Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's lichamelijk-gevaarlijke 'Reinigingsprogramma'

Line

Mei 2001


De Scientology 'kerk' (Amsterdam) verkoopt al tientallen jaren haar zogenaamde 'Reinigingsprogramma'. Prijs: zo'n 5000 gulden.

      Het programma komt neer op: dagelijks 4 á 6 uur in de sauna zitten, je een ongeluk rennen, een gore olie drinken, en véél - héél veel - vitaminepreparaten slikken; dit over een periode van 3 á 5 weken.De preparaten bevatten onder meer Niacine en vitamine A. De hoeveelheden die men hiervan tot zich moet nemen zijn volslagen absurd. Het gaat hierbij om minimaal een vijf maal hogere (dagelijkse) dosering dan die veilig wordt geacht door medische beroepsinstanties. Om een idee van de hoeveelheid te geven: dit is een thee-glas vol pillen, per dag.

      Niacine / Vitamine A in deze hoeveelheden is zeer gevaarlijk voor ongeboren kinderen (het veroorzaakt geboorte-afwijkingen), het beschadigt de lever, wekt hallucinaties op, en veroorzaakt rode brandende plekken op de huid.

      Dit laatste wordt door Scientology uitgelegd als het "eruit komen van de opgeslagen gifstoffen en geabsorbeerde radio-actieve straling in vetcellen"... Hierbij volgt Scientology exact de 'tech' van haar goeroe L. Ron Hubbard® - een man die geen enkele (medische) universitaire opleiding had genoten; wat hem er overigens niet van weerhield zich uit te geven voor 'doctor' en 'nuclear physicist '.Het Reinigingsprogramma wordt niet alleen direct door de Scientology 'kerk' verkocht. Het afkickcentrum Narconon te Zutphen en het Dianetics Centrum Amsterdam doen dat bijvoorbeeld ook.

      Hieronder staat een brief die dit Centrum regelmatig direct-mailed. De brief plus folder zitten daarbij in een blanco envelop.

      Het Centrum is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), dit terwijl het wel degelijk economische activiteiten ontplooit - zoals onder meer blijkt uit een afschrift van een betaling van 30.000 gulden van een ex-scientology lid. Met de KvK zal binnenkort contact worden opgenomen in verband met mogelijk gepleegde economische delicten door dit Centrum.

Line


Direct-mail brief Dianetics Centrum

Direct-mail brief Dianetics Centrum


Dianetics Centrum Amsterdam

Nieuwezijds Voorburgwal 116 - 118
1012 SH Amsterdam
tel: 020-3202230

Amsterdam,
[ datum; april 2001 ]


Geachte [ Naam geadresseeerde ],

Vindt u alle verontreinigingen in ons milieu tegenwoordig ook verontrustend? (bijvoorbeeld antibiotica in vlees, dioxine in melk, kleurstoffen en conserveringsmiddelen enzovoort).

Bent u zich ervan bewust dat al die gifstoffen zich voor een deel opslaan in het vetweefsel van uw lichaam? Deze stoffen kunnen er daardoor namelijk voor zorgen dat u minder helder kan denken en zich minder fit kan gaan voelen.

Echter, voor dit alles is nu een afdoende oplossing! Namelijk.... HET REINIGINGSPROGRAMMA. Door een persoonlijk op u afgestemd schema, kunnen met behulp van bepaalde vitamines en sauna, deze gifstoffen uit het lichaam verwijderd worden. Met als resultaat een merkbare opleving van algeheel welbevinden.

Maakt u bijgaande test om te ontdekken wat dit programma voor u kan betekenen en stuurt u die naar mij terug voor meer informatie.

U kunt ook naar onze vrijblijvende lezing komen hierover. Deze vindt plaats elke zondag om 18:00 op bovenstaand adres.

Verder kunt u mij altijd bellen voor een persoonlijke afspraak.


Met vriendelijke groet,


[ Handtekening ]

Natascha Krienen
Hoofd van het Reinigingsprogramma
Tel.nr. 020-3202230

Ps. Binnenkort beschikken wij over een prachtige nieuwe sauna.Flyer Reinigingsprogramma

Voorkant flyer Achterkant flyer


De vergiftigheidstest

Vul de onderstaande vragen in..

Ja Nee
O   O1.Voelt u zich zo nu en dan vermoeid zonder duidelijke reden?
O   O2.Voelt u zich weleens wezenloos of levenloos?
O   O3.Heeft u ooit "flash-backs" van drugs ervaren?
O   O4.Voelt u zich minder alert dan vroeger?
O   O5.Krijgt u soms een licht gevoel in uw hoofd of een gevoel van "high" zijn?
O   O6.Bent u soms zonder reden of oorzaak geïrriteerd?
O   O7.Heeft u onverklaarbare pijnen en kwalen?
O   O8.Vindt u het moeilijk om enthousiast te raken over mensen of dingen?
O   O9.Heeft u het gevoel dat u ongerust bent, maar niet weet waarom?
O   O10.Heeft u moeite om nieuwe dingen te leren zelfs wanneer u er geïnteresseerd in bent?


Als u drie of minder vragen met "ja" beantwoord heeft, kan het zijn dat u een laag niveau van opgeslagen gifstoffen in uw lichaam heeft, die uw bekwaamheid om helder te denken beïnvloeden.
Als u vier tot zeven vragen met "ja" heeft beantwoord kan het zijn dat u een behoorlijke hoeveelheid gifstoffen heeft opgeslagen die u sloom, levenloos en wezenloos doen voelen, met verminderde bekwaamheid.
Als u acht of meer vragen met "ja" heeft beantwoord kan het zijn dat u een zware lichaamsvervuiling ervaart.


De gevolgen van drugs en giftige stoffen uit
uw verleden, zorgen ervoor dat uw
leven zijn glans verliest.
Raak ze kwijt.


[ Foto waterval ]   
Het Reinigings-
Programma", ontwikkeld
door L. Ron Hubbard, is
de oplossing voor deze
problemen.


Bel nu 020-3202230 of stuur deze test naar ons antwoordnummer. Vraag naar een gratis evaluatie en informatief gesprek over het reinigingsprogramma.Overschrijving Dianetics Centrum

Overschrijving Dianetics Centrum


Line


Een brief van een nederlandse deelnemer aan het programma staat hier:

[local]/ex-leden/laaielichters.htm


Line

Terug
Start-page

Email: hier .