Dutch BodyThetan Organization Filler
Scientology® en Dianetics®
over
Xenu® en de BodyThetans®
Line


Als Scientology niets te verbergen zou hebben...,
zou het onderstaande bericht van hen afkomstig kunnen zijn...

Het teken ® staat voor 'geregistreerd handels,- of dienstmerk'.
Om Scientology niet te kort te doen is dit teken waar nodig in de tekst opgenomen.Crosses


12-12-1998
Deze publicatie is
copyrighted (c) 1998
ALL RIGHTS RESERVED

Theta® bericht
Scientology® Kerk
Nederland


Vrienden,

Via het Internet worden er regelmatig zeer groffe leugens verspreid over onze Operating Thetan(OT) Levels®, alzo ook over de fantastische New Era Dianetics for Operating Thetans (NOTs)® leringen.

      Onze wetenschappelijke onderzoekingen hebben uitgewezen dat deze leugens de wereld worden ingeslingerd door enige criminele enemies (vijanden) van onze Kerk. Ron® heeft, zoals jullie weten, de karakteristieken van deze zielige tiepjes uitvoerig beschreven in het fenomenale Potential Trouble Source / Suppressive Person (PTS/SP)® studie pakket.

      Om deze vieze leugens even recht te zetten geven we jullie hierna, in zeer grote lijnen, wat er echt in de Advanced Technology® staat beschreven zodat jullie je kunnen wapenen tegen de voortdurende entheta® stroom.

      Het Internationaal Management heeft besloten dat het publiceren van de volgende data bovendien van groot belang is met het oog op de spoedig te verwachten aanval op onze planeet door de Vijfde Intergalactische Invasievloot®.


KORTE BESCHRIJVING VAN DE UPPER LEVELS

      Het eerste grote doel dat ons Scientologen voor ogen staat is natuurlijk het bereiken van de Staat van Clear®. In zijn gedegen en vele jaren durende wetenschappelijk onderzoek heeft L. Ron Hubbard® overduidelijk aangetoond dat zelfs iemand als Christus deze toestand nauwelijks had bereikt. Een Operating Thetan® was Hij in ieder geval beslist niet. Dit simpelweg omdat de Scientology Tech® toentertijd nog niet was ontdekt.

Wij hebben het dus aan Ron te danken
dat wij boven Christus kunnen uitstijgen!

Zoals zovele OT's dat al is gelukt!


De data:

De kern van de Upper Levels
draait om de BodyThetan®


WAT IS EEN BODY-THETAN?

      Een BodyThetan® is de Ziel van een overledene. Hij of zij bevindt zich in het lichaam van een levend mens en probeert de rechtmatige Thetan er, zo mogelijk, uit te werken. Ieder mens draagt duizenden BodyThetans in zich!

      Zogenaamde 'critici' proberen hierover grappig te doen door dingen te beweren als: "de prijs die Scientology per uitgedreven BodyThetan rekent is zo'n 300 gulden". Hun zoveelste leugen natuurlijk omdat de Kerk hiervoor helemaal geen geld wil hebben. Donaties zijn uiteraard wel welkom.


WAAR KOMEN BODY-THETANS VANDAAN?

      In OT level III® zet Ron dit uitvoerig uiteen. Zij komen van de bekende 76 planeten in onze uithoek van het universum. Op deze planeten was er 75 miljoen jaar geleden een enorme overbevolking, zo'n 175 miljard mensen per planeet. Een gedeelte van deze heilige tekst is hier te vinden.

      Deze feiten zijn door honderden (door onze Kerk opgeleide) Opererende Thetanen® geverifieerd en door hen volledig correct bevonden! Ook hier blijkt het baanbrekende werk van de Source® dus weer eens perfect te zijn. He did the Wall of Fire and He won! Thanks Ron!


WIE IS XENU® EIGENLIJK?

      Xenu®, of ook wel Xemu®, is de wreedste galactische warlord die er ooit heeft bestaan. Tezamen met z'n adviseur Yantra® loste hij de overbevolking op die 76 planeten nogal drastisch op, toentertijd. Gelukkig is hij afgezet en sindsdien zit hij gevangen op een geheime locatie hier op Teegeeack® (de Aarde). Uit zeer betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de Vijfde Intergalactische Invasievloot een grootschalige bevrijdingsactie aan het voorbereiden is.

      De vijanden van Scientology, DUS de vijanden van de mensheid, sympathiseren en vereenzelvigen zich met dit monster in mensengedaante, deze Xenu. Mocht je zo'n Suppressief Persoon® tegenkomen dan doet deze vraag wonderen:

"Hou je net zoveel van Adolf Hitler
als van Xenu?"

      Als je wilt zien hoever al dat ernstig geaberreerde raw-meat bereid is te gaan kun je 's hier gaan kijken: [local], www.xs4all.nl/~kspaink/cos/ en www.xenu.net. Maar wees gewaarschuwd, de entheta stromen die je vanaf daar tegemoet komen zijn zeer enturbulerend®. We raden een bezoek om die reden dan ook af. Ga je er toch op bezoek deel dat dan even aan ons mee zodat we daarna samen de false-data® er even uit kunnen strippen; da's echt 't beste voor je case-gain®.


HOE KOMT 'T DAT IEDER MENS ZOVEEL VAN DIE BODY-THETANS IN Z'N LICHAAM HEEFT?

      Kwestie van rekenen. Er waren, toen, 76 x 175 miljard mensen. Er zijn er nu hier op Teegeeack, 5 miljard. Dat komt dus neer op gemiddeld 2660 BodyThetans per nu levend mens. Thetanen kunnen natuurlijk niet sterven, dat is bekend, hun lichamen echter wel. Als gevolg hiervan zijn ze daarom constant op zoek naar nieuwe aardse lichamen. Ze vechten erom! Wij hebben vele getuigenverklaringen van Opererende Thetanen die dit schouwspel zelf hebben waargenomen.


WAT IS EEN CLUSTER?

      Een Cluster® is een groep BodyThetans. Zij hebben zich aan elkaar gehecht na het zien van 3-dimensionale films tijdens hun door Xenu afgedwongen verblijf aan de voeten van vulkanen op Teegeeack. Tijdens dat verblijf werden er, heel geniepig, door deze 3-D films implants in iedere Thetan aangebracht. De bekendste is de Christus implant® die geheel verantwoordelijk is voor het ontstaan van de christelijke 'religie'.

      Clusters leven in kolonies in het menselijk lichaam. Hun grootte varieert van 2 tot 10.000-en. Zij zijn de enige oorzaak van allerlei kwalen en zelfs van ernstige en dodelijke ziektes als kanker. Met behulp van NOTs auditing zijn de clusters eenvoudig te verwijderen, waardoor die kwalen en ziektes als sneeuw voor de zon verdwijnen!


      Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende data te hebben verstrekt om onze strijd tegen de vernietiging van deze planeet (door met name de psychs) onvermoeid te kunnen voortzetten.


Deze planeet is van ons.

De zon gaat nooit onder voor Scientology.

Wij bereiken onze doeleinden!

 
Much love & ARC

Staff, PR div Scientology Kerk Nederland.


(c) 1998 CSAOSHEU, SCN-NL. All Rights Reserved.
Hubbard, The Bridge, Dianetics, Scientology, the Dianetics Symbol, the SHSBC Symbol, the OT Symbol, Saint Hill, SHSBC, Power, Power Plus, BodyThetan, Thetan, Clear, Cluster, Operating Thetan (OT), New Era Dianetics for Operating Thetans (NOTs), Suppressive Person & Group(SP+G), Potential Trouble Source(PTS), Xenu, Xemu, Teegeeack, Upper Levels, Advanced Technology, entheta, enturbulate, Mark Super VII Quantum and E-meter are trademarks and service marks owned by Religious Technology Center(RTC) and may only be used with its permission. Scientology applied religious philosophy.
Item #666. Printed in The Netherlands.

Line

Terug
Start-page

Email: here