Dutch BodyThetan Organization Filler
Vragen die Scientology en Dianetics
weigeren te beantwoorden

Line


Op de onderstaande vragen, die vele malen zijn gesteld in de nieuwsgroep nl.scientology, weigert Scientology antwoord te geven. In het scientology taaltje heet dat een 'non confront ', en da's niet best  :-) . De hierna genoemde 'Karel ' is Karel Jeelof. Jeelof is de (falende) Internet 'handler ' van Scientology en Dianetics in Nederland.


Vragen van Frits v/d Poel :

 1. L. Ron Hubbard® heeft verklaard in Ron's Journaal 67 dat iedereen die kennis heeft van 'Opererende Thetaan Niveau 3 ' terwijl die persoon er niet aan toe is erg ziek wordt of dood gaat. Mijn vraag is hoe het mogelijk is dat mensen zoals Mike, Karin, Jeta, Johan en nog vele anderen aan wie de info van OT3 bekend is, nog steeds niet dood of aan bed gekluisterd zijn met een of andere vorm van longonsteking.

 2. Hebben scientologen het recht om pamfletjes uit iemands hand te trekken zodat anderen het pamflet niet kunnen lezen? Met als algemene vraag of iemand, wie dan ook, mag zeggen hoe of wat iemand wel of niet kan lezen?

 3. Is het mogelijk om als staflid te kunnen voortbestaan in de 'Wogwereld ' met een beloning die de 100,- per week niet te boven gaat zonder dat die persoon zijn familie in de steek moet laten en zich moet 'clusteren' met mede-scientologen om toch vooral te kunnen eten en de huur te kunnen betalen? 5 scientologen in een goedkoop huurhuis komt ongeveer neer op één persoon met een uitkering die zo berekend is dat je er net van in leven kan blijven.

 4. Is het waar dat het is voorgekomen dat studenten bij kaarslicht moesten studeren omdat de rekening van het GEB niet betaald was? Waren daar studenten bij die al voor f. 10.000 of meer aan studiegeld betaald hadden? Waren er ook 'preclears ' die voor nog meer geld 'ge-auditeerd' werden met gebruik van kaarslicht?

 5. Is het zo dat P.R. ( ik noem geen namen Karel maar je herkent beslist de initialen ) jou mentor is of in ieder geval meefluisteraar? en vertel eens wat over P.P. Daar is J.R. maar een kleintje bij.

 6. Communiceren OT's op level 6 en 7 met planten en dieren? En postuleren zij inderdaad in argeloze slachtoffers hoe snel of langzaam zij moeten lopen? En met welk recht Karel? Als daar geen toestemming is gevraagd aan de ondergaande persoon?

 7. Hoe is het mogelijk dat OT's mensen als Mike, Karin, Johan, Jeta, Icee en anderen nooit hebben 'gehandeld '? Zijn de OT's niet degenen die het leven kunnen besturen zoals hun dat welgevallig is? Zij zijn toch 'oorzaak ' Karel? Waarom zie ik dan alleen dat jij 'effect ' bent in deze groep? Beperken jou OT powers zich alleen tot het communiceren met breedbekkikkers?

  Ik heb nog vele vragen Karel maar wil voor nu afsluiten met een laatste om je de gelegenheid te geven om één en ander tussen de sessies door te formuleren.

 8. Mijn laatste vraag is: Hoe komt het dat John Travolta als OT meestal geweldfilms maakt terwijl je als OT toch een ethies leven als voorbeeld moet stellen? Dat zou hij niet moeten doen voor het publiek maar omdat Travolta de hoogten heeft bereikt waar je alleen maar ethies kan zijn. Karel, mijn kinderen worden nog steeds bevuild met zijn geweldadige films. Mijn vraag is hoe ik aan mijn kinderen kan uitleggen dat Travolta een heel ethies persoon is. Hoe kan ik uitleggen dat ethiese personen alleen maar films maken die ook ethiek uitstralen?
Bij voorbaat hartelijk bedankt voor je antwoord op deze post. Ik weet zeker dat je er een hoop regulars en nieuwelingen plezier mee doet.


Vragen van Jeta Eggers :

 1. Geloof (of weet) jij (en Scientology) dat je duizenden zielen van overledenen in je draagt? 'BodyThetans ' genaamd, dit volgens de hoogste, geheimste, slechts 8 ton kostende Scientology leringen.

 2. Geloof (of weet) jij dat die BodyThetans allemaal, per stuk, dan wel per groep ('Cluster ') uitgedreven dienen te worden? Eveneens volgens die hoogste leringen.

 3. Geloof (of weet) jij dat er 75 miljoen jaar geleden een wrede galactische heerser, genaamd XENU rondliep?

 4. Geloof (of weet) je dat die Xenu toen 1000-en miljarden mensen, (komende van 76 planeten) heeft uitgemoord door hen in toen-nog-niet-bestaande vulkanen hier op 'Teegeeack ' (de Aarde) te dumpen en er atoombommen op te smijten?

 5. Geloof (of weet) jij dat mensen als ze "nog niet ver genoeg zijn gevorderd op de Bridge", zullen overlijden aan een longontsteking wanneer zij die hoogste leringen lezen?

 6. Kun je je voorstellen dat als iemand jarenlang, dagelijks, uren achtereen, denkt in communicatie te zijn met duizenden mensen die zich in z'n eigen lijf bevinden (die BodyThetans dus) dat dat zeer ongezond is voor zijn geestelijk welzijn?

 7. Kun je je voorstellen dat iemand die is aangepraat dat Scientology de enige weg is om zich geestelijk te ontwikkelen (zoals dat toch duidelijk wordt gepropageerd door Scn), dat zo'n persoon wanhopig kan worden als hij niet voldoende geld bijeen kan krijgen om die weg verder te volgen?

 8. Kun je je voorstellen dat ALS Scientology de enige weg tot geestelijke ontwikkeling en oplossing van alle menselijke problemen zou zijn dat het dan misdadig is om mensen die weg te onthouden indien ze niet genoeg geld op tafel kunnen leggen?

 9. Kun je je voorstellen dat door de vele valse medische claims die Scientology en Dianetics doen, mensen te laat naar reguliere artsen gaan? (waardoor er, bijvoorbeeld, al heel wat mensen te vroeg zijn overleden).

 10. Is kanker te genezen met 'auditing' zoals L. Ron Hubbard®, de goeroe van Scientology, beweert wetenschapelijk te hebben bewezen? Zo ja, zijn waar zijn die wetenschappelijke bewijzen te vinden?

 11. Kunnen overleden kinderen weer tot leven geroepen worden met 'auditing'?

 12. Uit de archieven van Defensie en de Kanselarij der Nederlandse Orden blijkt dat L. Ron Hubbard® geen Bronzen Kruis heeft ontvangen. Waarom blijven jij en Scientology dan beweren dat de man die onderscheiding wel heeft gehad?

 13. Waarom ga jij noch Scientology in op de analyse van een ex?-staflid waarin hij/zij bewijst dat Christus een 'implant' was volgens L. Ron Hubbard®?

 14. Waarom heeft Scientology een eigen geheime dienst (OSA, Office of Special Affairs)?

 15. Hoe kan het dat Scientology (NL) geen rechtspersoon heeft/is terwijl er toch jaarlijks voor enige miljoenen wordt omgezet?

 16. Past het binnen de 'Scientology Ethiek' om een ex-staflid een dreigbrief te sturen?

 17. ...

Line

Terug
Start-page

Email: here