Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology onderzocht privé-leven president rechtbank

Line

18 februari 2001


Eind 1995 dagvaardde Scientology zo'n twintig Internet Service Providers (ISP's) en Karin Spaink. Men vond het, blijkbaar, niet zo prettig dat er werd geciteerd uit de 'Hogere Niveaus' van haar geheime leer. Een leer die minimaal acht ton kost en die vrijwel geheel gaat over het uitdrijven van 'BodyThetans' (zielen van overledenen waarvan ieder mens er duizenden in zich zou dragen).

      In de tijd dat dit speelde stuurde Scientology een ploeg toegewijde, hooggeplaatste, niet-Nederlandse scientologen naar Amsterdam - dit om het probleem, de 'Internet Cycle', te 'handlen'. Deze ploeg hield zich, onder meer, bezig met het 24 uur per dag schaduwen van een aantal betrokkenen ('Suppressieve Personen'); waaronder Felipe Rodriquez, ex-directeur van de ISP Xs4all, en Karin Spaink, schrijfster.


Ineke Franssen, inmiddels ex-lid, was zijdelings betrokken bij deze Scientology 'op' (operation) - zij deed vertalingen voor de 'Office of Special Affairs' (OSA, Scientology's eigen geheime dienst); haar woning in Amsterdam werd gebruikt als slaapplaats voor leden van de 'Internet Cycle' ploeg.

      Eén van de dingen die zij zich nog goed herinnert is een vertaling die zij moest doen: een toespraak van de president van de rechtbank die de rechtszaak behandelde... Het ging hier om een toespraak voor de golfclub waar de rechter lid van was.


Scientology (NL), vertelt u eens:

 • hoe kwam u aan deze toespraak?
 • waarom moest de tekst in het Engels worden vertaald?
 • naar welke 'orgs' (Scientology organisaties) buiten Nederland, is deze tekst verzonden?
 • welke andere zaken betreffende het privé-leven van deze rechter heeft u onderzocht, en aan welke 'orgs' heeft u déze informatie gestuurd?
 • heeft u privé-aangelegenheden van andere betrokken rechters aan een onderzoek onderworpen; en de aldus verzamelde informatie naar het buitenland geëxporteerd?
 • is het juist dat onderstaande scientologen betrokken waren bij 'Operation Internet Cycle'? :

  • Allan Cartwright (OSA INT (USA));
  • Lisa Goodman (OSA INT(ernationaal) / PR);
  • Julia Rijnvis (DSA, Director of Special Affairs AMS(terdam));
  • Maria Koster (Executive Director ORG AMS);
  • Paul Rood (OSA AMS);
  • Karel Jeelof ("OSA vrijwilliger");
  • Jan (OSA Denemarken, "sprak verschillende talen, vrij groot/stevig, lichtblond, scandinavisch tiep");
  • Suzan (Hongaarse, OSA AMS);
  • Wahida (OSA DK, Denemarken, oosters tiep, naam betekent: "the only one");
  • Marshall (o.i.d.).

 • wie waren er nog meer betrokken bij deze 'Operation'?
 • Hoeveel van dit soort onderzoeken heeft u de afgelopen 30 jaar in Nederland verricht?
 • voert u op dit moment soortgelijke onderzoeken uit?
 • heeft u 'policies' die verplicht voorschrijven dit soort aktiviteiten systematisch te verrichten?


In afwachting van uw antwoorden,


Jeta Eggers[ Posting in de nieuwsgroep nl.scientology, 28 08 2002 ]


Karel Jeelof, de (falende) internet 'handler'
van Scientology en Dianetics in Nederland :

"Mijn ervaring is dat zelfs over mij al de raarste dingen zijn gepost door de asoos van de B-org; "


Er is u al vaak gevraagd om die "raarste dingen" te weerleggen. Dat doet u niet. Simpelweg omdat u dat niet kunt. Die "raarste dingen" over u en de scientology- sekte zijn namelijk bewijsbaar correct.

Laten we 'ns één van die "raarste dingen" onder de loep nemen.

U bent betrokken geweest bij 'Operation Internet Cycle'. Uw sekte volgde daarbij wekenlang critici - vierentwintig uur per dag. Uw sekte verzamelde tevens persoonlijke, gevoelige gegevens over de rechters die de zaak Scientology versus eenentwintig providers en Karin Spaink behandelden.
      Ineke Franssen - toentertijd een collega van u - was zijdelings betrokken bij deze 'operation'. Zij kreeg, onder meer van u, teksten voorgelegd die zij moest vertalen naar het Engels. Zoals een toespraak van de president van de rechtbank voor zijn golfclub. Meer hierover staat hier:

[local]/divers/internet-cycle.html

Uw reactie, en die van de scientology-sekte, op dit "rare ding" was een dreigbrief aan mevrouw Franssen. De dreigbrief staat hier:

[local]/divers/dreigbrief-jeelof.html


In het openbaar negeerde u en uw sekte dit "rare ding" - herhaalde verzoeken in deze nieuwsgroep om een toelichting uwerzijds mochten niet baten.

Het (voorgewende) voornemen van u en uw sekte om mevrouw Franssen en ondergetekende hieromtrent te dagvaarden ging niet door.
      Kwam dit omdat u ervan uitging dat er maar weinig mensen zouden zijn die zouden geloven dat de scientology-sekte dit soort rare dingen echt uithaalt? Of kwam het omdat u het allemaal toch wel ietsje te riskant vond? Ik hou het op het laatste.

Hoe dan ook, hierna staat de tekst van een brief die uw 'Director of Special Affairs', mevrouw Julia Rijnvis, schreef aan mevrouw Franssen. Eruit blijkt dat er wel degelijk een 'Operation Internet Cycle' is geweest en dat mevrouw Franssen vertalingen deed voor uw 'Office of Special Affairs'. Een scan van de brief staat hier:

[local]/plaatjes/960604-commendation.gif


De betekenissen van de gebruikte afkortingen staan onder de brief. Taalfouten zijn als in het origineel.


To: EF Ineke Franssen
Cc: PNB
: Ineke Franssen,
From: DSA Holland
Date: 04 June 1996


COMMENDATION

ON

INEKE FRANSSEN, PUBLIC AMS ORG


I want to highly commend Ineke Franssen for her enormous back up to the OSA Office.

Over the last months OSA Ams had to assist on the handlings done by RTC and OSA Int on the Internet cycle here in Holland, were individuals had placed the OT materials on the Net. Right now we have entered the near end of this situation.

It was thanks to people like Ineke that we were able to comply with all the work which needed to be done, and this was a lot.
Ineke helped with many, many translations which were vital to get the correct data to OSA Int and RTC, so that they were able to continue their handlings.

Without her help I would have had a serieus problem. Therefor I am very grateful to her.

LRH says in OEC 'Environmental Control' :

"No group can sit back and expect its high brass to be the only ones to carry the load. The group is composed of individual group members, not of high brass."

Much love,

[Handtekening]

Julia Rijnvis
DSA Holland


EF: Ethics file
PNB: Public Notice Board
DSA: Director of Special Affairs
AMS ORG: Amsterdam Organization
OSA Ams: Office of Special Affairs Amsterdam
RTC: Religious Technology Center
OT: Operating Thetan
LRH: L. Ron Hubbard(tm)
OEC: Organization Executive Course Volumes


Jeta


Line

Terug
Start-page

Email: hier .