Dutch BodyThetan Organizationfiller
Werkstuk Manipulatie

LineVoorblad werkstuk manipulatie


Door Jori van den Bosch

Jori is te bereiken via e-mail adres:

b-org.xs4all.nl


    INHOUD
Hoofdstuk 1: De Scientology-kerk


Foto AMS Org1.1 Inleiding


In dit hoofdstuk ga ik onder andere de Scientology-kerk onderzoeken en kijken naar de 'voordelen' en nadelen van een sekte. Ik wil vooral hun werkwijze onderzoeken. Het beeld van sektes is voor mij nu een 'enge groep' die rare rituelen uitvoert. Meer dan dat weet ik er niet van, evenals de meeste mensen.

Enkelen spreken wat betreft Scientology niet over een kerk maar over een sekte die mensen manipuleert en gebruikt. Ook zijn er talloze rechtszaken geweest tegen Scientology, maar ook vanuit Scientology. Deze 'kerk' is wereldwijd bekend en heeft L. Ron Hubbard aan het hoofdeinde, die inmiddels is overleden. De stichter heeft een aantal boeken geschreven waarvan ik er enkele wil lezen. Ik ben van plan om een bezoek aan de kerk te brengen en een objectief onderzoek te doen naar de ware aard van deze kerk. Daarom spreek ik nu liever nog niet over een sekte.

Ik heb vernomen dat er in Amsterdam een dergelijke kerk is, en ik wil de zogenaamde persoonlijkheidstest doen om te kijken of ik geschikt ben voor deze kerk. Ook wil ik enkele gesprekken voeren met mensen die slechte of goede ervaringen hebben met Scientology. Wat het nou allemaal precies inhoudt ga ik onderzoeken en in het volgende hoofdstuk beschrijven. Is Scientology een sekte? Hoe manipuleren ze mensen?

Ik begin na deze inleiding aan het verslag van mijn bezoek aan Scientology.1.2 De persoonlijkheidstest


Ik ben deze dag met Angelique en Jeroen, mijn klasgenoten, in Amsterdam. Angelique heeft een gesprek met een criminoloog aan de universiteit en omdat ik daar misschien ook nog profijt van kan hebben besluit ik eventueel mee te gaan. Mijn doel vandaag is een bezoek te brengen aan de Scientology-kerk. Ik heb een recorder in mijn zak verstopt om elk woord op te nemen en eventueel precies uit te werken. Het plan is dat Angelique later deze dag ook een bezoek brengt aan Scientology, zodat we de resultaten hebben van twee persoonlijkheids'testen'.

Ik sta nu voor de kerk. Het gebouw ziet er modern uit, met een groot wit 'uithangbord' aan de voorzijde waarop 'Scientology-kerk Amsterdam' staat. Het gebouw is gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal, tegenover een politiebureau. Toevallig?

Toen ik naar binnen stapte liep ik tegen de receptie aan waar ik uitlegde dat ik had gehoord van een cursus die je hier kon doen, en dat ik geïnteresseerd was en graag met iemand wilde praten. De receptioniste belde iemand die in een paar minuten zou komen. Ik kon ondertussen de test invullen. Toen ik net wilde beginnen kwam Jan Joost Roos aanlopen. We maakten kennis en ik deed hetzelfde verhaal dat ik een minuut eerder had gehouden. Ik ging de test maken en werd een ogenblik later vergezeld door een kopje thee. Meneer Roos zou later terugkomen.

De test bestaat uit 200 vragen. Het was bij de meeste vragen onmogelijk te zien of dat positief of negatief was. Ik heb de test met zoveel mogelijk positieve antwoorden ingevuld. Ik wil met een psycholoog ook een test invullen waarbij er psychisch zeker niks mis met je is. Ik vind de vragen nogal vaag en ik heb het idee dat er overal wel iets negatiefs of positiefs uit te halen is. Ik hoop dat die psycholoog er meer over kan zeggen.

Als ik de test heb ingevuld is ook Meneer Roos weer aanwezig en gaan we aan een ronde houten tafel zitten. Hij gaat eerst de test uitrekenen en schuift met zijn bureaustoel een meter naar achter, waar hij op een computer begint te tikken. De ruimte ziet er ook van binnen erg modern uit en ik zie achter Meneer Roos een hele rij met dezelfde boeken staan; "Dianetics van L. Ron Hubbard". Ik was in elk geval aan het goede adres. Dit zeg ik omdat ik diep in mijn hart een beetje teleurgesteld was in de 'normale' kerk waarin ik binnenstapte, hoewel dit achteraf gezien vrij logisch is, maar daar kom ik later op terug.

Als Meneer Roos klaar is, trekt hij een aantal lijnen op een grafiek en schuift weer in mijn richting:

Jan Joost: Heb je nog vragen over waarom het nog een kerk is ofzo..

Ik: Euhm ja, nou misschien kunt u vertellen wat de kerk precies inhoud?

JJ: Ja... euhm, nou, Scientology is een toegepaste filosofie, en toegepast zeg ik omdat de nadruk ligt op de kennis die je hier kunt vinden en dat je het ook echt kunt gebruiken voor je leven om dat te verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt is dat de mens een geestelijk wezen is, en dat hij niet één keer leeft en dat hij tot veel toe in staat is, maar dat ervaringen uit iemands leven hem persoonlijke barrières opleggen. Met de kennis die we over "het verstand" hebben kunnen wij zo iemand helpen.

Het is mogelijk bij die persoon de barrières weg te halen. Voor het grootste gedeelte kun je hier heel veel kennis vinden over het leven, en je kunt het hier bestuderen. We zijn een kerk omdat de mens een geestelijk wezen is, en wat we dus doen is dat we een persoon meer spiritueel laten worden door hem meer kennis te geven, meer als geestelijk wezen kunnen zijn, iets omhoog kunnen gaan... meer besef krijgt.. dat is dus eigenlijk de oorsprong waarmee de religie zich bezig houdt, alleen veel mensen weten dat niet omdat ze meer vertrouwd zijn met de traditionele westerse wereld.

De kerk en religies bestaan al duizenden jaren en ook daarvoor al, bijvoorbeeld het Hindoeïsme, die waren ook al bezig met de kennis van de mens, vastleggen...Boeddhisme, het zijn toch de dingen die je ziet op de lijn van het Boeddhisme. De kerk (Scientology) is eigenlijk een plek waar mensen bijeen komen om te leren, het is niet zoals een traditionele kerk.

Je kunt hier verschillende cursussen volgen; onder andere verschillende levensverbeteringscursussen.

Ik: Het zijn dus verschillende cursussen... er is dus niet één cursus.. en met zo'n cursus, blijf je dan alleen hier of ga je dan ergens anders heen, een soort van week ofzo...

JJ: Nee we hebben hier gewoon cursuszalen. Je moet het zien alsof je naar een universitaire bibliotheek gaat, dan zie je allemaal tafels staan, mensen zitten gewoon te studeren, met woordenboeken. Zo ziet het er hier uit, er is wel een begeleider bij, die noemen we cursusbegeleider, en dan kun je wat vragen als je iets niet begrijpt, en je krijgt je eigen cursusboek, een soort studie eigenlijk zelfstandig. Maar hij begeleidt het wel heel goed hoor, als je iets niet begrijpt, en hij let ook heel goed op of je wel optimaal aan het studeren bent.

Ik: Ja ja. maar je blijft er niet slapen ofzoiets, of hebben jullie dat wel, dat je weggaat met een groep ofzo...

JJ: Nee nee nee, het is gewoon een cursus. We hebben hier 2 cursuszalen, voor de basiscursus, en mensen komen hier gewoon om een cursus te volgen, verder niks met intern ofzo...

Ik: nee. En.. wat was de uitslag?

JJ: Ja.. daar gaan we nu even naar kijken. Dit is de uitslag van de test, er is een grafiek uitgekomen. Op die grafiek staan de karakteristieken aangegeven van A tot en met J. Elke karakteristiek heeft eigenlijk een paar, twee tegenovergestelde, met in het midden de balans. En zo kun je zien wat je score is.


OCA JoriNou als je hier kijkt naar je grafiek kun je zien dat je totaal niet gelukkig bent in het leven, kun je dat verklaren?

Ik: (Die had ik niet zien aankomen) Ehm, ja... er zijn wel bepaalde omstandigheden waar je dan in komt... ja. vrienden die anders blijken dan ze zijn... van dat soort dingen. En ja, het houd je toch wel bezig.

JJ: JA... en wat is er dan gebeurd?

Ik: ja bijvoorbeeld op school en dan zijn er mensen, en dan heb je samen iets, maar dat blijkt gewoon helemaal niks te zijn... dat ze het voor de rest helemaal niks interesseert wie jij bent, en dat het ze alleen maar gaat om hoe je van de buitenkant bent... dus. En dat ze je gewoon verraden..

JJ: En hoe verraden ze je dan?

Ik: Euhm ja... nou dan zijn er andere mensen en die hebben een bepaalde mening en ik ben daar tegen en ja die vrienden die vinden me dan ineens een stuk minder leuk, en dan laten ze me gewoon vallen.

JJ: Hm hm. Ja. oke, duidelijk.

Het gesprek ging door op de verschillende punten van de grafiek, waarbij hij bij de meeste punten vertelde dat het helemaal niet goed was en om voorbeelden vroeg, die ik, als 'groentje in het onderzoeken van Scientology', niet had zien aankomen waardoor ik steeds weer nieuwe voorbeelden moest bedenken. Hierop antwoordde hij dan telkens: "Oke. duidelijk."

Als we de test bekijken zien we overigens dat erboven staat: 'Oxford Capacity Analysis'. Dit suggereert dat het iets met de Oxford University te maken heeft, maar dat is bij nader onderzoek niet waar gebleken.

Toen we klaar waren met de bespreking van de test, kwam Jan Joost Roos tot de conclusie dat ik de cursus 'Pieken en dalen' moest gaan doen. Dit is een soort beginnerscursus, zo vertelde hij, en na deze cursus kon ik een andere cursus doen die een paar graden hoger was, enzovoort.

Hij vroeg of ik even wilden wachten en liep een trap op waarna hij na enige tijd beneden kwam met een contract. Ik wist dat ik toestemming van mijn ouders nodig had omdat ik zeventien ben, dus bleef ik zeer geïnteresseerd. Het bleek inderdaad dat ik een handtekening van mijn ouders nodig had, en ik beloofde zo snel mogelijk terug te komen. Ik heb later de uitkomst van een test gezien die met psychologisch inzicht helemaal positief was ingevuld. Het resultaat zie je hieronder:


OCA AngeliqueDeze grafiek is duidelijk positiever dan die van mij, maar heeft nog steeds een grote piek naar beneden. Hé, dan heb je hulp nodig.

Kortom, volgens de test ben je altijd geschikt om bij Scientology te komen. Ik heb meerdere uitslagen gezien, en die waren geen van alle zo positief als deze. De verklaring dat er altijd wel een minpunt is, zou kunnen zijn dat wanneer het om een bepaald psychologisch begrip gaat en je meerdere vragen over dat begrip hebt, de antwoorden technisch gezien van elkaar afwijken. Dus als jij over dat psychologische begrip drie keer "ja" denkt, en er in de juiste antwoorden één "nee" is die eigenlijk een "ja" had moeten zijn. Alsof er bij het intoetsen van je pincode bij een geldautomaat de acht die je denkt in te toetsen eigenlijk een twee is.
Je pinpas wordt geblokkeerd, en in de test je psyche. Er is een probleem, en dat zie je meteen terug in de grafiek, zonder dat er na te gaan valt om welk antwoord het ging.

Volgens de psychologe die ik heb gesproken, zijn testen sowieso onzin. Ze meten met de maat van een bepaald gemiddelde. Mensen die volgens de test niet aan dat gemiddelde voldoen, zijn dus niet helemaal normaal. Terwijl elk mens uniek is en je niet iedereen met één bepaalde maat kunt meten.1.3 Dianetics


Jan Joost Roos raadde me ook aan het boek Dianetics te lezen (eerste druk in 1950!) dat ik eerder had zien staan, en dat kostte me 7 euro. Aangezien ik geldloos was liet ik het later door Jeroen halen. Het bleek dat er meer dan 18 miljoen exemplaren van waren verkocht, als ik de achterkant moest geloven.

Het schijnt dat Dianetics jarenlang in de 'Bestseller' lijst heeft gestaan, maar volgens sommigen koopt Scientology gewoon zelf de boeken op om zulke hoge cijfers te krijgen. Op de achterkant staat dat het boek de lezers van Dianetics uit alle lagen van de bevolking heeft geholpen met:

- Het leiden van een gelukkiger leven
- Het bereiken van hun doelen
- Het goed voelen over zichzelf
- Het succesvol worden in alles wat ze willen
- Betere lichamelijke en geestelijke gezondheid

Vooral "Het succesvol worden in alles wat ze willen" viel mij erg op. Klinkt aantrekkelijk, maar het lijkt me eerder een loze belofte omdat je wel kunt nagaan dat het niet mogelijk is. Ik wil succesvol worden in, euh, alle sporten, euhmm, in het beroep dat ik beoefen, en ik schrijf af en toe en daar wil ik ook succesvol mee worden.

Over schrijven gesproken. L. Ron Hubbard, de schrijver van dit boek en vele andere, én oprichter van Scientology, was voordat hij met Scientology begon een mislukte science fiction schrijver. Het zou vermakelijk zijn als Scientology flauwekul was. Maar dan heeft hij toch zijn eerste echte primeur. Samen met Dianetics, en zijn vele andere boeken. Maar daar gaan we niet van uit.


L. Ron Hubbard

"Ik ben te groots om me door de meningen van gewone stervelingen te laten beinvloeden".


Uit: Hubbard's bekentenissen.Het woord Dianetics is afkomstig van de Griekse woorden 'dia', dat 'door' betekent, en 'nous', dat staat voor 'ziel'. Dianetics wordt gedefinieerd als "wat de ziel het lichaam aandoet".

Dianetics is op zich erg interessant om te lezen en ik denk dat mensen die ook maar een beetje bijgelovig zijn, in de theorieën zullen geloven, die zogenaamd allemaal wetenschappelijk zijn gevonden en bevonden. Op de eerste bladzijde staat zelfs een woordje van John Travolta waarin hij vertelt hoe Dianetics hem heeft geholpen aan de top te komen. In de rest van het boek wordt gesproken over dianetische clearing. Zorgen dat je 'Clear' wordt is het doel van een Scientoloog (iemand die bij Scientology zit). Want een Clear is de dianetische term voor een optimaal individu, die zonder enige blokkades leeft, een energiek en bevredigend bestaan leidt, en een intelligentie heeft die ver boven het gemiddelde ligt. Ik moet eerlijk toegeven dat het fantastisch klinkt. Stel je voor, één boek!

Helaas blijkt dat je aan het eind van het boek alleen de basis hebt gelegd. En als je Clear wilt worden, ben je genoodzaakt nog veel meer cursussen te volgen. Hiervoor kun je uiteraard terecht bij de Scientology-kerk. Het is opvallend dat de meningen over dit boek geheel verdeeld zijn. Of iemand vindt het helemaal geweldig, of niet. Het is in ieder geval duidelijk dat het boek in de jaren erg veel verkocht is (meer dan 18 miljoen exemplaren.) en het is ook duidelijk dat over het algemeen 'de wetenschappers' het boek tien keer niks vinden.

Dr. I.I Rabi, een Nobelprijswinnaar in de psychiatrie, schrijft in het blad 'The Scientific American' van Januari '51:

" This book probably contains more promises and less evidence per page than has any publication since the invention of printing..."


Zelf denk ik dat het allemaal heel logisch en mooi klinkt en daarom zo aannemelijk is. De dingen die in het boek staan zijn over het algemeen niet bewezen, maar hoe verklaar je dan het feit dat duizenden scientologen zeggen dat ze baat hebben bij Dianetics? Is het gewoon het feit om erin te geloven dat het je een stuk gezonder maakt, omdat het een bepaalde kijk op het leven is, waardoor je meer overzicht krijgt? Ik denk dat het zeker wel een soort therapie is, maar dat het allemaal veel simpeler is zoals in het boek staat geschreven. De medewerking van de lezer is zeker vereist.

Als je bijvoorbeeld onder het sporten jezelf bezeerd en een schaafwond oploopt, kan het zijn dat je dat pas veel later merkt omdat je lichamelijk en in je hoofd met heel andere dingen bezig bent. Als je het merkt begin je de pijn ook te voelen.

Misschien geeft het lezen van Dianetics het omgekeerde effect en werkt het boek als een soort afleidingsmanoeuvre. Maar daarentegen vind ik ook dat je niet die ongelooflijk nuchtere houding moet aannemen van de diehard wetenschappers. 'Iets dat niet bewezen is, is niet waar.' Want het is een feit dat de alternatieve geneeswijzen ernstig worden bekritiseerd. Ze kunnen immers een gevaar voor de reguliere sector zijn.

Kortom, er is niet bewezen dat het boek werkt en ook niet andersom. Een feit is dat Scientology stelt dat miljoenen mensen zeggen dat het een geweldig boek is. Apart is wel dat dit boek nu nog steeds de nieuwe wetenschap van mentale gezondheid wordt genoemd, terwijl het al meer dan 50 jaar oud is.1.4 Oprichting Scientology


Omdat Lafayette Ronald Hubbard (1911 - 1986) omstreeks 1953 grote problemen had met onder meer de Amerikaanse Inspectie voor de Volksgezondheid, dit vanwege het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, besloot de man om de 'religieuze invalshoek' te kiezen. Hij richtte de Scientology Church op; de Dianetics 'therapie' werd zo binnen een paar weken onderdeel van de scientology-'religie'. Op deze manier kon hij strafvervolging ontlopen want in de USA is men uiterst terughoudend zodra de 'Vrijheid van Godsdienst' ter sprake komt...

Na nog meer conflicten met de Amerikaanse overheid besloot Hubbard naar Groot-Brittannië te vertrekken, waar Scientology in 1968 verboden werd.

In steeds meer landen werden 'afdelingen' gesticht en in 1973 kwam er ook een in Nederland (Amsterdam). Het blijft een tijdje rustig, behalve enkele aanklachten, en de nieuwe boeken die Hubbard uitbrengt. Totdat in 1979 in de Verenigde Staten, waar Scientology inmiddels weer is gevestigd, 9 topleiders schuld bekennen; zij worden aangeklaagd wegens hun betrokkenheid bij meer dan 100 pogingen om overheidsdiensten te infiltreren. Een federale aanklager schrijft:

" De misdaden die door de beschuldigden zijn begaan hebben een ongekende omvang. Geen gebouw, kantoor, bureau of dossier was bestand tegen hun rondneuzen en gluren. Geen individu en geen organisatie stond buiten hun walgelijk samenzweerderig denken.

Hun handelsmerken waren: miniatuurzenders, geheime codes, vervalste getuigschriften en elk ander instrument dat zij nodig achten om hun samenzweerderige plannen uit te voeren".


Scientology komt veel in het nieuws, en het blijkt dat de 'organisatie' niet altijd legaal bezig is. Er gaan verhalen over bedreigingen vanuit Scientology naar journalisten die over Scientology schrijven.

In 1980 geeft Hubbard zijn functie over aan David Miscavige en een stuk of 5 andere aanhangers die al vrij hoog in rang stonden, en gaat hij naar een ranch in de woestijn van Creston in Californië, waar hij de laatste jaren van zijn leven slijt. Op dat moment is hij in zijn zeventigste levensjaar en verkeert hij, volgens Scientology, in een goede lichamelijke conditie. Er is weinig over zijn vrij mysterieuze dood te vinden. Er wordt niet over gesproken op de websites van Scientology, terwijl wel zijn hele leven wordt beschreven.

Afijn, na lang speuren blijkt dat Hubbard officieel is overleden aan een beroerte. In z'n bloed werd Vistaril aangetroffen. Dit is een psycho-farmaceutisch geneesmiddel dat onder meer het effect van angstaanvallen verminderd. Het gaat ook bepaalde effecten tegen van afkickverschijnselen - zoals het kriebelige gevoel dat er insekten in je zitten en over je heen lopen (de BodyThetans?).
    Heel toevallig allemaal, want een paar dagen voor zijn dood vertrekt zijn persoonlijke arts met een aantal van Hubbards top medewerkers naar Las Vegas om de bloemetjes buiten te zetten. Als ze terug komen, kunnen ze al niets meer voor hem doen. Het ziet er ernstig naar uit dat Lafayette Ron Hubbard zelf ook niet helemaal gelukkig was. Zouden zijn slechte daden vol profijt hier de oorzaak van zijn? Of was hij zelf nog niet helemaal klaar met de cursussen? Een vreemde zaak, want hij had inmiddels toch geld zat...


De nieuwe jonge regeerders gaan door en wederom zijn overal waar Scientology komt conflicten die veelal uitdraaien op rechtszaken. Gedurende de jaren '90 wordt Scientology steeds bekender en sticht steeds weer nieuwe 'kerken' in nieuwe landen en steden.

Ook in Duitsland is Scientology zich aan het uitbreiden. De regering probeerde juridische mogelijkheden te vinden om de sekte, zoals ze Scientology al noemen, te verbieden:

"We willen de problemen voor zijn", zegt staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Regensburg.

" Scientology streeft ernaar zoveel mogelijk leden te werven in hoge maatschappelijke posities. Dat willen we voorkomen.

Sekten-experts waarschuwden ons dat we niet in de gaten hadden hoe Scientology gestaag de samenleving ondermijnt. Nu is dat een nationaal discussiethema geworden. Het hooggerechtshof heeft inmiddels bepaald dat de Scientology Kerk geen religie is naar de maatstaven van onze grondwet, maar een bedrijf dat slechts uit is op winst. Toen we dat aangetoond hadden, konden we de organisatie verbieden nog verder als kerk te opereren, zodat ze geen belastingvoorrechten meer konden genieten. Zodra we kunnen aantonen dat Scientology de grondwet overtreedt, zullen we de organisatie verbieden. Ik ben niet bang dat ze ondergronds gaan. Van de PKK hebben we ook geen last meer gehad sinds we ze verboden hebben"
.


In de ogen van de Beierse regering is Dianetics het nieuwe Mein Kampf. Ze is vastbesloten Scientology te blijven bestrijden. Er zouden aanwijzingen zijn dat de Scientology-kerk in Duitsland cyanide had ingekocht. Wat moet een kerk hiermee? Ook worden journalisten bedreigd en zijn er steeds minder publicaties in kranten. Dit is rond '97. Het wordt duidelijk dat Scientology verder gaat dan alleen juridische maatregelen tegen zijn vijanden. Ondertussen gaat Scientology gewoon zijn gang. Tot nu toe bestaan ze ook nog in Duitsland, al staan ze wel onder strenge observatie van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst.

In '98 komt aan het licht dat Scientology in '93 een deal heeft gemaakt met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) waarbij de belastingdienst een bijzondere status toe heeft gekend aan Scientology en de belastingschuld van ongeveer 1 miljard dollar terugbracht tot 1% van dat bedrag. Deze deal van 1993 was geheim, tot onlangs de Wall Street Journal en de New York Times er over publiceerden. Sindsdien zijn zowel miljoenen Amerikaanse belastingbetalers, alsook grote ondernemingen met Amerikaanse belastingverplichtingen en allerlei andere belangengroepen hierin geïnteresseerd.

Nadat ze herhaaldelijk en terecht de belastingvrije status van Scientology had ontkend, veranderde de IRS in 1993 plots van houding. Wat door de IRS nu aan de vele miljardenomzet makende Scientology is weggegeven (zowel financieel als aan andere bijzondere omstandigheden) gaat veel verder dan ooit aan een religieuze groepering, bedrijf of gewone belastingbetaler werd toegestaan.

Zo oneerlijk als deze geheime deal ook schijnt, de middelen waardoor Scientology ze heeft bereikt zouden nog wel eens erger kunnen zijn; 2200 juridische procedures tegen de belastingdienst, particuliere speurders die het privé-leven van belastingambtenaren laten uitsnuffelen, het betalen van een medewerker van de belastingdienst, het indienen van een verzoek, dat volgens experts wemelt van gegevens waarmee gefraudeerd is. Een medewerker van de IRS, die zegt aan deze zaak gewerkt te hebben, noemde dit "uitverkoop door het hogere management". Via een anonieme verklaring zei de betrokkene dat de agenten die aan de zaak werkten bedreigende telefoontjes thuis kregen, dat huisdieren verdwenen en dat Scientology nooit had mogen krijgen wat ze nu gekregen had...

Als we kijken naar de eerdere bekentenis van de 9 topleiders in '79 waarin ze meer dan 100 pogingen hadden gedaan in de overheidsdiensten te infiltreren, is het een vreemde zaak dat de IRS in '93 Scientology een belastingvrije status gaf. Zouden ze ertoe gedwongen zijn?

Ik heb het tot nu over politieke zaken gehad, hierna ga ik het hebben over de vele zelfdodingen van scientologen die onder andere in het Fort Harrison Hotel van Scientology verbleven. Waren deze mensen nog niet helemaal Clear? Gaat het hier om zelfmoorden of moorden?1.5 Sterfgevallen binnen Scientology


Rond deze tijd speelt ook een zaak waarin de Scientoloog Lisa McPherson op mysterieuze wijze op 5 december 1995 in het Fort Harrison hotel van Scientology (VS) is overleden.


Lisa McPherson


Op 18 november, achttien dagen voor haar dood, rijdt ze op de achterkant van een andere auto. Ondanks dat het ongeluk niet ernstig is, wordt ze meegenomen naar het ziekenhuis voor een psychiatrisch onderzoek omdat ze zichzelf na de aanrijding in het bijzijn van hulpverleners totaal ontkleedde en over de straat rende.

Tijdens haar korte verblijf in het ziekenhuis kwamen verscheidene Scientologen haar ophalen en vertelden tegen de doktoren dat ze onder kundige psychiatrische behandeling was in het Fort Harrison hotel. De doktoren gingen akkoord na de belofte dat ze voor haar zouden zorgen en haar 24 uur per dag in de gaten zouden houden.

Lisa werd meegenomen naar het Scientology 'hotel' waar de kerkleden en bewakers probeerden haar te voeren, te drinken te geven, haar te laten slapen en haar psychotische uitbarstingen onder controle te krijgen. Volgens de verklaringen van Scientology gaven ze haar vitamine drankjes en probeerden ze haar dwangvoeding te geven.
    Lisa werd 'behandeld' volgens Scientology's "unieke geneeswijze voor mensen die psychotisch zijn": de zogenaamde 'Introspection Rundown'...

Toen ze zeventien dagen later ziek werd, brachten kerkleden haar naar het ziekenhuis, waar Lisa bij aankomst op 36 jarige leeftijd was overleden.

De Politie ondervraagt gedurende een lange tijd alle betrokkenen maar doen geen uitspraken over eventuele daders. Wel komt er een officieel medisch rapport naar boven waarin staat vermeld dat Lisa McPherson is gestorven aan een bloedstolsel in haar linker long, veroorzaakt door ernstige uitdroging en gedwongen bedrust. Dit houdt in dat iemand te zwak is om uit bed te komen en niet verzorgd wordt.

Vrienden verklaarden dat ze een paar weken voor haar dood van haar hadden vernomen dat ze klaar was om uit Scientology te stappen, er naar verlangde om haar moeder en oude vrienden weer te zien, en een nieuw leven in Dallas wilde beginnen.

Een andere getuige verklaart dat Lisa in het Fort Harrison hotel in een isoleercel is gestopt en helemaal geen medische behandeling heeft gehad. Hij zei dat ze met kleren aan onder de douche ging, danste en zong alsof ze aan het optreden was, over de vloer rolde en in een uitzonderlijk geval zelfs haar eigen urine dronk.. Een feit is dat, bij het eerder onderzoek in het ziekenhuis na de aanrijding, de Artsen verklaarden dat ze fysiek in orde was, maar psychisch onstabiel en tijdens het gedwongen of niet gedwongen 17-daagse verblijf ongeveer drieëntwintig kilo was afgevallen.

Na de autopsie bleek ook dat ze verscheidene beten op haar handen en armen had die waren veroorzaakt door kakkerlakken. Ook had ze verscheidene kneuzingen 'opgelopen'. Deze had ze volgens de verklaringen van stafleden van Scientology opgelopen omdat ze erg agressief was en tegen dingen aan schopte en sloeg.

Het blijft een vreemde zaak en het is heel moeilijk te bepalen welke informatie juist is. Het feit dat de stafleden Lisa zo laat naar het ziekenhuis brachten zet mij ook aan het denken. Ze wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden, volgens de 'officiële' handgeschreven notities. Elke dag wordt gedetailleerd beschreven en vult ongeveer één A4 bladzijde. Het vreemde is dat bijna elke dag uitvoerig is beschreven, maar dat 4 december, de dag voor haar dood, ontbreekt. Op 5 december zijn alle verklaringen van de stafleden genoteerd. Waarin de stafleden die haar naar het ziekenhuis hebben gebracht verklaren dat ze dachten dat ze bij binnenkomst nog leefde vanwege de kleur van haar huid. Ze verklaarden ook allemaal dat tijdens de reis naar het ziekenhuis, die 45 minuten duurde, Lisa steeds sneller ging ademen en toen steeds langzamer.

Ook kwam ik op een site de autopsie foto's van Lisa tegen. Het waren foto's van haar gezicht, rug, armen en benen. Ik begon ineens veel minder in de onschuld van Scientology te geloven. Vooral haar hoofd was zo aangetast dat dit haast onmogelijk in één dag kon zijn gebeurd. Ik dacht dit vooral omdat haar oren helemaal onder de zweren zaten. Ik print de foto's morgen uit en ga naar de patholoog anatoom (lijkschouwer) in het ziekenhuis en wil graag weten wat hij ervan vindt.

13 november 1998 start er een rechtszaak tegen Scientology. 19 februari 2003 is er eigenlijk nog geen schot in de zaak en Scientology is jaren bezig geweest moties in te dienen en dingen te eisen, waardoor de zaak steeds en steeds weer vertraging opliep. De patholoog anatoom vertelde mij, nadat ik het rapport van het onderzoek en de autopsie foto's liet zien, dat de verklaring die op papier stond vrij logisch was. Er was een bloedstolsel in haar kuit ontstaan. Het was losgekomen en in haar longen gekomen. Dit veroorzaakt een vrij snelle dood. Dit verklaart het ineens ernstig ziek worden van Lisa en in de auto het steeds sneller ademhalen. Bij een klein bloedstolsel, dat te overleven is, krijg je het volgens de patholoog anatoom erg benauwd. Dit klopt met de verklaring.

De oorzaak van het bloedstolsel, kon volgens mij niet van het auto-ongeluk komen omdat het helemaal niet ernstig was. Dit beaamde hij, want dan had je het moeten zien. Uitdroging en 'bedrust' zouden volgens hem een goede verklaring zijn. Hij zei ook dat hij geen zwelling zag bij haar kuit, wat een normaal verschijnsel zou zijn bij zo'n bloedstolsel. Maar hij kon er niet met zekerheid iets over zeggen omdat op haar bovenbeen een grote blauwe vlek zat. Die daar ook door veroorzaakt kon zijn. Ook zag hij dat er in haar elleboog een injectie was geweest. Dit had een ontsteking veroorzaakt. Maar over die injectie staat helemaal niets in het rapport dat Scientology vrijgaf.

Verder zag alles er normaal uit, afgezien van haar kneuzingen. Mijn conclusie is dat alles klopt betreffende haar dood, maar dat Scientology haar te lang in die kamer heeft gehouden omdat ze per dag meer dan een kilo afviel en ze haast niet wilde eten of drinken. Op dit punt kan iedereen aanvoelen dat er professionele hulp nodig is, waarbij ze aan een infuus wordt gezet. Als dit was gebeurd had ze het naar alle waarschijnlijkheid overleefd. Scientology is nalatig geweest, wat resulteerde in de dood van Lisa.


Om te laten zien dat er veel doden vallen pak ik willekeurig 2 rijen van opvolgende jaren. Van 1980 tot 1985 en 1995 tot 2000. Ik ga nu proberen hier overleden mensen bij te vinden die 'dicht bij' Scientology zijn overleden. Allen, op het kind na, waren scientologen:


JaarNaamLfOorzaak
1980Josephus Havenith45(ook in Fort Harrison Hotel) Waarschijnlijk verdrinking maar lijkschouwer vindt geen water in zijn longen. Werd gevonden in bad met zo heet water erin dat de huid van zijn gezicht was gebrand.
1982kindxxWordt dood gereden op terrein van het Fort Harrison Hotel van Scientology > rechtszaak.
1983Hannu HytinnenxxZelf verdachte van lopende zaak wordt opgeblazen in zijn appartement.
1984Leigh Crundall xxHangt zichzelf op.
1985Rodney Rimando21Van de 6de verdieping afgevallen, briefje dat hij heeft achtergelaten is niet in zijn handschrift en verwijst onder andere naar zijn vrouw die hij niet heeft.
1995John Buchanan25Pleegt zelfmoord om voor schulden (door cursussen scientology) te vluchten.
1996Richard Colins24Pleegt zelfmoord als Scientology hem niet wil laten gaan.
1997Carrie Slaughterbeck23Dood in appartement gevonden na slikken van dieetpillen gekregen van Scientoloog.
1998Gabriella Bramucci55Dianetics staat bestrijding van kanker niet toe, want "ziekten zijn psychisch". Een behandeling had haar langer kunnen laten leven, of zelfs haar leven gespaard.
1999Robert D.20Springt van de achtste verdieping, reden onbekend
2000GregxxZit al 20 jaar by Scientology, 50.000 dollar schuld en laat zijn vrouw van 20 en zijn zoon achter.We zien in de tabel dat er alleen in 1981 niemand is ingevuld. Of er ook niemand is overleden is de vraag omdat ook niet alles op Internet staat. Ik wil benadrukken dat ik tientallen mensen heb gevonden die tussen 1970 en 2003 de dood hebben gevonden met betrekking tot de Scientology-kerk. De meeste gevallen waren zelfmoord. Bij een aantal gevallen leek het te gaan om een misdrijf, omdat Scientologen niet de medicatie kregen die ze eigenlijk nodig hadden, of uit Scientology wilde stappen, zoals Lisa McPherson, of allebei.

Waarom werd Lisa McPherson psychisch en fysiek zo ziek? Zijn er bepaalde drugs in het spel, of worden Scientologen gehypnotiseerd? Waarom gaan mensen bij Scientology en waarom geven ze zoveel geld uit voor iets wat er uiteindelijk niet blijkt te zijn? Waarom tuinen er zoveel mensen in?1.6 Binnenkomst in de Scientology-kerk


Scientology zelf zegt dat ze 8 miljoen leden hebben. Die acht miljoen blijken bij nader onderzoek 55.000 tot 100.000 te zijn. Het is een vrij rare zaak dat ze over de grootheid van hun kerk niet eerlijk zijn. De Scientology-kerk blijkt dus ineens veel kleiner. Zelfs al zouden het er 100.000 zijn, het is niet veel vergeleken bij die 8 miljoen. De rede dat ze liegen over het aantal leden dat ze hebben, bewijst dat ze de 'consument' willen laten zien dat ze heel goed zijn, dat er daarom zoveel leden zijn en dat hun theorieën werken. Het is duidelijk dat dit gelogen cijfer lokaas is voor de consument. Maar het is ook duidelijk dat ze minder groots en succesvol zijn dan iedereen denkt. Al voordat iemand Scientology instapt, wordt hij of zij, als ze ook maar een beetje bekend zijn met het begrip 'Scientology' gemanipuleerd. Alsof je niet de beloofde olifant, maar een muis krijgt voor je verjaardag. Dat noem ik doorgestoken kaart.

Je bent een consument en bent benieuwd wat Scientology te bieden heeft. Je hebt op Internet hun website bekeken en ziet dat Scientology zelfs helpt verslaafden van de drugs af te komen. Ook staat op de eerste pagina een prachtig verhaal over een moeder die haar kind na een ongeluk uit zijn coma haalde met een simpele toepassing van Dianetics nadat de doktoren alles hadden gedaan wat ze konden:

"Lorraine, een Scientology Vrijwillig Geestelijke, wist dat de jongen niet alleen medische maar ook spirituele hulp nodig had en ze kwam in actie. Om 10 uur 's avonds paste ze de eerste van verscheidene Scientology procedures toe, simpelweg 'assisten' genaamd. Om 12 uur 's nachts kon de jongen gemakkelijker rusten. De volgende morgen deed hij zijn ogen open, ontwaakte uit zijn coma en kon ademen zonder beademingsapparatuur. "


Dit verhaal speelt in op je emoties; het mooie verhaal verwarmt je hart. Stel je voor, dat jij dat ooit ook zou kunnen. Geweldig!

Als je doorleest blijkt dat ze een paar dagen later ook nog een baby in datzelfde ziekenhuis uit een coma haalt, en dan lijkt het voor critici allemaal te mooi. Totdat er in het verhaaltje staat dat dit wonderlijke verschijnsel ook in de plaatselijke krant, de Boston People's voice, heeft gestaan. En het is algemeen bekend dat dingen die in kranten staan door veel mensen worden geloofd. Een fragment:

"Voor Lorraine Baritz is succes hebben in het helpen van mensen routine geworden. "Ik weet dat er iets effectiefs gedaan kan worden aan de pijn en het lijden in een mensenleven," zegt ze. "Als een Vrijwillig Geestelijke van de Scientology kerk weet ik dat ik het vermogen heb om iedereen te helpen, hoe hopeloos de situatie er ook uit mag zien."  "


Ik geef toe, het klinkt geweldig. Of dit verhaal in de krant heeft gestaan heb ik niet kunnen achterhalen. Wel weet ik dat de 'Boston people's voice' bestaat. Na het zoeken van 'Lorraine Baritz' in een zoekmachine had ik eigenlijk wel gedacht krantenartikelen te vinden. Want waarom liggen er nog zoveel mensen in coma als zij dat kan oplossen. Denk eens aan die andere 8 miljoen. Maar neen, ik vond geen objectieve verhalen, maar wel +- 25 vertalingen van het verhaal op alle andere Scientology sites (inclusief de sites vóór Scientology). Na deze vertalingen was er niets meer te vinden over Lorraine. Aan het eind van het verhaal staat:

"Neem voor informatie contact met ons op."


De klapper op de vuurpijl. Hierbij beloven ze je eigenlijk indirect dat jij ook zo'n genezer kunt worden. Je hoeft alleen maar contact op te nemen. Het lijkt Tellsell wel.

Na naar Scientology te hebben gebeld, waarbij ik vertelde dat ik op hun site het prachtige verhaal had gelezen over een moeder die haar zoon én een baby uit hun coma haalt, en ook zo wilde worden, moest ik het verhaal eerst van voor af aan opnieuw vertellen omdat hij er kennelijk nog nooit van had gehoord. Toen ik klaar was beaamde hij dat het prachtig was en op de vraag hoe ik zo moest worden vertelde hij dat er boekjes waren die je kon kopen en cursussen die je kon doen. Hierop vroeg ik waarom alle leden van Scientology dan niet mensen uit hun coma gaan helpen, waarop hij zei dat het niet gegarandeerd was dat het lukte, en dat dát nog moet blijken...1.7 De feiten


We weten inmiddels al dat de persoonlijkheidstest die je doet om te weten of je geschikt bent om bij de Scientology-kerk te komen, altijd positief is. Je bent dus altijd geschikt en de Scientoloog die met jou de test bespreekt kan je altijd wel bij de uitslag vertellen dat het op één of meerdere punten helemaal niet goed met je gaat. Zo'n punt heet een 'ruïn' en is een belangrijk probleem dat iemand heeft.

Als je de test gaat maken wordt er gesuggereerd dat het nog maar de vraag is of je geschikt bent, terwijl dát al lang vast staat. Er wordt je verteld, dat je één of meerdere zogenaamd(e) ruïn(s) hebt. Je mag door naar de volgende ronde, met het streven die ruïn(s) te verwijderen en er wordt je een bepaalde cursus aangeboden.

Hier gaat het meestal om de 'Communicatie cursus' waarvoor je na betaling van E 143,- boeken ontvangt. Hiermee kom je dan naar de Scientology-kerk, waar je in studieruimtes met een studiebegeleider aan het leren gaat. Deze begeleider wijst je er volgens Jan Joost Roos, mijn testafnemer, op, als je niet goed aan het studeren bent en hij beantwoordt al je vragen. Het lijkt zoals ik al zei erg onschuldig en in dit stadium is er nog haast geen stok achter de deur te vinden.

Iemand die ik sprak had één cursus bij Scientology gedaan. Hij vertelde dat hij er daarna meteen genoeg van had omdat er in zijn ene oor werd gefluisterd dat hij heel slecht was en in het andere oor dat hij nog meer cursussen moest doen. Aan het eind van de cursus gaf hij zijn boeken terug en vertelde dat hij niets meer met ze te maken wilde hebben.

Fase I: Het 'Clear' worden.


Deze fase bestaat uit cursussen en auditing therapie. De cursus 'communicatie' was volgens Ruth Abrahams, een Scientologe, E 143,-. Een andere medewerker die ik sprak zei dat hij dat niet zeker wist, maar dat die volgens hem E 180,- was. Op zich is hier niets vreemds aan. Die andere medewerker kan zich hebben vergist. Maar diezelfde persoon wist met zekerheid te zeggen dat de cursus 'Pieken en dalen overnemen' E 83,- kost en dat de andere cursussen rond dat bedrag zaten. Alléén de 'communicatie' cursus was iets duurder. Ik vind het dan vreemd dat je door de receptioniste bent gehaald om informatie over cursussen te geven en niet eens weet wat de duurste cursus is... Maar goed, ik neem aan dat een cursus van ongeveer E 83,- tot E 180,- kost.

Je hebt dan nog allemaal andere cursussen over alle problemen die je maar kunt bedenken; communicatie, financiën, huwelijk enzovoort. Later begreep ik dat deze cursussen alleen voor beginners waren en dat de cursussen daarna rond de 1000 euro kosten.

Als je Scientology binnenkomt wordt je heel enthousiast benadert. De mensen die er werken hebben wel een bepaalde techniek om mensen binnen te halen, maar zijn volgens een ex-insider allemaal overtuigd van de kracht van Dianetics. Er worden zelfs cursussen gegeven over hoe je om moet gaan met confronterende telefoontjes, hoe je antwoorden moet geven die eigenlijk geen antwoorden zijn, hoe je vragen moet omzeilen, enzovoort. Tijdens deze cursussen wordt er gesproken over de 'Brug naar Totale Vrijheid'. Je moet eerst Clear worden waarna je de rest van de brug op gaat. Tijdens de cursussen leer je van allerlei 'tech' (technology) die Ron in zijn boeken heeft beschreven.

Ook komen daar honderden oefeningen bij kijken waarin je bijvoorbeeld een hele tijd naast tien mensen zit en met die mensen naar tien mensen tegenover je kijkt. Een andere oefening is het schreeuwen tegen asbakken. Je schreeuwt héél hard tegen de asbak dat hij moet gaan zitten. Hierna zet je de asbak op een stoel. Dan schreeuw je dat de asbak moet gaan staan. Je tilt de asbak nu op. Dit kan dan uren zo doorgaan. Een normaal mens zou denken dat je met gekken te maken hebt, maar volgens de Scientologen heeft elke oefening nut, en verbetert je gemoedstoestand op een bepaald punt.

Als je een bepaalde cursus niet vanzelfsprekend wil volgen, wordt je onder druk gezet met gevoelige informatie die inmiddels over je vergaart is. Bijvoorbeeld over de slechte relatie die je met je partner hebt en dat je echt die bepaalde cursus moet volgen, omdat ze zo graag willen dat het goed met je gaat.

Als je bij Scientology komt, krijg je meteen een soort interview over zeer persoonlijke kwesties. Inclusief alle details van je seksleven. Iemand die er na 14 jaar uit ging, had inmiddels een stapel papierwerk van één meter hoog. In de rechtszaak om deze papieren in te zien en te vernietigen was er volgens Scientology sprake van een stapel die maar 30cm hoog was...

Het eerste wat je wordt afgeleerd in Scientology is kritisch denken. Met name over L. Ron Hubbard. Ze doen dit met een E-meter. Een soort eenvoudige leugendetector die uiteraard is ontwikkeld door Ron, waarbij je 2 blikken in je hand hebt en een eindeloze vragenlijst beantwoord. Eén van de vragenlijsten zie je op de volgende bladzijde.blz. HCOPL 7 4 61 RC


De E-meter bestaat uit 2 blikken die verbonden zijn aan een meter. Je ziet de meter niet uitslaan en de persoon tegenover je vertelt en schrijft je reactie op de vragen op. Deze meter slaat (zogenaamd) ook uit wanneer je kritisch denkt over Hubbard. Ze vertellen je dan dat de meter aangeeft dat je 'Kritisch over Hubbard' denkt. Dat is helemaal fout en je leert het snel af, door het na een paar keer ook niet meer te doen.

Hier schuilt het gevaar omdat kritisch denken je verweer tegen dit soort groepen is. Je verweersysteem wordt als het ware uitgeschakeld doordat ze je het kwalijk nemen dat je verkeerde gedachten over Hubbard hebt. Althans volgens de E-meter. In werkelijkheid zijn er in het begin altijd wel twijfels over de werking van de zogenaamde 'tech' (technology) van L. Ron Hubbard. Dus als een Scientoloog zegt dat je deze gedachten hebt, voel je je betrapt en leer je het kritisch denken over Hubbard automatisch af.

De Auditing-therapieën zijn volgens een medewerker bij ieder persoon verschillend en ik zou dan een test moeten komen doen om te kijken welke therapie bij mij past (altijd aan het binnenhalen). De goedkoopste was volgens een medewerker E 180,- waarvoor je dan 12,5 uur Auditing kreeg. Later hoorde ik dat het de beginners Auditing was en dat de professionele Auditing van 250 tot 1000 euro per uur (!) kost.

De Auditing


Je bent met Auditing met zijn tweeën. De een geeft Auditing en de ander ontvangt het. Er worden vragen gesteld over je verleden en er wordt je gevraagd een bepaalde vervelende gebeurtenis terug te halen. Iemand die 14 jaar bij Scientology heeft gezeten vertelde me dat je in een soort trance komt en de situatie van vroeger weer 'voelt'. Deze bepaalde situatie wordt stap voor stap uitvoerig besproken en je moet álles vertellen.


Sessie met de E-meter
Gezellige sessie met de E-meterVeel mensen voelen zich na Auditing goed, wat mij vrij logisch lijkt. Als je ergens mee zit en je vertelt het aan iemand anders, dan lucht het erg op. Dit fenomeen kennen we allemaal. Als je alles helemaal van voor af aan tegen iemand vertelt voel je jezelf helemáál beter. Dit is eigenlijk het basisprincipe van Auditing, wat een goede methode is om dingen te verwerken.

Laten we aannemen dat deze 'therapie' werkt. Het gevaarlijke is alleen dat soms, expres of niet, een Auditing je helemaal niet verder helpt, maar je zelfs depressief kan maken. De oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk. De Auditoren geven vaak wel toe dat er iets fout is gegaan. Ze vertellen dat ze die 'case' anders aan hadden moeten pakken of ze hebben een ander excuus. Meestal zijn de Auditoren er zelf wel van overtuigd dat ze goed handelen en de meesten zorgen er niet expres voor dat het daarna niet goed met je gaat. Er zijn natuurlijk ook Auditors die het wel met opzet doen om simpelweg geld te verdienen. Deze fouten komen vrij vaak voor. De oplossing voor het ontstane probleem is soms door diezelfde Auditoren gevonden, waarna je een extra sessie moet doen. Maar soms weten ze het niet en moet je naar een professionele Auditor. Beide oplossingen kosten uiteraard weer klauwen vol geld. Mét of zonder opzet...

Nadat je al deze cursussen in verschillende graden hebt doorstaan en eindeloos auditing hebt gedaan, ben je 'Clear' en véél geld kwijt. Iemand die ik heb gesproken was na 14 jaar Scientology nog niet 'Clear' maar ongeveer 100.000 gulden kwijt. De totale weg kost ongeveer 4 ton. Tenzij je erg veel geld hebt. Als je bij Scientology zit, weten ze na een tijdje alles van je. De lengte van de 'brug naar totale vrijheid' is net zolang als je bankrekening.

Na het 'Clear' worden, is het eerste deel afgerond. Je gaat verder over de brug naar totale vrijheid.

Fase II: The OT (Operating Thetan) levels


OT 1 en 2 zijn vrij korte cursussen waarin je bijvoorbeeld naar buiten moet gaan om mensen te bekijken. Je wordt hier eigenlijk voorbereidt op OT3 waarin een heel mooi verhaal wordt verteld:

Xenu, een buitenaardse galactische leider in dit heelal was 75 miljoen jaar geleden de heerser over alle planeten in dit gedeelte van de melkweg. Inclusief onze eigen planeet, de Aarde, die toen Teegeeack heette.

Er was een groot probleem, want op alle 76 planeten leefden gemiddeld 178 miljard mensen. Xenu wilde van deze overbevolking af en smeedde een plan. Hij riep, met behulp van psychiaters, miljarden mensen op voor een inkomstenbelastingsinspectie. Maar de mensen kregen geen inspectie maar injecties met een mengsel van alcohol en glycol om hen te verlammen. Daarna werden ze ingescheept in ruimteschepen naar de aarde, Teegeeack, vervoerd.

Hier aangekomen werden de miljarden mensen allemaal opgestapeld rond de hellingen van vulkanen waarna er waterstofbommen in de vulkanen tot ontploffing werden gebracht. Iedereen stierf, maar het verhaal eindigt nog niet. Om te voorkomen dat de zielen van de mensen (Thetans genoemd) weer terugkeerden op aarde, ving hij ze en bracht ze in kisten naar grote bioscopen, waar ze de hele dag 3D-films moesten kijken. Deze films gingen over hoe ze moesten leven, met daartussen een heleboel valse beelden. Er werd bijvoorbeeld verteld wie God, de Duivel en Christus zijn.

Nadat ze de bioscoop hadden verlaten begonnen de zielen samen te kleven in groepen van enkele duizenden omdat ze dachten dat ze één persoon waren omdat ze dezelfde film hadden gezien, en kwamen terecht in de weinige lichamen die de ramp hadden overleefd.

Tot op de dag van vandaag hebben wij, volgens Lafayette Ron Hubbard, deze zogenoemde Body-Thetans in ons lichaam zitten. Deze Body-Thetans veroorzaken alle narigheid in ons leven; de reden dat mensen in God en Christus geloven is omdat hun Thetans dat hebben gezien in die films.


Sir-BT-the-Third  :)


Let wel: Deze informatie is uiterst geheim en Hubbard heeft er naar eigen zeggen zijn leven voor op het spel moeten zetten om het geheim van het bestaan te ontdekken. Alleen mensen van de hogere niveau's (Vanaf OT III) weten van dit verhaal en worden gedwongen dit geheim te houden. Het streven is, om vanaf OT III al deze Thetans uit je lichaam te halen om zo de brug naar totale vrijheid te kunnen belopen.

Ik kwam via Internet aan deze zeer geheime informatie die in eerste instantie door een ex-lid in een rechtszaak werd opgenomen. Later werd dit verhaal, plus vrijwel alle nog hogere en duurdere levels, gestolen uit de 'advanced org' in Copenhagen door ex-scientologen die zich voordeden als 'Sea Org' (de elite). Scientology procedeert al 7 jaar om deze tekst van het Internet te krijgen. Ze vinden dat hun copyrights op deze manier worden geschonden. Een beter bewijs dat het hier inderdaad om hun geheime teksten gaat, is er niet te vinden.

Dit is dus de introductie van de geheime levels van Scientology. Er wordt gezegd dat Hubbard dit verhaal vóór Scientology als script wilde verkopen, maar dat niemand het wilde hebben. Een aparte zaak. Máár, we gaan ervan uit dat dit verhaal klopt, net als de mensen die dit niveau hebben bereikt. Je vraagt je af waarom ze in dit verhaal geloven. Want iedereen die dit hoort gelooft allang niet meer in Dianetics. Hier kom ik later op terug.

Scientologen hebben het gevoel dat ze de wereld verbeteren en sommigen denken zelfs dat ze de wereld van de ondergang redden. Ook speelt er nog eens mee dat de Scientologen zich beter voelen dan de normale mensen. Je wordt erin meegesleept en krijgt het gevoel dat je bijzonder bent en nog veel bijzonderder kan worden. Er is zelfs een naam voor de buitenstaanders: 'Wogs'. Scientologen kijken neer op deze Wogs, de domme burgers.

Afijn. Met behulp van de E-meter worden de Body-Thetans opgespoord. Je moet je onder een sessie concentreren op bijvoorbeeld je tenen. Als de meter uitslaat betekend het dat daar een Thetan zit. Nu is de bedoeling dat je tegen de Thetan gaat praten, om hem zover te krijgen dat hij je lichaam verlaat. Als de Thetan er niet uit wil, zijn er ook speciale technieken voor om de Thetan alsnog te verdrijven. Dit kost natuurlijk wel iets meer. Als dit uiteindelijk met de hulp van je begeleider gelukt is, ben je weer een stapje verder, maar je moet er nog duizenden verwijderen. Dit is behoorlijk prijzig aangezien je voor elke verwijderde Thetan 150 euro moet neertellen. Hier ben je tot OT8 mee bezig. En wanneer je dit hebt bereikt ben je een soort Superhuman. Dit is al die tijd je doel, en wanneer het zicht op je doel een beetje verslapt, worden er weer mooie verhalen verteld over hoe geweldig het niet is. Maar hoe komt het nou dat iemand überhaupt in het verhaal gelooft?1.8 De ware aard


Het is zo, dat Scientology zó is opgebouwd, dat de eerste cursussen die je er doet best een positief effect geven. Je gaat erin geloven en zodoende ben je al snel verkocht. Later doen de cursussen het minder goed, maar wordt er gezegd dat je van alles nodig hebt. Als er vervolgens eentje wel weer goede dingen verricht blijf je zo doorgaan.

Het is een soort verslaving waarbij je niet door hebt dat de sociale controle erg groot is. Je wordt voortdurend in de gaten gehouden, en onder andere met behulp van de E-meter houden ze je onder controle zonder dat je dat in de gaten hebt. Op een gegeven moment ben je helemaal overtuigd van de werking van Dianetics en omdat er nog zo veel te leren is, begin je ervoor te leven. Eerst met het doel Clear te worden, daarna met het doel 'Totaal vrij' te zijn.


Concentrische cirkels


Je ziet hier kringen die in elkaar zitten. Stel je voor dat dit Scientology in zijn geheel is. Als je net bij Scientology komt, betreedt je de buitenste kring. Alles is heel normaal en iedereen doet aardig tegen je. Je voelt je op je gemak bij die mensen en je vertrouwd ze. In deze fase wordt je onopgemerkt klaargemaakt om de stap naar de volgende kring te zetten, Enz.

Als je in één keer in het rode vlak wordt gelaten, zul je er direct weer uit gaan omdat de dingen die daar gebeuren je helemaal niet aanstaan. Je wordt dus beetje bij beetje, van kring naar kring, verplaatst wanneer je op een gegeven moment te laat bent eruit te gaan.

Neem bijvoorbeeld een kikker en zet die in heet water. De kikker zal er meteen uitspringen. Maar als je de kikker in een lekker lauw badje zet, zal hij het prettig vinden en blijven zitten. Als je nu het water in dat badje opstookt, zal hij er op een gegeven moment uit willen springen omdat het hem nu wel erg heet wordt, maar dit niet kunnen omdat het diertje te versuft is... Meestal komt iemand in het oranje gedeelte al in financiële problemen omdat de cursussen en Auditing een aardig prijskaartje hebben. Wanneer je simpelweg geen geld hebt om een volgende cursus te doen, wordt er net zolang op je ingepraat totdat je behoorlijk van slag bent en toegeeft.

Het lijkt me dat wanneer je het gevoel hebt dat er allemaal dingen in je lichaam zitten, je flink paranoïde wordt. Het zou me gek maken. Stel je eens voor dat je er volledig van overtuigd bent dat er vijanden in jouw lichaam zitten, waar je ook nog eens heftige conversaties mee hebt. En stel je reactie voor wanneer je begeleider je vertelt dat, na tien keer proberen, die ene lichaams-Thetan nog steeds in je lichaam zit. Mensen worden regelmatig depressief en plegen zelfs zelfmoord. Ook is het voorgekomen dat iemand tijdens het verdrijven van Body-Thetans zichzelf van het leven beroofde.

Ineke Franssen, iemand die ik via Internet ontmoette, heeft een lange tijd bij Scientology gezeten. Ze was lid van de 'Staff' en kreeg maximaal 300 gulden in de maand. Hiervoor werkte ze van negen uur 's ochtends tot ongeveer elf uur 's avonds. In ruil hiervoor kreeg ze dan cursussen. Van deze 300 gulden werd vaak nog van alles afgehaald.

In de jaren dat ze lid was deed ze onder andere vertaalwerk voor de geheime dienst van Scientology. Het kwam hierbij zelfs voor dat ze een toespraak die iemand had gehouden op zijn golfclub moest vertalen. Het bleek hier te gaan om een rechter die betrokken was bij een rechtszaak tegen Scientology. Zelfs zijn hobby's werden achterhaald en vertaald. Ook vertelde ze over Scientologen uit het buitenland in uniform (Sea Org) die een paar maanden lang orde op zake kwamen stellen omdat er te weinig geld binnenkwam of omdat er te weinig mensen werden binnengehaald. Ze vond het maar een enge situatie omdat er op iedereen de hele dag werd gekankerd. Toen de org (organisatie, naam voor vestiging) na een tijdje weer goed liep, vertrokken de 2 vrouwen weer.

Ook kon ze Auditeren en het is een keer voorgekomen dat ze iemand Auditeerde die borstkanker had. Na een tijdje mocht ze dat niet meer doen omdat ze bang waren dat het ineens niet zou werken en dat ze dan een rechtszaak zouden krijgen.

Binnen Scientology wordt er vooral gebruik gemaakt van emotionele chantage, wat ik in het volgende hoofdstuk behandel, en onethische beïnvloedingstechnieken. Een ander feit is dat Scientology af en toe een nieuw centrum opricht onder een andere naam. Bijvoorbeeld de Maatschap voor Effectief Onderwijs. Erg veel mensen hadden hier nog niet van gehoord en kwamen er op af, maar uiteindelijk bleek het gewoon een Scientology dekmantel te zijn.

Een ander voorbeeld is Narconon hier in Zutphen. Dit is een afkickkliniek die zelfs werd gesubsidieerd door de regering totdat de doelstellig van Narconon duidelijk werd: leden voor Scientology werven. De moeder van iemand die door was gestroomd:

" Ze is van de ene verslaving in de andere terecht gekomen".


De onethische beïnvloedingstechnieken die onder andere worden gebruikt:

  • Je wordt voorbereid op het hervormen van je denken m.b.v. hypnotische- en andere gevoeligheidsbevorderende technieken: gebruik van in beslag nemende beelden/geluiden; het overdreven precies herhalen van routineactiviteiten. Als je in de Staff van Scientology zit, gaat iedereen elke ochtend, middag en avond voor het borstbeeld van Hubbard staan om te applaudiseren. " Drie hoeraatjes voor Ron!!!"

  • Er worden veel en vooral ook intensieve pogingen gedaan om je te laten twijfelen aan jezelf, aan de meest essentiële kenmerken van je gedrag; er wordt geprobeerd om je basisbewustzijn, je waarneming van de werkelijkheid, je blik op de wereld, je emotionele controle en je afweermechanismen te ondermijnen.

  • Wanneer bijvoorbeeld maar vaak genoeg tegen je gezegd wordt dat je dingen niet goed ziet, ga je twijfelen aan je eigen waarnemingsvermogen. Wanneer de mensen die dat manco bij jou opperen ook nog mensen zijn in wie je juist op dat terrein vertrouwen hebt, verlies je beetje bij beetje je zelfvertrouwen. Dat is een ramp wanneer je in zo'n geval eigenlijk helemaal niet gek bent.

  • Strenge straffen volgen wanneer je de gewenste attitude/houding, geloof of gedrag niet presenteert. Scientology heeft zelfs een eigen rechtsysteem waar mensen volgens Scientology-regels worden berecht. De ergste straf is een soort verbanning. Hiermee wordt je de toegang van de kerk ontzegt en wordt je naderhand streng in de gaten gehouden. Je bent nu een 'Suppressive Person'. Een vrouw die ik sprak had veertien jaar bij Scientology gezeten en vertelde dat het wel eens was voorgekomen dat ze achter iemand aan moesten gaan om hem of haar (vanuit de bosjes) te bespioneren.Emotioneel wordt er veel op je ingepraat en je wordt hierin ook gechanteerd. Bijvoorbeeld wanneer je een cursus niet wilt doen en mensen zeggen: "Als je die cursus niet doet gaat het heel slecht met je, en dat willen we toch niet. We willen dat je gelukkig wordt."

Bekend is ook, dat wanneer je voor Scientology moet werken, je helemaal geweldig bent. Maar als ze je een cursus willen aansmeren, wordt je compleet de grond ingestampt. Bij emotionele chantage worden alle persoonlijke details uit de kast getrokken om je in principe te 'breken'. Het is bekend dat er zeer begaafde mensen voor Scientology werken die bijvoorbeeld geneeskunde of psychologie hebben gestudeerd waarin dit soort technieken worden geleerd om ze positief bij mensen te gebruiken. Als deze personen vervolgens helemaal overtuigd zijn van de goede bedoelingen van Scientology, worden deze technieken eigenlijk misbruikt en hebben deze personen vaak niet door waar ze mee bezig zijn.

Natuurlijk zijn er ook Scientologen die bewust mensen 'binnenlokken' om veel geld te verdienen. Hierbij doen sommigen het omdat ze het geld nodig hebben. Ze overleven simpelweg. Maar de mensen die in de top zitten verdienen alleen heel veel geld.

Het kan ook zo zijn dat er een bepaalde cursus is waar je steeds hoger in kunt komen waarmee je uiteindelijk mensen de sekte in mag lokken. De positieve kanten van Scientology, zoals Narconon en Auditing, worden volledig gebruikt om je bij de sekte te houden. Als je eruit gaat en je wordt lastig, je spant bijvoorbeeld een rechtszaak tegen scientology aan, dan worden er regelmatig persoonlijke feiten van je tijd in Scientology tegen je gebruikt.

Of er drugs worden gebruikt binnen Scientology is niet helemaal duidelijk. Als dit het geval is, alléén om mensen meer te kunnen beïnvloeden door bijvoorbeeld een pilletje ongemerkt in de thee te doen. Binnen Scientology wordt er vooral op gehamerd om geen drugs te gebuiken en doet ook niemand dat. Onder deze drugs verstaan we ook medicijnen, die soms zelfs van levensbelang zijn. Door geen medicijnen te gebruiken zijn er al een aantal mensen overleden omdat ze er heilig van overtuigd waren dat Dianetics bijvoorbeeld hun kanker kon genezen. Dit bleek uiteindelijk niet het geval.

Dat er middelen worden gebruikt om mensen meer beïnvloedbaar te maken acht ik zeer waarschijnlijk. Kijk bijvoorbeeld naar de onprofessionele injectie die bij Lisa McPherson is aangebracht. Wat hierin zat, waren waarschijnlijk geen vitamientjes.

Veel verhalen zoals de moeder die haar kind uit een coma haalt, staan in het blad 'Freedom' dat Scientology uitgeeft. Samen met alle goede verrichtingen en wonderen die er gebeurd zijn. Deze zijn over het algemeen niet waar of sterk overdreven. Ook heb ik een verhaal gelezen over Scientologen die een ongeluk kregen waarna er een groepje van Scientology naar de plaats van het ongeval ging om een zwaargewonde, bewusteloze, Scientoloog weer naar deze wereld te helpen. Ze schreeuwen hierbij en riepen dingen als: "Kom terug!!!" en "Blijf hier!!!" De technieken mochten niet baten, want de gewonde overleed. Een dergelijk verhaal is natuurlijk niet terug te vinden in het blad 'Freedom'.1.9 Conclusie


Mijn conclusie is dat Scientology erg slim te werk gaat. De organisatie is er bewust op uit geld van mensen af te troggelen, onder andere met behulp van de wonderlijke verhalen die rond worden verteld. Pluspunten zijn Narconon en de Auditing. Maar de Auditing is eigenlijk heel simpel en kun je in principe ook gewoon thuis doen. Daarbij komt dat de geredde mensen van Narconon, het afkickcentrum, de grote dodenlijst van Scientology niet inhalen, hoewel er ongetwijfeld goed werk wordt verricht.

De weinige mensen die uiteindelijk tot level OT8 zijn gekomen, en niet in financiële problemen kwamen, komen eruit als gehersenspoelde mensen die geen van allen willen vertellen hoe ze zich nu voelen. Als je er eentje zult spreken zul je het een raar persoon vinden en denken "Is dat nou een OT8?"

Scientology is wel degelijk een sekte die mensen manipuleert, gebruikt en misbruikt. De meeste Scientologen zullen financiëel simpelweg worden leeggezogen.Jori
Opmerkingen:


Line

Terug
Start-page

Email