Dutch BodyThetan Organization Filler
De film OriŽntation gezien?
Teken deze verklaring!

Line


Rasta Robert (rr@k9.dds.nl.ReMoVeThIs)
in de nieuwsgroep nl.scientology, 6 juli 2000:

[...]
Ook ben ik wel een paar keer in de voormalige org in
Amsterdam geweest om de film Orientation te zien
[...]

Moest je ook deze verklaring ondertekenen?
(zie de scan onderaan) :


O R I E N T A T I O N

ATTESTATIE

Ik heb de film "OriŽntatie" gezien en ik
ben nu ingelicht en mij ervan bewust dat
Scientology een religie is, dat haar
leerstellingen religieus en haar beweringen
religieus van aard zijn. Verder begrijp ik
dat, als ik deel wens te nemen aan
Scientology diensten dat ik dat doe met het
volle bewustzijn dat dit religiqieuze diensten
zijn en dat ik er aan deelneem volgens de
kerkelijke principes van de Scientology
religie.

Voornaam: _____________________

Achternaam:____________________

Handtekening:__________________

Datum: ________________________

      Er staat echt 'religiqieuze diensten'. Zie de scan.


      Ik weet van een (Nederlands) 'geval' waarin van iemand die de film had gezien werd geŽist dat zij deze verklaring zou tekenen. Zo niet dan zou er juridisch worden opgetreden. Het ging hier om iemand die interesse had in Scientology. Ze heeft uiteraard niets getekend. De 'kerk' heeft haar niet meer teruggezien.


JetaLine

Terug
Start-page

Email: here and