Dutch BodyThetan Organizationfiller
Veel Voorkomende Vragen
over Karel Jeelof, scientoloog

LineFoto Karel Jeelof
Veel Voorkomende Vragen over

Karel Jeelof

de (falende) Internet 'handler'
van de Scientology en Dianetics
psycho-sekte in Nederland
Deze 'VVV' is in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, bedoeld voor nieuwe lezers van de nieuwsgroep nl.scientology. Het staat een ieder vrij om dit bericht, naar eigen inzicht, waar dan ook te publiceren.

Aan de heer Jeelof is herhaaldelijk meegedeeld dat eventuele onjuistheden in deze VVV zullen worden gecorrigeerd wanneer hij aangeeft welke informatie incorrect is. Hierop is hij tot op heden niet ingegaan. Het leek hem verstandiger een klacht in te dienen bij de Internet Provider Xs4all - aldus de indruk vestigend dat hij geen fouten in de VVV heeft kunnen ontdekken.
      Naar verluid heeft men zich hierover bij Xs4all erg vermaakt: de VVV stond ten tijde van de klacht niet op hun machines, terwijl bekend was dat de heer Jeelof zijn steentje had bijgedragen aan een poging van Scientology om de apparatuur van Xs4all in beslag te laten nemen (in 1995).

Van belang is voorts te melden dat de man een ex-collega (Ineke Franssen) heeft bedreigd. Dit vermoedelijk met de bedoeling haar een valse getuigenis (voor de rechter) te laten afleggen over deze VVV. De dreigbrief is hier te lezen.

4 mei 2000 (rev: 21 feb 2003).

Hoe lang is de heer Jeelof al scientoloog?

Al ruim 25 jaar, waarvan ongeveer tien jaar als staflid van de 'org'(anisatie) te Amsterdam.

In zijn beginjaren als scientoloog had hij, onder meer, problemen met het interne verklik-beleid. Binnen Scientology is het verplicht om een rapport over een collega te schrijven als die zich niet precies houdt aan de honderden interne wetten ('policies').

Gelukkig begreep de heer Jeelof na verloop van tijd - en na herhaaldelijk te zijn gestraft - dat er van verklikken geen sprake was: die rapporten, 'knowledge reports' genaamd, zijn alleen bedoeld om de "scientology-ethiek erin te krijgen".

Is hij een 'hoge' binnen Scientology?

Hij is al vrij ver gevorderd, zeker voor nederlandse begrippen. De heer Jeelof is een Opererende Thetaan™.

Dit niveau heeft hij kunnen bereiken door in totaal ongeveer 100.000 euro te 'doneren' aan Scientology - wat inhoudt dat hij nog minimaal 300.000 euro meer zal moet 'doneren' alvorens hij de hele Brug naar de Totale Vrijheid heeft afgelegd.
    Gegeven zijn leeftijd, en enkele andere niet nader te noemen omstandigheden, is het waarschijnlijk dat het hem in dit leven niet zal lukken het hoogste scientology-niveau te bereiken.

Wat heeft hij zo al gedaan voor Scientology?

Een héleboel. Het afgelopen decennium werkte hij bijvoorbeeld als 'vrijwilliger' voor Scientology's eigen Inlichtingen Dienst, de OSA. OSA betekent Office of Special Affairs. In deze functie is hij onder meer betrokken geweest bij het bespioneren van in ieder geval één rechter en het 24 uur per dag laten volgen van critici - een 'eer' die ook ex-directeur van Xs4all, Felipe Rodriquez, te beurt is gevallen. Meer hierover is hier te lezen.

Voorts is hij jarenlang de boekhouder/penningmeester van de 'org' geweest en adviseert hij het Nederlandse bestuur van Scientology inzake juridische, financiële, materiaal- en computer-technische, administratieve, religieuze en publicitaire kwesties. Dat de heer Jeelof alleen lagere school heeft genoten, doet daarbij niet terzake: een Opererende Thetaan is, volgens Scientology, deskundig op ieder gebied. Hij heeft "totale controle over MEST" (matter, energy, space, time).

Tegenwoordig draagt hij uit dat hij "zo nu en dan nog wel 'ns iets met de boekhouding te maken heeft".

Hoe oud is hij eigenlijk? Z'n stukjes in bijvoorbeeld de nieuwsgroep nl.scientology komen bij mij niet erg volwassen over. Vandaar.


Foto Karel Jeelof
Volgens de openbare archieven van de Kamer van Koophandel is Karel Marie Johannes Jeelof geboren op 24 september 1950 te Rotterdam en heeft hij sinds 01-07-2002 een bedrijfje dat opereert onder de namen:

Dujee Communications
Dujee Publishers
V.O.F. Dujee
    Sarphatipark 140 ''
    1073 EE Amsterdam
    Tel: 020-6795257 ;
    +31 206795257

De foto hier schuinboven komt van één van de vele scientology-websites. Hij staat al jaren op het Internet, zie hier.

In de scientology-reclame lees ik vaak dat Scientology de relaties tussen mensen aanzienlijk verbetert. Daar tegenover staan nogal wat niet-van-scientology-komende berichten die op het tegendeel wijzen (ook over de heer Jeelof). Wat is nou waar?

Scientology heeft strenge interne wetten ('policies') die dwingend voorschrijven hoe scientologen dienen om te gaan met mensen die Scientology niet zien zitten ('suppressieve personen'). Voorbeelden hiervan zijn de 'Disconnection Policy' en de 'Fair Game Policy'.
  • De Disconnection Policy verplicht scientologen tot het verbreken van de relatie met mensen (inclusief familieleden) die kritiek hebben op Scientology indien het niet lukt om deze mensen het zwijgen op te leggen.

  • De Fair Game Policy schrijft voor dat "vijanden van Scientology op iedere manier mogen worden vernietigd zonder gevolgen voor de betrokken scientoloog".

Het moge duidelijk zijn dat deze (en vele andere) 'policies' niet bevordelijk zijn voor goede relaties tussen mensen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de relaties van de heer Jeelof zelf:

Binnen de "warme scientology-gemeenschap" is algemeen bekend dat zowel zijn echtgenote als zijn twee dochters niets met Scientology te maken willen hebben - en dat "Jeelof's handling van dit probleem te wensen overlaat". Wat grote spanningen binnen het gezin geeft. Volgens ex-collega's van de heer Jeelof is er zelfs sprake geweest van een bijna-echtscheiding.

Gelukkig voor de heer Jeelof, maar wat minder voor z'n familie, 'doneert' de man nog steeds voldoende euro's aan Scientology - waardoor er van die kant tot nu toe nog geen volledige 'disconnectie' noodzakelijk wordt geacht.

Het is me opgevallen dat de heer Jeelof nooit antwoord geeft op serieuze vragen in de nieuwsgroep nl.scientology. Hoe komt dat?

Daar zijn meerdere redenen voor. Waarvan we er twee noemen:
  • De heer Jeelof heeft plechtig beloofd nooit met 'wogs' (scheldwoord voor niet-scientologen) te spreken over de geheimen van Scientology, en al helemaal niet over de zogenaamde 'Upper Levels'.

    Deze belofte heeft hij moeten doen omdat ook Scientology zelf wel begrijpt dat er nog weinig valt te verkopen als men zou toegeven dat die hoogste niveau's alleen maar gaan over het uitdrijven van ruimte-wezens ('BodyThetans') en over moordpartijen gepleegd door de galactische warlord Xenu - slachtingen die 75 miljoen jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden.

  • Een tweede reden is dat hij ervan overtuigd is dat 'wogs' dom en minderwaardig zijn. Voordat hij met Scientology begon was ook hij een wog en daarom kan hij nu, na al die jaren studie, objectief vaststellen hoe dom en minderwaardig ook hij eens was. Het is zinloos om met wogs te spreken over de diepste waarheden en geheimen van het leven. Je gooit immers geen paarlen voor de zwijnen.
In zijn verhalen in nl.scientology beweert hij allerlei onware dingen over critici van Scientology. Begrijpt de heer Jeelof niet dat dat veel meer over hem en Scientology zegt dan over die mensen?

Nee, dat begrijpt hij niet. De scientology-leer zegt dat critici altijd een crimineel verleden hebben. Altijd. Zonder uitzondering. En daar voor hem deze leer bewezen-onfeilbaar is, net zoals de Bron waaruit zij voortkomt, komt het niet bij hem op dat de meeste critici wel eens integere mensen zouden kunnen zijn.

Hij is er voorts van overtuigd dat in die gevallen waarin zijn Inlichtingen Dienst geen crimineel verleden kan vinden, het volkomen gerechtvaardigd is om zelf "bloody crimes" te verzinnen; en te verspreiden.

De man heeft er dan ook geen enkel probleem mee om serieuze critici in een adem te noemen met Hitler, Goebbels, Milosovic en, niet te vergeten, met de "grootste misdadigers aller tijden", de 'psychs' (psychiaters en psychologen).

Spreekt de heer Jeelof eigenlijk namens Scientology Nederland?

Hij zegt van niet. Van binnenuit de 'org' echter is vernomen dat deze constructie is gekozen om te voorkomen dat Scientology direct aansprakelijk kan worden gesteld voor lasterlijke uitspraken - zoals bijvoorbeeld worden gedaan in de herhalingspostings van de heer Jeelof waarin wordt beweerd dat Karin Spaink en Felipe Rodriquez "de kerk een miljoen hebben proberen af te persen".

Bekend is voorts dat de heer Jeelof postings met serieuze kritiek laat vertalen in het Engels en dat hij deze vertalingen doorstuurt naar de buitenlandse leiding van de 'kerk'.

Is het waar dat de heer Jeelof, ook al gaat ie af als een gieter in openbare discussies, intern beweert dat hij de kritiek van de 'wogs' goed heeft afgehandeld?

Ja, dat is zeker waar. Intern geeft hij zijn collega's de indruk dat hij die "stomme wogs" , "degraded beings" en "suppressieve personen" volledig onder "8-C" (controle) heeft.

De discussie in nl.scientology bijvoorbeeld over de uitspraak van de stichter van Scientology, de heer L. Ron Hubbard®, dat "Christus niet heeft bestaan" acht hij volledig door hem gewonnen, en dat draagt hij ook zo uit. Een ieder echter die die discussie heeft gevolgd kan zo vaststellen dat de man hier op alle punten onderuit is gehaald.

Gelooft de heer Jeelof nou echt dat ie vol zit met die, eh, 'BodyThetans'?

Yep! Sterker nog, hij weet het 100% zeker! In een ruim vier uur durend gesprek met Jeta, in een restaurant, heeft hij uitvoerig en vol trots gesproken over de vele ruimte-wezens die hij al had 'geblowd' (uitgedreven); en hoe dat exorceren een ander mens van hem heeft gemaakt.

Een korte uitleg van hoe dat 'blowen' gaat:

E-meter Je houdt de twee soepblikjes van de 'E-meter' (een primitieve huidweerstands- meter van slechts 4000 euro) in handen en richt je aandacht op bijvoorbeeld je grote teen. Als de meter dan uitslaat, heb je er eentje ontdekt.

Een BodyThetan is, volgens Scientology, de ziel van iemand die 75 miljoen jaar geleden is vermoord door de galactische heerser Xenu.

Vervolgens ga je met die BodyThetan praten ('in-comm') waardoor de meesten uit zichzelf zouden vertrekken. Er zijn echter ook 'Suppressieve en gedrogeerde BodyThetans' en die gaan er zo maar niet uit. Dat lukt alleen met behulp van nog 'hogere' (en duurdere) Scientology 'tech'.

Kortom, de heer Jeelof staat nog voor een lange en zeer dure weg voordat hij ze er allemaal (duizenden) heeft uitgewerkt.

Waarom gaat de heer Jeelof zo lichtzinnig om met al die feiten over scientologen die psychotisch zijn geraakt of/en zelfmoord hebben gepleegd?!

Hij ziet dit als anti-religieuze propaganda veroorzaakt door een samenzwering van Psychs en andere Suppressieve Personen.

Het maakt niet uit met hoeveel harde bewijzen al die vreselijke dingen kunnen worden aangetoond, voor hem blijven het false data. Dit komt omdat het hem onmogelijk is zich voor te stellen dat de Scientology Tech wel 'ns feilbaar zou kunnen zijn. Laat staan dat het in hem opkomt dat Scientology het produkt is van iemand die goed door had hoe je mensen financiëel kunt uitmelken door misbruik te maken van het welwillende in de mens: de heer L. Ron Hubbard® -  die, overigens, in Frankrijk werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf vanwege onder meer oplichterij.

Moet ik de verhaaltjes van heer Jeelof serieus nemen of is het beter er maar om te lachen?

Dat moet je helemaal voor jezelf uitmaken. Als je ze serieus neemt zit 't er dik in dat je binnen de kortste keren verwikkeld raakt in oeverloze discussies over niets.

Discussies waarin hij je er bijvoorbeeld van probeert te overtuigen dat "een vacuum een vast object is", dat "Thetan's ray-guns dragen" en dat zij "golden discs in plaats van ogen hebben", dat er "implant stations op Mars zijn", dat er "Vrachttreinen op Venus rondtuffen", dat er..., enz, enz.

Als je er om lacht, om die verhaaltjes van hem, lukt het wellicht beter om in te zien hoe iemand kan aftakelen onder invloed van Scientology en Dianetics - ondertussen er van overtuigd zijnd dat hij HET gevonden heeft, dat hij bezig is zijn "vaardigheden te verbeteren", en dat hij bijdraagt aan "het redden ('clearen') van de planeet"...


Line

Terug
Start-page

Email