Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology:
"Christus was een 'implant' "

LineL. Ron Hubbard®,
de goeroe van Scientology en Dianetics:

"De man aan het kruis. Er was geen Christus, maar de man aan het kruis is de gewone man die wordt getoond. Dus heeft natuurlijk iedereen die een gekruisigde ziet onmiddelijk een gevoel van sympathie voor deze man."

Klik HIER om de man dit te horen zeggen (in 't Engels).


18 april 2000


Volgens Karel Jeelof (kmj@euronet.nl), de (falende) Internet 'handler' van Scientology en Dianetics in Nederland, staat hier dat Christus juist wl heeft bestaan - het citaat was uit z'n verband gerukt. Jeelof (en Scientology) gaf hiermee dus in ieder geval toe dat het citaat-op-zich correct is.

      Had hij dat nou maar niet gedaan. Want het gevolg was dat meelezende scientologen die nog niet zo 'hoog' zijn als Jeelof, tot de ontdekking kwamen dat dit gn leugen was van de "anti-religieuze figuren": Hubbard® beweerde dit echt... En zo kwam het dat wij werden benaderd door enige scientologen. Zij wilden wel 's weten wat er nou eigenlijk precies aan de hand was.


Hieronder staat een analyse van een ervaren (vermoedelijk ex-) scientoloog(m/v).   :-)   Hij/zij heeft alle gegevens over dit onderwerp grondig onderzocht - inclusief de geluidsband met de lezing van Hubbard® waarin de man het bovenstaande beweert. De geluidsband werd haar/hem op mysterieuze wijze toegespeeld. *grinnik*

Betrokkene is nog niet eerder naar buiten getreden. Hij/zij wil anoniem blijven. Dit om te vermijden dat OSA haar/hem gaat 'handelen' (OSA = Office of Special Affairs, Scientology's geheime dienst).Analyse van een (vermoedelijk ex-) lid


De Scientology-propaganda claimt alle religies te respecteren en er zelfs niet mee in conflict te zijn. Interessant wordt het als we kijken naar wat Hubbard er zelf van zegt.

      Hubbard's niet mis te verstane woorden zijn dat het Christendom voortkomt uit een 'implant '. Implants zijn de middelen om iemand een kunstmatig doel of vals concept te geven met als doel controle en onderdrukking.

      Dit komt samengevat hier op neer:

      Er is binnen Dianetics en Scientology het 'reactieve verstand ' ook wel 'The Bank / R6 ' genoemd. Dit is een gedeelte van iemands verstand wat totaal op 'stimulus-response' basis werkt. Geef je het een bepaalde impuls, dan komt er een bepaalde reactie uit en dit werkt onder het niveau van iemands normale bewustzijn. Hierin zitten allerlei zaken die 'gecleared ' moeten worden, zgn 'engrammen'. Dit zijn registraties van gebeurtenissen op het niveau van dit reactieve verstand wanneer het analytische verstand door pijnlijke of krachtige middelen tijdelijk geheel- of gedeeltelijk is uitgeschakeld.

      Een mens heeft heel veel van deze engrammen en niet alleen uit dit leven, maar ook van vorige levens. Deze beinvloeden hem wanneer zaken in een huidige situatie overeenkomen met die uit de engrammen: stimulus-response. Volgens Hubbard is de hele samenleving zoals we die nu kennen niks anders als het herleven van wat deze engrammen in zich meedragen.


Er was ook eens oud spelletje dat heette 'The Christ game', dit werd volgens Hubbard gespeeld en was een kaartspel. Nu is er een basis-engram bij mensen met de naam 'Fac One'. Dit engram dateert van ongeveer een miljoen jaar terug en is heimelijk in elkaar gezet met zaken als "Christus en de duivel en een engel. Het is een fascinerend iets, het is een oud spelletje", volgens Hubbard, en dit zit in je 'Bank / R6'.
(Dit is data van een lezing van Hubbard met de Titel: "What's Wrong with This Universe: A Working Package for the Auditor", Philidelphia Doctorate Course tape #24 van 9 December 1952)

      Hubbard gaat hier in een andere lezing verder op in: de Class VIII lezing 'Assists'. Hierin zegt hij dat "In R6 iedereen als gekruisigd word getoond." Met andere woorden... de implanters van toen (Xenu / Xemu en zijn vriendjes) hebben in je mind een beeld gestopt waarop je als gekruisigd te zien bent.

Hubbard gaat verder:

"Iemand op deze planeet, ongeveer 600 voor Christus vond wat stukjes van R6. En ik weet niet hoe ze dat vonden; door het kijken naar gekken of zoiets maar sinds die tijd hebben ze het gebruikt en het werd wat bekend staat als het Christendom. De man aan het kruis. Er was geen Christus, maar de man aan het kruis is de gewone man die wordt getoond (in deze implant, commentaar) dus natuurlijk heeft iedereen die een gekruisigd man ziet een direct gevoel van sympathie voor deze man. Daarom krijg je ook veel PC's (PreClears, mensen die nog niet van hun engrammen bevrijd zijn, commentaar) die zeggen dat ze Christus zijn. Nu, daar zijn 2 redenen voor.

En ervan is dat het Romeinse rijk geneigd was mensen te kruisigen. Dus iemand kan eens gekruisigd zijn. Maar in "R6 is hij (de gewone man, commentaar) als gekruisigd te zien".

En in de PDC tape #24, na de kennisgeving dat dit een oud spelletje betrof zegt Hubbard nog:
"Hier op aarde was ongetwijfeld een Christus. En van de redenen dat hij... (Hubbard wil hier iets zeggen, maar maakt de zin dan anders want hij lijkt te willen zeggen "dat Hij dat was")... plotseling zo geweldig opkwam, en zo onvermoeibaar voorwaarts kon gaan, is dat hij een goede hulp achter de hand had in de vorm van een implant."
Dit kan op 2 manieren geinterpreteerd worden.

      Nummer 1 is dat Jezus, onder invloed van de implant eens even lekker aan de slag ging, waarbij hij werd gestuurd door de inhoud van zijn reactieve verstand. Dan valt er duidelijk niet van een goddelijke zending te spreken. Of God zag in de implants wel een doel wat het middel heiligde. In dat geval kun je je al afvragen wat Hubbard op het terrein van God doet. Dat kan trouwens onderwerp zijn voor een paar andere leuke quotes van Hubbard.

      En nummer 2, welke ook niet positief te noemen is en ook een gevolg van de 1e, is, dat hij de implant in de mensen restimuleerde en zo een groot gevolg kreeg door o.a. het opwekken van sympathie.

      Hubbard zegt hier ook specifiek "een Christus", omdat vanwege de implant meerdere mensen kunnen denken dat ze 'Christus' zijn, een figuur uit een oud spelletje. Een verdere analyse van die zin op het woordje 'ongetwijfeld' wijst er alleszins naar dat het niet uit kon blijven dat iemand zich eens zo zou manifesteren want het zit tenslotte allemaal in je reactieve verstand.

      Jezus rol in de geschienis van het Christendom wordt hierdoor op zijn zachts gezegd besmeurd en zijn motieven verdacht gemaakt omdat hij van 'implants' gebruik maakt.


In de lezing: Therapy Section of Technique 80: Part I, Route to Infinity, 21 Mei 1952, zegt Hubbard in een uitleg het mbt het concept 'God':

"En weet je dat je dit kan oppikken uit bijna iedereen die ooit geinfecteerd is geraakt..., ik bedoel, ooit het Christendom heeft bestudeerd."

      Hubbard wijst opnieuw, nu met een denigrerend grapje, op het kennelijk 'ziekmakende' christendom, verwijzend naar de implants. "Geinfecteerd raken met het Christendom" is hier een correcte uitspraak van Hubbard die gelooft in de implant uit een ver verleden. Implants (infecties) maken mensen ziek.


Er is maar 1 probleem met deze informatie. En dat is dat de informatie gedeeltelijk 'confidential' is waardoor iemand die eenmaal de hogere niveaus heeft bereikt, er niets over mag zeggen.

      Veel 'PR'-mensen van Scientology kennen deze teksten van Hubbard om die reden niet (ze zijn nog niet zover) en accepteren wat het hogere management naar buiten brengt, en praten dat dus gewoon na.

      Het mag duidelijk zijn dat het hogere management van Scientology nu niet langer kan zeggen er geen conflict in gedachtengoed tov het Christendom zou zijn want volgens Hubbard is het Christendom gebaseerd op een implant. En implants moeten gecleared worden... voelt u hem?


In antwoord op vragen van de IRS en het Closing Agreement document dat Scientology verzekerde van de tax-exempt status in de USA, staat nog - dit ter afsluiting:

"Van scientologen wordt verwacht dat ze volledig toegewijd zijn aan scientology tot uitsluiting van andere geloven. Als scientoloog wordt van hen verwacht alleen te kijken naar Scientology geschriften voor de antwoorden op de fundamentele vragen van hun bestaan en om alleen verlichting te zoeken door Scientology"...
(Uit Footnote 6, Section 170(b)(1)(A)(i), Response to Final Series of IRS Questions Prior to Recognition of Exemption of CST Under Section 501(c)(3) As a Church on October 1, 1993)


Wat is hierop uw antwoord Scientology 'kerk' Nederland? Mijnheer Jeelof? Negeren maar weer? Of 'in hiding' gaan, zoals u dat uitdrukt. U doet maar, helpen doet het niet. Wij weten van tenminste 3 trouwe en ervaren scientologen dat uw niet serieus ingaan op deze kwestie heeft geleid tot hun uittreden uit uw (rijke) sekte. En dat kost uw 'religie' geld hoor - bakken met geld kan er wel gesteld worden.

      De schrijver(m/v) van het artikel staat open voor uw kritiek en is zeker bereid om eventuele fouten te corrigeren. Het ziet er naar uit dat hij/zij uw slogan 'Denk zelf na!' aan het toepassen is... En, u hoeft het niet te geloven hoor, maar zij/hij en de anderen kennen heel wat aktieve collega's van u vrij goed. Begrijpt u wel?


Dutch BodyThetan Organization,

Jeta


Line

Terug
Start-page

Email: hier .