Dutch BodyThetan Organizationfiller
Informatie-aktie
Lafayette school
(Scientology)
Line


(Klik hier voor een artikel over de Lafayette school
in weekblad De Echo.
)


Advertentie in De Echo van 28 maart 2001:

Wilt u goed ONDERWIJS voor uw kind?
De Lafayette School, particuliere basisschool,
heeft nog plaats in de onderbouw,
groep 3, 5, 7, 8.

www.lafayette-school.nl,
3e Oosterparkstraat 237A,
1092 EA Amsterdam,
020-6921224.
April 2001


Op vrijdag 13 april 2001 hield de Lafayette school een open dag. Dit met de bedoeling nieuwe leerlingen te werven.
      De open dag pakte ietsje anders uit dan de bedoeling was. De weinige ouders die interesse toonden, waren er bepaald niet van gecharmeerd dat de scientology-sekte hun kinderen op deze manier probeerde te strikken.
      Sommige buurtbewoners waren erg boos omdat de sekte de indruk had gevestigd dat het hier alleen ging om een school voor moeilijk opvoedbare kinderen - waarbij het woord Scientology nooit was gevallen. Maar misschien was deze boosheid onterecht: het kan zijn dat de sekte haar eigen kroost inderdaad moeilijk opvoedbaar acht.


Verslag van een informatie-aktie


Om een uur of elf 's morgens stonden er opeens, volkomen onverwacht, drie "slechte mensen" voor de deur van de Lafayette school: Ineke Franssen, Jeta Eggers en Mike Gormez. Zij waagden het, zowaar, een pamflet uit te delen. Een pamflet waarin het verband tussen deze school en de sekte duidelijk werd gemaakt.
      Maar het was erger dan dat - in de beleving van de sekte-leden. Niet alleen kregen de bewoners in de direkte omgeving van de school het pamflet in de bus, ook de stadsdeelraad en enkele buurtorganisaties werden op de hoogte gesteld.


Voorkant pamflet
Voorkant pamflet


De sekte wist even niet hoe met deze situatie om te moeten gaan. Maar dat veranderde snel. Er werd een jongedame op afgestuurd, Kadisha of Aisha - vermoedelijk de vrouw van de bekende brulboei Jan Schouten van Scientology's eigen 'geheime dienst', de OSA (Office of Special Affairs). Tekeer gaan, dat kon ze. Minstens zo goed als Jan. Een familietrekje, laten we het daar maar op houden.
      Na eerst te hebben geprobeerd over te brengen dat de Lafayette school niets met Scientology te maken had - wat flink mislukte -, eiste ze, gematigd hysterisch, dat het terrein van de school ogenblikkelijk werd verlaten. "Wj betalen hiervoor", wijzend naar de stoep, "en daarom NU oprotten! Meteen!"
      Na haar er op opmerkzaam te hebben gemaakt dat de stoep voor het gebouw tot de openbare weg behoorde en dat de gemeente ons toestemming had gegeven om hier onze visie kenbaar te maken, eiste ze, nu schreeuwend (met 'command intention' heet dat in scientology-jargon), de vergunning te willen zien. Iets waar we niet op in wilden gaan, tenzij ze het vriendelijk zou vragen. "Dan bel ik de politie. Laat zien die vergunning!" Enz, enz.
      De politie werd niet gebeld. Ook niet een half uurtje later toen ze er op opmerkzaam werd gemaakt dat het toch wel wat lang duurde voordat de dienders verschenen.
      Voor de rest van de tijd kwam haar 'handling' (ook een scientology-term) neer op negeren, en het koud-hebben omdat ze niet warm genoeg gekleed was.Hierna werd het rustig. Erg rustig. Niet bepaald iets dat je verwacht tijdens een open dag. Schrijver dezes is voorzitter geweest van een (grote) speeltuinvereniging en op open dagen was het altijd een komen-en-gaan van honderden mensen. Volop leven in de brouwerij, en vooral ook: erg gezellig.
      Zo dus niet tijdens deze open dag. Af en toe kwam er 'ns iemand aanwandelen - die dan meestal een scientoloog bleek te zijn (dank je Ineke; je kent ze inderdaad zowat allemaal ;-) ).
      Er restte ons weinig anders dan langslopende buurtbewoners aan te spreken; en hen te voorzien van het pamflet - plus als toegift, het kerngeheim van Scientology genaamd 'Xenu en de BodyThetans' (klik hier voor dit geheim).
      Zonder uitzondering waren deze erg verbolgen over het feit dat de sekte in hun buurt zat - zonder dat ze dit wisten. Typerend was de reaktie van een 'echte Amsterdamse'; een van oorsprong Jordaanse, naar mijn indruk:

"Wat?! De pokke-sekte hier? Wat krijge we nou zeg? Mag dat zomaar? Nou dat pik ik mooi niet. M'n vriend werkt bij de politie. Hier zal 'k 't 's effe met 'm over hebbe. Zijn ze nou helemaal belazerd."
En, kijkend naar een paar kinderen die even in de gang van het schoolgebouw stonden,
"Ach god..., ach god..., die arme kindjes". "Hoort die griet er ook bij?", wijzend naar Kadisha.

De meeste 'echte Amsterdammers in volksbuurten' zijn in het algemeen vrij tolerant, Scientology. Kom echter niet aan (hun) kinderen, want dan verandert dat op slag...Tot een uur of twee kabbelde de informatie-aktie op deze manier verder. Bewoners op drie hoog, tegenover de school, boden ons - gebarend vanachter de ramen - een kop koffie aan.

En toen...
      kwam er een scientoloog uit het schoolgebouw. Hij sprak alleen engels en was buitengewoon vijandig. Niet van het soort gespeelde-vijandigheid waarin scientologen worden geoefend om critici bang te maken. Nee, de man was zeer agressief en echt woest. Z'n zoontje, Steven, was een leerling van de Lafayette school.

's Mans houding drukte heel duidelijk uit dat hij bereid was "alles voor zijn kind te doen". Inclusief fysiek geweld, als we niet zouden "opsodemieteren". De vele pittige engelse vloekwoorden die hij uitbraakte zal ik hier maar niet herhalen.
      Mike belde, via zijn mobieltje, de politie. Dit omdat de scientoloog serieus dreigde ons de hersens te gaan inslaan met een honkbalknuppel. Hij ging dat ding meteen maar even halen en sprong op z'n fiets.
      De politie was er binnen enkele minuten. Met twee auto's en vier agenten die van beide kanten van de straat kwamen aanrijden. Twee agenten gingen het schoolgebouw in om met de daar aanwezige scientologen te spreken.

Na een minuut of tien kwamen ze naar buiten. De engelse scientoloog was nog niet verschenen, en ze konden, begrijpelijk, niet blijven wachten. De scientologen hadden hen voorts verzekerd dat de man niet meer terug zou komen.
      Vijf minuten nadat de agenten weg waren kwam de scientoloog echter wild over de stoep aangefietst. Nog steeds boordevol agressie - dat bleek uit de manier waarop hij mij bijna aanreed en z'n fiets neerkwakte. Z'n honkbalknuppel had-ie niet kunnen vinden.  :-)  Hij liep vloekend het schoolgebouw in. Mike vertrouwde het zaakje (terecht) niet, de man was inderdaad out-of-control - hij belde weer de politie.

Die waren er binnen een mum van tijd. Met twee wagens en twee motor-agenten. In totaal zes man.
      De agressieve scientoloog kwam naar buiten, gevolgd door een zwerm scientologen die zich nog niet hadden laten zien. Er ontspinde zich, in grote lijnen, de volgende discussie:

Agressieve scientoloog:
" Ik spreek alleen engels. We hebben dus een probleem."

Motor-agent (in het engels):
" Ik spreek ook engels. Dus dat is opgelost. Uit welk land komt u?"

(Ontwijkend) " Ik ben Europees burger."

Agent:
(dwingend) " In welk land bent u geboren?"

" Engeland".

" Wel, mogelijk dat u het niet op de hoogte bent van de wetgeving in Nederland maar hier heeft iedereen het recht om zijn mening te zeggen. Ook als die mening u niet bevalt. En dit al helemaal als de burgemeester van deze stad toestemming heeft gegeven dat her te mogen doen."

" Ik zeg ook m'n mening. Dus dat mag."

Agent:
" U zet uw mening kracht bij door te serieus te dreigen met lichamelijk geweld?"

De engelse scientoloog vertelt zijn verhaal. Het komt er op neer dat hij het recht meent te hebben zijn kind met alle middelen te mogen verdedigen - inclusief geweld waarbij gebruik wordt gemaakt van een honkbalknuppel. De man speelt kalm te zijn.

Agent:
" Mijnheer, er staan zweetdruppeltjes op uw voorhoofd; en zo warm is het hier toch niet. Het heftig kloppen van de adertjes bij uw slaap vertellen mij dat uw hartslag erg hoog is. U bent zeer emotioneel, ook al probeert u dat te verbergen. Ik acht u in in deze toestand in staat tot fysiek geweld.
      U vertelt mij zojuist zelf dat u deze mensen met een honkbalknuppel te lijf wilt gaan en ik heb de indruk dat u dat meent. Wat wilt u? Mee naar het bureau om af te koelen in de cel, of laat u zich hier niet meer zien?
"

Dat hielp.

Agent:
" Als deze mensen ons voor de derde keer bellen neem ik u zeker mee."

Petje af voor deze agent.We hebben hierna de buurt (en een paar bezoekers van de open dag) nog een uurtje van informatie voorzien - zonder problemen.
      Gegeven het aantal bewoners dat vanachter de ramen het schouwspel volgde, vermoed ik dat de scientology-sekte (ongewild) goed heeft meegeholpen de buurt duidelijk te maken dat het erg mis is met de Lafayette school.


Jeta (mede namens Ineke en Mike)

(Met dank aan enkele andere 'Suppressieve Personen')
Tekst van het pamflet

Amsterdam
April 2001

Geachte ouder(s),

De Lafayette school aan de 3e Oosterparkstraat 237A te Amsterdam werkt met de "onderwijsmethode van Lafayette Ronald Hubbard". Dit volgens de Stadsdeelgids.

Deze mijnheer Hubbard is de oprichter en goeroe van de beruchte Scientology sekte.

De leerkrachten van de Lafayette school zijn allemaal toegewijde scientologen. Slechts enkele van hen hebben officile onderwijsbevoegdheid.

De onderwijsmethode die men toepast berust geheel op de schrijfsels van de sekte-leider. Het gaat hierbij om precies dezelfde geschriften als die door de Scientology 'kerk' (Nieuwezijds Voorburgwal 116) worden verkocht.

Voor het gebruik van de 'studie technologie' - zoals men dat noemt - betaalt de Lafayette school een deel van het ontvangen cursusgeld aan 'Applied Scholastics'. U raadt het al, ook dit is een scientology-organisatie.

Wetenschappers als dr. David Touretzky en prof. J. Lemlech zijn van mening dat "de scientology-studiemethode alles schendt wat wij weten over hoe kinderen leren" en dat "het hier gaat om een geniepige poging om zieltjes te winnen voor de Scientology kerk".

Een onderdeel van de 'opvoedkundige principes' van de Lafayette school is dat kinderen regelmatig aan de 'E-meter' moeten worden gekoppeld. De E-meter is een leugendetector.

Volgens Lafayette Ron Hubbard zijn kinderen namelijk een veiligheidsrisico voor Scientology; zij moeten daarom streng in de gaten worden gehouden.

Er zijn 6 gevallen bekend - over een periode van slechts 2 jaar - van kinderen die door de 'opvoedkundige principes' van de Lafayette school in problemen zijn geraakt. Problemen varirend van minstens een jaar leerachterstand, tot en met een kind dat dood wilde omdat hem continue werd ingestampt dat hij "allemaal slechte dingen in zijn leven had gedaan". Lees: hij zag Scientology (en Dianetics, een onderdeel van de 'leer') niet zo zitten.

De E-meter wordt overigens ook gebruikt voor het uitdrijven van zielen van overledenen. Volgens de hoogste (geheime) leer van de sekte heeft iedereen, dus ook kinderen, duizenden van die zielen in zich. Deze zielen noemt men 'BodyThetans'. De galactische heerser Xenu zou hiervoor verantwoordelijk zijn...

Is dit het onderwijs dat u uw kind toewenst?
Wij zijn te bereiken via dit email adres:
b-org@xs4all.nl

Informatie over de Scientology sekte is hier te vinden:
[local]/scn/nl/index.html
Opmerkingen:


Het zoontje (inmiddels zoon) van mevrouw Franssen ontkent, stellig en overtuigend, ooit een dergelijke doodswens te hebben gehad.
    Hij heeft herhaaldelijk, enkele jaren nadat dit voorval zou hebben plaatsgevonden, aan zowel mevrouw Franssen als aan ondergetekende meegedeeld dat hij nooit gezegd kn hebben dat hij dood wilde, en dat al helemaal niet meerdere malen.

Gegeven enkele niet nader te noemen omstandigheden, denk ik dat deze jongen de waarheid spreekt.

JetaKort na deze aktie besloot Mike Gormez dat al z'n (nu ex-) vrienden en anti-scientology aktivisten (quote) "drugsverslaafden", "sekte-leiders", "sekte-leden", "alcoholisten" en "undercover scientology-leden" zijn.
      Hij verstrekte Scientology's eigen inlichtingendienst (de 'Office of Special Affairs', OSA) gedetailleerde persoonlijke informatie over mede aktivisten - via het Internet -, en is van plan dat te blijven doen.

Gormez werd tot deze merkwaardige en verachtelijke houding aangezet door iemand die hij "z'n beste vriend" noemt, te weten ene Lise - beter bekend als "Icee", "Icy", "Nessie", en "Hannibal" (IP-address: 62.131.31.153; e-mail: icee@planet.nl, [anything]@psychassualt.org).

Foto's van de wannabe prive-detective Lise, die volgens haarzelf voor OSA heeft gewerkt (of nog werkt?), zijn hier te zien:

[local]/akties/hose-tech-picket-2.html.


Stichting B-org, Amsterdam, Februari 2002.Line

Terug
Start-page

Email
020-6681789