTS Type A:
Personen die nauw verbonden zijn (huwelijkspartner, familieleden ed) met mensen van wie bekend is dat zij vijandig staan tegenover mentale of spirituele behandelingen, of tegenover Scientology.

PTS Type B:
Criminelen met een officiel strafblad.

PTS Type C:
Personen die gedreigd hebben Scientology voor de rechter te dagen, tegen te werken of aan te vallen.

PTS Type D:
Cases die anderen verantwoordelijk houden voor hun eigen toestand.

PTS Type E:
Personen die niet uit eigen vrije wil ge-auditeerd (willen) worden.

PTS Type F:
Personen die alleen ge-auditeerd willen worden om te zien of Scientology werkt; zoals bv. verslaggevers.

PTS Type G:
Personen die eisen dat zij en hun case worden geholpen.

PTS Type H:
Personen die een 'open geest' tov alles hebben.

PTS Type I:
Personen die geloven dat niets of niemand echt beter kan worden of zich kan verbeteren.

PTS Type J:
Personen die proberen Scientology te beoordelen of er onderzoek naar (laten) doen.


De volgende gebeurtenissen plaatsen het bereiken van deze 'Eind Produkten' in het volle daglicht!


EIND MEI 1990

De senior C/S (Case Supervisor) van de Hamburger Org zei dat ik de CCRD zou moeten nemen. (CCRD = Clear Certainty RunDown = de Clear Zekerheids RunDown; eind produkt: de PC is er zeker van dat hij 'Clear' is; of dat hij dat niet is). Dwz. er moest worden getest of ik de toestand van 'Clear' al had bereikt. Hier verheugde ik me zeer op, want Clear is het [eerste grote] gewenste eindprodukt binnen Scientology.

      Maar het fenomeen zelf waaraan de PC merkt of hij deze toestand heeft bereikt of niet, wordt vertrouwelijk gehouden. Men moet het zelf uitvinden. Ik weet het nu, het is: "Ik stel me m'n reaktieve verstand voor en creer het daarom voortdurend zelf!'. Met andere woorden: iedere abberatie, neurose, enz, is simpelweg ingebeeld!

      Op deze manier wordt al het ge-auditeer op de hele 'Brug' voor velen een raadsel-spelletje: "Ben ik nu Clear of niet?" Het levert wel geld op, of niet soms?


Wanneer iemand zover is dat hij de CCRD mag doen, zal hij al het mogelijke in het werk stellen om voor 'Clear' te attesteren [melden/bewijzen dat hij 'Clear' is].
      Hij zal misschien 10 anderen op de 'Brug' brengen, om van de provisie ervan zijn eigen Scientology opleiding te bekostigen.
      Hij zal leningen afsluiten tot het niet meer kan - wat doen menselijk lijden en wereldse bankschulden ertoe!
      "Als ik maar eindelijk 'Clear' ben, dan word ik hopelijk toegelaten tot de O.T. [Opererende Thetaan] niveau's (mits ik maar zeer braaf, ethisch en stinkend rijk ben), want daarmee zal ik me ...", zo hopen velen, "... definitief kunnen bevrijden van deze gehate gevangenis planeet. Ik zal dan m'n lichaam kunnen verlaten dat ons slechts lijden, pijn en sex bezorgt".

      Mij zijn cases bekend die 4x de CCRD hebben gedaan - die elke keer tenminste enkele duizenden DMarks kosten, zo niet 10.000-en DM's, de vele 'Setups' (voorbereidende auditing) niet meegerekend. En nog steeds hebben zij de 'Staat van van Clear' niet bereikt, dwz. het raadsel- spelletje niet uitgespeeld. Het bereiken van deze Staat, welke alleen Boeddha en naar men voorspiegeld LRH op eigen kracht hebben bereikt, is een beslissend criterium binnen Scientology.

      Want deze staat heb je nodig om uiteindelijk OT-VIII (Opererende Thetaan Niveau 8) te kunnen worden, zodat je vazen op afstand kunt breken, doden opwekken, het laten sneeuwen, de tijd stop zetten, en ruimtereizen maken. (Bron: 'OT verschijnselen' in 'Advance' magazine, Copenhagen). Jan Modaal, Homo Sapiens, dit is toch wat u altijd al wilde, of niet soms?

      Vanaf $300.000 [~6 ton] bent u lid van de club 'Hoera'. Met menselijke behoeftes hebben we niets meer te maken, want u bent tenslotte genoegelijk een Thetan, een lichaamloos niets, dat slechts observeert en postuleert [iets voorstellen en weten dat het werkelijkheid wordt]. Het verruilen van uw lage en botte sexualiteit voor iets willekeurigs is veel beter voor u en voor onze portemonee. Voor al het overige geven wij u een pop. Laat dit u duidelijk zijn, meneer Normaal, anders bent u PTS A t/m J, of toch tenminste een WOG! Maar we kunnen zelfs niet om u lachen, we kunnen slechts medelijden met u hebben.

      Iedere scientoloog in de wereld werkt er vol ijver aan, en geeft er veel geld aan uit, dat ook de hoogste niveau's, OT 9 en OT 10, eindelijk zullen worden vrijgegeven. LRH heeft die hoogste stappen op de 'Brug' nog tijdens zijn leven ontwikkeld, maar deze worden achter slot en grendel gehouden tot de mensheid eraan toe is, dwz wanneer het Internationale Management in Los Angeles meent dat dat moment gekomen is.

      Dit neemt niet weg dat men OT 9 en 10 al kan betalen! (prijs: ongeveer $10.000 per stap). Ik ken enige mensen die dat al hebben gedaan. Wat er op deze niveau's gebeurt is volstrekt onduidelijk en wordt bewust geheim (vertrouwelijk) gehouden, want het zou vevelend zijn als je dat nu al zou weten. Trouwens, iedere PC of 'pre OT' (iemand die 'Clear' maar nog niet OT is) mag alleen ingelicht worden over de situatie op zijn niveau op de 'Brug'. En mag dus met niemand die lager op de Brug is spreken over wat er op hogere niveau's wordt geleerd. Een OT 2 mag niet aan een OT 1 vertellen waar OT 2 over gaat.
      OT 1 bestaat overigens uit slechts 1 enkel 'proces': "Ga naar buiten en spot een persoon!" ['spotten' als in 'vliegtuigen spotten'].

      Zo wordt de hoop van mensen op een hogere zingeving uitgebuit, bewust gestimuleerd en geraffineerd verpakt, handig gekoppeld aan een verlangen naar macht en status (ik ben verder op de 'Brug' dan jij!). Velen worden eenzame strijders op de 'Brug' en nemen instemmend op de koop toe dat anderen er vanaf donderen, om daarna deze met-niets-vertrekkende geloofsgangers na te kijken. Alleen mag men dat niet hardop zeggen, een ander zou het kunnen horen.

      Dit neemt niet weg dat de OT niveau's voor elke PC die bezig is met de lagere niveau's en daarvoor een lening van 5 cijfers heeft afgesloten, het aantrekkende, hoogste doel zijn - ook al zorgen die OT niveau's ervoor dat iemands innerlijke lampje uiteindelijk uitgaat. Iedereen die niet meedoet aan de speurtocht, aan de opbouw, en aan het 'doneren' is een WOG, een hopeloos geval, eentje die "het niet eens probeert" (Tech Dictionary). Zij gaan door met betalen, en blijven hopen. De PC die uiteindelijk het Clear examen haalt moet er voor tekenen dat hij deze informatie geheim houdt, dit op straffe van een Suppressief Persoon Verklaring.

      Het favoriete dreigement onder scientologen is "Je sluit jezelf buiten het eeuwige leven" als je je slechte daden niet opschrijft, als je niet genoeg geld betaald voor auditing, als je informatie naar buiten brengt, enz. Ze zijn doodsbenauwd voor een toekomst op deze 'gevangenisplaneet', voor rencarnatie, en voor de komende donderdag wanneer de statistieken moeten worden ingeleverd.

      Als het goed met me ging werd er steeds meer geld van me geist. Als het slecht met me ging werd ik er uit gepikt en beledigd, en verwees men mij naar de Ethiek afdeling, waar ik mijn 'overts' (slechte daden tegen Scientology) moest opschrijven, daarover later meer.


JUNI 1990

Tijdens deze CCRD [Clear Certainty RunDown] werd ik zodanig van het kastje naar de muur gestuurd - tussen de Senior C/S [Case Supervisor], de vrouwelijke auditor en de Ethiek-afdeling - dat ik aan niets anders meer kon denken, en zelfs een week vrijaf moest nemen van mijn werk.

      Toen deze Rundown bijna was beindigd overtuigde dhr. A. Gross, samen met de registar mevr. T. Rempke, mij ervan ng een lening van 45.000 DMark [50.000 gulden] op te nemen. Ik was nu bijna 'Clear' en deze conditie [toestand] moest natuurlijk 'gestabiliseerd' worden.

      Daartoe reed A. Gross mij naar mijn ouders. Hij vertelde hen over mijn rottige 'reaktieve verstand' dat mij beslist, ook in mijn beroepsleven, zou hinderen wanneer ik geen verdere 'stappen' (auditing) zou betalen. Het lukte hem inderdaad mijn ouders er toe te bewegen zich borg te stellen voor het bovengenoemde bedrag.

      Daarna had ik een maandelijkse vaste last (hypotheekrente en premies voor de lening) ter hoogte van 1.400 DM op een maandloon van 2.800 DM. Van deze nieuwe lening betaalde ik 19.500 DM (21.500 gulden) voor verdere auditing. De volgende dag ging ik 'in sessie' en de CCRD auditor, Anita Stefens, vertelde me kort en bondig dat ik de toestand van 'Clear' nog niet had bereikt, maar dat me dat spoedig zeker zou lukken. Ik was woedend en teleurgesteld.

      Ik blokkeerde de laatst betaalde cheque. Meteen daarop werd ik weer in een 'auditing sessie' geroepen, waar men iets deed waardoor ik de cheque weer vrij gaf. Achteraf weet ik feitelijk niet meer wat daar precies is gebeurd. Dhr. A. Gross toonde voor het eerst zijn ware gezicht: "Moet ik soms kwaardaardig worden?" vroeg hij aan zijn vrouw in mijn bijzijn. Hij eiste dat ik de volle 45.000 DM aan de Hamburger Org moest betalen. Alleen dan kreeg hij rechtstreeks de 10% commissie, nodig om zijn toenmalige woning te betalen. (zie de FSM policy; beleid mbt Field Staff Members).

      In deze periode (van februari tot juli 1990) werkte ik als wiskundige voor een speelautomaten bedrijf. Achteraf kan ik alleen zeggen dat ik me gedroeg alsof ik gehypnotiseerd was door het begrip 'Clear'. Waarschijnlijk was ik bereid geweest een hogere lening te nemen. Een andere FSM, Monika Wienicke, een OT8 van 'FLAG' [het 'vlaggeschip' van de 'Sea Org'] die mijn ongenoegen over de voortgang van zaken in Hamburg onderkende en uitbuitte, wist me te overreden 12.000 DM aan haar te betalen, waarvoor ik 25 uur 'auditing' in FLAG plus 2 weken hotel kreeg. En nog eens 9.000 DM werd van mijn Hamburgse auditing-tegoed overgeboekt naar FLAG, hetgeen in Hamburg behoorlijk kwaad bloed zette. "Zo gemakkelijk laten we je hier niet weggaan" (Ruth Maib, HGC = Hubbard Guidance Center = auditing- afdeling). "Die nemen niet iedereen" (A. v. Rnn).

      Mevr. Wienicke nam dezelfde vlucht naar Tampa [Florida] als ik. Het is mogelijk dat ze ook daarvoor een provisie incasseerde. Ik vloog er op 18 juli 1990 heen en ontving 2 'Intensives' (= 25 uur 'auditing').


In FLAG

Allereerst werd me opgedragen een 'affidavit' te schrijven (= een gezworen getuigenis) waarin ik moest vertellen dat eerdere, andere therapien mij hadden geschaad maar dat Scientology mij alleen maar goed had gedaan. Ze hadden daar een publieke notaris voor ['notary public'] die de getuigenis gratis mee ondertekende. Ik schreef dit affidavit tegen mijn zin, maar moest wel omdat het verkrijgen van de verdere, reeds betaalde 'auditing' hiervan afhankelijk werd gesteld.

      Nadat Charlie Bills, de directeur van FLAG HGC, mijn zelf in de koffer meegenomen 'Folder' (dossier) had doorgenomen, deelde hij me mee dat de CCRD [Clear Certainty RunDown] die ik in Hamburg had ontvangen, van het begin tot het einde vol fouten zat. Het was verkeerd voorbereid en niet afgesloten. Ik vroeg of men dan niet aan de hand van de beschikbare documenten kon bepalen of ik nu 'Clear' was of niet. Hij zei: "Uit DEZE Folder kan er helemaal niets worden opgemaakt." De verantwoordelijke auditor zou zeer spoedig naar FLAG worden geroepen, ter correctie.

      Naar mijn weten is dit tot op heden niet gebeurd. Wat er wel gebeurde, zoals ik later merkte, was dat alle in Hamburg gegeven CCRD's uit die periode opnieuw werden bekeken = moesten worden overgedaan. Natuurlijk op kosten van de betrokken PC's, dat spreekt voor zich, dus in mijn geval op mijn kosten.

      Over het onderwerp 'wie betaald wat en wanneer' zegt LRH: "Wij geven geen korting op auditing, het is niet onze schuld dat mensen een reaktief verstand hebben." (Zie ook HCOB 'Kortingen'). Met andere woorden: niks zonder poen, en wanneer jij klem zit door foutieve auditing, wordt je allereerst naar de kassa geroepen. Daartoe nog een citaat uit Hubbard's 'Policy Letter' ('Richtlijnen voor Lichamelijke Genezing, Geestesziekten en Bronnen van Problemen' HCOB 26.10.1964R) :

" Scientology werkt. Dat hoef je niet aan iedereen te bewijzen. Weet je, mensen verdienen Scientology namelijk niet als Goddelijk Recht, ze moeten het verdienen. Dat heeft voor elke filosofie die probeerde de mensheid te verbeteren, gegolden."


Opmerking:

 • HCOB = Hubbard Communications Office Bulletin = een bulletin komende van Hubbard's communicatie-bureau (door LRH zelf geschreven mededelingen) [over de 'tech', -J- ].
 • HCOPL = Hubbard Communications Office Policy Letter: dwingende bestuursrichtlijnen.


      In FLAG werden dus de totale 25 uur auditing die ik had betaald, gebruikt om fouten of misstappen die de Hamburger Org had begaan gedeeltelijk te corrigeren. Ik verlengde mijn verblijf 2 maal met 1 week, daar de 'processen' uitliepen (hierdoor verloor ik later m'n baan). Ondanks het verlengde verblijf kon de echte CCRD niet worden uitgevoerd. Toch keerde ik, in augustus, in een goede stemming terug naar Hamburg. Ik wist toen nog niet wat mijn bank en mij werkgever al lang wisten: ik was ontslagen.


DE INEENSTORTING

15 AUGUSTUS 1990

Na mijn terugkeer uit FLAG gebeurde er het volgende. Meteen na terugkeer van het vliegveld Fuhlsbttel vernam ik (thuis (Lokstedt), per telefoon) dat mijn vriendin - ook scientoloog - met een ander was, en, per brief, dat ik op staande voet was ontslagen. Ik werd lichamelijk zeer ziek, had koorts en pijn in de borstkas.

      Na drie weken was ik wat hersteld. In die periode belde dhr. Gross me regelmatig op om me uit te schelden.

      Het was een groot verraad geweest aan de Hamburger scientologen om naar FLAG te gaan. Feitelijk was het echte verraad dat hem 2.000 DMark commissie was ontgaan, geld dat Monika Wienicke had gekregen. Dhr. Gross zei dat ik volledig zelf de schuld was aan mijn ineenstorting. Het zou de wraak zijn, de 'motivator' voor/van mijn gedrag (letterlijk) en het was me terecht overkomen. Er was zelfs een passend Scientology-woord voor mijn situatie: een
'cave in':
mentale en/of lichamelijke ineenstorting zodanig dat het individu niet meer zelfstandig kan funktioneren (en betalen) (Technisch Woordenboek Scientology).

      Dit fenomeen lijkt tot de wereld der quasi- verschijnselen binnen Scientology te behoren; het is kennelijk 'ge-implanteerd' - persoonlijke pech of noodlot veroorzaakt door het eigen gedrag; of, zoals zij het stellen: zelf 'pulled in'.


Toen ik Andreas Gross, die ik als mijn vriend beschouwde, zei dat hij wat grootheid moest betonen, antwoordde hij: "Jij moet je eens wat van je kleinheid bewust worden. Zonder de groep ben je niets." De betrokken FSC (FLAG Service Consultant) Heidemarie zei dat ik meteen weer naar FLAG moest. Ik was echter volkomen platzak en werkeloos, had geen werkelijk vrienden binnen Scientology meer - zo ik die al had gehad - en geen baan. Ik wilde domweg niet begrijpen wat ik nu wel weet:

      Als je in de problemen zit en/of geen geld meer hebt, heeft geen enkele Scientoloog op de wereld nog interesse in je. Dat is het wat de 'technologie' voor je doet. Een [belangrijk] motto van Scientology is: "Straf de Downstat[istic]s en beloon de Upstats!"

Uitleg:
Upstats zijn mensen met een hoog inkomen of veel geld; geld dat aan Scientology wordt uitgegeven. Downstats zijn mensen zonder geld, zonder baan, minder-validen en derde wereld bewoners. Niemand kan of wil zich om hen bekommeren, althans niet voor zolang het duurt.


EIND AUGUSTUS 1990

Hopende op hulp, bezocht ik de Hamburger Org. Daar voelde men zich niet verantwoordelijk. Wel werd ik in de gelegenheid gesteld een fax naar FLAG te sturen waarin ik mijn situatie beschreef en om hulp verzocht. Dit verzoek werd enkele dagen later door mijn FLAG C/S [Case Supervisor], of wie dan ook, als volgt, handgeschreven, beantwoordt:

"Breng je leven op orde, pas Ethics toe in je leven en meld je zo spoedig mogelijk bij FSO (FLAG Service Organisatie) om de volgende stap te betalen."
(het ging hier om 4 'auditing intensives' ($21.000) volgens de 'Tech Estimation' [Technische Inschatting van de case]; intensives die ik een maand later ook heb gedaan).

      Er was me in FLAG een zg. 'E-meter' verkocht (een soort hulpmiddel bij 'geestelijke raadgeving; 6.000 DMark; "heb je beslist nodig voor je Brug"). Die wilde ik verkopen aan een andere scientoloog (Stefan Knig) om tenminste enige tijd te kunnen overleven. We waren het al over de prijs eens en ik belde hem de volgende dag op.

      Hij zei me dat hem de aankoop van de E-meter was verboden door de Ethiek afdeling omdat alleen de kerk E-meters mocht verkopen; later bleek dat dit valse informatie was - bewust verstrekt.

      Daarnaast merkte ik, toevallig, dat A. Gross met Stefan Knig was overeengekomen dat ik een IAS-lidmaatschap-voor-het-leven nodig had (= $2.000, waarvan $200 voor bemiddelaar A.G.). Natuurlijk alleen om mij te helpen!

      Dit was - achter mijn rug om - besloten tijdens mijn aanwezigheid op FLAG.

      Dhr A.G. stond vlak voor zijn bankroet en had elke cent FSM commissie nodig die hij kon krijgen. Hij moest toch op n of andere manier zijn woning van 4.000 DMark in Hamburg 76 financiren.

      Nadat ik mijn wrevel over het verkoopverbod had geuit tegenover de Bookstore Officer (boek,- en utility verkoper) en ik voor de eerste keer de geldbelustheid en de vermoedelijke arrogantie van de kerk bespeurde, schreef ik een zogeheten 'Knowledge Rapport' [Verplicht verklikkersverslag] over hem. Deze rapporten gaan routinematig naar de Ethiek afdeling van de betrokken kerk.

      En van de Ethiek Officieren van de Hamburger Org, mw. Lehman, riep me bij zich en bezorgde me een grote schrik! Ze kenmerkte mij als een 'Ethics Particle' ('Ethics Bait' = constant 'on-ethisch' persoon). Ze schreef een zg. 'Ethiek Order #911':

"Het wordt je verboden de Hamburger Org binnen te gaan en je mag alleen contact hebben met de Ethiek afdeling van Hamburg of die van FLAG."

      Charlotte Mittendorf zei dat mijn ineen-storting door mijn eigen on-ethische gedrag kwam en door onderdrukking door iemand of iets, dus 'PTS-ness' [Potential Trouble Source-ness], onderwijl een betekenisvolle grijns niet onderdrukkend. Dit was dus dezelfde persoon die me een maand eerder had verteld: "Het [Scientology] zal je helpen, zo niet, dan mag je me neerschieten!"

      Ze zei dat ik beslist PTS was. Ik had geen cent meer over, was werkeloos, zat in de schulden, was alleen, en begon een alkohol-probleem te krijgen. Citaat L. Ron Hubbard: "Scientology is het spel waarin iedereen wint."


SEPTEMBER 1990

Ik leefde van een uitkering van de sociale dienst, een soort van toevluchtsoord voor de 'Downstats'. Daar ging ik naar toe om mijn maandelijks bedrag voor levensonderhoud op te halen (500 DMark); ook m'n laatste salaris van (2.800 DM) ontving ik nog. Daarvan - en van een lening van mijn vader die nog altijd niet wist en niet mocht weten (van mij) wat er feitelijk aan de hand was - ging ik nog een keer, voor een week, vol hoop, naar FLAG. Ik was er nog steeds van overtuigd dat men daar in het 'Mekka der Technologie' mijn case zou weten op te lossen.


12 - 19 SEPTEMBER 1990

Daar werden mij door de Ethiek afdeling een paar dingen duidelijk gemaakt. Ik kon nog 1 uur auditing krijgen, meer tegoed had ik niet (dwz betaald). Een 'Case Sort Out', een reparatie van de gemaakte fouten, had me nog eens $21.000 gekost, om maar te zwijgen over de hotelrekening van $500 per week. Direkteur Processing Barbara van FLAG: "Je kunt nooit genoeg geld hebben voor FLAG!"

      Het enige resultaat van de reis naar FLAG was een briefje aan de Hamburger Org geschreven door de Ethiek afdeling van FLAG, aldaar geheten P/MAA (Public Master at Arms = Wapenmeester!), waarin stond: "Wees wat aardiger voor hem, hij is 'over-gestimuleerd'." Niemand kon me uitleggen wat dat betekende, waarschijnlijk betekende het zeer ge-ergerd. Deze voorstelling van zaken is zeer zwak uitgedrukt: ik was aan het einde van mijn krachten. Maar het werd nog erger.


EIND SEPTEMBER 1990

Nog steeds gelovende in de werkzaamheid van de 'Technologie', genoeg om me hoopvol te stemmen, ging ik met dit briefje naar de Hamburgse Org. Ik had daadwerkelijk vertrouwen en geloof in de wijsheid van de grondlegger. Van deze Ethiek afdeling kreeg ik, toen ik voor de 2e keer uit FLAG terugkeerde, onder meer het volgende te horen: "Jij hebt niet voldoende in huis voor Scientology" (A. v. Rnn). "FLAG kan ons niets voorschrijven" (A. v. Rnn). "Verdwijn, er wachten nog tien anderen" (A. v. Rnn). "Jij bent een Overt Product" (A. v. Rnn).

Verklaring:
'Overt Product' is een bewust of per abuis slecht gemaakt produkt, zoiets als een 'maandagsauto' waarvan niets funktioneert zoals het moet.

      "Je zou 'Woord Opheldering' kunnen krijgen, maar dat kun je je niet veroorloven" (A. v. Rnn).

      Woord Opheldering in de 'Qualification Department' kost 'slechts' 175 DMark per uur.

Toelichting:
Volgens LRH's filosofie komen alle persoonlijke problemen voort uit verkeerd begrepen woorden.

      Mevr. Rnn werkt tegenwoordig [1996] bij het Scientology agentschap 'Raad & Daad' [Rat und Tat; sic!] te Hamburg.

      Ik werd op de conditie 'verraad' aan de groep gezet. De 'formule' die je, in deze conditie zijnde moet toepassen, is: "Zoek uit dt je bent". Daarna komt de volgende iets hogere conditie, die van 'Vijand': "Zoek uit wie je werkelijk bent". Vervolgens 'Twijfel' en 'Risico': "Zoek uit wie je vrienden zijn"; opdracht: "Breng de vijanden van de groep waarvan u gepretendeerd heeft deel uit te maken, een effectieve slag toe, ook al brengt het u persoonlijk in gevaar" ... 'Geen-Bestaan': "Zoek uit wat nodig en gewenst is en lever dat" ...

      Dit alles staat uitvoerig beschreven in de scientologen bijbel 'Inleiding tot de Ethiek van Scientology'.

      Het 'uitwerken van je conditie(s)' gebeurt voornamelijk door het opschrijven van je 'overts' waarmee je jezelf devalueert door eindeloze getuigenissen over 'Wat heb ik fout gedaan?'. Deze getuigenissen worden vervolgens verzameld door een Ethiek Officier met een knorrig gezicht en door hem in de Ethiek Folder opgeborgen; deze folder plus de 'auditing folder' krijg je zelf nooit te zien. Nadat ik deze zaken drie/vier weken zonder succes had geprobeerd gaf ik het innerlijk op omdat des te meer hulp ik zocht bij de Hamburgse Org des te slechter het ging.


OKTOBER 1990

Volledig platzak, diep in de schulden, ziek en werkeloos, trok ik weer in bij mijn ouders in Braunschweig.


NOVEMBER 1990

Op verzoek van mijn vader die mijn neerslachtigheid bemerkte, gingen we samen naar Hamburg (waar dhr. Gross en zijn vrouw als FSM [Field Staff Member] in dienst waren) om - zo dacht ik - vriendschapppelijk over de vastgelopen situatie te praten. Dhr. Gross had op dit moment meer dan 25.000 DMark van mij ontvangen; deels als commissie en deels als aanbetaling op de complete Academiegraden (priv per direkte check, 22.300 DM). Dit voorrecht de Academiegraden aan losse "selectee's" (geselecteerden) te mogen verkopen had hij verworven vanwege zijn vaardigheid als verkoper bij de Hamburgse org - hij had al 100 mensen geworven.

      Niet zonder trots merkte hij op dat n van de eerste clinten die hij zelf geauditeerd had in een diepe coma was geraakt - maar zoiets moest men op de koop toe nemen.


LRH: "WIJ BEVRIJDEN THETANEN"

In plaats van het door mij gewenste, verhelderende gesprek, werd ik - in aanwezigheid van mijn vader (die in 1995 is overleden) - door dhr. Gross beschreven als "uitschot", "meelifter" en "een slecht voorbeeld van de werkzaamheid van Scientology".

      Later schreef ik een 'Knowledge Report' [verplicht verklikkersverslag] over de uitlatingen van dhr. Gross aan de hoogste instanties van de Scientology wereld- organisatie, dit in de verwachting dat het gedrag van de heer Gross op zijn minst zou worden gecorrigeerd of afgekeurd. Maar daar vergiste ik me in. De heer Gross behoorde toen tot de 'Upstats' ['up statistics'; scientologen die veel geld voor Scientology binnenhalen] en viel daardoor onder bescherming van Ethiek.

      Met andere woorden, als je maar genoeg geld, of mensen, binnenbrengt, of zelf genoeg betaalt, dan zit je goed. Misschien - en dat is nog waarschijnlijk ook - worden de 'Knowledge Reports' door het Internationale Management van de Kerk als plee-papier gebruikt, of worden ze opgeborgen onder de P van Prullebak.

"We zijn een top-team en als iemand ons niet kan bijhouden heeft ie pech gehad; met hem bemoeien we ons niet meer.", was n van de dingen die de heer Gross tegen mijn vader zei.


Mijn ouders waren natuurlijk zeer bezorgd over mijn neerslachtige toestand, die gemakkelijk was op te merken. Geen wonder, ik had meer dan 1.400 DMark aan maandelijkse schulden en vond, in de jaren "90 - "92, ondanks hard proberen, geen werk dat aan mijn opleidingskwalificaties voldeed. Dit maandelijkse bedrag moest ik opbrengen, alleen al om niet verder in de schulden te geraken. Aan verdere 'auditing' - waarvan ik toen nog hoopte dat het mij weer op de been zou helpen - viel in het geheel niet te denken!

      Echter, in november 1990 was er een nog een gesprek op de Hamburger Org, op verzoek van mijn ouders. Dit liep uit op een serie terechtwijzingen en beledigingen aan mijn adres. Dhr. Andreas Gross, mevr. Telse Gross, Christa Lehmann en tenslotte ook mijn ouders waren de mening toegedaan dat alles alleen aan mezelf te wijten was, en dat ik niet naar FLAG had moeten gaan!


FLAG : de hoogste instantie van Scientology op aarde; het "Mekka der Technologie'; de vriendelijkste plaats ter wereld" (citaat wervingsfolder).


14 DECEMBER 1990 - 28 MAART 1991

Omdat ik toch op n of andere manier de dingen de goede kant op wilde laten gaan en een voorbeeldig scientoloog wilde zijn, besloot ik het 'Narconon' programma voor alkohol-rehabilitatie in Itzehoe te doen. Dit duurde langer dan drie maanden en kostte 120 DMark per dag, dus 11.600 DMark; het bedrag werd grotendeels door mijn ouders opgebracht. Van de 5 mensen die dit programma volledig hadden doorlopen, trof ik er 4 wat later aan in het Centraal Stration van Hamburg, waar zij hun drugs verkregen (herone en methadon).

      De scientology organisatie ABLE (Association for Better Living and Education) claimt een succes percentage van 60%; tegenover vrienden beweert men dat dit zelfs 85% is!

      In die periode verkocht ik zelfs de voor mijn beroep zo belangrijke computer om financiel rond te kunnen komen, en om meer geld aan Narconon te kunnen betalen. Ik heb meerdere malen geprobeerd te ontsnappen omdat ik de gevangenis-achtige houding van de 'studenten' niet langer verdroeg. Ontsnappen was daar echter zo goed als onmogelijk. Ik werd steeds gepakt. Het was als een gevangenis. De Narconon medewerkers die me weer terug brachten kregen hier destijds 1.000 punten extra voor op hun statistieken.

      Ik wist niet meer wat te doen! Mijn ouders betaalden m'n verblijf daar en ik had geen financile middelen om voor mezelf iets op te bouwen. Ik had vrijwel geen vrienden buiten Scientology. Mijn levensperspektief was rampzalig. Ik begon aan zelfmoord te denken.

      Er kwam een "hoogopgeleidde" scientoloog naar Narconon (Roland Khn, OT5) om de studenten te auditeren. Ik legde hem mijn situatie voor. Hij zei slechts: "Dan heb je waarschijnlijk niet de juiste auditing gehad" en lachtte spottend.


BEGIN APRIL 1991

Toen ik het Narconon programma had beindigd ging ik naar de Hamburg Org - in de verwachting weer in Scientology te worden opgenomen. Daar moest ik een 'A - J check' ondergaan. Deze check wordt gedaan om te ontdekken of de PC aan (n van) de bovenstaande PTS [Potential Trouble Source] criteria voldoet - criteria die de Org gebruikt om mislukte 'cases' mee te rechtvaardigen.

      Kennelijk sloeg de E-meter uit (hulpmiddel voor 'spiritueel advies') [in feite een primitieve huidweer- standsmeter -J-] . Maar er werd me niet meegedeeld wat er aan de hand was. Ik kreeg alleen het volgende te horen: "Je bent nu inderdaad drugs-vrij. Vindt een baan en een woning. Meldt je hier eenmaal per week. Doe je dat niet dan wordt je de toegang tot het gebouw ontzegt." (A. v. Mller).

      Zij was waarschijnlijk zoiets als de reclasserings medewerker voor afvalligen binnen Scientology. Ik had me vanaf dit moment moeten realiseren wat voor zich spreekt: namelijk dat er geen enkele poging door wie dan ook van de kerk zou worden ondernomen om me te helpen! Ik heb nu het vermoeden, mede op grond van recente informatie, dat mevrouw Wiebke Hanssen, de toenmalige ED (Executive Director) van de Hamburger Org (zij wordt thans vermist), persoonlijk het interne bevel had uitgevaardigd: "Zorg dat je van 'm af komt!" Dit kan ik echter alleen maar veronderstellen omdat een PC nooit wordt verteld wat er met hem gaat gebeuren.

      Ik ben er op dit moment [1996] vrij zeker van (via New Era medewerkers) dat mevr. Hanssen nu in RPF is bij het RTC in Los Angeles.

[RPF's = Rehabilitation Project Forces = Scientology's eigen strafkampen;]
[RTC = Religious Technology Center = Scientology's juridische bedrijf; bewaker van de copyrights];

      De RPF houdt in: dagelijks 8 uur zware lichamelijke arbeid (MEST werk) [Matter Energy, Space, Time] en 6 uur [Scientology] studeren. De werktijden zijn als in de gehele Sea-Org (het elite corps van Scientologie): van 9 uur 's-morgens tot 23.30 uur 's-avonds.


MEI 1991

De enige 'hulp', als je dat zo kunt noemen, kwam, natuurlijk geheel belangeloos, van de heer A. Gross. Daar ik nog een tegoed had van ~7.000 DMark op de boeken-rekening van de kerk en ook nog 1.000 DM op het auditing-tegoed, stond hij mij toe voor dit bedrag advies van hem te krijgen voor het vinden van een baan. Hij noemde zich destijds ook 'zakenconsulent' - zo leerde ik 'm kennen - waarachter hij zijn FSM [Field Staff Member] aktiviteiten tot op heden verbergt, voor zover ik weet. Voor deze dienstverlening berekende hij 240 DM per uur, plus BTW. Deze bedragen werden "vriendschappelijk" afgeboekt van mijn tegoed bij de kerk. Deze gang van zaken werd zelfs binnen Scientology veroordeeld. Maar het geld is weg!

      In totaal verhuisde meer dan 10.000 DM van mijn tegoed naar het auditing-tegoed van de heer Gross. Ik had een huisverbod voor de kerk en de heer G. liet zich vervolgens van mijn geld verzorgen met 'auditing'-uren. Wat er voor mij uitkwam, was een nieuwe samenstelling van mijn sollicitatie-map, dat was alles. Om het nog een keer duidelijk te zeggen: ik had niemand anders dan de scientologen die mij hadden gerecruteerd. En ik was uit de Scientology kerk gebannen.

      Wat betreft de heer Gross kan men het begrip 'hulp' misschien beter vervangen door 'schaamteloze uitbuiting van een noodsituatie van een medemens'.

      De gehele periode - dus van Augustus 1990 tot mei/juni 1995 - zijn mijn auditing dossiers in FLAG gebleven. Daar gaf niemand een zier om mij, behalve dan de personen die verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van al betaalde zaken (Zoltan Bozan en de zijnen).


MEI 1991

Ik woonde na afsluiting van het Narconon programma in Hammer Steindamm in Hamburg en zat totaal aan de grond. Er waren vele dagen dat ik geen reden zag om op te staan.


JULI 1991

Er kwam regelmatig een auditor van FLAG (Conny Heath) langs om ARC-gebroken [Affiniteit, Realiteit, Communicatie breuk] PC's te interviewen. Daar had ik mijn hoop op gevestigd!

      Maar wat er gebeurde was dat ze me met een afwijzende blik opnam en me aanraadde MEST werk te gaan doen (zware, lichamelijke arbeid) en de hierboven beschreven geschiedenis gewoon te vergeten. Of dit Scientology betrof vroeg ik, waarna ik een gemene lach hoorde.


AUGUSTUS 1991

Hierop verhuisde ik naar Braunschweig naar een vriend die geen scientoloog was, godzijdank.


NOVEMBER 1991

Ik vond werk als EDP-docent in Sachsen.


JANUARI 1992

Toen mijn ouders zich, schriftelijk en beleefd, tot de Hamburg Org richtten met het verzoek om hulp, werd dat zo genterpreteerd: ik zou hen "als wig tegen de kerk" gebruiken. (Mevrouw Cornelia Fiedler KOT (Keeper of the Tech [Bewaker van de Technologie] - tegen mensen?).

      Mijn vele brieven aan hogere instanties, waaronder aan de leidende direkteur van de CoS Internationaal Guillaume Lesevre in Los Angeles USA, in de jaren 1990 en 1991, werden deels helemaal niet, deels sussend beantwoord. Mijn eerste, zeer uitvoerige bericht (in het Engels), waaraan ik dagenlang werkte, ging o.a. naar de volgende instanties:

Aan: Executive Director International Mr. Guillaume Lesevre
cc : International Justice Chief, Chris O. Neill
cc : Continental Justice Chief in Copenhagen
cc : RTC Reports Officer
...

      Het antwoord, enkele weken later, van de ED Int (Executive Director International): "Ik maak me ernstig zorgen om wat er in de Hamburg Org gebeurt. Er zal naar worden gekeken."

      Ook de brieven van mijn ouders aan de heer Lesevre, werden nooit beantwoord. En van zijn mensen zei me "Hij beantwoordt nooit emotionele brieven die niet constructief zijn." Geen commentaar.


ZOMER 1992

Na nog meer verzoeken aan de Executive Director International Guillaume Lesevre "mocht" ik voor een uur 'Review Auditing' (600 DMark) in Hannover betalen. Ik ga hier niet alle details van de ontmoedigingsmethoden die men in de periode "91-"94 op me toepaste vermelden, maar wel dat er een methodiek achter deze waanzin lijkt te zitten.


ZOMER 1994

Het dieptepunt van de vernederingen werd bereikt toen ik een 'Stop Service Order' aan m'n broek kreeg (verbod om - ook reeds betaalde - 'Services' te ontvangen).


MAART 1995

Het zal wel mede door mijn verslagen aan het Internationale Management zijn gekomen dat er in de Hamburger Organisatie enkele hooggeplaatste scientologen uit de V.S. verschenen; n van hen was Marc Jaeger, voorzitter van het bestuur van het RTC (Religious Technology Center) [het internationaal opererende juridische bedrijf van Scientology; beschermer van de ruim 7700 copyrights en handelsmerken].

      Klaarblijkelijk was ook anderen de ten hemel schreiende discrepantie (Out Tech) t.o.v. de 'zuivere' leer van LRH opgevallen. Dit werd echter aan de 'Publics' (betalende PC's) voorgesteld als "we willen hier alleen 'Standaard Tech' invoeren". De Hamburg Org moest een Ron's Org worden in plaats van een Wiebke Hanssen Org. Zo was er een boeman gevonden en kon alles weer zijn gangetje gaan.

      Het 'de technologie er in stampen', wat dat ook moge zijn, is hen tenminste in mijn zaak tot op heden niet gelukt, en ik heb er niet de minste behoefte aan om nog langer, op mijn eigen kosten, als proefkonijn voor zielsverkopers te functioneren. Daar ben ik nu wel overheen. Ik ben in december 1995 uit de Hamburger en alle andere 'kerken' getreden.

      Feit is, zoals ik door wat naspeuringen ontdekte, dat de toenmalige top (Exec Council), onder leiding van mevrouw Wiebke Hanssen, massaal de statistieken had vervalst (zoals de balans van inkomsten) om zo de Hamburger Org tegenover het Internationale Management beter voor te stellen. Zij wilden het 'spel' winnen wie de meeste nieuwe PC's tot 'Clear' hadden geauditeerd en zo het meeste geld hadden binnengebracht ['Rons birthday game', -J-]. Maar ook dat kan een leugen zijn geweest.

      Ontevreden mensen waren ongewenst en werden deels open, deels subtiel weggewerkt. De Org en andere Scientology branches ontvingen pamfletten. Inhoud: "Die-en-die is tot vijand van de mensheid verklaart. Hij moet uitzoeken wie hij werkelijk is!" (Formule van de Conditie 'Vijand'). Ook daarover had ik reeds in 1993 rapporten geschreven aan het Internationale Management; dit in de hoop dat het er toe zou leiden dat ik eindelijk eens zou worden geholpen.

      Niets is er toen gebeurd. Onder Hitler geloofde men ook in het goede van de fhrer, en dat de gruweldaden van zijn volgelingen niet in zijn naam plaatsvonden. "Dat zou de fhrer niet toestaan." Maar hij heeft alles geweten en toegelaten. Zo heb ook ik lange tijd geloofd in het goede van de Technologie, in de competentie en de menselijkheid van het Internationale Management, en gehoopt dat er iets zou gebeuren.

      In het algemeen kon ik steeds weer vaststellen dat de IAS (International Association of Scientologists) en het Internationale Management beter in staat zijn goede reklame te maken dan goede service te leveren en hun leden te helpen. Zo ze daar berhaupt al toe in staat zouden zijn, dan wel van plan zouden zijn, hetgeen ik ondertussen sterk betwijfel.


HET EINDE VAN DE TERREUR of ...

Juist tijdens de wisseling van de leiding in de Hamburger Org (Maart 1995) schreven mijn ouders een duidelijke brief met de eis "Hulp of geld terug" aan de DSA Duitsland, Franz Riedl, bekend van de tv.

[DSA = Director of Special Affairs = het hoofd van OSA]
[OSA = Office of Special Affairs = Scientology's eigen geheime dienst, -J-]

      Daarop kwam het op 25 maart 1995 tot een gesprek in Hamburg tussen de heer Riedl, de zogeheten 'kapelaan' van de Hamburger 'Kerk', Rolf Kretzschmar, die een tegelzetbedrijf op scientologische grondslag leidt (Fliesen-Rolf), 2 medewerkers van de DSA, mijn ouders en ikzelf. Mijn vader zette zich zo voor mij in dat men genadelijk aanbood de reeds 5 jaar geleden betaalde bedragen voor 'diensten' (aan de heer Mr. Gross van de Hamburg Org ten bedrage van 22.300 DMark) eindelijk te geven. Ik was er toen echt dankbaar voor en dacht weer opgenomen te worden in de kring van dit eerbiedwaardige gezelschap.

      Het geld werd omgezet in auditing-sessies, maar ik moest wel nog even 320 DMark betalen voor de 'Folder Transfer', dwz. het overbrengen van mijn dossiers vanuit FLAG per Delta Airlines. Toen die uiteindelijk binnenkwamen waren de 37,5 uur auditing - die ik nog tussen mei 1995 en oktober 1995 ontving - haast helemaal gegeven.


Incompetentie, geknoei en onverantwoordelijkheid zijn de correcte woorden voor het gedrag van vele, maar niet alle, stafleden. Er werd beslist een poging gedaan, zij het een halfslachtige; maar in mijn case was dat niet voldoende.

      Mijn vader maakte zich grote zorgen om mij, maar geloofde lange tijd in Scientology. Hij meende dat "de verstandige mensen" me wel zouden begeleiden, en dat het voor het overige aan mijzelf was. Hij heeft zelfs samen met mijn moeder in 1992 de HQS (Hubbard Qualified Scientologist) cursus gedaan. Deze cursus werd door hen niet afgerond zoals ze me later vertelden, dit mede doordat zij een gedeelte van de oefeningen die ze moesten doen idioot vonden.


In 1994 waren er vele vergaderingen tussen mijn ouders en de zg. 'kapelaan' van de Hamburger Org, de heer Rolf Kretzschmar. Wat daar precies werd besproken weet ik niet. Het gevolg was in ieder geval dat mijn vader - als ik thuis kwam - mij onderstreepte passages uit het Ethiek Boek van Scientology van Hubbard liet zien.

      In deze passages was sprake van de anti-sociale persoonlijkheid, de quasi anti-Christus van Scientology. "Wanneer een mens vaststelt dat hij te veel kwaad doet... graaft hij zichzelf in, tenzij een ander hem helpt." Mijn vader was er zeker van dat ik tot die categorie behoorde. Dit is de manier waarop stafleden een wig drijven tussen familieleden, en dat doen ze geheel doelbewust!

[noot: Juergens vader is in 1995 overleden]


MIJN MENING OVER SCIENTOLOGY OP DIT MOMENT [1996]

Ik heb jarenlang daadwerkelijk geprobeerd een oplossing te vinden door te zoeken naar verbeteringen van de technologie. Daartoe heb ik rapporten aan de hoogste instanties gestuurd, net zoals mensen in het Derde Rijk aan de fhrer schreven. Ik ben er thans van overtuigd dat er niet de geringste belangstelling binnen de hierarchie van Scientology bestaat om ook maar iets te verbeteren!

      De IAS en het Internationale Managment zijn alleen maar geinteresseerd in goedlopende cases, zo die al bestaan, in het ontdekken en promoten van beroemdheden/ artiesten, in het tellen van hun geld, en in het in discrediet brengen en discrimineren van mensen bij wie Scientology niet werkte.

      Het past niet in het wereldbeeld van deze hoop-verkopende dealers-in-zielen als de PC geen succesverhalen schrijft doch in ernstige problemen raakt. Zij vinden dan vlot formuleringen en verwijzigingen van LRH die hun gelijk bevestigen: "Bij hem kon het helemaal niet werken." Men kan natuurlijk wel op eigen kosten [auditing]therapie krijgen, dwz als men niet opeens en onbureaucratisch tot PTS wordt bestempeld, want dat maakt iemand ongeschikt voor auditing.

LRH: "Als de Scientology Ethiek er niet is ingestampt, is de Tech[nology] niet effektief".

      Wat die 'Ethiek' inhoud wordt meestal bepaald door slecht gehumeurde 'officieren' volgens hun eigen grillen. Oftewel, als de Ethiek Officier (E/O) slecht of in het geheel niet heeft geslapen, dan zit je in de puree.


In Narconon werden junkies die pas een maand van de herone af waren fanatiek tot E/O's "omgebouwd", dit omdat men niet voldoende mensen had. Zulke individuen kunnen een student dan maken en breken, en doen dat waarschijnlijk niet met tegenzin.

      Macht-hebben, statistiek-witwassing en cynisme zijn de normen en waarden waarmee de PC (PreClear = nog niet Clear) wordt gemeten.

      Ik ben geen proefkonijn van deze nog 'jonge religie'.

      De hoop op de onsterfelijkheid van de ziel wordt verkocht op een manier die verdomd veel doet denken aan de werkwijze van deur-aan-deur verkopers en straatventers. Ik weet niet of L. Ron Hubbard het zo heeft bedoeld, of dat het alleen de fouten en kwade bedoelingen zijn van enkelen. Ik voel me niet verplicht dat uit te zoeken.

      Naar mijn oordeel en waarneming is voor de kerk (men kan beter bedrijf zeggen) het "bewaken van de Technologie" (KSW serie 1) (Keeping Scientology Working) belangrijker dan het individu, en geld belangrijker dan hulp. Men gaat over lijken als het erom gaat zichzelf, de internationale organisatie IAS en de dubieuze erfenis van L. Ron Hubbard in het gelijk te stellen, en individuen in het ongelijk te stellen.


HET VERTREK

In november 1995 had ik het geluk een zeer goed opgeleide psycholoog uit Berlijn te leren kennen met wie ik twee lange gesprekken voerde. Hij drong er in het geheel er niet op aan dat ik er mee zou stoppen. Hij stelde me een eenvoudige vraag: "Als iemand jou dit hele verhaal zou vertellen (dus mijn scientology-verhaal), wat zou je hem dan aanraden?". Zonder aarzeling zei ik: "Ik zou zeggen, vergeet het!"


EPILOOG

In het geval dat informatie uit mijn Ethiek- of Auditing-dossiers aan de buitenwereld bekend wordt gemaakt, zal dat leiden tot een schadeclaim tegen de kerk van 7 cijfers.

Getekend, Jrgen B.


OPMERKING

De cijfers in dit rapport zijn geschat, de fout-marge is ongeveer 5%. Alle genoemde personen bestaan werkelijk. Alle gebeurtenissen hebben precies zo plaats gevonden als beschreven. Dit verhaal was noch een nachtmerrie noch een fantasie; dit gebeurt hier in ons land, dagelijks!

Braunschweig, augustus 1996.


Line

tour
Start-page

Email: hier .