Dutch BodyThetan Organizationfiller
Leerling Lafayette-school
zou "dood willen zijn".
LineDe Lafayette school aan de 3e Oosterparkstraat 237A te Amsterdam is een 100% Scientology onderneming. De lesmethoden waaraan de kinderen worden onderworpen zijn gebaseerd op de leringen van L. Ron Hubbard®, de grondlegger en goeroe van Scientology en Dianetics.

Volgens Ineke Franssen, die enkele jaren als scientologe vrijwilligerswerk voor het schooltje deed, zijn er meerdere gevallen bekend van leerlingetjes die door de Scientology lesmethoden op deze school in ernstige problemen zijn geraakt. Ze zegt de namen van zeker zes kinderen te kennen bij wie dat het geval was -  dit over een periode van ongeveer twee jaar.

Begin 1999 schreef zij een brief aan de Inspectie v/h Onderwijs; een stukje eruit:

Tevens wil ik vermelden dat mijn zoon er psychisch zeer slecht aan toe was toen hij van de Lafayetteschool kwam. Er werd hem op die school voortdurend bijgebracht dat hij "allemaal stoute dingen deed" en dat hij "dat allemaal goed moest maken". Wat hij ook deed, het was nooit goed genoeg.

Hij was apathisch, onzeker en gaf zichzelf overal de schuld van. Hij heeft destijds herhaaldelijk gezegd:

"Ik wil dood. Ik heb allemaal slechte dingen gedaan in mijn leven. Het is beter als ik dood ben."


Volgens mevrouw Franssen had haar zoontje toen hij van de Lafayette school werd gehaald een leerachterstand van minstens een jaar.

Voor de volledigheid dient te worden gemeld dat de jongen zelf stellig en overtuigend ontkent ooit een dergelijke doodswens te hebben gehad.
    Hij heeft herhaaldelijk, enkele jaren nadat dit voorval zou hebben plaatsgevonden, aan zowel mevrouw Franssen als aan ondergetekende meegedeeld dat hij nooit gezegd kn hebben dat hij dood wilde, en dat al helemaal niet meerdere malen.

Gegeven enkele niet nader te noemen omstandigheden, denk ik dat deze jongen de waarheid spreekt.

Jeta

Om een indruk te geven van hoe Scientologen tegen hun school aankijken staat hierna n van hun (interne) nieuwsbrieven :


[LOGO]

APPLIED
SCHOLASTICS
NEDERLAND


Nieuwsbrief van Applied Scholastics Nederland


Mei, 1999

Beste vrienden,

Het is weer dringend tijd voor wat leuk nieuws van het onderwijsfront. Om te beginnen even een klein verhaaltje over wat Applied Scholastics ook alweer precies is en hoe we in Nederland actief zijn.

Applied Scholastics (Aps) is een internationale organisatie, die zich bezig houdt met de verbetering van het onderwijs. Om dit te bewerkstelligen maken we gebruik van de technologie van L. Ron Hubbard, die te maken heeft met leren en studeren. In Nederland hebben we sinds 1990 de Lafayette school (opgericht door Anna van Baarsen, die nu ook de directrice is en Nico van de Berg) en het bijlescentrum Maatschap voor Effectief Onderwijs (nu onder leiding van Jos Koster en ook opgericht door Anna van Baarsen).

We hebben een overeenkomst met Applied Scholastics om alleen een bepaald deel van het werk van L. Ron Hubbard te gebruiken op school en bij de bijles, en wel dat deel wat te maken heeft met leren en studeren. Er zijn speciale cursussen uitgegeven door Applied Scholastics met als doel om kennis op gebied van onderwijs te verspreiden: Leren hoe te leren, Studievaardigheden voor het Leven, Basis studie handboek, Grammatica en communicatie, Hoe een woordenboeken te gebruiken en Communicatie is leuk. Als er in een van de bovenstaande activiteiten een probleem is dat niet met de betreffende persoon zelf opgelost kan worden, dan kan men bij mij terecht. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de expansie van onze activiteiten in Nederland en het standaard toepassen van de studie-methode zoals deze ontwikkeld werd door L. Ron Hubbard. Mocht je het met mij met mij niet kunnen kunnen oplossen, dan kun je bij onze leiding in Denemarken terecht: Applied Scholastics EU (Europa). F.F. Ulriksgade 13, 2100 Copenhagen.


De Lafayette school

Dit is de enige school in Nederland waar les wordt gegeven met behulp van de studie-methode. Laatst vroeg mijn dochter van 6 waarom ze naar een school ging die zo ver van huis was. Ik vertelde haar dat op andere scholen de juffen en meesters niet weten wat een verkeerd begrepen woord is. Dat vond ze wel een beetje gek.

Hoeveel mensen komen er niet in aanraking met de studie-technologie en zeggen dan: "Had ik dat maar geweten toen ik nog naar school ging, dat had me veel ellende bespaard". Dat is in Nederland nu al bijna 10 jaar mogelijk, dankzij de inzet van vijf vrouwen: Anna van Baarsen (directrice en juf van de bovenbouw) Helene Hermans (juf van de middenbouw), Karin Verheyen en Agnes Wintermans (juffen van de onderbouw) en Els Alserda (hulpjuf van de bovenbouw). Op de Lafayette school zitten nu 34 kinderen, die als ze naar het voortgezet onderwijs gaan gewapend zijn met de studie-methode.


Uitnodiging

Op zaterdagavond 17 juli om 19.00 kunnen de kinderen van de Lafayetteschool bewonderd worden tijdens de eindvoorstelling. Ze zijn al heel hard aan het oefenen om er een fantastische avond van te maken en ik weet zeker dat ze het heel leuk vinden als er veel publiek komt. Dus bij deze ben je van harte uitgenodigd!


Bijlescentrum Maatschap voor Effectief Onderwijs

Dit schooljaar hebben we tot nu toe 60 leerlingen geholpen met bijles. Onze jongste leerling was Christopher van 5 jaar. Hij heeft hulp gekregen bij het leren van kleuren, leren tellen en het vergroten van z'n woordenschat. In een brief schreef z'n moeder dat zij en z'n juf zeer tevreden waren met de bijlessen. Onze oudste leerling is een volwassene die bij ons hulp heeft gekregen met leren lezen. Hij is enorm blij met z'n bijlesdocent, omdat het leven een stuk makkelijker wordt als het lezen je goed afgaat. Ook zijn er tal van leerlingen van het basisonderwijs prima geholpen met het "leren lezen programma". Veel leerlingen lezen met behulp van dit programma een aantal niveaus hoger. En dan zijn er natuurlijk de leerlingen van het voortgezet onderwijs die weer voldoendes halen dankzij de studie-methode van Ron Hubbard en wat individuele aandacht van hun bijles docent.


Nieuwe leerkrachten

In maart heetten we twee nieuwe bijlesdocenten welkom: Guido voor exacte vakken (een van z'n leerlingen haalde een 8 voor een scheikundetoets) en Rob voor Nederlands.


Uitbreiding

Er is begin deze maand een tweede bijlescentrum van de Maatschap voor Effectief Onderwijs geopend en wel in Sneek, met vijf bijlesdocenten onder leiding van coordinator Gerbrig Leistra. De eerste leerling begint daar deze week. Wij wensen onze collega's in Sneek veel succes!


Kwaliteit

De Maatschap voor Effectief Onderwijs staat voor goede resultaten, maar waar het bij sommige leerlingen misschien even niet zo vlot wil lukken, biedt de afdeling kwaliteit de helpende hand. Aukje helpt hier met fantastische resultaten door het maken of aanpassen van een persoonlijk programma en/of het isoleren van de bron van de leerproblernen van de leerling. Ook voor de Lafayette school biedt zij hiermee als dat nodig is de helpende hand. Verder is ze altijd weer bezig met het vinden van bruikbare materialen. Veel schoolboeken en leermethoden die je tegenwoordig op scholen vindt, zijn ontwikkeld met invloed van de psychologie. Terwijl vroeger bruikbare materialen werden ontwikkeld door schooldirecteuren.


Bekend maken van de studie-tech

Naast de activiteiten van het (bij)les geven, zijn we ook op andere manieren bezig om de studie-tech bekend te maken. Aan het begin van dit jaar hebben de Minister voor Onderwijs en de Wethouder voor Onderwijs Amsterdam een Ron magazine "The Educator" ontvangen met een persoonlijke brief om Applied Scholastics in Nederland bekend te maken. Verder ben ik bij een directeur van een basisschool geweest om de studie-tech bekend te maken en ook hij ontving van mij deze Ron Mag. Wim Koster heeft in april een lezing aan 11 personen gegeven over o.a. de studie-methode en communicatie. Aukje Koster heeft dit jaar aan 6 nieuwe bijlesdocenten de cursus "Studievaardigheden van het Leven" gegeven. Verder geven of verkopen we het boekje "Hoe leer ik leren" aan leerkrachten, leerlingen en/of ouders. Anna van Baarsen heeft zo onlangs een leerplichtambtenaar het boekje "Hoe leer ik leren" gegeven. Het afgelopen jaar zijn er tientallen informatieboekjes uitgegaan naar ouders met o.a. een beknopte omschrijving van de 3 studie-barrieres.


Plannen voor de toekomst

  1. Het uitbreiden van de bijlescentra in Amsterdam en Sneek.
  2. Het uitbreiden van de school en nieuwe programma's maken voor de kinderen. Anna zal zich laten vervangen, zodat ze zich volledig kan inzetten voor de expansie van de school.
  3. In iedere provincie een bijlescentrum.
  4. Het bekend maken van de studie-methode aan leraren die voor de klas staan.


Mocht je interesse hebben om ook op onderwijs gebied te helpen, neem dan even contact met mij op. Ik kan je vast en zeker op weg helpen!

Jos KosterLine

Terug
Start-page

Email
020-6681789