Dutch BodyThetan Organization Filler
De 'Ondernemerstest' van
Scientology's Silhouet BV

Line

7 december 2000

Het werven van klanten door scientology colporteurs, in de Kalverstraat, heeft z'n beste tijd gehad. Men doet dit tegenwoordig liever via het bedrijfsleven - daar zit veel meer geld, en het niet meteen hoeven noemen van de besmette woorden Scientology en Dianetics verkoopt een stuk beter.

Het verkopen van de dure indoctrinatie cursussen - door Scientology schijnheilig op de markt gebracht als "religieuze dienstverleningen" - wordt gedaan door vage adviesbureaus. En daarvan is Silhouet Management Support BV te Weesp. Hier werken ongeveer 20 scientologen in vaste dienst. Gebouw Silhouet BV

Gebouw Silhouet BV

      De aangeschreven bedrijven wordt niet vertelt dat Silhouet een bedrijf is waar alleen scientologen (mogen) werken, noch dat Silhouet Scientology betaalt voor het gebruik van de 'management tech'; en ook niet dat de persoonlijke gegevens van de invullers ter beschikking staan van Scientology...Voorblad Silhouet brochure De brochure (A4) die Silhouet aan bedrijven in Amsterdam en omstreken stuurt heet de 'Ondernemerstest'.

In de brochure bevinden zich twee testen: de beruchte 'persoonlijkheidstest' en de 'Epoch bedrijfsanalyse'.

Klik hier voor de vragen van de p-test (de 'juiste' antwoorden zijn bijgevoegd). De 100 vragen van de Epoch staan hieronder.


De antwoorden op de vragen van de Epoch leveren, net zoals bij de p-test, een grafiek op. De methodiek op grond waarvan deze grafiek wordt gegenereerd is hetzelfde als die van de p-test: iedere tiende vraag levert punten voor een kolom - zie bijvoorbeeld de vragen 8, 18, 28 enzovoorts; dit zijn persoonlijk gerichte vragen.

      De Epoch is geen standaard scientology vragenlijst - ik heb 'm althans niet kunnen ontdekken in de ongeveer 100 MB Hubbard(r) teksten (op CD), waaronder de complete 'management tech' en de geheime 'upper levels'. Het ziet er naar uit dat het hier een eigen initiatief van Silhouet betreft. Of, om het op z'n scientologese te zeggen: dit is geen 'standaard tech' - men is erg 'out tech' bezig.   :-)


Het spreekt voor zich dat beide 'testen' nergens worden erkend - zoals dat geldt voor alles wat Scientology als "wetenschappelijk" aan de mens brengt. Mede op grond hiervan kan veilig worden gesteld dat er sprake is van misleiding en consumentenbedrog.

      De Registratiekamer is op de hoogte gebracht over het door Silhouet en andere Scientology ondernemingen vastleggen van persoonlijke (gevoelige) gegevens.


JetaReferenties:

Lijst met dekmantels van Scientology in Nederland:
[local]/divers/dekmantels-scn.html

Scientology filiaal: Modus Operandi Consultancy:
[local]/divers/modus-operandi.html

Gratis blauwdruk van je persoonlijkheid:
[local]/pers/managernet-200010.html

Vertrouwelijk contract 'Religieuze Dienstverlening':
[local]/privacy/religieus-contract.html

Scientology's systematische schending van de privacy: [local]/privacy/index.html

En voor liefhebbers van slechte, slechts acht ton kostende science fiction:
Scientology's geheime kernverhaal over de galactische heerser Xenu en de BodyThetans:
[local]/tech/ot-3-nederlands.htmlDe inleiding op de onderstaande vragen is precies hetzelfde als die van Scientology's 'persoonlijkheids- test': de Oxford Capaciteit Analyse. Ook de 200 vragen van de OCA zijn in de brochure van Silhouet BV opgenomen.


WELKOM BIJ DE EPOCH BEDRIJFSANALYSE

 1. Geef uw antwoorden op het bijgeleverde losse antwoor- denblad.

 2. Zorg ervoor dat u iedere vraag begrijpt: lees hem zo vaak als nodig is. Beantwoord alstublieft iedere vraag. Als u niet zeker bent van de antwoorden, kunt u ook uw mening invullen.

 3. Blijf niet te lang bij een vraag stilstaan. Beantwoord de vraag zodra u deze begrijpt en ga verder naar de volgende.

 4. Als een antwoord anders zou zijn als u naar het verleden kijkt dan wanneer u naar het heden kijkt, geef dan het antwoord dat voor het heden geldt.

 5. Op het antwoordformulier heen u de keuze tussen drie kolommen waarin u uw antwoord kunt invullen.
  'JA' betekent: meestal ja of beslist ja.
  '?' betekent: niet zeker, misschien, niet beslist ja of nee.
  'NEE' betekent: meestal nee of beslist nee.

 6. Uw antwoord op de vraag geeft u aan door het desbetreffende hokje in de juiste kolom duidelijk zwart te maken.
  Als u onverhoopt een fout heet gemaakt, zorgt u er dan voor dat het foutieve antwoord helemaal verwijderd of doorgekrast is, en dat het juiste antwoord DUIDELIJK aangegeven is, zodat er geen kans op vergissingen omtrent uw antwoord kan ontstaan.

 7. Elke opmerking die u zou willen maken, kunt u opschrijven op een aparte bladzijde.

 8. Vul uw naam, adres enz. in op de daartoe gereserveerde ruimtes op het antwoordenblad. U kunt nu beginnen met vraag 1. Gaat u verder met het beantwoorden van de vragen volgens de hierboven vermelde instructies.


 1. Ik bereik de financiele doelen voor mijn bedrijf.

 2. Ik ben erg succesvol in het vinden en aannemen van bekwame medewerkers.

 3. Er is in onze markt weinig concurrentie.

 4. Ik geef de mensen op de debiteurenafdeling die verantwoordelijk zijn voor het innen van uitstaande fakturen het cijfer acht of hoger.

 5. Met betrekking tot wat wij onze klanten leveren, zijn wij technisch de beste.

 6. Ik voer regelmatig kwaliteitscontroles uit op ons produkt en/of dienst.

 7. Alvorens wij nieuwe markten aanboren of nieuwe produkten uitbrengen doen wij marktonderzoek.

 8. Ik voel me vaak schuldig dat ik niet meer tijd doorbreng met mijn gezin.

 9. Ondernemers en managers zouden onverwachte bonussen moeten geven om hun personeel te blijven motiveren in plaats van een routinematig bonussysteem te hanteren.

 10. Ik geloof dat mensen geholpen kunnen worden.

 11. Onze rentabiliteit is de laatste twaalf maanden gedaald.

 12. Werknemers begrijpen vaak niet hoe hun werkzaamheden van invloed zijn op het functioneren van anderen binnen het bedrijf.

 13. De constante behoeften van onze klanten zijn duidelijk omschreven en worden gebruikt om de verkoop te verhogen.

 14. Klanten klagen vaak over fouten in hun fakturen.

 15. Hetgeen wij onze klanten leveren is gewoonlijk op tijd en beter dan zij verwachtten.

 16. Ik gebruik klachten van klanten als middel om onze service te verbeteren.

 17. We houden een bestand van nieuwe klanten bij en we weten hoe effectief onze promotie is.

 18. Er zijn invloeden buiten mijn bedrijf die op dit moment mijn aandacht vragen.

 19. Het is een natuurlijk gegeven dat werknemers en leidinggevenden elkaar wantrouwen.

 20. Ik heb het gevoel dat er iets ontbreekt in mijn leven.

 21. We hebben cashflow-problemen die opgelost dienen te worden.

 22. Nieuw aangenomen werknemers in mijn bedrijf worden snel opgeleid en functioneren spoedig naar behoren in hun functies.

 23. Ons promotiemateriaal is effectief en genereert vervolgopdrachten.

 24. De debiteurenadministratie is vaak laat met haar actuele cijfers.

 25. Als ik betere produktiemogelijkheden had, zou ik in staat zijn een beter produkt en/of dienst te leveren.

 26. Mijn werknemers weten dat zij goed functioneren, ik hoef hen niet te prijzen.

 27. Wij beschikken over effectieve en beproefde programma's voor klantenacquisitie.

 28. Er is nogal wal stress in mijn leven.

 29. Het zou een verspilling van tijd zijn om de resultaten van iedere werknemer te definieren en te meten.

 30. Ik denk dat er andere dingen zijn die ik met mijn bedrijf zou moeten doen.

 31. Wij hebben mogelijk een juridisch probleem dat financieel een belasting zou kunnen betekenen.

 32. Ik ben vaak problemen aan het oplossen die door anderen (leidinggevenden of werknemers) opgelost zouden moeten worden.

 33. Wij communiceren niet op regelmatige basis met onze klanten.

 34. Mijn bedrijf heeft een uitstekende kredietwaardigheid.

 35. Mijn verkoopafdeling klaagt regelmatig over leveringen.

 36. Mijn bedrijf heeft geen behoefte aan 'correctieprogramma's'.

 37. Ons bedrijf wordt gunstig belicht in krantenberichten, gratis publiciteit enz.

 38. Ik ben soms bezorgd over mijn gezondheid.

 39. Het werken in een team belemmert de creativiteit.

 40. Er zijn problemen binnen mijn bedrijf waarvoor ik geen oplossingen heb.

 41. De hoeveelheid schulden die mijn bedrijf heeft is een probleem of een mogelijk probleem.

 42. Ik zou elke dag meer werk gedaan kunnen krijgen als ik minder gestoord werd.

 43. Wij ontwikkelen promotionele activiteiten die alleen op onze bestaande klanten gericht zijn.

 44. De salarissen worden altijd op tijd uitbetaald.

 45. Ik heb nog niemand opgeleid om het produktie/servicegebied net zo goed te leiden en er zorg voor te dragen als ik dat zelf kan.

 46. We hebben en gebruiken een ideeenbus of iets dergelijks.

 47. Ik heb minstens een werknemer wiens hele werk gericht is op het aanboren van nieuwe markten.

 48. Er doen zich teveel ongelukken/fouten in mijn leven voor.

 49. Een goede beleidsregel in zaken is zoveel mogelijk bezuinigingen door te voeren teneinde de winstmarges te vergroten.

 50. Ik ben van plan een manier te vinden om effectiever te kunnen opereren.

 51. De winstgevendheid van mijn bedrijf op lange termijn is in opgaande lijn.

 52. Communicaties binnen mijn bedrijf komen soepel en snel bij de juiste persoon aan en leiden niet tot misverstanden.

 53. Onze gemiddelde verkoop per klant stijgt.

 54. De betaling van belastingen is gewoonlijk aan de late kant.

 55. De kwaliteit van de dienstverlening heeft de neiging sterk af te nemen als ik voor langere tijd afwezig ben.

 56. Het trainen van ons personeel is een continue-activiteit.

 57. Wij verwachten niet veel respons op onze promotionele activiteiten.

 58. Ik heb een of meer lichamelijke klachten.

 59. De meeste mensen willen niet werken en doen dat alleen uit economische overwegingen.

 60. Ik ben op zoek naar hulp om dingen te verbeteren.

 61. Mijn bruto omzet is tijdens de laatste twee jaar toegenomen.

 62. Ik hanteer een bonussysteem voor werknemers die meer doen dan van hen verwacht wordt.

 63. Wij verliezen omzet door een niet adequate fullow-up van bestaande klanten.

 64. Ik kan op korte termijn inzage krijgen in alle financiele overzichten.

 65. Mijn produktiepersoneel vindt het belangrijk om het de klant naar de zin te maken.

 66. Ik heb op dit moment verscheidene mensen in opleiding om posities te gaan bekleden die hoger zijn dan die ze nu bekleden.

 67. Het genereren van nieuwe omzet maakt geen essentieel deel uit van onze omzetverwachtingen.

 68. Anderen hebben mij beinvloed in het maken van beslissingen die ik later betreurde.

 69. Uitbreiding is niet altijd wenselijk.

 70. Er is iets dat ik moet veranderen, want anders zullen bepaalde zaken verergeren.

 71. Er is een externe factor die een bedreiging is voor de levensvatbaarheid van mijn bedrijf.

 72. Ik vraag me soms af hoe produktief sommigen van mijn werknemers werkelijk zijn.

 73. Wij hebben een compleet bestand met gegevens van onze vroegere en huidige klanten.

 74. Ik zou de financiele verslagen sneller willen ontvangen.

 75. Soms krimp ik ineen en geneer ik me wanneer ik mijn werknemers hoor praten met klanten.

 76. Wij doen het vrij aardig zonder enige training van het personeel.

 77. Public Relations is een essentieel onderdeel van onze marketingstrategie.

 78. Ik heb soms perioden van zorg en neerslachtigheid.

 79. De meeste problemen tussen mensen kunnen met cummunicatie opgelost worden.

 80. De meeste dingen waarvan beweerd wordt dat ze mensen helpen, doen in feite meer kwaad dan goed.

 81. Mijn bedrijf is afhankelijk van extra externe fondsen (schuld of vreemd vermogen) om te kunnen blijven voonbestaan.

 82. Ik houd grafieken bij van de voornaamste meetpunten van mijn bedrijf.

 83. Wij hebben een heel trouwe en groeiende klantenkring.

 84. De inventaris van de vaste activa is compleet en up-to-date.

 85. Er is een uitstekende coordinatie van financien, bevoorrading, personeel, logistiek. etc. in mijn bedrijf.

 86. Wij passen het principe van kwaliteitscontrole toe op onze gehele organisatie.

 87. Ik houd een aparte registratie bij van nieuwe en herhaalde verkopen/opdrachten.

 88. De beloningen voor het leiden van mijn bedrijf wegen ruimschoots op tegen de moeilijkheden.

 89. Een goed leider zou niet aarzelen een individueel persoon op te offeren voor het welzijn van de groep.

 90. Niemand kan mij iets vertellen dat mij zou helpen om mijn bedrijf beter te leiden.

 91. De liquiditeitspositie van mijn bedrijf is beter dan een jaar geleden.

 92. Over het algemeen is het moreel in mijn bedrijf heel hoog.

 93. 50% of meer van mijn omzet komt van een klant.

 94. Ik weet waar het geld naartoe gaat voordat het wordt uitgegeven.

 95. Als wij een onderzoek onder onze klanten hielden, dan zou tenminste 90% van hen zeggen dat ze tevreden zijn met wat wij leveren.

 96. Ik heb een statistiek die de effectiviteit van onze kwaliteitscontrole meet.

 97. Wij krijgen nieuwe omzet via verwijzingen van onze bestaande klanten.

 98. Iemand of iets anders is verantwoordelijk voor de toestand waarin mijn bedrijf verkeert.

 99. Een goede directeur verdient liever het geld dan dat hij het leent.

 100. Ik kijk voortdurend uit naar manieren om mijzelf en mijn bedrijf te verbeteren.Antwoordenblad Epoch 'test'


Line

Terug
Start-page

Email: hier .