Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology filiaal:
Modus Operandi Consultancy

Line

21 juli 2000

Stel: je krijgt een cursus 'Verkooptechniek en Leidinggeven' aangeboden. Je ziet er wel wat in en bezoekt het gebouw van het bedrijf dat de cursus geeft.
      Het gebouw heeft vele kleine kantoorjes; op de bureaus staan computers. Er lopen nogal wat engels sprekende mensen rond. Aan de muren hangen oorkondes van succesvolle cursisten, alsook portretten van ene L. Ron Hubbard®.

      Je besluit, na een gesprek met één van de medewerkers, om de 'Communicatie Workshop' te gaan doen. De prijs is pittig, maar het ziet er naar uit dat de cursus z'n geld waard is: f. 4000 (ex BTW) voor 5 sessies van 3 uur.


Nota 9 juli 2000


Nadat je een sessie hebt gedaan, denk je er thuis 's op je gemak over na. Er vallen je wat zaken op:

 • er hangen toch wel wat veel portretten van die L. Ron Hubbard® in dat gebouw; ook op al de boeken en het cursusmateriaal staat alleen zijn naam;
 • de persoon die de cursus geeft (Hans Rozemond) spreekt over deze man alsof het een heilige is: "Een genie die de mensheid alleen maar goede dingen heeft gebracht maar die nooit de eer heeft gehad die hem toe kwam. Toch begint men nu in Amerika zeer goede resultaten met de door hem opgerichte projecten te behalen.";
 • de docent heeft het nogal veel over onderwerpen die helemaal niets met de cursus te maken hebben: de schandalige praktijken van de moderne psychiatrie; het platspuiten van te aktieve kinderen; de huidige methadon projecten ("Methadon is veel verslavender dan heroine").

      Er komt een gedachte in je op: "Hier klopt iets niet. Het lijkt wel een sekte daar. Laat ik 's kijken of er wat over Hubbard® op het internet is te vinden".

      En dat is er. De man is namelijk de grondlegger van de (rijke) Scientology beweging - of sekte.


Het bovenstaande is, in 't kort, het verhaal dat mij enige dagen geleden werd vertelt door een cursist van het bedrijf Modus Operandi Consultancy.

      Nadat ik hem informatie had verstrekt waaruit blijkt dat M.O.C. een dekmantel is van Scientology (zie hierna), schreef hij hen de volgende brief (gepubliceerd met toestemming):


T.a.v. de heer H. Rozemond
Deurloosstraat 124
1078 JK AMSTERDAM.


Datum : 17 juli 2000
Onderwerp :
Persoonlijkheidstest en hieraan gekoppelde training leidinggeven en verkooptechniek.


Geachte heer Rozemond.

Naar aanleiding van de door u mij toegezonden "Persoonlijkheidsanalyse" van Modus Operandi en de hieraan gekoppelde training in leidinggeven en verkooptechniek wil ik u het volgende melden.

Het bevreemde mij de afgelopen (tweede) sessie van de cursus, dat een groot deel van de beschikbare tijd werd besteed aan L. Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology Kerk. Tevens had ik de indruk dat u een woede uitbarsting nog maar net kon onderdrukken toen ik vertelde dat deze club bij mij absoluut geen positieve associaties opriep. Ook het magazine "Verraad aan de mensheid / Psychiatrie oplichterspraktijken" dat u mij meegaf, heeft m.i. absoluut niets met de mij voorgehouden cursus te maken.

Ik heb de afgelopen dagen wat informatie m.b.t. Modus Operandi en de Scientology Kerk van het internet gehaald.

Wat bleek mij:

 • De gratis persoonlijkheidstest van Modus Operandi blijkt exact hetzelfde als de standaard Scientology persoonlijkheidstest (zie bijlage 1: page 1 of 9).
 • Tevens staat uw organisatie met naam en toenaam genoemd onder de "Dekmantels van Scientology in Nederland". (zie bijlage 2: page 1 of 11 voor het complete overzicht)

Ook heb ik contact gehad met Dhr. J. Eggers van de Stichting Bestrijding oplichting op Occult & Religieus Gebied (kortweg BORG) uit Amsterdam. Deze stichting is zeer goed op de hoogte van u en uw organisatie, uw relaties met Scientology beweging en de manier waarop u zich in de markt manifesteert.

U zult begrijpen dat ik mij nu realiseer dat ik op valse voorwendsels aan een persoonlijkheidstest en bijbehorende cursus van een instelling waarmee ik helemaal niets te maken wil hebben, heb deelgenomen. Als u mij vooraf op de hoogte had gesteld van de achtergronden van uw bedrijf had ik nooit aan de zg. Training Verkooptechniek en Leidinggeven meegedaan.

Gezien het voorgaande overweeg ik zelfs juridische stappen tegen uw bedrijf te nemen. Ik heb reeds een jurist hiervoor geconsulteerd.

Ongetwijfeld zult u dan ook begrijpen dat ik van verdere deelname aan de door u georganiseerde studies / trainingen afzie.


[ Naam en adres verwijderd ]

(bijlagen: 20 bladen)
[ de persoonlijkheidstest van Scientology + de juiste antwoorden, en de lijst met dekmantels van Scientology in Nederland. ]


Een gedeelte van de gegeven informatie:

 • De Scientology persoonlijkheidstest (200 persoonlijke vragen) is exact hetzelfde als de Modus Operandi Consultancy persoonlijkheidstest;

 • Hubbard® is de goeroe en de oprichter van de Scientology en Dianetics beweging;

 • de eigenaar van M.O.C, Hans Rozemond, is een jaar of 5 staflid geweest bij de 'org', z'n vrouw Fach is staf lid. De 'org' is de coordinerende en leidinggevende (lees: dictatoriale) instantie vwb de aktiviteiten die Scn in NL ontplooit; zelf staat zij onder 'command' van hogere 'orgs' (advanced orgs) en van andere Scn instanties buiten NL.
  H. Rozemond's functies bij de 'org' waren PSS / PES (Public Service Secretary, Public Executive Secretary = hoofd Division 6), en HAS (Hubbard Area Secretary). Dit zijn een soort bestuursfuncties.
        Fach werkt al vele jaren bij de HCO (Hubbard Communications Office). Ze heeft een zogenaamde Scn 'flood-site'. Dit zijn site's van Scientology die van individuen lijken te zijn; ze zijn allemaal vrijwel hetzelfde en hebben de bedoeling om kritische sites onvindbaar te maken in zoekmachines. Wereldwijd zijn er duizenden, mogelijk zelfs 10.000-en van.
  Zie: scn-spam-sites

 • Anke van Nugteren (van de oorkondes) is een toegewijde scientologe en werkt als 'persoonlijkheidstest evaluator' bij een andere scientology dekmantel onderneming: Silhouet te Weesp - een bedrijf dat er soortgelijke aktiviteiten als Modus Operandi Consultancy op nahoudt.


Betrokkene had het bedrag van f. 4000 (ex BTW) nog niet overgemaakt, en is dat ook bepaald niet meer van plan.

Credit nota 21 juli 2000Scan's:
Referenties:

Lijst met dekmantels van Scientology in Nederland:
[local]/divers/dekmantels-scn.html

De persoonlijkheidstest + de juiste antwoorden:
[local]/tech/persoonlijkheidstest.html

Web adressen van 90 Nederlandse Scientology spamsites:
[local]/divers/scn-spam-sites.html

Dit artikel:
[local]/divers/modus-operandi.html


Line

Terug
B-org

Email: hier .