Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology's censuur contract
voor de media

Line


Scientology:

"Wij bepalen wat u uitzendt. Zo niet, dan kost u dat fl. 100.000."


Hieronder staat het contract van Scientology zoals dat per FAX op 1 september 2000 aan een landelijke omroep werd gezonden. De FAX (een kopie) is mij vermoedelijk ter beschikking gesteld door een scientoloog die de door Scientology gepredikte "nieuwe openheid" serieuzer neemt dan Scientology zelf.

      De namen van de programmamakers, het programma en de TV-zender zijn vervangen door tekst tussen vierkante haakjes.

      De kerntekst van de "esoterische geschriften", waarover niet mag worden gesproken, is hier te lezen:

[local]/scn/tech/ot-3-nederlands.html


Jeta(Klik hier voor scans)


Scientology Kerk

Nieuwezijds Voorburgwal 116-118
1012 SH Amsterdam
tel. en fax: 020-6226215F A X


Aan: [ Omroep ]
t.a.v.: [ Programmamaakster ]
Fax: 035 [ Nr ]
Betreft: [ Programmanaam ]
Van: Jeanine Slot
Datum: 1 september 2000
Aantal bladzijden: 2Beste [ voornaam programmamaakster ],

Bijgaand zend ik je het contract waarover we het reeds hadden. Intussen heb ik je telefonisch waarschijnlijk wel gesproken.

Met vriendelijke groet,


[ Handtekening ]

Jeanine Slot,
medewerker externe zaken


Voor meer informatie, bezoek ook onze internetsite: www.dianeticsscientology.nlHiermee komen de eindredakteur van het [ TV-zender ]-programma '[ programma ]' en de Scientology Kerk, in verband met een programma-item voor het televisie-programma '[ programma ]' over Scientology dat uitgezonden zal worden op [ .. ] september 2000, het volgende overeen:

Scientology Kerk heeft het recht op inzage in de eindversie van de volledige tekst die wordt gebruikt voor de 'voice over' of het geschreven commentaar bij de uitzending en heeft het recht te eisen dat feitelijke onjuistheden en beledigende uitlatingen worden gecorrigeerd.

Scientology Kerk heeft het recht op inzage in de volledige tekst die wordt gebruikt voor de uitzending en afkomstig is van een derde partij die door de [ TV-zender ] wordt gevraagd om zijn/haar standpunt over Scientology en heeft het recht als laatste te reageren op de inhoud van dit commentaar. Deze reactie zal onderdeel zijn van de uitzending en zal worden uitgezonden nadat de derde partij in de uitzending zijn/haar commentaar heeft gegeven. Deze reactie zal minstens evenveel zendtijd krijgen als de hoeveelheid zendtijd die de derde partij heeft gekregen voor zijn standpunt.

Bij veel religies is er sprake van esoterische geschriften. Deze zijn slechts toegankelijk voor diegenen die voldoen aan een aantal eisen zoals leeftijd, inwijding, scholing. De leer van Scientology bestaat ook voor een klein gedeelte uit geschriften die slechts toegankelijk zijn voor diegenen die de voorafgaande stappen in de leer hebben voltooid. Uit respect voor dit principe belooft de eindredakteur op geen enkele wijze in te gaan op de esoterische geschriften van Scientology, noch in een commentaar van een derde partij, noch door deze in een gewijzigde versie te laten zien, noch op enige andere wijze.

Op niet naleving van deze overeenkomst verbeurt de [ TV-zender ] een schadevergoeding van f 100.000,-.

Voor akkoord:


Hilversum, datum:


[ Naam ], eindredacteur '[ programma ]' van [ naam TV-zender ]


Amsterdam, datum:


[ Handtekening A.C. Slot ]

A.C. Slot. medewerker public relations Scientology Kerk

Line

Terug
Start-page

Email: hier .